Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 01.01.2006 року)

Название (рус.) Каталог нормативных документов в отрасли строительства и промышленности строительных материалов (по состоянию на в 01.01.2006 году)
Кем принят Інші
Тип документа Інші
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости


МІНБУД УКРАЇНИ

КАТАЛОГ

НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

У ГАЛУЗІ БУДІВНИЦТВА

І ПРОМИСЛОВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

(за станом на 01.01.2006 року)

(Зміни до Каталогу за станом на 01.01.2006 року -  див. в кінці документа)

КЛАСИФІКАЦІЯ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

РЕЄСТР ТА ПОКАЖЧИК РЕЄСТРУ ФОНДУ                                          ЧИННИХ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ПЕРЕЛІК ТА ПОКАЖЧИК ПЕРЕЛІКУ                                                              ЧИННИХ МІЖДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

ШИФРИ ОРГАНІЗАЦІЙ-РОЗРОБНИКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ,                              ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ СУПРОВІД НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ

УДК 69(083.74)                        ББК 65.9(4 Укр)31-372

К-29

Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів (за станом на 1 січня 2006 року).                                       Видання офіційне / Укрархбудінформ, Київ, 2006. - 144 с.

ISBN 966-8539-29-Х

Схвалений секцією з питань технічного регулювання у будівництві                        НТР Мінбуду України (протокол № 1 від 14.02.2006р.)

Каталог підготовлений згідно з вимогами "Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держспоживстандарту і Держбуду України від 24.02.2003 року №27/12) та на підставі "Положення про Фонд нормативних документів у сферах містобудування, будівництва та промисловості будівельних матеріалів" (наказ Держбуду України від 25.02.2005 року № 41)

ISBN 966-8539-29-Х

УДК 69(083.74)                  ББК 65.9(4 Укр)31-372


ПЕРЕДМОВА

"Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів" містить чинні на 01.01.2006 р. в Україні державні (національні) стандарти та будівельні норми, що затверджені Мінбудом України (який є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України, Держкоммістобудування України та Держбуду України) та міждержавні нормативні документи, що затверджені колишнім Держбудом СРСР і дія яких не скасована на території України.

Каталог складається з двох частин:

Реєстр Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Перелік чинних міждержавних нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Обидві частини подані за класифікацією Мінбуду України.

У Каталозі використовуються такі умовні позначення:

ДСТУ - державний (національний) стандарт України

ДБН - державні (національні) будівельні норми України

РСТ - республіканський стандарт (колишньої УРСР, дію якого не скасовано)

     РСН - республіканські будівельні норми (колишньої УРСР, дію яких не скасовано)

     ГОСТ - государственный стандарт (стандарт колишнього СРСР, дію якого в Україні не скасовано)

      СНиП - строительные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

     РНиП - реставрационные нормы и правила (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано).

СН - строительные нормы (колишнього СРСР, дію яких в Україні не скасовано)

     МСН - межгосударственные строительные нормы (чинні в СНД, до дії яких приєдналась Україна)

     МРД - межгосударственный руководящий документ (чинний в СНД, до дії якого приєдналась Україна)

3


Класифікація Мінбуду України нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів

Шифр

Найменування класів, підкласів та комплексів документів

А.

Організаційно-методичні нормативні документи

А1.

Стандартизація, нормування, сертифікація і метрологія

А1.1.

Система стандартизації та нормування у будівництві

А1.2.

Система сертифікації продукції в будівництві

А1.3.

Система метрологічного забезпечення в будівництві

А2.

Вишукування, проектування і територіальна діяльність

А2.1.

Вишукування

А2.2.

Проектування

А2.3.

Територіальна діяльність в будівництві

А2.4.

Система проектної документації для будівництва

A3.

Виробництво продукції в будівництві

А3.1.

Управління, організація і технологія

A3.2.

Система стандартів безпеки праці

АЗ.З.

Система технологічної документації в будівництві

Б.

Містобудівні нормативні документи

Б1.

Містобудівна документація та інформаційне забезпечення

Б1.1.

Система містобудівної документації

Б2.

Планування та забудова територій і населених пунктів

Б2.1.

Регіональне планування і розміщення об'єктів містобудування

Б2.2.

Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій

Б2.3.

Планування і забудова сільських поселень

В.

Технічні нормативні документи

В1.

Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення

В1.1.

Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі

В1.2.

Система надійності та безпеки в будівництві

В1.3.

Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві

В1.4.

Система радіаційної безпеки в будівництві

В2.

Об'єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення

В2.1.

Основи та фундаменти споруд

В2.2.

Будинки і споруди

В2.3.

Споруди транспорту

В2.4.

Гідротехнічні, енергетичні та меліоративні системи і споруди, підземні гірничі виробки

В2.5.

Інженерне обладнання споруд, зовнішніх мереж

В2.6.

Конструкції будинків і споруд

В2.7

Будівельні матеріали

В2.8.

Будівельна техніка, оснастка, інвентар та інструмент

В3.

Експлуатація, ремонт, реставрація та реконструкція

В3.1.

Експлуатація конструкцій та інженерного обладнання споруд, зовнішніх мереж

В3.2.

Реконструкція, ремонт, реставрація об'єктів будівництва

Г.

Рекомендовані нормативні документи, посібники

Г1.

Організаційно-методичні, економічні і технічні нормативи

Д.

Кошторисні норми та правила

Д1.

Організація робіт з кошторисного нормування

Д1.1.

Кошторисна документація

Д1.2.

Вартість будівництва об'єктів і робіт

Д2.

Кошторисні норми

Д2.1.

Кошторисні норми на проектне-вишукувальні роботи

Д2.2.

Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи

Д2.3.

Ресурсні елементні кошторисні норми на монтаж устаткування

Д2.4.

Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи

Д2.5.

Ресурсні елементні кошторисні норми на реставраційно-відновлювальні роботи

Д2.6.

Ресурсні елементні кошторисні норми на пусконалагоджувальні роботи

4


Частина І

РЕЄСТР

Фонду чинних державних (національних) нормативних документів                                                 у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів


Як користуватись реєстром Фонду чинних державних (національних) нормативних документів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів

Реєстр містить чинні державні (національні) нормативні документи (ДСТУ, ДБН, РСТта РСН), які прийняті Мінбудом* України за станом на 01.01.2006 p. і які зберігаються у його Галузевому Фонді.

Нормативні документи подані за класифікацією М і нбуду України і містять такий бібліографічний

опис:

приклад

ДБНВ.2.3-4-2000(1)

93.080.10 (2)

Автомобільні дороги. (3) Автомобильные дороги. (4)

009 (5)

009 (6)

Чинні з01-07.2000р.                                         (Наказ від 07.04.2000 р. № 66)    (7)

На заміну СНиП 2.05.02-85 та                          СНиП 3.06.03-85                           (8)

Зміна № 1 чинна з 01.04.2002 р.

(Наказ від 10.01.2002 р. № 4,

БУ№ 1-2002 р.)                         (9)

Зміна № 2 чинна з 01.01.2004 р.              (Наказ від 15.06.2003 р. № 26,                          Збірник змін за 2003 р.)

003(10)

(1) Позначення нормативного документу - складається з абревіатури виду документу (ДБН), покажчика комплексу за класифікацією НД Мінбуду України (В.2.3), реєстраційного номера (4) та року прийняття(2000)

(2) Класифікація НД відповідно до ДК 004-2003

(3) Назва НД українською мовою

(4) Назва НД російською мовою

(5) Шифр організації-розробника НД"

(6) Шифр організації, що здійснює супровід НД"

(7) Термін надання чинності та наказ Мінбуду України про надання чинності

(8) На заміну - містить перелік НД, на заміну яких введено даний НД

(9) Зміна - містить перелік змін до НД (термін надання чинності та документ про прийняття кожної; видання, де вона надрукована***)

    (10) Шифр організації, що розповсюджує НД**

____________________________                                                                                                                                                        *     Мінбуд України є правонаступником Держбуду УРСР, Мінінвестбуду України, Мінбудархітектури України,   Держкоммістобудування України та Держбуду України.

**   Шифри організацій, наведені на сторінках 139 - 143

*** БУ - журнал "Будівництво України" (номер-рік) - Укрархбудінформ                                 Збірник змін (рік) - Укрархбудінформ

6


Позначення,                           код за ДК-004

Назва, організація-розробник та організація,              що здійснює супровід

Додаткові дані

А. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

А 1. СТАНДАРТИЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ І МЕТРОЛОГІЯ

А 1.1. Система стандартизації та нормування у будівництві (ССНБ)

                    Система стандартизации и нормирования в строительстве (ССНС)

МСН 1.01-01-96

01.120

Система межгосударственных нормативных документов в строительстве.

Основные положения

001                                                                             002

Чинні з  01.06.97 р.                       (Наказ від 28.05.97 р. № 88)

На заміну МДС-2

                            

003

МРД 1.01-201-96

01.120

Порядок финансирования работ по межгосударственной стандартизации и техническому нормированию в строительстве

001                                                                             002

Чинний з 01.06.97 р.                     (Наказ від 28.05.97 р. № 88)

На заміну МДС-3

                            

                      003

ДБН А.1.1-1-93

                

               

                01.120

Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення

Система стандартизации и нормирования в строительстве. Основные положения

002                                                                             002

Чинні з 01.07.93 р.

(Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.01-82

                            

                             003

ДБН А. 1.1-2-93

01.120

Порядок розробки, вимоги до побудови, викладу та оформлення нормативних документів

Порядок разработки, требования к построению, изложению и оформлению нормативных документов

002                                                                              002

Чинні з 01.07.93 р.                (Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.02-83

Зміна № 1 чинна з 01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.)

                            003

ДБН А.1.1-3-93

01. 120

Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів

Порядок проведения экспертизы, согласования, утверждения, регистрации, издания и отмены нормативных документов

004                                                                             004

Чинні з 01.07.93 р.                           (Наказ від 27.04.93 р. № 46)

На заміну СНиП 1.01.03-83

Зміна № 1 чинна з01.10.2005 р. (Наказ від 23.08.2005 р. № 142, Збірник змін за 2005 р.)

003

ДСТУ Б А.1.1-5-94

01.040.91

Загальні фізико-технічні характеристики та експлуатаційні властивості будівельних матеріалів. Терміни та визначення

Общие физико-технические характеристики и эксплуатационные свойства строительных материалов. Термины и определения

005                                                                             005

Чинний з 01.10.94 р.                     (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

                              

                               

                        003

ДСТУ Б А.1.1-6-94

           

           

    01.040.19

Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення

Теплофизические испытания материалов. Термины и определения

005                                                                             005

Чинний з 01.10.94 р.                   (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

                             

                         003

ДСТУ Б А.1.1-7-94

01.040.19

Метод термічного аналізу матеріалів. Терміни та визначення

Метод термического анализа материалов.Термины и определения

005                                                                               005

Чинний з 01.10.94 р.                     (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

                              

                           003

ДСТУ Б А.1.1-8-94

01.040.19

Метод рентгеноструктурного аналізу матеріалів. Апаратурне оформлення.                                                Терміни та визначення

Метод рентгеноструктурного анализа материалов. Аппаратурное оформление. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                         (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

                              

                              003

7


Позначення,                              код за ДК-004

Назва, організація-розробник та організація,                  що здійснює супровід

Додаткові дані

ДСТУ Б А.1.1-9-94

01.040.19

Метод електронної мікроскопії матеріалів.                   Терміни та визначення                                                       Метод электронной микроскопии материалов.                                       Термины и определения

005                                                                               005

Чинний з 01.10.94 р.                        (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-10-94

01.040.19

Метод мікроскопічного кількісного аналізу структури матеріалов. Терміни та визначення

Метод микроскопического количественного анализа структуры материалов.                            Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                              (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-11-94

01.040.91

Показники якості і методи оцінки рівня якості продукції.                                                                               Терміни та визначення

Показатели качества и методы оценки уровня качества продукции.                                                           Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                         (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А. 1.1-12-94

01.040.91

Вироби будівельного призначення з мінерального волокна. Терміни та визначення

Изделия строительного назначения из минерального волокна.                                                       Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                             (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-13-94

01.040.91

Матеріали дрібноштучні стінові. Терміни та визначення

Материалы мелкоштучные стеновые. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                       (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-14-94

01.040.91

Вироби керамічні личкувальні. Терміни та визначення

Изделия керамические облицовочные. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                      (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-15-94

01.040.91

Перліт. Матеріали та вироби перлітові. Терміни та визначення

Перлит. Материалы и изделия перлитовые. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                         (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше 003

ДСТУ Б А. 1.1-16-94

01.040.91

Матеріали рулонні покрівельні та гідроізоляційні. Терміни та визначення

Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные.                                                               Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                           (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А 1.1-17-94

01.040.91

Черепиця керамічна та бетонна. Терміни та визначення

Черепица керамическая и бетонная. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                             (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А. 1.1-18-94

01.040.91

Вироби керамічні кислототривкі, каналізаційні та дренажні.

Терміни та визначення

Изделия керамические кислотоупорные, канализационные и дренажные.                          Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.                       (Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

8


А.1.1

Позначення,                              код за ДК-004

Назва, організація-розробник та організація,                  що здійснює супровід

Додаткові дані

ДСТУ Б А.1.1-19-94

             01.040.91

Лінолеум. Терміни та визначення

Линолеум. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.

(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-20-94

01.040.91

Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення

Мел природный, мука известняковая и доломитовая. Термины и определения

005                                                                              005

Чинний з 01.10.94 р.

(Наказ від 12.04.94 р. № 83)

Введено вперше

003

ДСТУ Б А.1.1-21-94

01.040.91

Скло та вироби зі скла будівельного призначення. Терміни та визначення

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: