Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-81-98. Бітуми нафтові дорожні грузлі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла і кам"яних матеріалів. Зміна N1

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-81-98. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения показателя сцепления с поверхностью стекла и каменных материалов. Изменение N1
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер Б В.2.7-81-98
Дата принятия 25.08.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Зміна затверджена наказом Держбуду

від 25.08.05 № 143

ЗМІНА № 1        ДСТУ Б В.2.7-81-98

Бітуми нафтові дорожні вязкі. Метод визначення показника зчеплення з поверхнею скла та камяних матеріалів

  1.  РОЗРОБЛЕНО: Харківським національним автомобільно-дорожнім  університетом (ХНАДУ) та  Українським науково-гігієнічним центром (УНГЦ).
  2.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держбуду України від 25.08.2005 р. № 143

У назві стандарту та по всьому тексту слово «зчеплення» замінити на слово «зчеплюваність» у відповідних відмінках.

Розділ 2:

- перше посилання, замінити новим посиланням:

ДСТУ Б В 2.7-122-2003 (ГОСТ 111-2001) Будівельні матеріали. Скло листове. Технічні умови;

- третє посилання, вилучити позначення «(СТ СЭВ 638-77)».

Пункт 3.1:

- викласти в новій редакції перелічення:

перше - «камяні пластини прямокутної форми з гірської породи, зчеплюваність з якою визначається, завтовшки 10 мм…» і далі по тексту;

друге - «скляні пластини прямокутної форми з листового скла марок М5 або М6*  завтовшки 3 мм за ДСТУ Б В.2.7-122 розміром 80 мм  35 мм  (допустимі відхилення розмірів повинні бути в межах ?2 мм)»;

третє - «нагрівальний прилад лампа розжарювальна дзеркальна або інші нагрівальні прилади»;

десяте «сушильна шафа»;

- доповнити пункт приміткою такого змісту «*Примітка. Для еталонів скляних пластин беруть скло Костянтинівського заводу ”Будскло”»

Підпункт 4.1.1, друге речення. Слова «розміром 70 мм х 25 мм» замінити на «розміром 70 мм  24 мм»

Підпункт 4.1.2. Останнє речення підпункту вилучити. Доповнити підпункт новим абзацом такого змісту: «Після охолодження на один бік скляної пластини наносять олівцем для письма по склу або кульковою ручкою тонкий контур прямокутника з розміром сторін 70 мм  24 мм, в межах якого скло покривають плівкою бітуму. Бітум наносять на протилежний від контуру бік скляної пластини».

Пункт 4.2, друге речення. Вилучити з  посилання  «(СТ СЭВ 638)»

Пункт 4.3:

- перший абзац, друге речення викласти в новій редакції: «Розподілення бітуму рівномірним шаром по площі скляної або камяної пластин, відміченої контуром прямокутника, проводять нагріванням під лампою розжарювання або іншим нагрівальним приладом при температурі (125±5) ?С протягом 20 хв»;

- другий абзац, викласти в новій редакції: «Під час розподілення бітуму не допускають його розтікання за межі контуру прямокутника, нанесеного на скляну або камяну пластини».

Пункт 5.1:

- друге речення, викласти в новій редакції: «У водяну баню заливають  дистильовану воду і доводять її температуру до (75?0,5) ?С під час випробування з використанням скляних пластин або до температури (95?0,5) ?С у разі використання камяних пластин. Під час випробування зчеплюваності бітуму, в який введена добавка поверхнево-активної речовини (ПАР), зі склом доводять температуру дистильованої води в бані до (85?0,5) ?С. Зчеплюваність бітуму з добавкою ПАР із камяною пластиною визначають за температури води (95?0,5) ?С»;

- останнє речення, перед «10 мм» додати слова «не менше».

Пункт 5.2 викласти в новій редакції: «Камяні пластини з бітумом (або з бітумом і ПАР) витримують у воді за температури (95?0,5) ?С протягом 30 хв. Скляні пластини з  бітумом витримують у воді за температури    (75?0,5) ?С, з бітумом і ПАР за температури (85?0,5) ?С протягом 25 хв. Бітум, що відшарувався…» і далі за текстом.

Пункт 6.1 викласти в новій редакції: «Після випробування на камяну пластину в межах контуру прямокутника накладають прозору вимірювальну сітку. Під скляну пластину підкладають вимірювальну сітку».

Пункт 6.2 викласти в новій редакції: «Підраховують кількість квадратів, під якими (для скляної пластини - над якими) на пластинах після випробування залишився бітум. Площу поверхні пластин, покриту бітумом до та після випробування, можна визначати відеокомпютерним скануванням».

Пункт 6.3 викласти в новій редакції:

«Розраховують показник зчеплюваності для кожної пластини (), %, за формулою:

                     =,

де Nк ? кількість квадратів, покритих бітумом, після випробування (к - кінцеве);

   Nп  кількість квадратів, покритих бітумом, до випробування (п - початкове).

За показник зчеплюваності бітуму зі скляною або камяною пластинами слід приймати середнє арифметичне значення трьох з пяти результатів, за виключенням найбільшого і найменшого. Показник зчеплюваності при цьому,  %, визначається за формулою:

 

де   показник зчеплюваності бітуму з поверхнею кожної окремо взятої пластини, %;

      n  кількість пластин.

Якщо результат хоча б одного з трьох випробувань, що залишились для обробки, відрізняється від їх середньоарифметичного значення більш як на 15 %, випробування необхідно повторити».Спонсоры раздела: