Інструкція про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация
zwcad arcon
Название (рус.) Инструкция о порядке обзора зданий и сооружений на железнодорожном транспорте
Кем принят Укрзалізниця
Тип документа Інструкція
Рег. номер 793-ЦЗ
Дата принятия 20.10.2013
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

“УКРЗАЛІЗНИЦЯ”

УПРАВЛІННЯ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД

ЦБМЕС Затверджено:

0003 Наказ Укрзалізниці

“13” жовтня 2004р. № 793-ЦЗ

Інструкція

про порядок огляду будівель і споруд

на залізничному транспорті

Київ 2004


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО Приватною науково виробничою фірмою

«ДАТТА»

2 ВНЕСЕНО Управлінням будівельно-монтажних робіт і

цивільних споруд Укрзалізниці

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА

НАДАНО ЧИННОСТІ Наказом Укрзалізниці від 13.10.2004 р. № 793-ЦЗ

4 НА ЗАМІНУ Інструкції  „О порядке осмотра зданий и

сооружений на железнодорожном транспорте», затвердженої Заступником міністра шляхів сполучення СРСР 21 березня 1972 р № ЦС 3022


МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

УКРЗАЛІЗНИЦЯ

13.10.2004 р Київ №793-ЦЗ

НАКАЗ

„Про затвердження та введення в дію Інструкції „Про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті"

З метою надійної та безпечної експлуатації будівель і споруд на залізничному транспорті України,

НАКАЗУЮ:

  1.  Затвердити та ввести в дію з 01 січня 2005 р. Інструкцію "Про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті" (надалі Інструкція).
  2.  Начальнику Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд (Палій В.В.) визначити загальний тираж Інструкції та передати Управлінню справами текст для друкування.
  3.  Управлінню справами (Грущак І.М.) забезпечити тиражування Інструкції та розсилку на залізниці України і підприємства залізничного транспорту.
  4.  Начальникам залізниць України, керівникам підприємств залізничного транспорту, які входять до складу Укрзалізниці, довести Інструкцію до відома причетних, прийняти до керівництва і подальшого використання в роботі та забезпечити виконання її вимог.
  5.  Інструкцію „О порядке осмотра зданий и сооружений на железнодорожном транспорте", затверджену заступником Міністра шляхів сполучення СРСР 21 березня 1972 року № ЦС-3022, вважати такою, що втратила чинність.
  6.  Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління будівельно-монтажних робіт і цивільних споруд Палія В.В.

Перший заступник

Генерального директора Ю.М.Федюшин


ЗМІСТ

[0.1] 0003 Наказ Укрзалізниці

[0.1.1] ПЕРЕДМОВА

[0.1.1.1] УКРЗАЛІЗНИЦЯ

[1] 1 Галузь застосування

[2]
2. Нормативні посилання

[3] 3 Основні терміни та визначення

[4] 4 Класифікація будівель і споруд

[5] 5. Система технічного обслуговування будівель і споруд (конструктивних елементів)

[6] 6 Технічне обстеження та планування паспортизації будівель і споруд на залізничному транспорті

[7] 7 Планові огляди будівель та споруд і порядок їх проведення

[8] 7.1 Порядок проведення оглядів

[9] 7.2 Загальні періодичні технічні огляди будівель і споруд

[10] 7.2.1 Весняний огляд будівель і споруд

[11] 7.2.2 Осінній огляд будівель і споруд

[12] 7.3 Плановий систематичний огляд будівель і споруд

[13] 8 Позачерговий (неплановий ) огляд будівель і споруд

[14] 9 Огляди будівель і споруд з важкими умовами експлуатації

[15] 10 Нагляд за будівлями і спорудами у період експлуатації

[16]
Додаток 1

[17] Паспорт технічного стану будівлі (споруди)

[18] Додаток 2

[19] Акт загального (весняного) огляду будівлі (споруди)

[20] Додаток № 3

[21] Акт загального (осіннього ) огляду будівлі (про готовність до зими )

[22] Додаток № 4

[23] Порядок проведення планових оглядів будинків і споруд при поточному утриманні

[24] Додаток № 5

[25] Журнал огляду будівель і споруд

[26] Додаток № 6

[27] Порядок позачергових і контрольних оглядів будівель і споруд

[28] Додаток № 7

[29] Періодичність систематичних оглядів і норма витрат часу на їхнє проведення

[30] Додаток 8

[31] Граничні терміни невідкладної ліквідації виявлених несправностей елементів жилих будівель

[32] Електротехнічне обладнання

[33] Ліфти

[34] Додаток 9

[35] Приблизна періодичність проведення капітального ремонту виробничих будівель

[36] Додаток 10

[37] Приблизна періодичність проведення капітального ремонту конструктивних елементів виробничих будівель

[38] Додаток 11

[39] Приблизна періодичність проведення капітального ремонту споруд виробничого призначення

[40] Додаток 12

[41] Технічний журнал з експлуатації будівлі (споруди)


Дата введення

01.01.2005 р.

1 Галузь застосування

Ця Інструкція поширюється на всі будівлі і споруди (крім мостів і труб на залізничних коліях) залізничного транспорту України. Вимоги даної Інструкції є обов'язковими для працівників, які безпосередньо обслуговують будівлі і споруди, для керівників і посадових осіб дирекцій залізничних перевезень, інших структурних підрозділів залізниць, підприємств залізничного транспорту, на балансі яких утримуються будівлі і споруди, а також керівників структурних підрозділів, якими використовуються будівлі і споруди, але не знаходяться на їхньому балансі.

Зазначені працівники, відповідно до посадових Інструкцій, повинні забезпечити належний догляд за будівлями і спорудами, своєчасний і якісний їх ремонт, запобігання виникненню аварійних ситуацій.

Попередження появи будь-яких несправностей і забезпечення тривалого терміну служби конструкцій та Інженерного устаткування будівель і споруд повинно бути основним завданням в роботі працівників, відповідальних за їхнє утримання.

З введенням в дію «Інструкції про порядок огляду будівель і споруд на залізничному транспорті» вважати такою, що втратила силу на території України «Инструкция о порядке осмотра зданий и сооружений на железнодорожном транспорте» від 21 березня 1972 р № ЦС-3022.


2. Нормативні посилання

Інструкція розроблена на підставі чинних в Україні нормативних документів

№ п/п

Позначення

Назва

Ким і коли затверджено

1

2

3

4

1

Закон України „Про залізничний транспорт"

Постанова ВР від 04 

липня 1996 р №273/96-ВР

2

«Правила технічної експлуатації залізниць України»

Наказом Міністерства транспорту України від 20 грудня 1996 р №411

3

Методичні рекомендації з технічної експлуатації будівель та прибудинкових територій

Начальником Навчально-методичного центру Держнаглядохоронпраці

4

Методичні рекомендації щодо складання акту за результатами загального періодичного огляду будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж

Начальником Навчально-методичного центру Держнаглядохоронпраці

5

Руководство по эксплуатации строительных конструкций производственных зданий промышленных предприятий

Начальником Навчально-методичного центру Держнаглядохоронпраці

6

Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці від 27 листопада 1997 р№ 32/268

7

Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Держнаглядохоронпраці від 27 листопада 1997 р. № 32/288

8

Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України

Наказом Державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 31 грудня 1991 р № 135

1

2

3

4

9

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ Пожарная Безопасность. Общие требования

10

ДСТУ 1.5:2003

Правила побудови, викладання, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

Наказом Держспоживстандарту України від 24.02.2003 р. № 32

3 Основні терміни та визначення

Будинок  це наземна будівля, що складається із окремих взаємопов'язаних частин (несучих і огороджуючих конструкцій), призначених для перебування і проживання людей, а також для виконання різних виробничих процесів (житлові будинки, готелі, завод, вокзали, виробничі та ремонтні цехи, локомотивні, вагонні депо, адміністративно-побутові приміщення та інші).

Інженерна споруда  це будівля спеціального призначення, яку використовують для обслуговування виробничих процесів (естакади для мостових кранів, тунелі, опори, резервуари, ємності для збереження матеріалів, огорожі, вантажні і пасажирські платформи, перони та ін.).

Несправності елементів будівлі  стан елементів, при якому не виконується хоча б одна із заданих експлуатаційних вимог.

Пошкодження елементів будівлі  несправність елемента будівлі обо його конструктивних частин, яка викликана зовнішніми діями.

Дефект елемента будівлі  несправність елемента будівлі, викликана порушенням правил, норм або технічних умов при його виготовленні, монтажі або ремонті.

Аварійний стан будівлі (елемента)  стан будинку (елемента), при якому його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена заради безпеки людей.

Ветхий стан будівлі (елемента)  встановлена оцінка технічного стану будівлі (елемента), яка відповідає його фізичному зносу (більше 60 відсотків для дерев'яних будівель та 70 відсотків для кам'яних будівель).

Експлуатація будівлі (споруди)  використання будівлі (споруди) за призначенням, технічне та санітарне обслуговування.

Санітарне утримання будівлі (споруди)  комплекс робіт, спрямованих на збереження встановлених санітарно-гігієнічних вимог до утримання приміщень та прибудинкової території.

Нормативні терміни служби будівлі  середній термін служби будівлі, прийнятий для розрахунку норм амортизаційних відрахувань.

Фактичний строк експлуатації  календарна тривалість експлуатації будівлі (елемента).

Знос будівлі  процес погіршення експлуатаційних показників будівлі в часі (з урахуванням зміни вимог).

Фізичний знос будівлі (елемента)  величина, що характеризує ступінь погіршення технічних і пов'язаних з ними інших експлуатаційних показників будівлі.

Моральний знос будівлі  величина, що характеризує ступінь невідповідності об'ємно-планувальних, санітарно-гігієнічних, економічних та естетичних показників будівлі сучасним експлуатаційним вимогам.

Утримання житлового фонду  комплекс робіт, спрямованих на створення необхідних умов для проживання людей і забезпечення збереження жилих будинків.

Експлуатаційні показники будівлі (споруди) сукупність технічних, об'ємно-планувальних, санітарно-гігієнічних та естетичних характеристик, які обумовлюють експлуатаційні якості.

Експлуатаційні вимоги до будівлі (споруди)  встановлені нормативними документами умови (вимоги) до будівлі та її елементів, які обумовлюють їх ефективну експлуатацію.

Технічне обслуговування будівлі (споруди)  комплекс робіт, спрямованих на забезпечення справності елементів або заданих параметрів та режимів його технічного обладнання.

Ремонт будівлі (споруди)  комплекс будівельних робіт та організаційно-технічних засобів по усуненню морального та фізичного зносу, не пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних показників.

Реконструкція будівлі (споруди)  комплекс робіт та організаційно-технічних засобів, пов'язаних зі зміною основних техніко-економічних та об'ємно-планувальних показників.

Огляд будівель та споруд  це процес візуального визначення відхилень параметрів, експлуатаційних якостей конструцій від вимог проектної та експлуатаційної документації. Огляди будівель та споруд проводяться фахівцями організації-балансоутримувача.

Обстеження будівель та споруд  це процес поглибленого вивчення з застосуванням методів неруйнівного контролю, розрахункових операцій, вивчення проектної документції, виявлених в процесі попереднього контролю пошкоджень конструкцій з метою призначення науково обгрунтованих обсягів ремонтних робіт і методів їх проведення. Обстеження будівель та споруд проводяться фахівцями спеціалізованої організації, яка має ліцензію на право проведення обстеження технічного стану.

4 Класифікація будівель і споруд

В залежності від функціонального призначення будівлі поділяються на виробничі і цивільні (в тому числі житлові і громадські).

Виробничі будівлі призначені для розміщення промислових і сільськогосподарських виробництв (при одночасному забезпеченні необхідними умовами для праці людей і експлуатації технологічного обладнання). На залізничному транспорті це будівлі для здійснення функціональних виробничих процесів.

Кожна будівля повинна відповідати своєму функціональному призначенню, тобто мати необхідні експлуатаційні якості, які створюють надійні і безпечні умови для побуту і праці людей та здійснення виробничого процесу. Експлуатаційні якості будівель, що забезпечують нормальну експлуатацію, визначаються складом приміщень, їхніми об'ємами і площами, якістю внутрішнього і зовнішнього оздоблення, наявністю і рівнем інженерного устаткування приміщень.

До житлових будівель відносятся квартирні будинки для постійного проживання людей, готелі, гуртожитки і будинки-інтернати.

Громадські будинки призначені для соціального обслуговування населення, для розміщення адміністративних закладів і громадських організацій. До них відносяться будівлі шкіл, дитячих садків, технікумів, інститутів, магазинів, ресторанів, їдалень, кінотеатрів, клубів, а також будівлі лікувально-оздоровчого, спортивно-культурного призначення, адміністративні тощо.

За технічним станом будівлі в цілому, а також їх конструктивні елементи повинні відповідати технічним та санітарно-гігієнічним нормам, умовам довговічності, протипожежним та архітектурним вимогам.

В процесі експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж вони можуть перебувати в таких категоріях технічного стану:

„1"  нормальний технічний стан (відсутні ушкодження, що перешкоджають нормальній експлуатації);

„2"  задовільний технічний стан (присутні пошкодження, що впливають на можливість забезпечити нормативний термін служби будівлі);

„3"  непридатний до нормальної експлуатації (наявність ушкоджень, що свідчать про зниження несучої спроможності конструктивних елементів);

„4"  аварійний технічний стан (неможливе забезпечення цілісності конструктивних елементів на період їх посилення, можливість їх раптового руйнування).

Види ремонту при різних категоріях технічного стану :

при першій  технічний стан будівлі та споруди повинен бути в такому стані, як при вводі в експлуатацію;

при другій  поточний ремонт;

при третій  капітальний ремонт;

при четвертій  експлуатація заборонена.

Підвищити довговічність матеріалів і конструкцій в разі необхідності можна за рахунок конструктивних рішень. Довговічність будівель і споруд визначається терміном служби без втрати необхідних експлуатаційних якостей. Існує три основні ступені довговічності для всіх будівель :

І  відповідає терміну служби понад 100 років (підвищений термін служби);

II  понад 50 років (середній термін служби);

III  понад 20 років (знижений термін служби).

Будівлі за вогнестійкістю поділяються на 5 ступенів в залежності від межі вогнестійкості в годинах :

І ступінь  3 години;

II ступінь  2,5 години;

III ступінь  2 години;

IV ступінь  0,5 годин;

V ступінь  спалимі.

До І, II, III ступеней вогнестійкості відносять будівлі із каменю; в будівлях І і II ступеней вогнестійкості стіни, опори, перекриття і перегородки  неспалимі, в будівлях III ступеня вогнестійкості стіни і підпори неспалимі, а перекриття і перегородки  важкоспалимі (наприклад, дерев'яні обштукатурені). До IV ступеня вогнестійкості відносять дерев'яні обштукатурені, до V  дерев'яні необштукатурені будівлі, при цьому будівлі IV  V ступенів вогнестійкості не повинні перевищувати двох поверхів.

За рівнем благоустрою та інженерного облаштування будівлі поділяються на чотири ступені:

І ступінь  підвищений;

II ступінь  середній;

III ступінь  понижений;

IV ступінь  мінімальний.

За сукупністю всіх вимог до благоустрою, довговічності і вогнестійкості основних конструкцій будівлі поділяють на класи за капітальністю:

І  великі житлові і громадські будівлі висотою більшою дев'яти поверхів з підвищеним благоустроєм і І ступенем довговічності і вогнестійкості;

II-громадські будівлі масового будівництва і житлові і будинки до дев'яти поверхів, з середнім рівнем благоустрою, II ступені довговічності і вогнестійкості;

  1.  - громадські будівлі невеликої місткості в сільській місцевості і житлові будинки до п'яти поверхів з пониженим рівнем благоустрою, не нижче за II ступінь довговічності і III ступінь вогнестійкості;
  2.  - тимчасові громадські будівлі і малоповерхові житлові будинки з мінімальним благоустроєм, III ступеня довговічності і ненормованої вогнестійкості.

Виробничі будівлі додатково класифікують за призначенням, кількістю поверхів і конструктивною схемою.

За призначенням виробничі будівлі поділяються на основні, підсобні, енергетичні, складські і допоміжні. Вони можуть бути одно- і багатоповерховими, що визначається технологічним процесом і розміщенням устаткування. З точки зору ступеня пожежобезпеки виробництв, такі будівлі поділяють на п'ять категорій в залежності від використовуваних матеріалів :

А  із застосуванням вибухонебезпечних і летючих речовин;

Б  горючих рідин;

В  горючих твердих речовин;

Г  вогнетривких речовин, але гарячої обробки (зварювальні і ковальські цехи);

Д  вогнетривких матеріалів (цехи холодної обробки матеріалів).

5. Система технічного обслуговування будівель і споруд (конструктивних елементів)

Система технічного обслуговування будівель, споруд, їх конструктивних елементів повинна забезпечити їх придатність, довговічність і відповідність їх нормальному технічному стану, для чого необхідно здійснювати:

постійний нагляд за конструктивними елементами та обладнанням, підтримування потрібного температурно-вологісного та санітарно- гігієнічного режимів з боку відповідальних осіб, призначених наказом по підприємству;

своєчасне проведення оглядів і обстежень з метою виявлення пошкоджень та планування робіт з поточного та капітального ремонтів;

проведення робіт з поточного та капітального ремонтів.

6 Технічне обстеження та планування паспортизації будівель і споруд на залізничному транспорті

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. №409 „Про забезпечення надійності та безпечної експлуатації будівель, споруд та інженерних мереж" Державний департамент з нагляду за охороною праці установив низку вимог до складу організаційно-технічних питань. При цьому Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (НДІБВ) веде реєстр аварійно-небезпечних об'єктів (РАНО) і інформує з цих питань Центральні органи державної влади.

До РАНО заносяться об'єкти, на яких виконана паспортизація з визначенням категорії технічного стану „3" і „4".

Паспортизація технічного стану будівлі (споруди)  це обстеження, діагностика і оцінювання технічного стану об'єкта спеціалізованою організацією та визначення на цій основі категорії його технічного стану з подальшим складанням паспорта технічного стану будівлі (споруди) (Додаток № 1).

Роботи з обстеження технічного стану будівель і споруд для паспоритизації повинні виконуватись спеціалізованими організаціями. Спеціалізована організація  це організація, яка має ліцензію Держбуду України на виконання робіт з обстеження. Головною організацію з обстеження та паспортизації визначено Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ДНТБВ).

7 Планові огляди будівель та споруд і порядок їх проведення 

7.1 Порядок проведення оглядів

Важливою складовою частиною технічної експлуатації будівель і споруд є систематичний нагляд і контроль за станом конструкцій, інженерного обладнання і будівлі в цілому для своєчасного усунення несправностей, виявлення причин їхньої появи, та необхідності виконання ремонтних робіт, тощо.

Положенням про проведення планово-запобіжних ремонтів (ПЗР) будівель і споруд встановлені три види оглядів:

загальний періодичний;

плановий систематичний;

позачерговий (неплановий)

Систематичний і загальний періодичний огляди проводяться в плановому порядку, позачерговий  після сильних вітрів, злив, снігопадів і інших явищ стихійного характеру.

При загальних оглядах оглядають весь будинок, включаючи всі конструкції, інженерне обладнання, опорядження будівлі і елементів зовнішнього благоустрою, або всього комплексу будівель і споруд (наприклад, залізнична станція з усіма будівлями, пероном, платформами і прилеглою територією).

Порядок огляду:

а) подвір'я, вулична територія та елементи благоустрою;

б) фундаменти і підвальні приміщення, а також котельні, насосні, теплові пункти,

елеваторні вузли та їх обладнання, розташовані безпосередньо в будівлі;

в) зовнішні стіни і всі елементи фасадів  еркери, балкони, лоджії і архітектурні форми, водовідвідні пристрої;

г) дах і всі вентиляційні пристрої на ньому: горищні приміщення, теплоізоляція горищних перекриттів, а також всі комунікації, розташовані на горищах і дахах.

д) поповерховий огляд приміщень виконується зверху вниз  від даху до підвалу;

є) огляд санітарно-технічного і інженерного обладнання виконується одночасно з поповерховим оглядом будівельних конструкцій;

ж) дотримання габаритів наближення будівель і споруд, якщо вони розташовані біля залізничних колій.

к) стан вводів інженерних мереж до будинку, інші елементи, не передбачені в попередніх пунктах.

Результати оглядів будинків і споруд оформляються актами загального (весняного) огляду будинку та загального (осіннього) огляду (про готовність до зими) (Додатки №№ 2, 3), або заносяться до журналу огляду будівель і споруд (додаток 5) відповідно до вимог цієї інструкції.

7.2 Загальні періодичні технічні огляди будівель і споруд

Загальні періодичні технічні огляди будівель і споруд проводяться двічі на рік навесні і восени. Календарні терміни періодичних оглядів будівель і споруд у залежності від кліматичних умов установлюються начальниками залізниць і керівниками підприємств залізничного транпорту, що мають на балансі будівлі та споруди.

Склад комісії із загального періодичного огляду будівель і споруд призначається наказом керівника підприємства (додаток 4). До складу комісії мають увійти особи, які здійснюють нагляд за технічним станом будівельних конструкцій та інженерного обладнання, представники експлуатаційних служб залізниці, керівники підрозділів, інші відповідальні особи, що забезпечують проведення оглядів.

Результати оглядів повинні бути оформлені актами (додатки 2, 3), в яких зазначаються виявлені дефекти та пошкодження. Занесені до акту дефекти та пошкодження кваліфікуються за способами усунення на поточний ремонт (для нормального та задовільного технічного стану) та капітальний ремонт (для непридатного для експлуатації стану).

7.2.1 Весняний огляд будівель і споруд

Весняний огляд виконується після танення снігу (як правило на протязі квітня), коли всі частини будинку і прилегла до них територія звільняться від снігового покриву і стануть доступними для огляду. У районах з безсніжною зимою терміни весняних оглядів встановлюються начальниками залізниць.

Метою весняного огляду є перевірка стану приміщень, конструкцій, обладнання будівель, елементів благоустрою, території подвір'я, а також готовності їх до експлуатації в наступний період часу. Для будівель і споруд, які функціонально задіяні в перевізному процесі залізниць, визначається їх готовність до літніх перевезень.

В процесі цього огляду виявляються орієнтовні обсяги основних ремонтних робіт для вирішення питання про включення цих робіт до плану капітального ремонту на наступний рік, а також уточнюються обсяги робіт з поточного ремонту на літній період поточного року. За даними весняного огляду і раніше виявлених пошкоджень будівлі в зимовий період складають перелік заходів, необхідних для підготовки будівлі та ії інженерного обладнання до експлуатації в період наступної зими (Додаток № 2).

Під час весняного огляду виявляють обсяги робіт, які необхідно виконати силами орендарів для приміщень, які передані в оренду.

7.2.2 Осінній огляд будівель і споруд

Осінній огляд виконується до настання опалювального сезону для перевірки готовності до роботи в зимових умовах. До цього часу повинні бути закінчені всі роботи з поточного ремонту.

При проведенні осіннього огляду визначаються обсяги робіт з поточного ремонту та уточнюються обсяги капітального ремонту на наступний рік (Додаток № 3).

При осінньому технічному огляді необхідно :

а) ретельно перевірити несучі і огорожувальні конструкції будівель і споруд і вжити заходів по усуненню всякого роду щілин і зазорів;

б) перевірити підготовленість покриттів будинків до видалення снігу і необхідних для цього засобів, а також стан жолобів і водостоків;

в) перевірити справність і готовність до роботи в зимових умовах елементів вікон, що відкриваються, ліхтарів, воріт, дверей і інших пристроїв.

г) перевірити стан інженерного обладнання та систем опалення, печей та інших пристроїв, що забезпечують нормальний температурний режим приміщень в зимовий період.

Протипожежний стан будівель і споруд як при періодичних, так і при поточних оглядах перевіряється з представниками пожежної охорони.

7.3 Плановий систематичний огляд будівель і споруд

При планових систематичних оглядах оглядають частини або устаткування будівель і споруд (дах, перекриття, водопровід, центральне опалення, каналізацію, сміттєпровід, ліфти, тощо).

Плановий систематичний огляд будівель і споруд проводиться інженерно-технічними працівниками (ІТП), які призначені наказами керівника відповідальними за їх технічний стан та безпосередньо робітниками відповідних спеціальностей.

ІТП (спеціалісти технічного нагляду, майстри-оглядачі) проводять плановий систематичний огляд об'єктів відповідно до місячних графіків, затверджених керівниками структурних підрозділів, підприємств.

Робітники відповідних спеціальностей проводять систематичний огляд окремих частин будівель та споруд, конструкцій, опорядження та інженерного обладнання відповідно до норм проведення цих оглядів, які визначаються правилами технічної експлуатації та Положеннями про проведення планово-запобіжних ремонтів. Результати планових систематичних оглядів заносяться до журналу огляду будівель і споруд (додаток № 5) з метою усунення несправностей відповідно до норм.

 Поточний огляд основних конструкцій будівель з важким крановим устаткуванням або будинків і споруд, що експлуатуються в агресивному середовищі, проводиться один раз у десять днів.

8 Позачерговий (неплановий ) огляд будівель і споруд

Крім планових оглядів, можуть бути позачергові огляди будівель і споруд, при яких виявляються пошкодження, нанесені будівлям і спорудам, їх окремим конструктивним елементам, обладнанню внаслідок проривів інженерних комунікацій, пожежі, явищами стихійного характеру (сильні дощі, повені, снігопади, обледеніння, ураганні вітри, землетруси, тощо).

Такі огляди проводяться комісією із фахівців структурного підрозділу, підприємства, створеною наказом керівника. Результати оглядів оформляються актами, або заносяться до журналу огляду (Додатки №№ 5, 6).

9 Огляди будівель і споруд з важкими умовами експлуатації

Особливо жорсткі вимоги усіх видів оглядів повинні установлюватися для виробничих будівель і споруд, зведених на підроблених гірськими виробленнями тертиторіях, на просадних ґрунтах, грунтах з високим рівнем ґрунтових вод, а також тих, що експлуатуються в умовах важких динамічних та вібраційних навантажень. Такі будівлі, та їх конструктивні елементи повинні оглядатись не менше одного разу на місяць. При цьому огляди будівель і споруд з важким крановим режимом роботи і з експлуатацією в сильно агресивному середовищі повинні проводитись не менше одного разу на десять днів.

10 Нагляд за будівлями і спорудами у період експлуатації

Виробничі будівлі і споруди в процесі експлуатації повинні знаходитися під систематичним наглядом інженерно-технічних працівників, відповідальних за збереження цих об'єктів. Для цього, крім планових оглядів, проводяться контрольні огляди (рекомендований порядок проведення  додаток 6).

При нагляді за будинками і спорудами в процесі експлуатації необхідно:

а) щорічно проводити за допомогою геодезичних інструментів перевірку положення основних конструкцій виробничих будинків і споруд, зведених на територіях, підроблених гірськими виробленнями, на просадних грунтах, а також на основах, що піддаються постійній вібрації;

б) підтримувати в належному стані планування рівня землі для відводу атмосферної води. Спланована поверхня землі повинна мати ухил від стін будинку. Вимощення навколо будинку повинні бути в справному стані. Щілини між асфальтовими або бетонними вимощеннями (тротуарами) і стінами будинку повинні розчищатися, а потім зашпаровуватися гарячим бітумом, цементним розчином, смолою або м'ятою глиною;

в) не допускати складування матеріалів, відходів виробництва і сміття, ріст бур'янів а також влаштування квітників і газонів безпосередньо біля стін будинків;

г) стежити за справним станом покрівлі і пристроїв для відводу атмосферних і талих вод з даху будинку;

д) вчасно видаляти сніг від стін і з покрівель будинків і споруд. При очищенні покрівлі забороняється застосовувати ударні інструменти, що викликають псування покрівельних матеріалів;

е) не допускати викиду біля стін будинку відпрацьованих води і пари;

ж) не допускати поширення в будинках вогкості, що виникає через ушкодження гідроізоляції фундаментів;

з) стежити за справним станом вводів в будівлю інженерних мереж, внутрішніх мереж водопостачання, каналізації і теплопостачання, не допускати протікання в з'єднаннях і фасонних частин та приладів;

і) стежити за справністю теплоізоляції трубопроводів опалення в підвалах та техпідпіллях будинків.

к) стежити за нормальною роботою вентиляційних систем;

л) стежити за щільністю примикання покрівель до стін, парапетів, труб, вишок, антенних пристроїв і інших виступаючих конструкцій;

м) періодично контролювати стан дерев'яних ферм, перекриттів і інших несучих конструкцій будинків і споруд з дерева. Забезпечувати постійне провітрювання підпільних просторів у будинках;

н) приділяти особливу увагу елементам дерев'яних конструкцій, що стикаються з грунтом, закладеним у цегельну кладку або бетон, а також у місцях значних температурних перепадів;

о) у випадку появи в кам'яних або бетонних стінах, у залізобетонних колонах, прогонах, фермах, балках і плитах тріщин негайно встановлювати на них маяки і проводити ретельне спостереження за поводженням тріщин і конструкцій у цілому;

п) стежити за вертикальністю стін і колон;

р) організувати постійне спостереження за станом захисного шару в залізобетонних конструкціях, особливо таких, що знаходяться в агресивному середовищі;

с) постійно стежити за станом швів і з'єднань металевих конструкцій (зварених, болтових, клепаних);

т) організувати ретельне спостереження за станом стиків збірних залізобетонних конструкцій;

у) не допускати пробивання отворів у перекриттях, балках, колонах і стінах без письмового дозволу осіб, відповідальних за правильну експлуатацію будинку або споруди;

ф) приділяти особливу увагу спостереженню за конструкціями, що знаходяться під динамічним навантаженням, термічним впливом або знаходяться в агресивному середовищі;

х) не допускати перевантажень будівельних конструкцій. Для запобігання перевантажень будівельних конструкцій не допускати установку, підвіску і кріплення технологічного устаткування, транспортних засобів, трубопроводів і інших пристроїв, не передбачених проектом.

У разі потреби додаткові навантаження можуть бути допущені тільки після перевірочного розрахунку будівельних конструкцій або, якщо виявиться необхідним, після посилення цих конструкцій.

Не допускається перевищення граничних навантажень на підлоги, перекриття і площадки у всіх виробничих приміщеннях. На елементах будинків, що добре проглядаються, необхідно зробити і постійно зберігати написи, що указують величину граничних навантажень.

Також не допускається наднормативне навантаження на конструкції за рахунок всякого роду тимчасових пристроїв при виконанні будівельно-монтажних робіт в діючих цехах; перевищення допустимих швидкостей пересування внутрішньо цехового транспорту і різке гальмування його. Про це повинні бути зроблені попереджувальні написи в цехах і на території підприємства.

Для кожної виробничої і будівлі і споруди або для групи будівель і споруд повинна бути складена інструкція з експлуатації міжповерхових перекриттів, майданчиків і підлог з зазначенням граничних навантажень окремих зон перекриттів, підлог і відповідних майданчиків.

Технічна документація по зданих в експлуатацію будівлях і спорудах: затверджений проект (робочий проект), робоча документація, дані про гідрогеологічні умови ділянки забудови, акт приймання в експлуатацію з документами, що характеризують застосовані матеріали, умови і якість виконання робіт по зведенню об'єктів, акти на приховані роботи а також відомості про відступи від проекту і недоробки до моменту введення об'єкта в експлуатацію повинні зберігатися комплектне в технічному архіві підрозділу, на балансі якого знаходиться будівля.

Для обліку робіт по обслуговуванню і поточному ремонту відповідної будівлі або споруди повинен вестися технічний журнал, в який заносяться записи про всі виконані роботи з обслуговування і поточного ремонту з зазначенням виду робіт і місця.

Технічний журнал (додаток 12) з експлуатації виробничих будівель і споруд є основним документом, що характеризує стан об'єктів.

Відомості, занесені до технічного журналу, відображають технічний стан будівлі або споруди на даний період часу, а також історію його експлуатації. Крім того, частина цих відомостей служить початковими даними при складанні дефектних відомостей на ремонтні роботи.


Додаток 1

Паспорт технічного стану будівлі (споруди)

0.1.

Назва підприємства, установи, організації

повна

коротка

0.2.

0.3.

Зміни окремих характеристик Паспорта технічного стану будівлі (споруди) оформлюються згідно з таблицею 4.


1. ДАНІ ПРО ПІДПРИЄМСТВО


1.1.

1.2. 1.3. 1.4. 

Відомча належність 

Поштова адреса підприємства 

індекс 

Індефікаційний код 

Форма власності 

Власник (керівник) підприємства

1.5. 1.6. 

Прізвище, ім'я, по батькові 

Телефон, факс 

2. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛЮ (СПОРУДУ)

2.1.

2.2. 2.3. 

№ об'єкта* 

Призначення 

Категорія будівлі (приміщення) з вибухопожежної та пожежної небезпеки 

ВІДНЕСЕННЯ БУДІВЛІ (СПОРУДИ) ДО КЛАСИФІКАЦІЙНИХ ГРУП**

2.4.

за відповідальністю 

2.5.

За небезпекою технологічних процесів 

2.6.

за агресивністю робочого середовища 

2.7.

Рік забудови 

2.8.

Площа забудови, м 2 

2.9.

Будівельний об'єм, м 3 

2.10.

Поверховість виробничої частини 

2.11.

Поверховість адміністративно-побутової частини 

2.12.

Балансова вартість, тис. грн. 

2.13.

Страхова компанія та номер страхового поліса 

2.14.

Дата складання паспорта 

* Призначає власник. Бажаний збіг з № за генпланом.

** Визначається з додатка 1.1 до правил обстежень, оцінки технічного стану паспортизації виробничих будівель і споруд.


ОРГАНІЗАЦІЯ  ГЕНПРОЕКТУВАЛЬНИК ОБ'ЄКТА

2.15.

назва 

ОРГАНІЗАЦІЯ-ГЕНПІДРЯДНИК, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТА

2.16.

назва 

ОРГАНІЗАЦІЯ, ЩО ПРОВЕЛА ОБСТЕЖЕННЯ ДЛЯ ПАСПОРТИЗАЦІЇ

2.17.

назва

2.18.

Індефікаційний код 

2.19.

ліцензія №* 

, дійсна до 

2.20

Періодичність планових обстежень технічного стану, років 

ОСТАННЄ ОБСТЕЖЕННЯ ПРОВЕДЕНО :

2.21.

обстежувальна організація 

2.22.

Індефікаційний код 

2.23.

ліцензія №* 

, дійсна до 

2.24.

дата обстеження 

2.21.

2.22. 2.23. 2.24. 

обстежувальна організація 

Індефікаційний код 

ліцензія №* 

, дійсна до 

дата обстеження 

2.21.

2.22. 2.23. 2.24. 

обстежувальна організація 

Індефікаційний код 

ліцензія № 

, дійсна до 

дата обстеження 

2.21.

2.22. 2.23. 2.24. 

обстежувальна організація 

Індефікаційний код 

ліцензія №* 

, дійсна до 

дата обстеження 


3. ТЕХНІЧНИЙ СТАН БУДІВЛІ (СПОРУДИ) ТА ВИСНОВКИ ЩОДО ЇЇ ПОДАЛЬШОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

  1.  Технічний стан основ та конструктивних елементів за частинами об'єкта надається у таблиці 1.
  2.  Технічний стан інженерного обладнання за частинами об'єкта надається в таблиці 2.

3.3.

Технічний стан будівлі (споруди) в цілому *

3.4. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення надаються в таблиці 3.

3.5. Оцінка потенційних наслідків можливої аварії

3.5.1.

Загроза життю та здоров'ю робітників, що працюють на об'єкті 

чол.

3.5.2.

Загроза населенню, що мешкає поблизу об'єкта 

чол.

3.5.3.

Загроза обвалення основних конструкцій об'єкта або його частини 

м2

3.5.4.

Загроза забруднення довкілля навколо об'єкта 

км 2

3.6. Пропозиції щодо подальшої експлуатації

1.

2.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: