Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об"єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування"

Название (рус.) О проекте Указа Президента Украины "Об усовершенствовании разрешительной системы на строительство объектов и порядка осуществления государственного контроля в сфере градостроения"
Кем принят НТР Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 68
Дата принятия 15.08.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

Про проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи

на будівництво об‘єктів та порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування"

Рішення НТР від 15 серпня 2003 р. № 68


Розглянувши проект Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об‘єктів та порядку здійснення державного контролю  у сфері містобудування", підготовлений робочою групою Держбуду України, науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити основні положення проекту Указу Президента України "Про удосконалення дозвільної системи на будівництво об‘єктів та порядку здійснення державного контролю  у сфері містобудування".

2. Заступнику Голови Комітету В.Ф.Присяжнюку, начальнику Управління містобудівної політики Економову А.О. забезпечити:

доопрацювання проекту Указу Президента України відповідно до зауважень та пропозицій науково-технічної ради, при цьому відокремити положення, які можуть бути врегульовані виключно Указом Президента України та шляхом внесення змін до чинного законодавства, виключити інші питання, які можуть бути врегульовані відповідними постановами Кабінету Міністрів України;

відображення в аналітичних матеріалах до проекту Указу Президента України термінів та вартості підготовки документів на різних етапах існуючої дозвільної системи та положень відповідних законів України, підзаконних нормативно-правових актів;

підготовку проекту законодавчого акта щодо внесення змін до окремих законів України, які регламентують питання розміщення, проектування, проведення експертизи та будівництво об‘єктів, а також здійснення державного контролю у сфері містобудування.

Заступник голови НТР

А.Беркута


Довідка


Розроблення проекту Указу Президента України обумовлено необхідністю вдосконалення існуючої правової бази з питань розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування, яка сформована окремими законами України та нормативно-правовими актами центральних органів виконавчої влади. Існуюча система надання дозвільної документації на будівництво об'єктів характеризується громіздкістю, непрозорістю, довготривалістю, дублюванням процедур. Негативними наслідками, пов'язаними з цим, є недостатня інвестиційна активність суб'єктів підприємницької діяльності. 
До неврегульованих питань відносяться:
- дублювання дозволів та погоджень під час вибору, вилучення і надання земельних ділянок для будівництва,  розміщення, проектування і будівництво об'єктів містобудування на різних етапах розгляду цих питань;
- довготривалість прийняття рішень стосовно надання земельних ділянок для розміщення, проектування та будівництва об'єктів;
- відсутність єдиної методики визначення розмірів відрахувань на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, врегулювання майнових питань щодо новостворених за рахунок дольової участі об’єктів;
- відсутність єдиної державної служби з проведення комплексної державної експертизи.
Проект Указу Президента України встановлює необхідність:
- забезпечення скоординованості діяльності органів виконавчої влади під час здійснення державного регулювання у сфері містобудування;
- удосконалення реалізації права фізичних та юридичних осіб на забудову, надання земельних ділянок для будівництва, отримання дозволів та погоджень на розміщення, проектування і будівництво об'єктів містобудування;
- забезпечення механізму відкритості та прозорості рішень, які приймаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо надання земельних ділянок для будівництва, розміщення, проектування і будівництва об'єктів;
- створення єдиної організації та її регіональних служб для проведення комплексної державної експертизи проектної документації;
- встановлення єдиного порядку відрахувань та врегулювання майнових питань щодо об'єктів соціальної сфери, інженерної і транспортної інфраструктури, створених із залученням коштів замовників на будівництво;
- удосконалення порядку здійснення державного контролю у сфері містобудування та визначення міри відповідальності осіб за порушення законодавства.
Механізм вирішення неврегульованих питань включає розроблення нових законопроектів, внесення відповідних змін до окремих Законів України та інших нормативно-правових актів, які стосуються питань розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування.
Пропозиції щодо розроблення нормативних актів, необхідних для реалізації даного проекту включають законопроекти:
- про внесення змін до окремих Законів України, що регламентують питання розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування,
- про порядок здійснення державного контролю у сфері містобудування;
- про створення єдиної державної організації та її регіональних служб з проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва;
- проект містобудівного кодексу України.
 
Реалізація Указу Президента України сприятиме:
- активізації інвестиційної діяльності та встановленню соціальної стабільності; 
- створенню умов для забезпечення права на забудову земельної ділянки фізичних та юридичних осіб, суб'єктів підприємницької діяльності; 
- удосконаленню нормативно-правової бази щодо розміщення, проектування та будівництва об'єктів містобудування;
- визначенню правового механізму відповідальності за порушення законодавства, яке стосується питань розміщення, проектування і будівництва об'єктів містобудування.Спонсоры раздела: