Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Повідомлення щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції

Название (рус.) Сообщение относительно отнесения проектно-сметной документации к научно-технической продукции
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Інші
Дата принятия 02.04.2002
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 Емкости

Щодо віднесення проектно-кошторисної документації

 до науково-технічної продукції


На запит щодо віднесення проектно-кошторисної документації до науково-технічної продукції Держбуд України листом від 02.04.2002 №4/2-124 повідомляє.

Згідно з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 30.09.87 № 1102 “Про переведення наукових організацій на повний господарський розрахунок та самофінансування” до науково-технічної продукції віднесено закінчені науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні роботи та послуги, які виконані відповідно до вимог, передбачених у господарському договорі, та прийняті замовником. При цьому зазначеною постановою установлено, що договори із замовниками укладаються на виконання науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних робіт зі створення нової техніки, технології та матеріалів, освоєння їх у виробництві, на надання науково-технічних послуг, на виконання інших робіт за профілем діяльності науково-дослідних, проектних, конструкторських і технологічних організацій. В той же час, відповідно до “Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства” до закладів науки і наукового обслуговування проектні організації будівництва не було віднесено.

Нині правовий статус суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності, економічних, соціальних і правових гарантій цієї діяльності регулюються Законом України “Про наукову і науково-технічну діяльність”.

Статтею 1 цього Закону визначено, що основними формами (видами) науково-технічної діяльності є науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-конструкторські, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані з доведенням наукових і науково-технічних знань до стадії практичного їх використання.

Науково-технічна діяльність має бути основним напрямом діяльності установи і встановлюватися її статутом з урахуванням вимог частини 10 статті 1 Закону України “Про наукову та науково-технічну діяльність”. При цьому наукові установи підлягають державній атестації згідно з чинним законодавством, яка провадиться не менше одного разу на п’ять років.

Підтвердженням того, що підприємства та організації здійснюють наукову і науково-технічну діяльність є дані стосовно цієї діяльності за формами державної статистичної звітності: № 1-наука “Звіт про виконання наукових і науково-технічних робіт” і № 3-наука “Показники наукової і науково-технічної діяльності”. Зазначену статзвітність подають підприємства і організації усіх форм власності та організаційно-правових форм господарювання, які займаються науковою та науково-технічною діяльністю.

До обсягу розробок включаються проектно-конструкторські і технологічні роботи, роботи щодо створення дослідних зразків виробів (продукції), а також інші систематичні роботи, які базуються на існуючих знаннях, одержаних в результаті досліджень і (чи) практичного досвіду, та спрямовані на створення нових або суттєве вдосконалення існуючих матеріалів, продуктів, процесів, пристроїв, послуг, систем і методів, алгоритмів та комп’ютерних програм.

Проектні та проектно-вишукувальні організації до складу розробок включають роботи зі складанням схем та інших матеріалів щодо розвитку й розміщення галузей економіки, техніко-економічних обгрунтувань проектування й будівництва підприємств, з експериментального проектування, вивчення та узагальнення вітчизняного й зарубіжного досвіду проектування та будівництва, з розробки нових нормативних документів і державних стандартів з проектування, будівництва, архітектури, кошторисних нормативів, схем генеральних планів промислових вузлів; зі складання схем і проектів районного планування, проектів планування та забудови міст, сільських населених пунктів, роботи з проектування для впровадження у виробництво прогресивних технологічних процесів.

Роботи з підготовки детальних креслень до виробництва, передвиробниче планування, поточний контроль, інженерне обслуговування поточного виробництва, а також роботи з будівельного проектування не враховуються в обсязі розробок.

Крім того, не включаються дані про виконання робіт з проектування нестандартизованого устаткування на замовлення заводів-виробників; підготовку документації для капітального ремонту будинків і споруд; розробку проектів і кошторисів на реконструкцію та технічне переозброєння цехів, дільниць; проектні роботи, пов’язані з прив’язкою до місця будівництва типових проектів будинків, споруд та інше.Спонсоры раздела: