Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.6-22-2001. Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей

Название (рус.) ДБН В.2.6-22-2001. Устраивание покрытий с применением сухих строительных смесей
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Рег. номер В.2.6-22-01
Дата принятия 20.09.2014
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

КОНСТРУКЦІЇ БУДИНКІВ І СПОРУД

УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТІВ

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ

СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ДБН В.2.6-22-2001

Видання офіційне

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики України

Київ 2001


РОЗРОБЛЕНІ

ВНЕСЕНІ

ТА ПІДГОТОВЛЕНІ

ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ

ЗАТВЕРДЖЕНІ

Інститутом ресурсе- та енергозберігаючих технологій у будівництві Академії будівництва України (канд. техн. наук Є. К. Карапузов,            Ю. П. Спектор, канд. техн. наук В. М. Чернишов, Т. П. Гутниченко,        П. Б. Айзман) за участю:

Науково-технічного центру Академії будівництва України (д-р техн. наук О. М. Лівинський, д-р техн. наук В. І. Савенко, канд. техн. наук   М. Ч. Яцкевич, О. В. Стоян, Ю. М. Стріленко, О. В. Грабейчук);

Науково-дослідного інституту будівельних конструкцій Держбуду України (канд. техн. наук П. І. Кривошеєв, канд. техн. наук                        Г. Б. Гірштель, С. В. Глазкова, М. С. Мудрик, д-р техн. наук                        Л. О. Шейніч);

Української державної корпорації "Укрбудматеріали" (А. В. Безух, канд. техн. наук  В. Г. Сальник);

Асоціації виробників сухих будівельних сумішей України (В. Г. Соха, М. Г. Толмачов, С. А. Єршов, Ю. О. Галаган, М. О. Потій,                      В. В. Симонов, Е. М. Долгий, канд. техн. наук В. О. Деркач, П. І. Білик).

Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України (канд. архітектури Л. X. Муляр, О. П. Авдієнко, Г. І. Левченко);

Відділом інноваційної політики, нормування та стандартизації Держбуду України (Л. О. Кравченко, В. Є. Шаповалов).

Наказом Держбуду України від 14 вересня 2001 р. №184 і введені в дію з 1 січня 2002 р.


ДБН В. 2.6-22-2001 С.1

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд                                                                            ДБН В.2.6-22-2001

Улаштування покриттів із застосуванням                                                       Вводяться вперше

сухих будівельних сумішей

Дані Норми поширюються на виконання і приймання робіт з улаштування покриттів будівельних конструкцій розчинами і фарбами на основі сухих будівельних сумішей при будівництві та реконструкції будинків і споруд промислового та цивільного призначення.

Норми регламентують: технологічні процеси опорядження та утеплення фасадів; облицювальні, штукатурні, фарбувальні та гідроізоляційні роботи; улаштування підлог.

Наведено класифікацію сухих будівельних сумішей і викладено технічні вимоги до них, а також вимоги до підготовки поверхонь конструкцій, дотримання яких забезпечує експлуатаційну надійність готових покриттів.

Перелік нормативних документів, на які є посилання в даних Нормах, наведено в додатку А, а терміни та визначення - в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Вибираючи конструктивно-технологічне рішення щодо нанесення на поверхні будівельних конструкцій будинків і споруд робочих сумішей розчинів і фарб, виготовлених із сухих полімер-мінеральних сумішей, треба враховувати такі фактори:

- досягнення високого архітектурно-естетичного вигляду фасадів будинків та споруд;

- досягнення високої якості й довговічності покриттів;

- матеріал конструкції, тип і призначення поверхні, на яку наноситься покриття;

- призначення будинку та експлуатаційні характеристики приміщень;

- розташування поверхні (зовнішня чи внутрішня);

- наявність і можливість придбання потрібних матеріалів і виробів;

- найбільш повне та ефективне використання фізико-механічних характеристик матеріалів, що застосовуються;

- відсутність шкідливих для здоров'я людини й навколишнього середовища викидів під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- створення оптимальних гігієнічних умов перебування у приміщенні людей;

- забезпечення пожежо- і вибухобезпечних умов під час виконання робіт і експлуатації будинків та споруд;

- техніко-економічна та екологічна доцільність прийнятого рішення.

1.2  У складі сухих сумішей для покриття поверхонь будинків і споруд не повинно бути матеріалів, на використання яких немає дозволу Міністерства охорони здоров'я України.

1.3 Застосовуючи для влаштування покриттів сухі полімермінеральні суміші закордонного виробництва, потрібно провести дослідження на токсичність і одержати дозвіл Міністерства охорони здоров'я України, а також дотримуватись вимог нормативних актів з пожежної безпеки. Властивості цих сумішей мають відповідати вимогам розділу 3 даних Норм.

1.4 Сухі полімермінеральні суміші вітчизняного виробництва повинні бути виготовлені за нормативною документацією (ДСТУ, ТУУ), узгодженою у встановленому порядку, та відповідати вимогам розділу 3 даних Норм.

1.5 Покриття, які одержують з сухих сумішей на основі портландцементу і глиноземистого цементу, можуть експлуатуватися у вологих умовах, а з сухих сумішей на основі гіпсу і вапна - лише в сухих приміщеннях.


С.2  ДБН В. 2.6-22-2001

Використання в будівництві сухих сумішей обумовлене їх хімічним і геолого-мінералогічну ладом, технологією приготування і застосування, кінцевими фізико-механічними та експлуата-їними характеристиками розчинів на їхній основі.

1.6 Кожен елемент покриття слід влаштовувати після контролю правильності виконання відвідного нижчерозташованого елемента зі складанням акта огляду прихованих робіт.

2 КЛАСИФІКАЦІЯ СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ ЗА ВИДАМИ РОБІТ

2.1 Класифікацію сухих будівельних сумішей за видами робіт наведено в табл. 1. Таблиця 1 - Класифікація сухих будівельних сумішей за видами робіт

Види робіт

Функціональне призна-чення сумішей

Групи сухих будівельних сумішей та сфера їх застосування

1

2

3

Опоряджувальні роботи:

- облицювальні;

- штукатурні;

- фарбувальні (фасадні);

- улаштування підлог

Клейові суміші

Група К1. Для закріплення керамічних, фаянсових, клінкерних та інших плиток з водопоглинанням понад 3 %, розміром не більш як 300х300 мм на бетонних, цегляних та обштукатурених недеформованих основах усередині та зовні будинків. Може використовуватись як вирівнювальний шар

Група К2. Для закріплення плиток з природного каменю, скла, кам'яного литва та інших матеріалів з водопоглинанням менше 3 %, розміром не більш як 300х300 мм на бетонних, цегляних та обштукатурених недеформованих основах усередині та зовні будинків, у тому числі за методом "плитка на плитку"

Група К3. Для закріплення усіх видів плиток усередині та зовні будинків, у тому числі розмірами понад 300х300 мм, на деформованих основах (підлоги з підігрівом, тераси, балкони, сходи та ін., конструкції, що зазнають температурних і вологісних перепадів)

Суміші для заповнення швів

Групи 31. Для заповнення швів завширшки 1-5 мм між керамічними, фаянсовими, клінкерними та іншими плитками з водопоглинанням понад 3 %, що закріплені на недеформованих основах і експлуатуються у звичайних умовах всередині та зовні будинків (стіни)

Групи 32. Для заповнення швів завширшки 4-10 мм між плитками з природного каменю, скла, кам'яного литва та інших матеріалів з водопоглинанням менш як 3 %, що закріплені на недеформованих основах і експлуатуються у звичайних умовах всередині та зовні будинків (стіни та підлоги)

Група 33. Для заповнення швів розміром 2 мм і більше між плитками усіх видів, у тому числі закріпленими на деформованих основах всередині та зовні будинків (стіни та підлоги)

Суміші для анкеру-вання

Групи 34. Швидкотверднучі суміші для анкерування та закріплення металевих елементів, що використовуються в облицювальних роботах

Група 35. Високоміцні суміші для анкерування та закріплення металевих елементів, що використовуються в облицювальних роботах

Суміші для штукатурних робіт

Група Ш1. Декоративні штукатурні суміші для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених і гіпсокартонних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)

Група Ш2. Гіпсові вирівнювальні штукатурні суміші, в тому числі на легких наповнювачах, для внутрішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)

Група ШЗ. Декоративні штукатурні суміші для зовнішніх робіт по бетонних, цегляних і цементно-піщаних основах (товщина шару - 2,5-5 мм)

Група Ш4. Цементні вирівнювальні штукатурні суміші для внутрішніх і зовнішніх робіт (товщина шару - 3-30 мм)


ДБН В.
2.6-22-2001 C.3

Закінчення табл. 1

1

2

3

Суміші для підготовки поверхонь під опорядження

Група СІ. Шпаклівки на основі мінеральних в'яжучих (гіпсу, цементу) або полімерних зв'язуючих для внутрішніх робіт по бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і гіпсокартону

Група С2. Шпаклівки на основі цементу для зовнішніх і внутрішніх робіт по цегляних, бетонних і цементно-піщаних поверхнях. Можуть фарбуватися фарбами, приготовленими на основі органічних розчинників

Ґрунтувальні суміші

Група СЗ. Для просочування і грунтування основ перед нанесенням покриттів

Сухі полімермінераль-ні фарби

Група Ф1. Для внутрішніх робіт по підготовлених бетонних, цегляних, обштукатурених поверхнях і гіпсокартону

Група Ф2. Для зовнішніх робіт по підготовлених бетонних, цегляних та цементно-піщаних поверхнях

Суміші для влаштування підлог

Група П1. Для влаштування стяжок підлог (товщина шару-10-80 мм). Можуть використовуватися для влаштування стяжок по утеплювачу (товщина шару - не менш як 30 мм, залежить від міцності теплоізоляції та інтенсивності механічних навантажень)

Група П2. Самовирівнювальні суміші для влаштування горизонтальних і гладеньких поверхонь під різні покриття (міцність основи - не менш як 15 МПа, товщина шару - 2-15 мм)

Група П3. Високоміцні суміші для влаштування полімерцементних покриттів підлог по міцних основах (не менше 30 МПа). Стійкі до дії помірних навантажень (виробничі приміщення), придатні для фарбування (товщина шару - 5-30 мм)

Група П4. Швидкотверднучі суміші для зовнішнього та внутрішнього ремонту бетонних основ (підлог, сходів, рамп та ін.), влаштування монолітних основ і обігрівних підлог, а також для заливання обігрівальних елементів (можливе введення заповнювача фракції 2-8 мм)

Ізоляційні роботи:

- гідроізоляційні;

- утеплення фасадів

Суміші для гідроізоляції

Група Г1. Для влаштування гідроізоляційних покриттів резервуарів, терас, балконів, фундаментів, стін у підвалах. Наносяться з боку напору води по бетонних, цегляних та цементно-піщаних основах. Потребують улаштування деформаційних швів

Група Г2. Еластичні двокомпонентні суміші, які сприймають деформації основи в межах 0,5 мм. Сфера застосування та сама, що й сумішей групи Г1

Суміші для влаштування скріпленої теплоізоляції фасадів

Група ТІ. Клейова суміш для приклеювання пінополістироль-них та мінераловатних плит при влаштуванні теплоізоляції будівельних конструкцій

Група Т2. Гідроізоляційна суміш для захисту пінополістироль-них або мінераловатних плит, а також для створення основи під декоративний шар (армується спеціальною сіткою). По цій суміші можна наносити декоративні штукатурки або фарби, у тому числі й на органічних розчинниках

3 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО СУХИХ БУДІВЕЛЬНИХ СУМІШЕЙ

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СУХИХ СУМІШЕЙ

3.1 Сухі будівельні суміші мають відповідати вимогам діючих технічних умов на них, серти- фікату якості і вимогам, наведеним у даному розділі, та виготовлятися за технологічною документацією, затвердженою в установленому порядку, з урахуванням ДСТУ Б.В.2.7-23.

3.2 Матеріали, що використовуються для виробництва сухих сумішей, повинні відповідти вимогам нормативних документів, зазначених у рецептурі, погодженій з органами Міністерства охорони здоров'я України. Вхідний контроль сировини потрібно здійснювати відповідно до ГОСТ 24297.


C.4 ДБН В.2.6-22-2001

Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів у сухих сумішах і рівень іонізуючих випромінювань регламентуються ДБН В. 1.4-1.01 і ДБН В. 1.4-2.01.

3.3 Масова частка вологи в сухих сумішах не повинна перевищувати 1 %.

3.4 Розчинові суміші одержують, змішуючи сухі суміші та розрахунковий об'єм води у співвідношенні, зазначеному в нормативній документації на суху суміш або в інструкції з її застосування.

3.5 Розчинові суміші під час виготовлення та застосування не повинні виділяти в навколишнє середовище шкідливих речовин в об'ємах, що перевищують гранично допустимі концентрації.

3.6 Розчинові суміші поділяються на прості, в яких застосовується один вид в'яжучого (цемент, гіпс, вапно та ін.), і складні, в яких використовується змішане в'яжуче (цементно-вапняне, вапняно-гіпсове та ін.).

3.7 До основних показників якості розчинової суміші незалежно від її призначення належать:

розшаровуваність і водоутримувальна здатність.

3.8 Розшаровуваність розчинових сумішей не повинна становити більш як 10 %.

3.9 Водоутримувальна здатність розчинових сумішей, визначувана в лабораторних умовах, має бути:

- не менш як 95 % - при приготуванні в літніх умовах;

- не менш як 90 % - при приготуванні в зимових умовах.

Водоутримувальна здатність розчинових сумішей, яку визначають на місці провадження робіт, повинна становити не менш як 75 % від визначуваної в лабораторних умовах.

3.10 У процесі приготування розчинових сумішей проводиться масове дозування компонентів. Допускається об'ємне дозування води. Похибка дозування не повинна перевищувати 1 %.

3.11 Температура розчинових сумішей, що використовуються в зимовий період, має бути не нижчою за 5 °С. Вода для замішування повинна мати температуру не більш як 30 °С.

3.12 Розчинові суміші повинні легко наноситися - при зазначеному в нормативному документі способі застосування і температурі рівним шаром потрібної товщини.

3.13 Розчини являють собою затверділі розчинові суміші з такими марками за міцністю на стиск: М25, М50, М75, М100, М150, М200, М300, М400, М500, М600.

Марку розчину за міцністю на осьовий стиск слід призначати й контролювати у всіх випадках.

3.14 Для розчину, що піддається поперемінним циклам заморожування і розмерзання у зволоженому стані, потрібно призначати й контролювати марку морозостійкості - F35, F50, F75, F100.

3.15 Розчини на основі сухих сумішей повинні мати стабільні фізико-механічні показники протягом усього періоду експлуатації в інтервалі температур експлуатації, встановлених нормативними документами і технічною документацією на конкретний вид продукції.

Усі кількісні показники відповідають наведеному нижче рівню за умови застосування розчинових сумішей на основах з температурою 5-30 °С, при температурі повітря 20±5 °С і відносній вологості 50-60 %.

ВИМОГИ ДО КЛЕЙОВИХ СУМІШЕЙ

3.16 Клейові суміші являють собою полімермінеральні системи, що містять мінеральні в'яжучі, наповнювачі та полімерні домішки, які регулюють фізико-механічні та реологічні властивості розчинових сумішей і розчинів.

3.17 Клейові суміші всіх груп повинні:

- забезпечувати високу міцність зчеплення облицювальних матеріалів з різними основами - бетонними, цегляними, цементно-піщаними, гіпсокартонними, пінобетонними та деревинностружковими плитами - не менш як 0,5 МПа і зберігати цей показник при впливі різних експлуатаційних факторів - негативних температур, водного середовища, статичних і динамічних навантажень;


ДБН В. 2.6-22-2001 С.5

- мати тривалий термін придатності розчинової суміші - не менш як 60 хв;

- мати високу фіксувальну здатність (опір зміщенню плитки, покладеної на розчинову суміш) - не більш як 0,5 мм;

- мати високу липкість до приклеюваного облицювального матеріалу та основи;

- мати тривалість витримування не менше 10 хв і тривалість коректування положення плиток не менше 10 хв.

3.18 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи клейових сумішей наведені в табл.2.

Таблиця 2 - Основні фізико-механічні характеристики клейових сумішей

Показники

Суміші групи

К1

К2

К3

Сухі суміші

Залишок на ситі № 08, %, не більше

1

1

Без залишку

Розчинові суміші

Зміщення плитки, мм, не більше

0,2

0,5

0,5

Тривалість витримування, хв, не менше

10

15

15

Тривалість коректування клейового з'єднання, хв, не менше

10

10

15

Товщина клейового шару, мм

До 10

До 8

До 6

Розчини

Міцність зчеплення з усіма основами (згідно з табл. 1 розділу 2), МПа,

0,5

0,7

0,8

не менше

Міцність на стиск, МПа

10-20

10-25

15-25

Морозостійкість, цикли, не менше

50

50

75

Прогин, мм, не менше

-

-

2,5

ВИМОГИ ДО СУМІШЕЙ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ШВІВ

3.19 Суміші являють собою полімермінеральні системи, що містять мінеральні в'яжучі, наповнювачі та армувальні домішки, а також домішки, що підвищують адгезійні та деформативні характеристики розчинів (модуль пружності) і знижують усадку.

3.20 Суміші усіх груп для заповнення швів повинні:

- разом з облицювальними матеріалами надавати поверхні потрібні архітектурно-художні (естетичні) якості;

- захищати конструкцію від проникнення вологи;

- мати стійкість до атмосферних, усадкових або механічних впливів;

- швидко тужавіти в процесі тверднення;

- мати морозостійкість не менше 50 циклів;

- мати стираність для груп 32 и 33 не більш як 0,7 г/см2 і усадку не більш як 2 мм/м;

- мати міцність зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа.

3.21 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи сумішей для заповнення швів наведені в табл.3.

Таблиця 3 - Основні фізико-механічні характеристики сумішей для заповнення швів

Показники

Суміші групи

31

32

33

1

2

3

4

Сухі суміші

Залишок на ситі  № 0315, %, не більше
Залишок на ситі  № 063, %, не більше

1

Без залишку

10

1

10

1

Розчинові суміші

Ширина шва, мм

Термін придатності, хв, не менше

2-5

30

4-10

45

2 і більше

60

Розчини

Міцність на стиск, МПа, не менше: через 1 добу

через 28 діб

4

10

6

15

6

15


С.6 ДБН В. 2.6-22-2001 

Закінчення табл. 3

1

2

3

4

Міцність на розтяг при згинанні, МПа, не менше:

через 1 добу

1

1

1,5

через 28 діб

3,5

4

5

Початок експлуатації шва після заповнення, год

24

24

24

ВИМОГИ ДО СУМІШЕЙ ДЛЯ АНКЕРУВАННЯ

3.22 Суміші являють собою полімермінеральні порошкоподібні системи, які містять мінеральні в'яжучі, полімерні домішки, заповнювачі, наповнювачі та домішки, що прискорюють тужавлення розчинової суміші і забезпечують швидкий набір міцності розчином.

3.23 Суміші для анкерування повинні:

-  забезпечувати потрібну міцність зчеплення закріплюваних металевих елементів з бетонними, цементно-піщаними та іншими поверхнями;

-  зберігати стабільність адгезійних і міцнісних властивостей при впливі різних експлуатаційних факторів - водного середовища, негативних температур, деформаційних навантажень;

-  швидко набирати під час тужавлення високу міцність на стиск і на розтяг при згинанні;

-  мати стійкість (не розтріскуватися) до усадкових процесів, що протікають внаслідок тужавлення.

Матеріали групи З5 під час тужавлення можуть незначною мірою збільшуватися в об'ємі.

3.24 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи сумішей для анкерування наведені в табл. 4.

Таблиця 4 - Основні фізико-механічні характеристики сумішей для анкерування

Показники

Суміші групи

34

35

Сухі суміші

Залишок на ситі № 0315, %, не більше

Залишок на ситі № 063, %, не більше

10

Без залишку

Не регламентується

Те саме

Розчинові суміші

Термін придатності, хв, не менше

Ширина заповнюваного проміжку, мм

4

До 20

60

20-50;

понад 50 (потребує об'ємного армування полімерною фіброю або введення заповнювача -щебеню фракції 4-6 мм)

Розчини

Міцність на стиск, МПа, не менше

Міцність на розтяг при згинанні, МПа, не менше

Міцність зчеплення з основою, МПа, не менше: бетонною

сталевою

12 (через 6 год)

22,5 (через 24 год)

40 (через 28 діб)

2,2 (через 6 год)

2,6 (через 24 год)

8 (через 28 діб)

0,8

0,5

40 (через 24 год)

55 (через 3 доби)

60 (через 7 діб)

3,8 (через 24 год)

6,5 (через 3 доби)

7 (через 7 діб)

0,8

0,5

ВИМОГИ ДО СУМІШЕЙ ДЛЯ ШТУКАТУРНИХ РОБІТ

3.25 Суміші для штукатурних робіт являють собою полімермінеральні системи, що містять мінеральні в'яжучі, заповнювачі, наповнювачі та різні домішки, в тому числі й такі, що підвищують паропроникність і зменшують усадку розчинів.

За видом основного в'яжучого суміші поділяються на цементні, цементно-вапняні та гіпсові.


ДБН В. 2.6-22-2001 С.7

3.26 Залежно від фракції наповнювача вони поділяються на дрібнодисперсні (0-0,315 мм), середньодисперсні (0,315-1,2 мм) та великодисперсні (1,2-2,5 мм і більше).

3.27 Розчинові суміші повинні мати зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа.

3.28 Паропроникність розчинових сумішей - не менш як 0,1 мг/(м?год?Па).

3.29 По закінченні процесу тверднення штукатурки на поверхні не повинні утворюватись тріщини.

Цементні суміші

3.30 Цементні суміші всіх груп повинні:

- при виконанні зовнішніх робіт забезпечувати високу стійкість покриттів до впливу вологи і різних кліматичних факторів, у тому числі негативних і підвищених температур;

- при виконанні зовнішніх робіт мати коефіцієнт водопоглинання не більш як                       0,2 кг/м2?год0,5 (група Ш3);

- легко наноситися й вирівнюватись.

3.31 Основні фізико-механічні характеристики цементних сумішей усіх груп наведені в табл. 5.

Таблиця 5 - Основні фізико-механічні характеристики цементних сумішей

Показники

Суміші групи

Ш1

ШЗ

Ш4

Розчинові суміші

Колір

Термін придатності, хв, не менше Товщина шару, мм

Має відповідати еталону

Не регламентується

60

3-30

60

1,5-5

60

1,5-5

Розчини

Міцність на стиск, МПа, не менше

Міцність на розтяг при згинанні, МПа, не менше Морозостійкість, цикли, не менше

5

1,5

Не регламентується

10

2,5

50

10

2,5

50

Гіпсові суміші

3.32 Гіпсові суміші (група Ш2) призначені для опорядження внутрішніх поверхонь приміщень. До їх складу входять гіпс, вапно, наповнювачі, полімерні модифікуючі компоненти, сповільнювачі тужавлення та інші домішки.

3.33 Гіпсові суміші повинні:

- не руйнуватися при періодичному короткочасному зволоженні;

- забезпечувати можливість регулювання процесу тужавлення в широкому часовому діапазоні (1-2 год).

3.34 Основні характеристики гіпсових сумішей:

Термін придатності, хв ...................................................................................................................Не менше 30

Товщина шару, мм ..........................................................................................................................5-30

Міцність на стиск, МПа..................................................................................................................Не менше 2,5

Міцність на розтяг при згинанні, МПа..........................................................................................Не менше 0,5

Адгезійна міцність, МПа................................................................................................................ Не менше 0,5

ВИМОГИ ДО СУМІШЕЙ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ПОВЕРХНІ ПІД ОПОРЯДЖЕННЯ

3.35 Суміші для підготовки поверхні являють собою системи, що містять мінеральні в'яжучі, наповнювачі та різні домішки, в тому числі й такі, що знижують прилипання розчинової суміші до інструмента.

3.36 Суміші для підготовки поверхні під опорядження повинні:

- мати зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа;

- мати паропроникність не менш як 0,1 мг/(м?год?Па);


C.8 ДБН В.2.6-22-2001

- бути морозостійкими (для зовнішніх робіт) і витримувати не менше 50 циклів;

- легко вкладатися на основі, не залишати смуг, грудок і не тягнутися за інструментом;

- мати стійкість до тріщиноутворення і мінімальну усадку, яка не повинна перевищувати 0,2 %;

- шліфуватися й фарбуватися, в тому числі фарбами на органічних розчинниках;

- не стікати з вертикальних поверхонь;

- бути водостійкими (на основі цементу).

3.37 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи сумішей для підготовки поверхні під опорядження наведені в табл. 6.

Таблиця 6  - Основні фізико-механічні характеристики

сумішей для підготовки поверхні під опорядження

Показники

Суміші групи

С1

С2

Сухі суміші

Залишок на ситі № 02, %, не більше

1

1

Розчинові суміші

Колір

Термін придатності, хв, не менше Товщина шару, мм

Має відповідати еталону

30

0,5-3

60

0,5-3

Розчини (лише для сумішей, які містять мінеральні в'яжучі гіпс або цемент)

Міцність на розтяг при згинанні, МПа Міцність на стиск, МПа

0,5-1,5

2,5-10

2-3,5

10-20

ВИМОГИ ДО ҐРУНТУВАЛЬНИХ СУМІШЕЙ

3.38 Ґрунтувальні суміші (група С3) являють собою однопакувальні, готові до застосування композиції на основі водної дисперсії синтетичних смол. Призначені для зміцнення і просочування основ з ніздрюватого бетону, деревинностружкових, гіпсових і гіпсокартонних плит, цементних стяжок підлог, гігроскопічних штукатурок, цегляних, керамічних і кам'яних поверхонь, а також основ під паркет, фарби, шпалери, плитки на стінах і стелях всередині й зовні будинків.

3.39 Ґрунтувальні суміші повинні:

- сприяти підвищенню міцності зчеплення покриттів (шарів), що наносяться, з основою;

- глибоко проникати в основу;

- мати паропроникність не менш як 0,1 мг/(м?год?Па);

- мати антисептичні властивості;

- знижувати ймовірність утворення тріщин у покриттях.

3.40 Основні характеристики ґрунтувальних сумішей:

Густина, кг/м3..................................................................................................................................... Близько 1000

Тривалість висихання, год................................................................................................................. 6-8

Еластичність плівки, мм.................................................................................................................... Не більше 1

Стійкість плівки до статичної дії води при температурі 20±2 °С, год.......................................... Не менше 12

ВИМОГИ ДО СУХИХ ПОЛІМЕРМІНЕРАЛЬНИХ ФАРБ

3.41 Полімермінеральні фарби належать до композицій, які містять мінеральні в'яжучі, полімерні модифікатори, пігменти, наповнювачі, стабілізуючі й адгезійні компоненти і служать для виконання фарбувальних робіт усередині й зовні будинків.

3.42 Фарби всіх груп повинні:

- за зовнішнім виглядом бути однорідними дисперсними матеріалами, що не містять сторонніх домішок, які видно неозброєним оком; грудки, утворені в сухій суміші після її зберігання і транспортування, повинні руйнуватися при незначному механічному впливі під час приготування розчинових сумішей;


ДБН В. 2.6-22-2001 С.9

- містити атмосферо- та лугостійкі мінеральні й органічні пігменти;

- мати тонкість млива (залишок частинок на ситі після мокрого просіювання) не більш як    1 % і не менше 80 % на ситах відповідно 0,2 і 0,071 мм;

- мати міцність зчеплення з основою не менш як 0,5 МПа;

- мати паропроникність не менш як 0,1 мг/(м?год?Па);

- мати інтервал експлуатаційних температур від -35 до +70 °С для зовнішнього застосування і від -10 до +40 °С - для внутрішнього застосування;

- мати стійкість до впливу низьких (-35 °С) і високих (+70 °С) температур і кліматичних факторів (для зовнішніх робіт);

- бути стійкими до стирання;

- характеризуватися комплексом реологічних і технологічних показників, які дають змогу виготовляти фарби й наносити їх без потьоків на поверхні, що фарбуються (умовна в'язкість на віскозиметрі ВЗ-4 становить 50-180 с);

- наноситися на опоряджувану поверхню щіткою, валиком або механізованим способом з використанням пневморозпилювача в один чи два шари при температурі навколишнього середовища 5-25 °С.

3.43 Основні фізико-механічні характеристики кожної групи сухих полімермінеральних фарб наведені в табл. 7.

Таблиця 7 - Основні фізико-механічні характеристики полімермінеральних фарб

Показники

Фарби

групи

Ф1

Ф2

Розчинові суміші

Колір

Термін придатності, хв, не менше

Покривність, г/м2, не більше

Тривалість висихання до ступеня 3, год, не більше

Має відповідати еталону

120

120

24

120

180

24

Розчини

Стійкість до впливу змінних температур

Стійкість до статичного впливу води при температурі 20±2 °С, год,

не менше

Не нормується

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • Проектирование Одесса
Скачать фильмы,avi,psp