Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Письма


Список документов в категории

Название
Про створення страхового фондові документації на закінчені будівництвом об"єкти ( 22/7-4631/01/33-1227/03 ) (О создание страхового фонда документации на законченные строительством объекты)
Про орієнтовні питомі показники підрахунку площі будинків управління. ( 2/6-701 ) (Про ориентировочные удельные показатели подсчета площади домов управления.)
Про необхідність погодження акта готовності об"єкта будівництва ( 22/9-5243 ) (О необходимости согласования акта готовности объекта строительства)
Щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/4-3324 ) (Относительно получения разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо статусу та обсягів документації проекту підготовчих робіт, що подається відповідно до ст. 28-1 Закону України "Про планування і забудову територій" ( 22/7-5409 ) (Относительно статуса и объемов документации проекта подготовительных работ, что подается соответственно ст. 28-1 Закона Украины "Про планирование и застройку територій")
Щодо отримання дозволу на будівництво тимчасових споруд та розміщення реклами ( 24/4-396 ) (Относительно получения разрешения на строительство временных сооружений и размещения рекламы)
Про отримання будівельної ліцензії при видобутку декоративного та будівельного каменю ( 22/9-3923 ) (О получении строительной лицензии при добыче декоративного и строительного камню)
Щодо надання дозволу на виконання будівельних робіт ( 22/7-3149 ) (Относительно предоставления разрешения на выполнение строительных работ)
Щодо прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів ( 22/7-185 ) (Относительно принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов)
Щодо ліцензування діяльності будівельних підприємств ( 22/4-3342 ) (Относительно лицензирования деятельности строительных предприятий)