Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Об"єкти побутового і комунального призначення


Список документов в категории

Название
Методичні рекомендації щодо розрахунку тарифів на послуги міського електротранспорту
Лист N 6-8-804 від 31.03.2008 Щодо видачі дозволу на зняття та перенесення ґрунтового покриву ( 6-8-804 )
Порядок взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на такому обліку та зняття з нього
Положення про науково-технічну раду Мінжитлокомунгоспу України
Порядок планування, фінансування і контролю за виконанням та впровадженням науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, проектів нормативно-правових актів для забезпечення реформування житлово-комунального господарства, розробок із нормування та стандартизації у сфері житлової політики
Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями
Розпорядження N 838-р від 11.06.2008 Про оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії ( озпорядження N 838-р від 11.06.2008 )
Положення про Державну екологічну інспекцію
Розподіл функціональних обов'язків та повноважень між першими заступниками і заступниками Міністра будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України
Галузеві норми питомих витрат електроенергії на власні потреби підприємств міського електротранспорту. Методика розрахунку.Галузеві комунальні норми України
Ресурсні кошторисні норми експлуатації будівельних машин, що використовуються при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд (РЕКНБМ). Галузеві комунальні норми України
Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи при відновленні захисного шару бетону залізобетонних конструкцій транспортних споруд (РЕКНБР). Галузеві комунальні норми України
Методичні рекомендації щодо встановлення порядку розміщення малих архітектурних форм для здійснення підприємницької діяльності
НПАОП 90.00-1.03-78 Правила техники безопасности и производственной санитарии при уборке городских територий ( 90.00-1.03-78 )
НПАОП 41.0-1.01-79 Правила техніки безпеки при експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених місць ( 41.0-1.01-79 )
СП 30-101-98 Методические указания по расчету нормативных размеров земельных участком в кондоминиумах ( 30-101-98 )
ЦРН-91 Дополнения: Ценник на ремонтные и наладочные работы, выполняемые предприятиями и организациями Минжилкомхоза БССР и УССР
Тарифи на виконання робіт, пов'язаних із державним технічним оглядом трамвайних вагонів, тролейбусів, трамвайної колії, контактної мережі, тягових підстанцій та реєстрацію(перереєстрацію) трамвайних вагонів і тролейбусів
Такса для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів
Перечень технологического и инженерного оборудования объектов жилищно-гражданского строительства. Раздел 6. Санитарная техника. Часть 2. Отопление, котлы и оборудование котельных. Часть 8. Сооружения наружные сети и системы водоснабжения, канализации и газоснабжения
КДП-204/12 Україна 193-91 Положення про систему технічного обслуговування, ремонту та реконструкції жилих будівель в містах і селищах України ( -204/12 Україна 193-91 )
Лист N 2-716 вiд 09.11.98 Щодо переобладнання систем газопостачання приватних квартир багатоповерхових будинків ( 2-716 вiд 09.11.98 )
Правила надання населенню послуг з газопостачання
Інструкція із застосування гіпохлориду натрію для знезараженої води в системах централізованого питного водопостачання та водовідведення
Положення з питань обстеження, оцінки технічного стану, паспортизації та поточної експлуатації будівель та споруд в галузі зв'язку
Типовое положение о премировании работников предприятий и организаций коммунального хозяйства за основные результаты хозяйственной деятельности
Про підсумки роботи будівельного комплексу та житлово-комунального господарства України за 2006 рік та основні завдання Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України на 2007рік
Програма перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців сфери житлово-комунального господарства у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Примірне положення про підприємство з експлуатації мостових споруд
Правила з технічної експлуатації полігонів твердих побутових відходів
Правила користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України.
Правила користування приміщеннями житлових будинківі прибудинковими територіями
Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій
Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення
Перелік захворювань і вад, при яких особа не може бути допущена до керування відповідними транспортними засобами
Порядок проведення розрахунку житлових організацій та підприємств Міненерго за обслуговування внутрішньо будинкових систем електропостачання
Порядок формування тарифів на послуги централізованого водопостачання та водовідведення
Інструкція з технічної інвентаризації зелених насаджень у містах та селищах міського типу України
Про порядок направлення громадян для огляду на стан сп'яніння в заклади охорони здоров'я та проведення огляду з використанням технічних заходів
Про порядок обліку пасажирів, що перевозяться громадським транспортом на маршрутах.
Правила розрахунку двоставкового тарифу на теплову енергію та гарячу воду
Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення
Правила надання послуг із збирання та вивезення твердих і рідких побутових відходів
Правила користування трамваєм і тролейбусом у містах України
Програма розвитку водопровідно-каналізаційного господарства
Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
Про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортниїх засобів
Основні положення з нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві
Про структуру місцевих державних адміністрацій
Про затвердження типових положень про управління (відділ) житлово-комунального господарства обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у м.м. Києві та Севастополі державної адміністрації
Про затвердження Правил обліку громадян які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР
Про реалізацію Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків"
Про затвердження Порядку перерахування субвенцій на фінансування пільг і субсидій населенню на оплату електроенергії, природного та скрапленого газу і житлово-комунальних послуг
Про затвердження Положення про порядок передачі в комунальну власність загальнодержавного житлового фонду, що перебував у повному господарському віданні або в оперативному управління підприємств, установ та організацій
Про механізм впровадження Закону України "Про приватизацію державного житлового фонду"
Про затвердження правил користування електричною енергією для населення
Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій і типового договору про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій
Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами
Про затвердження Програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України
Про Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року
Про Програму поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії на 1996-2007 роки
Про затвердження Порядку поховання на території України громадянина, померлого на території іноземної держави, та опису зразка надгробка, що безоплатно споруджується на могилі померлої (загиблої) особи, яка має особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною
Про затвердження переліку послуг з поховання, операції з надання яких звільняються від обкладання податком на додану вартість
Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру
Про затвердження Державної програми запобігання і боротьби з підтопленням земель
Про затвердження Положення про Реєстрацію сортів рослин, придатних для поширення в Україні
Про затвердження положення про державну систему моніторингу довкілля.
Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами
Про Правила дорожнього руху
Про вдосконалення системи державного контролю за технічним станом міського електротранспорту та забезпеченням безпеки руху трамвайних вагонів і тролейбусів
Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом
Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)
Про розмежування державного майна України між загальнодержавною (республіканською) власністю та власністю адміністративно-територіальних одиниць (комунальною власністю)
Про затвердження Порядку підготовки і оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні
ДНАОП 9.0.00-6.01-80 (РД 204 УРСР 066-80) Рекомендації щодо застосування основних засобів індивідуального захисту в житлово-комунальному господарстві УРСР ( 9.0.00-6.01-80 )