Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Стандарти якості України


Список документов в категории

Название
ДСТУ ISO 10011-3-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 3. Управління програмами перевірок. ( 10011-3-97 ) (ДСТУ ISO 10011-3-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 3. Управление программами проверок.)
ДСТУ ISO 10011-2-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 2. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів з систем якості. ( 10011-2-97 ) (ДСТУ ISO 10011-2-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 2. Квалификационные требования к аудиторам по системам качества.)
ДСТУ ISO 10011-1-97 Настанови щодо перевірки систем якості. Частина 1. Перевірка. ( 10011-1-97 ) (ДСТУ ISO 10011-1-97 Установки относительно проверки систем качества. Часть 1. Проверка.)
ДСТУ ISO 9000-2001 Системи управління якістю. Основні положення та словник. ( 9000-2001 ) (ДСТУ ISO 9000-2001 Системы управления качеством. Основные положения и словарь.)
ДСТУ ISO 9004-2001 Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності. ( 9004-2001 ) (ДСТУ ISO 9004-2001 Системы управления качеством. Установки относительно улучшения деятельности.)
ДСТУ ISO 9001-2001 Системи управління якістю. Вимоги. ( 9001-2001 ) (ДСТУ ISO 9001-2001 Системы управления качеством. Требования.)
ДСТУ ISO 14012-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Кваліфікаційні вимоги до аудиторів по екології ( 14012-97 ) (ДСТУ ISO 14012-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Квалификационные требования к аудиторам по экологии)
ДСТУ ISO 14011-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Процедури аудиту. Аудит систем управління навколишнім середовищем ( 14011-97 ) (ДСТУ ISO 14011-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Процедуры аудита. Аудит систем управления окружающей средой)
ДСТУ ISO 14010-97 Керівні вказівки по здійсненню екологічного аудиту. Загальні принципи ( 14010-97 ) (ДСТУ ISO 14010-97 Руководящие указания по осуществлению экологического аудита. Общие принципы)
ДСТУ ISO 14004-97 Системи управління навколишнім середовищем. Загальні керівні вказівки за принципами управління, системами і засобами забезпечення ( 14004-97 ) (ДСТУ ISO 14004-97 Системы управления окружающей средой. Общие руководящие указания по принципам управления, системам и средствам обеспечения)
ДСТУ ISO 14001-97 Системи управління навколишнім середовищем. Склад і опис елементів, керівні вказівки по їх застосуванню. ( 14001-97 ) (ДСТУ ISO 14001-97 Системы управления окружающей средой. Состав и описание элементов, руководящие указания по их применению.)
ДСТУ ISO 9000-1-95, частина 1. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 1 Керівні вказівки по застосуванню і вибору ( 9000-1-95 ) (ДСТУ ISO 9000-1-95, часть 1. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 1 Руководящие указания по применению и выбору)
ДСТУ ISO 9004-2-96, частина 2. Управління якістю і елементами якості, частина 2 Вказівки по послугах ( 9004-2-96 ) (ДСТУ ISO 9004-2-96, часть 2. Управление качеством и элементами качества, часть 2 Указания по услугам)
ДСТУ ISO 9000-2-96, частина 2. Стандарти по управлінню якістю і забезпеченню якості, частина 2 Керівні вказівки по застосуванню ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 і ДСТУ ISO 9003-95 ( 9000-2-96 ) (ДСТУ ISO 9000-2-96, часть 2. Стандарты по управлению качеством и обеспечению качества, часть 2 Руководящие указания по применению ДСТУ ISO 9001-95, ДСТУ ISO 9002-95 и ДСТУ ISO 9003-95)