Email
Пароль
?
Войти Регистрация

03.080 Услуги


Список документов в категории

Название Дата
ДНАОП 9.1.80-1.01-90 (НАПБ В.01.044-90/918) Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих
(ДНАОП 9.1.80-1.01-90 (НАПБ В.01.044-90/918) Правила пожежної безпеки для підприємств і об'єднань Українського товариства глухих)
01.01.1970
ДНАОП 52.72-1.09-97 (ДНАОП 93.0-1.09-97) Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури
(ДНАОП 52.72-1.09-97 (ДНАОП 93.0-1.09-97) Правила охорони праці при роботі щодо установлення, ремонту і технічного обслуговування побутової радіоелектронної апаратури)
01.01.1970
ДНАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень
(ДНАОП 93.0-1.06-97 Правила охорони праці при експлуатації пралень і лазень)
01.01.1970
ДНАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу
(ДНАОП 93.01-1.04-97 Правила охорони праці для підприємств хімічної чистки і фарбування одягу)
01.01.1970
ДНАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення
(ДНАОП 93.0-1.02-97 Правила охорони праці для підприємств по виготовленню і ремонту трикотажних виробів за індивідуальними замовленнями населення)
01.01.1970
ДНАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу
(ДНАОП 93.0-1.03-97 Правила охорони праці для підприємств індпошиву і ремонту одягу)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-3.35-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища.
(ДНАОП 74.2-3.35-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, що здійснюють нагляд і роботи щодо гідрометеорологічного режиму навколишнього середовища.)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, якізайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві.
(ДНАОП 74.2-3.10-80 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, якізайняті на геологічних, топографо-геодезичних, розвідувальних, землеулаштувальних роботах та в картографічному виробництві.)
01.01.1970
СП 5163-89 (ДНАОП 0.03-1.74-89) Санітарні правила для промислових і міських спецпралень щодо дезактивації спецодягу та інших засобів індивідуального захисту
(СП 5163-89 (ДНАОП 0.03-1.74-89) Санітарні правила для промислових і міських спецпралень щодо дезактивації спецодягу та інших засобів індивідуального захисту)
01.01.1970
СП 2672-83 (ДНАОП 0.03-1.27-83) Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком
(СП 2672-83 (ДНАОП 0.03-1.27-83) Єдині санітарні правила для підприємств (виробничих об'єднань), цехів та дільниць, призначених для використання праці інвалідів та пенсіонерів за віком)
01.01.1970
ДНАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения
(ДНАОП 93.0-1.01-59 Правила техники безопасности и производственной санитарии для прачечных учреждений и предприятий здравоохранения)
01.01.1970
ДНАОП 9.0.30-1.08-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи мінпобуту
(ДНАОП 9.0.30-1.08-84 Правила техніки безпеки і виробничої санітарії для фотопідприємств системи мінпобуту)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища
(ДНАОП 74.2-3.01-86 Типові галузеві норми безплатної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітників і службовців, які здійснюють спостереження і роботи по гідрометеорологічному режиму навколишнього середовища)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт
(ДНАОП 74.2-5.01-84 Інструкція з техніки безпеки при проведенні капітальних маркшейдерських та спеціальних топографо-геодезичних робіт)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.20-4.01-88 Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки безпеки
(ДНАОП 8.5.20-4.01-88 Положення про права, обов'язки та відповідальність керівників і спеціалістів об'єднань, підприємств, закладів і організацій системи Головного управління геодезії та картографії при Раді міністрів СРСР за станом охорони праці і техніки безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87) Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва
(ДНАОП 8.5.20-2.01-87 (ОСТ 68.12.0.06-87) Аналіз причин виробничого травматизму в організаціях топографо-геодезичного виробництва)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88)
(ДНАОП 74.2-1.01-89 Правила з техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах (ПТБ-88))
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини
(ДНАОП 8.5.10-5.10-84 Типова інструкція з охорони праці для робітників, які зайняті приготуванням промивальних рідин, що використовуються при бурінні свердловин на тверді корисні копалини)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-5.07-81 Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах
(ДНАОП 8.5.10-5.07-81 Збірник типових інструкцій з охорони праці для робітників, які зайняті на геологорозвідувальних роботах)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-5.05-83 Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт
(ДНАОП 8.5.10-5.05-83 Система єдиних для галузі команд і сигналів безпеки, обов'язкових при проведенні геологорозвідувальних робіт)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-4.02-79 Положення про службу радіаційної безпеки геологічної установи
(ДНАОП 8.5.10-4.02-79 Положення про службу радіаційної безпеки геологічної установи)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-4.01-95 Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/
(ДНАОП 8.5.10-4.01-95 Система управління охороною праці на підприємствах, в організаціях та установах державного комітету України по геології і використанню надр /СУОП/)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки
(ДНАОП 74.2-7.05-86 Роботи інженерногеологічні морські. Пробовідбір. Вимоги безпеки)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-2.04-86 (ОСТ 41-06-268-86) Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю
(ДНАОП 8.5.10-2.04-86 (ОСТ 41-06-268-86) Радіаційний контроль при використанні джерел іонізуючих випромінювань у геології. Параметри, що контролюються, обсяг та частота проведення контролю, перелік методів контролю)
01.01.1970
ДНАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин
(ДНАОП 8.5.10-1.02-75 Основні правила роботи з радіоактивними речовинами та іншими ізотопними джерелами випромінювань при пошуках і розвідці корисних копалин)
01.01.1970
ДНАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах
(ДНАОП 74.2-1.02-90 Правила безпеки при геологорозвідувальних роботах)
01.01.1970
ДНАОП 5.2.30-2.07-85 (ОСТ 58-08-85) Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки
(ДНАОП 5.2.30-2.07-85 (ОСТ 58-08-85) Процес оброблення кіноматеріалів. Вимоги безпеки)
01.01.1970
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: