Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Загальносоюзні норми технологічного проектування бувшого СРСР


Список документов в категории

Название Дата
НТПД-90. Норми технологічного проектування дизельних електростанцій
(НТПД-90. Нормы технологического проектирования дизельных электростанций)
01.01.1990
ОНТП 03-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств машинобудування, приладобудування і металообробки. Забарвлення цехи
(ОНТП 03-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Окрасочные цехи)
01.01.1986
ОНТП 02-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування авторемонтних підприємств
(ОНТП 02-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования авторемонтных предприятий)
01.01.1986
ОНТП 01-91. Загальносоюзні норми технологічного проектування підприємств автомобільного транспорту
(ОНТП 01-91. Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта)
01.01.1991
ВУП СНЕ-87. Відомчі вказівки по проектуванню залізничних зливо-наливних естакад легкозаймистих і горючих рідин і зріджених вуглеводневих газів
(ВУП СНЭ-87. Ведомственные указания по проектированию железнодорожных сливо-наливных эстакад легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и сжиженных углеводородных газов)
01.01.1987
НТП Магістральні трубопроводи. Частина 1. Газопроводи. Розділ 5. Газорозподільні і газовимірювальні станції. (РАО "Газпром" від 10.11.97г. N122)
(НТП Магистральные трубопроводы. Часть 1. Газопроводы. Раздел 5. Газораспределительные и газоизмерительные станции. (РАО "Газпром" от 10.11.97г. N122))
01.01.1997
ОНТП 1-86. Загальносоюзні норми технологічного проектування газопереробних заводів
(ОНТП 1-86. Общесоюзные нормы технологического проектирования газоперерабатывающих заводов)
26.03.1986
ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Визначення категорії приміщень і будівель по вибухопожежній і пожежної небезпеки (загальносоюзні норми технологічного проектування)
(ОНТП 24-86* (НАПБ Б.07.005-86). Определение категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (общесоюзные нормы технологического проектирования))
27.02.1986