Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Суди > Вищий арбітражний суд
Поиск 

Вищий арбітражний суд


Список документов в категории

Название
Про Перелік питань, вміщених в інформаційних листах Вищого арбітражного суду України за станом на 1 січня 2000 року ( 01-8/19 ) (О Перечне вопросов, вмещенных в информационных письмах Высшего арбитражного суда Украины по состоянию на 1 января 2000 года)
Про внесення змін і доповнень до деяких інформаційних та оглядових листів Вищого арбітражного суду України ( 01-8/319 ) (О внесении изменений и дополнений в некоторые информационные и обзорные письма Высшего арбитражного суда Украины)
Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення ( 01-8/948 ) (О порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають при укладанні договорів підряду на капітальне будівництво ( 01-8/1386 ) (О некоторых вопросах практики решение споров, которые возникают при заключении договоров подряда на капитальное строительство)
Про Загальні умови складання підрядних контрактів у капітальному будівництві України на 1992 рік ( 01-8/302 ) (Об Общих условиях складывания подчинительных контрактов в капитальном строительстве Украины на 1992 год)
Про видачу учасникам інвестиційної діяльності ліцензій на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ( 01-8/1300 ) (О выдаче участникам инвестиционной деятельности лицензий на выполнение специальных видов работ в проектировании и строительстве)
Про лист Державного комітету України у справах містобудування і архітектури ( 01-8/132 ) (О письме Государственного комитета Украины в делах градостроительства и архитектуры)