Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Суди > Верховний Суд України
Поиск 

Верховний Суд України


Список документов в категории

Название
Про практику застосування судами законодавства про житлово-будівельні кооперативи ( 9 ) (О практике применения судами законодательства о жилищно-строительных кооперативах)
Придбання земельної ділянки - не обов"язок, а право покупця [придбання разом з об"єктом незавершеного будівництва земельної ділянки є правом, а не обов"язком покупців зазначеного об"єкта] (Приобретение земельного участка - не обязанность, а право покупателя [приобретение вместе с объектом незавершенного строительства земельного участка является правом, а не обязанностью покупателей указанного объекта])
Про практику застосування судами України статті 105 Цивільного кодексу України ( 9 ) (О практике применения судами Украины статьи 105 Гражданского кодекса Украины)
Між сторонами фактично укладений не договір про сумісну діяльність, а договір підряду ( 6-13616кс02 ) (Между сторонами фактически заключен не договор о совместимой деятельности, а договор подряда)
Про визнання права власності на частину житлових та нежитлових приміщень ( 12/484 ) (О признании права собственности на часть жилых и нежилых помещений)
Про практику розгляду судами цивільних справ, пов"язаних з діяльністю гаражно-будівельних кооперативів ( 5 ) (О практике рассмотрения судами гражданских дел, связанных с деятельностью гаражно-строительных кооперативов)
Визнання госпсудами з власної ініціативи договорів недійсними суперечить Конституції [визнання господарськими судами з власної ініціативи договорів недійсними і такими, що втратили силу, за межами заявлених позивачем вимог суперечить конституційному принципу диспозитивності сторін судового процесу. У зв"язку з цим норма пункту 1 частини 1 статті 83 Господарського процесуального кодексу України на підставі статті 8 Конституції України не може застосовуватися] (Признание хозсудами по собственной инициативе договоров недействительными противоречит Конституции [признание хозяйственными судами по собственной инициативе договоров недействительными и утратившими силу за пределами заявленных истцом требований противоречит конституционному принципу диспозитивности сторон судебного процесса. В связи с этим норма пункта 1 части 1 статьи 83 Хозяйственного процессуального кодекса Украины на основании статьи 8 Конституции Украины не может применяться])
Суд не може визнати право власності на квартиру на підставі договору про інвестування будівництва жилого будинку, якщо рішенням суду в іншій справі право власності на цей будинок згідно із зобов"язанням організації, яка вела будівництво, визнано за іншою особою і це рішення набрало законної сили (Суд не может признать право собственности на квартиру на основании договора об инвестировании строительства жилого дома, если решением суда по другому делу право собственности на этот дом в соответствии с обязательством организации, которая вела строительство, признано за другим лицом и это решение вступило в законную силу)
Про усунення перешкод в користуванні будинком та визначення порядку суміжного землекористування (Об устранении препятствий в пользовании домом и определение порядка сопредельного землепользования)