Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Фонди
Поиск 

ФондиПодразделы:

Список документов в категории

Название
Про погодження компенсаційних заходів у проектах виконання робіт з відхиленням від вимог СНиП III-4-80* ( 18 ) (О согласовании компенсационных мероприятий в проектах выполнения работ с отклонением от требований СНиП III-4-80*)
Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2009-2011 роки ( 63 ) (Отраслевое соглашение между Министерством регионального развития и строительства Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2009-2011 годы)
Про проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів" ( 19 ) (О проекте ДБН Б.1.1-... "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов сельских населенных пунктів")
Про створення Ради з питань будівництва паркінгів, гаражів та автостоянок при Міністерстві регіонального розвитку та будівництва України ( 236 ) (О создании Совета по вопросам строительства паркінгів, гаражей и автостоянк при Министерстве регионального развития и строительства Украины)
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій" ( 18 ) (О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования и изготовления сталефібробетонних конструкцій")
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-47:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови" ( 685 ) (О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-47:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна и балконные двери деревоалюмінієві. Общие технические умови")
Про розповсюдження та використання офіційних видань нормативних документів Мінрегіонбуду України ( 13/18-284 ) (О распространении и использовании официальных изданий нормативных документов Минрегионбуду Украины)
Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2008 році та основні завдання на 2009 рік ( 3 ) (Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2008 году и основные задания на 2009 год)
Про затвердження Положення про проведення конкурсу з елементами аукціону по відбору забудовників для надання державної підтримки на добудову об"єктів незавершеного житлового будівництва ( 105/416/219 ) (Об утверждении Положения о проведении конкурса с элементами аукциона по отбору застройщиков для предоставления государственной поддержки на достройку объектов незавершенного домостроения)
Про погодження проектів технічних умов та проектів змін технічних умов ( 12 ) (О согласовании проектов технических условий и проектов изменений технических условий)
Роз"яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 10-36-835 ) (Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
Щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва ( 10-23-10278 ) (Относительно внесения изменений в договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства)
Щодо обліку об'єктів незавершеного будівництва ( 15-2/265 ) (Относительно учета объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 244 ) (Об утверждении Временного положения о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Методичних вказівок щодо особливостей приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 277 ) (Об утверждении Методических указаний относительно особенностей приватизации объектов незавершенного строительства)
Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок по визначенню вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури України від 03.12.93 N 538/214 ( 1175/189 ) (О внесении изменений и дополнений в Методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации, утвержденных приказом Фонда государственного имущества и Минбудархитектуры Украины от 03.12.93 N 538/214)
Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об"єктів приватизації ( 2110/354 ) (Об утверждении Инструкции расчета прогнозной стоимости объектов приватизации)
Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 10-36-14208 ) (Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
Про затвердження Особливостей проведення приватизації у будівництві ( 4/1 ) (Об утверждении Особенностей проведения приватизации в строительстве)
Про затвердження змін до Порядку індексації вартості окремих видів майна ( 624/136 ) (Об утверждении изменений в Порядок индексации стоимости отдельных видов имущества)
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. ( 24 ) (Положения о службе страхових экспертов из охраны труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.)