Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Фонди > Фонд державного майна
Поиск 

Фонд державного майна


Список документов в категории

Название
Роз"яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 10-36-835 ) (Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
Щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва ( 10-23-10278 ) (Относительно внесения изменений в договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства)
Щодо обліку об'єктів незавершеного будівництва ( 15-2/265 ) (Относительно учета объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 244 ) (Об утверждении Временного положения о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
Про затвердження Методичних вказівок щодо особливостей приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 277 ) (Об утверждении Методических указаний относительно особенностей приватизации объектов незавершенного строительства)
Про внесення змін і доповнень до Методичних вказівок по визначенню вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації, затверджених наказом Фонду державного майна та Мінбудархітектури України від 03.12.93 N 538/214 ( 1175/189 ) (О внесении изменений и дополнений в Методические указания по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации, утвержденных приказом Фонда государственного имущества и Минбудархитектуры Украины от 03.12.93 N 538/214)
Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об"єктів приватизації ( 2110/354 ) (Об утверждении Инструкции расчета прогнозной стоимости объектов приватизации)
Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891 ( 10-36-14208 ) (Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
Про затвердження Особливостей проведення приватизації у будівництві ( 4/1 ) (Об утверждении Особенностей проведения приватизации в строительстве)
Про затвердження змін до Порядку індексації вартості окремих видів майна ( 624/136 ) (Об утверждении изменений в Порядок индексации стоимости отдельных видов имущества)
Про Методичні вказівки по визначенню вартості незавершених будівництвом об"єктів, що підлягають приватизації ( 214 ) (О Методических указаниях по определению стоимости незавершенных строительством объектов, которые подлежат приватизации)
Щодо удосконалення обліку об'єктів групи Д ( 10-15-44 ) (Относительно усовершенствования учета объектов группы Д)
Про затвердження змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва ( 662 ) (Об утверждении изменений и дополнений к Временному положению о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
Про затвердження розміру коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств ( 2257 ) (Об утверждении размера коэффициентов, которые применяются для расчета прогнозной стоимости государственных предприятий)