Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

Рада Міністрів УРСР


Список документов в категории

Название Дата
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом пускового комплексу першої черги водоводу від каналу Дніпро - Донбас до м. Харкова та окремих будівель і споруд на водоводі
(Об утверждении акта государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных строительством пускового комплекса первой очереди водоводу от канала Днепр - Донбасс к г. Харькове и отдельным зданиям и сооружениям на водоводе)
16.01.1984
Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на ділянці с. Сичавка - м. Одеса в обхід Григорівського лиману, Одеська область
(Об утверждении актов государственной приемной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством автомобильного пути Ростов - Одесса - Рени на участке с. Сичавка - г. Одесса в обход Григоривского лимана, Одесская область)
04.01.1984
Про прийняття в експлуатацію збудованих ділянок автомобільного шляху Ялта-Севастополь на перегоні Понизівка-Гончарне
(О принятии в эксплуатацию построенных участков автомобильного пути Ялта-Севастополь на перегонке Понизовка-Гончарное)
17.12.1970
Про кредитний план Будбанку СРСР по Українській РСР на 1987 рік
(О кредитном плане Стройбанка СССР по Украинской ССР на 1987 год)
20.02.1987
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань утворення і використання нецентралізованих джерел фінансування капітальних вкладень
(Об изменении и признании такими, что утратили действие, постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам образования и использование нецентрализованных источников финансирование капитальных вложений)
12.01.1982
Про генеральний план розвитку міста Ворошиловграда
(О генеральном плане развития города Ворошиловграда)
02.07.1981
Про подальше вдосконалення управління будівельними організаціями Міністерства будівництва УРСР
(О дальнейшем усовершенствовании управления строительными организациями Министерства строительства УССР)
29.05.1987
Про організаторську роботу Міністерства чорної металургії УРСР по забезпеченню виконання планів виробництва і постачань металопродукції, капітального будівництва і введення в дію пускових об'єктів в 1981 році
(Об организаторской работе Министерства черной металлургии УССР по обеспечению выполнения планов производства и снабжений металопродукции, капитального строительства и введения в действие пусковых объектов в 1981 году)
07.07.1981
Про заходи по прискоренню будівництва фарфоро-фаянсових заводів
(О мероприятиях по ускорению строительства фарфоро-фаянсових заводов)
27.08.1970
Про генеральний план розвитку курорту Моршин Львівської області
(О генеральном плане развития курорта Моршин Львовской области)
29.04.1987
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника, присвяченого 100-річчю з дня народження В.І. Леніна
(Об использовании средства, полученных в результате проведения Всесоюзного коммунистического субботника, посвященного 100-летию со дня рождения В.И. Ленина)
24.08.1970
Про затвердження Положення про Міністерство будівництва Української РСР
(Об утверждении Положения о Министерстве строительства Украинской ССР)
22.04.1987
Про будівництво заводу по виробництву металоконструкцій збірних блочних теплиць та інженерно-лабораторного корпусу інституту "Діпропромтеплиця" Союзсільгосптехніки
(О строительстве завода по производству металлоконструкций сборных блочных теплиц и инженерно-лабораторного корпуса института "Дипропромтеплиця" Союзсельхозтехники)
13.08.1970
Про заходи щодо забезпечення будівництва житлових будинків та інших об'єктів соціального призначення санітарно-технічним обладнанням, будівельними матеріалами і виробами в 1987-1990 роках
(О мероприятиях по обеспечению строительства жилых домов и других объектов социального назначения санитарно-техническим оснащением, строительными материалами и изделиями в 1987-1990 годах)
09.04.1987
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у II кварталі 1970 року
(Об итогах республиканского социалистического соревнования городов Украинской ССР за лучшее проведение работ по благоустройству в II квартале 1970 года)
11.08.1970
Про генеральний план розвитку міста Кривого Рога Дніпропетровської області
(О генеральном плане развития города Кривого Рога Днепропетровской области)
19.12.1986
Про генеральний план розвитку міста Миколаєва
(О генеральном плане развития города Николаева)
24.11.1986
Про заходи з покращення якості будівництва в дванадцятій п'ятирічці
(О мероприятиях по улучшению качества строительства в двенадцатой пятилетке)
06.01.1987
Про додаткову поставку в 1970 році сільському господарству будівельних матеріалів, вапнякового борошна, крейди та скляної тари
(О дополнительной поставке в 1970 году сельскому хозяйству строительных материалов, известняковой муки, мела и стеклянной тары)
28.07.1970
Про заходи щодо поліпшення використання техніки на підприємствах і в організаціях будівельних міністерств і відомств УРСР у 1986-1990 роках
(О мероприятиях по улучшению использования техники на предприятиях и в организациях строительных министерств и ведомств УССР в 1986-1990 годах)
23.06.1986
Про організацію виконання постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 15 серпня 1985 р. N 776 "Про подальший розвиток індустріалізації і підвищення продуктивності праці в капітальному будівництві"
(Об организации выполнения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 августа 1985 г. N 776 "О дальнейшем развитии индустриализации и повышение производительности работы в капитальном строительстве")
24.09.1985
Про деякі заходи щодо поліпшення стану справ у капітальному будівництві
(О некоторых мероприятиях по улучшению состояния дел в капитальном строительстве)
10.11.1989
Про організацію виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 16 серпня 1989 р. N 647 "Питання будівництва об'єктів Південно-Українського енергокомплексу"
(Об организации выполнения постановления Совета Министров СССР от 16 августа 1989 г. N 647 "Вопрос строительства объектов Южно-Украинского енергокомплекса")
26.10.1989
Про Примірний статут кооперативу по будівництву та експлуатації творчих майстерень художників
(О Примірний уставе кооператива по строительству и эксплуатации творческих мастерских художників)
26.03.1987
Про затвердження проекту пам'ятника М.М. Коцюбинському в м. Вінниці
(Об утверждении проекта памятника М.М. Коцюбинскому в г. Виннице)
04.08.1986
Про стан та заходи по поліпшенню житлового і соціально-культурного будівництва в республіці як одного з найважливіших завдань соціальної програми дванадцятої п'ятирічки
(О состоянии и мероприятиях по улучшению жилого и социально-культурного строительства в республике как одного из важнейших задач социальной программы двенадцатой пятилетки)
30.05.1986
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань індивідуального житлового будівництва
(О признании такими, что утратили действие, некоторых постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам индивидуального жилищного строительства)
28.12.1989
Про додаткові заходи по розвитку особистих підсобних господарств громадян, колективного садівництва і городництва
(О дополнительных мерах по развитию личных подсобных хозяйств граждан, коллективного садоводства и городничества)
10.11.1987
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію пускового комплексу першої черги Броварського заводу будівельних алюмінієвих конструкцій Головкиївміськбуду
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию пускового комплекса первой очереди Броварского завода строительных алюминиевых конструкций Главкиевгорстроя)
14.10.1982
Про затвердження актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією ділянок автомобільного шляху Ростов - Одеса - Рені на км 747 - км 764 у Миколаївській області
(Об утверждении актов государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченных реконструкцией участков автомобильного пути Ростов - Одесса - Рени на км 747 - км 764 в Николаевской области)
05.10.1982
Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом у 1982 році ділянок автомобільних шляхів
(Об утверждении актов государственных приемочных комиссий о принятии в эксплуатацию законченных строительством в 1982 году участков автомобильных путей)
29.12.1982
Про підсумки фінансово-господарської діяльності будівельних міністерств УРСР і Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР за 1985 рік
(Об итогах финансово-хозяйственной деятельности строительных министерств УССР и Министерства промышленности строительных материалов УССР за 1985 год)
18.05.1986
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання колективів будівельних і монтажних організацій за прискорення будівництва та реконструкції підприємств сільськогосподарського машинобудування за 1982 рік
(Об итогах республиканского социалистического соревнования коллективов строительных и монтажных организаций за ускорение строительства и реконструкции предприятий сельскохозяйственного машиностроения за 1982 год)
28.12.1982
Про затвердження актів державних приймальних комісій про прийняття в експлуатацію закінчених реконструкцією у 1982 році ділянок автомобільних шляхів
(Об утверждении актов государственных приемочных комиссий о принятии в эксплуатацию законченных реконструкцией в 1982 году участков автомобильных путей)
27.12.1982
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження жилих будинків
(Об утверждении прейскурантов и поправок к ним, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение жилых домов)
22.12.1982
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Львів - Мукачеве - Берегове - держкордон на ділянці від км 7 до км 12, Львівська область, протяжністю 4,6 км
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного реконструкцией автомобильного пути Львов - Мукачево - Берегове - госграница на участке от км 7 к км 12, Львовская область, протяжностью 4,6 км)
21.12.1982
Про підсумки республіканського огляду-конкурсу на кращі результати зниження матеріаломісткості в будівництві у 1985 році
(Об итогах республиканского осмотра-конкурса на лучшие результаты снижения материалоемкости в строительстве в 1985 году)
17.04.1986
Про підсумки соціалістичного змагання областей і районів за успішне будівництво зрошувальних систем та високоефективне використання поливних земель у 1982 році
(Об итогах социалистического соревнования областей и районов за успешное строительство оросительных систем и высокоэффективное использование поливных земель в 1982 году)
11.12.1982
Про прискорення розвитку матеріально-технічної бази по зберіганню плодоовочевої продукції та картоплі у торгівельних організаціях, колгоспах і радгоспах у 1986-1990 роках
(Об ускорении развития материально-технической базы по сохранению плодоовощной продукции и картофеля в торговых организациях, колхозах и совхозах в 1986-1990 годах)
14.04.1986
Про затвердження Положення про житлово-будівельні колективи та індивідуальних забудовників у містах і селищах міського типу Української РСР
(Об утверждении Положения о жилищно-строительных коллективах и индивидуальных застройщиках в городах и поселках городского типа Украинской ССР)
30.04.1958
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію Палацу спорту в м. Києві після закінчення комплексного капітального ремонту
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию Дворца спорта в г. Киеве после окончания комплексного капитального ремонта)
07.12.1982
Про підсумки соціалістичного змагання областей по будівництву на селі за 1982 рік
(Об итогах социалистического соревнования областей по строительству на селе за 1982 год)
07.12.1982
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію зрошувальної системи в держплемзаводі "Степок", Харківська область
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию оросительной системы в госплемзаводе "Степок", Харьковская область)
02.12.1982
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого реконструкцією автомобільного шляху Ленінград - Київ - Одеса на ділянці Копті - Сираї (км 1109 + 570 - км 1114 + 470), Чернігівська область, протяжністю 4.9 км
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного реконструкцией автомобильного пути Ленинград - Киев - Одесса на участке Копте - Сирай (км 1109 + 570 - км 1114 + 470), Черниговская область, протяжностью 4.9 км)
27.11.1982
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийнятя в експлуатацію закінченої реставрацією пам'ятки архітектури XVIII століття - Маріїнського палацу в м. Києві
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченной реставрацией памятки архитектуры XVІІІ столетие - Мариинского дворца в г. Киеве)
16.11.1982
Про завдання радянських і господарських органів республіки, що витікають з рішень XXVII з'їзду КПРС, а також рішень XXVII з'їзду Компартії України і березневого (1986 р.) Пленуму ЦК Компартії України, та заходи щодо їх виконання
(О задаче советских и хозяйственных органов республики, которые вытекают из решений XXVІІ съезда КПСС, а также решений XXVІІ съезда Компартии Украины и мартовского (1986 г.) Пленума ЦК Компартии Украины, и мероприятия по их выполнению)
14.04.1986
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію четвертого пускового комплексу птахофабрики "Зоря" Міністерства радгоспів УРСР
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию четвертого пускового комплекса птицефабрики "Зоря" Министерства совхозов УССР)
16.11.1982
Про визнання такими, що втратили чинність, постанови Раднаркому УРСР і ЦК КП/б/У від 7 квітня 1945 р. N 554 і пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК КП/б/У від 22 липня 1948 р. N 1450
(О признании такими, что утратили действие, постановления Совнаркома УССР и ЦК КП/б/В от 7 апреля 1945 г. N 554 и пункта 4 постановления Совета Министров УССР и ЦК КП/б/В от 22 июля 1948 г. N 1450)
09.11.1982
Про визнання такими, що втратили чинність, постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань житлово-будівельної кооперації
(О признании такими, что утратили действие, постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам жилищно-строительной кооперации)
09.11.1982
Про заходи щодо забезпечення будівництва і введення в дію атомних станцій у 1986-1987 роках
(О мероприятиях по обеспечению строительства и введение в действие атомных станций в 1986-1987 годах)
02.04.1986
Про зміну, доповнення і визнання такими, що втратили силу, деяких постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань проектно-кошторисної справи
(Об изменении, дополнении и признании такими, что утратили силу, некоторых постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам проектно-сметного дела)
23.03.1987
Про заходи щодо подальшого поліпшення централізованого водопостачання сільських населених пунктів
(О мероприятиях по дальнейшему улучшению централизованного водоснабжения сельских населенных пунктов)
24.07.1986
Про підвищення ефективності робіт по захисту берегів Чорного і Азовського морів від руйнування
(О повышении эффективности работ по защите берегов Черного и Азовского морей от разрушения)
26.06.1986
Про затвердження Правил забудови сільських населених пунктів Української РСР
(Об утверждении Правил застройки сельских населенных пунктов Украинской ССР)
16.04.1970
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття монумента на ознаменування возз'єднання України з Росією
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии монумента на ознаменование воссоединения Украины с Россией)
04.11.1982
Про затвердження акта державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом цеху металоформ і оснастки експериментально-механічного заводу тресту "Будмеханізація" Головкиївміськбуду
(Об утверждении акта государственной приемочной комиссии о принятии в эксплуатацию законченного строительством цеха металоформ и оснастки экспериментально-механического завода треста "Строймеханизация" Главкиевгорстроя)
04.11.1982
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою у III кварталі 1982 року
(Об итогах республиканского социалистического соревнования городов Украинской ССР за лучшее проведение работ по благоустройству в ІІІ квартале 1982 года)
02.11.1982
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення
(Об утверждении прейскурантов и поправок к ним, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение объектов жилого и культурно-бытового назначения)
16.10.1985
Про генеральний план розвитку м. Харкова
(О генеральном плане развития г. Харькова)
23.06.1986
Про надання шефської допомоги у будівництві в Нечорноземній зоні РРФСР об'єктів агропромислового комплексу і пов'язаних з ним галузей народного господарства у 1986-1990 роках
(О предоставлении шефской помощи в строительстве в Нечерноземной зоне РРФСР объектов агропромышленного комплекса и связанных с ним областей народного хозяйства в 1986-1990 годах)
20.02.1986
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду УРСР з питань капітального будівництва
(О признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства УССР по вопросам капитального строительства)
11.08.1988
Про вдосконалення організації, системи оплати та стимулювання праці в будівництві
(Об усовершенствовании организации, системы оплаты и стимулирование работы в строительстве)
22.02.1985
Про організацію робіт студентських загонів і трудових об'єднань учнівської молоді у 1986 році
(Об организации работ студенческих отрядов и трудовых объединений учащейся молодежи в 1986 году)
03.03.1986
Про підсумки соціалістичного змагання міст Української РСР за краще проведення робіт по благоустрою в IV кварталі 1985 року
(Об итогах социалистического соревнования городов Украинской ССР за лучшее проведение работ по благоустройству в ІV квартале 1985 года)
31.01.1986
Про використання коштів, одержаних в результаті проведення Всесоюзного комуністичного суботника 17 квітня 1982 року
(Об использовании средства, полученных в результате проведения Всесоюзного коммунистического субботника 17 апреля 1982 года)
26.11.1982
Про додаткові заходи щодо розвитку індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення соціально-демографічної ситуації у трудонедостатніх господарствах
(О дополнительных мерах относительно развития индивидуального жилищного строительства на селе и улучшение социально-демографической ситуации в трудонедостаточных хозяйствах)
15.12.1990
Про деякі заходи щодо закріплення кадрів у будівництві в період переходу до ринкових відносин
(О некоторых мероприятиях по закреплению кадров в строительстве в период перехода к рыночному отношению)
05.11.1990
Про республіканське соціалістичне змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану
(Про республиканское социалистическое соревнование городов за лучшее проведение работ по улучшению благоустройства, озеленение и санитарного состояния)
23.06.1986
Про підсумки республіканського соціалістичного змагання міст за краще проведення робіт по поліпшенню благоустрою, озеленення та санітарного стану за перше півріччя 1990 року
(Об итогах республиканского социалистического соревнования городов за лучшее проведение работ по улучшению благоустройства, озеленение и санитарного состояния за первое полугодие 1990 года)
01.09.1990
Про затвердження прейскурантів і поправок до них, з виділенням нормативної умовно-чистої продукції, на спорудження об'єктів житлового і культурно-побутового призначення
(Об утверждении прейскурантов и поправок к ним, с выделением нормативной условно-чистой продукции, на сооружение об"єктів жилого и культурно-бытового назначения)
30.05.1985
Про заходи по розширенню будівництва і зміцненню матеріально-технічної бази районних Будинків культури і клубів в сільській місцевості
(О мероприятиях по расширению строительства и укреплению материально-технической базы районных Домов культуры и клубов в сельской местности)
22.04.1986
Про визнання такими, що втратили чинність, і зміну постанов ЦК Компартії України і Ради Міністрів УРСР з питань матеріально-технічного постачання, капітального будівництва, обліку та звітності
(О признании такими, что утратили действие, и изменение постановлений ЦК Компартии Украины и Совета Министров УССР по вопросам материально-технического снабжения, капитального строительства, учета и отчетности)
12.01.1988
Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в будівництві
(О мероприятиях по усовершенствованию хозяйственного механизма в строительстве)
09.09.1986
Про додаткові заходи щодо вдосконалення капітального будівництва з метою прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві Української РС
(О дополнительных мерах относительно усовершенствования капитального строительства с целью ускорения научно-технического прогресса в народном хозяйстве Украинской РС)
08.04.1986
Про зміну та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Уряду Української РСР з питань капітального будівництва
(Об изменении и признании такими, что утратили действие, некоторых решений Правительства Украинской ССР по вопросам капитального строительства)
29.10.1990