Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 

Госгражданстрой СССР


Список документов в категории

Название
СЦПРС. Розділ 39. Житлові і цивільні будинки ( Розділ 39 ) (СЦПРС. Раздел 39. Жилые и гражданские здания)
ВСН 54-87. Підприємства роздрібної торгівлі. Норми проектування (Відмін.-наказ Мінрегіонбуду України від 19.01.09 р. N 4) ( 54-87 ) (ВСН 54-87. Предприятия розничной торговли. Нормы проектирования (Отменен - приказ Минрегионстроя Украины вот 19.01.09 г. N 4))
ВСН 45-86*. Культурно-видовищні установи. Норми проектування (Дію скас. з 01.04.06. згідно нак Держбуду N 171 від 27.09.05) ( 45-86* ) (ВСН 45-86*. Культурно-зрелищные учреждения. Нормы проектирования (Действую скас. с 01.04.06. согласно нак Госстроя N 171 от 27.09.05))
ГОСТ 4981-87. Балки перекриттів дерев"яні. Технічні умови ( 4981-87 ) (ГОСТ 4981-87. Балки перекрытий деревянные. Технические условия)
СЦПРС. Розділ 40. Районне планування. Планування і забудова населених пунктів ( Розділ 40 ) (СЦПРС. Раздел 40. Районная планировка. Планировка и застройка населенных пунктов)
Житлові і цивільні будівлі ( Раздел 39 ) (Жилые и гражданские здания)
ВСН 41-85 (р) Інструкція по розробці проектів організації і проектів виробництва робіт по капітальному ремонту житлових будівель ( 41-85 (р) ) (ВСН 41-85 (р) Инструкция по разработке проектов организации и проектов производства работ по капитальному ремонту жилых зданий)
ВСН 42-85 (р) Держгромадянбуд. Правила приймання в експлуатацію закінчених капітальним ремонтом житлових будівель ( 42-85 (р) ) (ВСН 42-85 (р) Госгражданстрой. Правила приемки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий)
ВСН 40-84 (р) Держгромадянбуд. Технічні правила витрачання основних будівельних матеріалів при капітальному ремонті житлових будинків і об"ектов комунального господарства ( 40-84 (р) ) (ВСН 40-84 (р) Госгражданстрой. Технические правила расходования основных строительных материалов при капитальном ремонте жилых домов и об"ектов коммунального хозяйства)