Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар

НТР Держбудівництва та архітектури


Список документов в категории

Название Дата
Про вдосконалення системи технічної легалізації продукції будівельного призначення в Україні
(О совершенствовании системы технической легализации продукции строительного назначения в Украине)
16.05.2003
Про проект "Положення про проведення експертизи та погодження технічних умов"
(О проекте "Положение о проведении экспертизы и согласовании технических условий")
16.05.2003
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
(О проекте Государственной программы "Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использования в массовом строительстве Украины на 2003-2011 годы")
16.05.2003
Про заходи щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві
(О мероприятиях по совершенствованию разрешительной системы в строительстве)
16.05.2003
Про узгодження проектів технічних умов
(О согласовании проектов технических условий)
27.03.2003
Про проект ДБН "Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд"
(О проекте ДБН "Положение об авторском наблюдении за строительством домов и сооружений")
27.03.2003
Про проект Державної програми "Розвиток виробництва ніздрюватобетонних виробів та їх використання в масовому будівництві України на 2003-2011 роки"
(О проекте Государственной программы "Развитие производства ноздреватобетонных изделий и их использования в массовом строительстве Украины на 2003-2011 годы")
27.03.2003
Про зміну N 1 ДБН Д.1.1-1-2000
(Об изменении N 1 ДБН Д.1.1-1-2000)
20.02.2003
Про внесення змін до наказу Держбуду України від 19.07.02 N 13
(О внесении изменений к приказу Госстроя Украины от 19.07.02 N 13)
05.02.2003
Про затвердження індексів до балансової вартості об"єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2003 року
(Об утверждении индексов к балансовой стоимости объектов жилищного фонда по состоянию на 1 января 2003 года)
24.01.2003
Про проект ДСТУ "Добавки енергозберігаючі для керамічних будівельних виробів. Загальні технічні вимоги"
(О проекте ДСТУ "Добавки энергосохраняющие для керамических строительных изделий. Общие технические требования")
24.01.2003
Про проект ДСТУ "Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови"
(О проекте ДСТУ "Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дорожный и аэродромный. Технические условия")
24.01.2003
Про типові конструкції деталей і вузлів "Перегородки системи "Кнауф"
(О типичных конструкциях деталей и узлов "Перегородки системы "Кнауф")
24.01.2003
Про проект Зміни N 1 СНиП II-12-77 "Захист от шуму"
(О проекте Изменения N 1 СНиП ІІ-12-77 "Защита от шума")
17.01.2003
Про технічний стан фонду будівельних металоконструкцій в Україні та першочергові заходи щодо його безпечної експлуатації
(О техническом состоянии фонда строительных металлоконструкций в Украине и первоочередных мерах относительно его безопасной эксплуатации)
27.12.2002
Про проект "Технічних рішень навісного вентильованого фасаду "Сайдінг"
(О проекте "Технических решений навесного вентилируемого фасада "Сайдинг")
27.12.2002
Про Доповнення N 1 (до ДБН Д.1.1-4-2000), Доповнення N 5 (до ДБН Д.2.4-2000), Доповнення N 3 (до ДБН Д.2.2-99), Доповнення N 2 (до ДБН Д.1.1-3-99), Доповнення N 4 (до ДБН Д.2.3-99), Доповнення N 3 ( до ДБН Д.2.7-2000)
(О Дополнении N 1 (к ДБН Д.1.1-4-2000), Дополнении N 5 (к ДБН Д.2.4-2000), Дополнении N 3 (к ДБН Д.2.2-99), Дополнении N 2 (к ДБН Д.1.1-3-99), Дополнении N 4 (к ДБН Д.2.3-99), Дополнении N 3 ( к ДБН Д.2.7-2000))
22.11.2002
Про проект ДБН "Ремонт і підсилення несучих та огороджувальних будівельних конструкцій і основ промислових будинків та споруд"
(О проекте ДБН "Ремонт и усиление несущих и ограждающих строительных конструкций и основ промышленных домов и сооружений")
22.11.2002
Про проект "Концепції створення корпоративної інформаційної мережі будівельного комплексу України"
(О проекте "Концепции создания корпоративной информационной сети строительного комплекса Украины")
22.11.2002
Про проект Зміни N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98)
(О проекте Изменения N 1 ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-98))
25.10.2002
Про проект ДБН А.1.1- -2002 "Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві"
(О проекте ДБН А.1.1- -2002 "Положение по производственному нормированию расходов материалов в строительстве")
25.10.2002
Про проект положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у галузі будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О проекте положения о базовой организации из научно-технической деятельности в отрасли строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
25.10.2002
Про "Основні нормативні вимоги та розрахункові характеристики смерчів для майданчика Чорнобильської АЕС"
(О "Основных нормативных требованиях и расчетных характеристиках смерчей для площадки Чернобыльской АЭС")
03.10.2002
Про надання функцій територіальної організації інституту "Донецький ПромбудНДіпроект"
(О предоставлении функций территориальной организации института "Донецкий ПромбудНДипроект")
03.10.2002
Про надання функцій територіальної організації ВАТ "Сумський Промпроект"
(О предоставлении функций территориальной организации ОАО "Сумский Промпроект")
03.10.2002
Про проект "Положення про порядок прийняття в експлуатацію завершених будівництвом об"єктів містобудування"
(О проекте "Положение о порядке принятия в эксплуатацию завершенных строительством объектов градостроения")
03.10.2002
Про проект Державної програми щодо забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об"єктів житлово-цивільного призначення
(О проекте Государственной программы относительно обеспечения беспрепятственного доступа людей с ограниченными физическими возможностями к объектам жилищно-гражданского назначения)
03.10.2002
Про проект ДБН В.1.1- -2002 "Пожежна безпека об"єктів будівництва"
(О проекте ДБН В.1.1- -2002 "Пожарная безопасность объектов строительства")
03.10.2002
Про план переходу на ліцензоване програмне забезпечення організацій, що входять до сфери управління Держбуду
(О плане перехода на лицензированное программное обеспечение организаций, что входят к сфере управления Госстроя)
03.10.2002
Про Доповнення N 1 до "Тимчасових методичних рекомендацій щодо визначення вартості ремонтних та налагоджувальних робіт на об"єктах житлового та комунального господарства України"
(О Дополнении N 1 к "Временным методическим рекомендациям относительно определения стоимости ремонтных и наладочных работ на об"єктах жилищного и коммунального хозяйства Украины")
28.08.2002
Про зміни та доповнення до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників (випуск 64)
(Об изменениях и дополнениях к Справочнику квалификационных характеристик профессий работников (выпуск 64))
08.08.2002
Про показники визначення вартості проведення комплексної державної експертизи проектів будівництва
(О показателях определения стоимости проведения комплексной государственной экспертизы проектов строительства)
07.05.2002
Про проекти нормативних документів
(О проектах нормативных документов)
07.05.2002
Про Зміну N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобільні дороги"
(Об Изменении N 3 ДБН В.2.3-4-2000 "Автомобильные дороги")
07.05.2002
Про Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних робіт
(О Методических рекомендациях по формированию себестоимости строительно-монтажных работ)
26.04.2002
Про зміну N 2 до ДБН В.2.6-14-97 "Конструкції будинків і споруд. Покриття будинків і споруд"
(Об изменении N 2 к ДБН В.2.6-14-97 "Конструкции домов и сооружений. Покрытие домов и сооружений")
26.04.2002
Про стан виробництва термоізоляційних матеріалів у системі корпорації "Укрбудматеріали" і перспективи розширення їх застосування в житлово-цивільному будівництві"
(О состоянии производства термоизоляционных материалов в системе корпорации "Укрбудматериали" и перспективы расширения их применения в жилищно-гражданском строительстве")
26.04.2002
Про Доповнення N 3 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
(О Дополнении N 3 к ДБН Д.1.1-1-2000 "Правилу определения стоимости строительства")
26.04.2002
Про проект Порядку проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою
(О проекте Порядка проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства)
26.04.2002
Про проект Виробничих норм часу з поточного ремонту та обслуговування об"єктів зовнішнього освітлення
(О проекте Производственных норм времени из текущего ремонта и обслуживания объектов внешнего освещения)
26.04.2002
Про застосування оздоблювально-утеплюючої системи будинків з облицюванням алюмінієвими композитними панелями "Рейнобонд"
(О применении остнастно-утепляющей системы домов с облицовкой алюминиевыми композитными панелями "Рейнобонд")
12.04.2002
Про проект Рекомендацій щодо застосування арматурного прокату за ДСТУ 3760-98 при проектуванні та виготовленні залізобетонних конструкцій без попереднього напруження арматури
(О проекте Рекомендаций относительно применения арматурного проката за ДСТУ 3760-98 при проектировании и изготовлении железобетонных конструкций без предыдущего напряжения арматуры)
12.04.2002
Про проект ДБН "Мости та труби. Обстеження і випробування"
(О проекте ДБН "Мосты и трубы. Обследование и испытание")
12.04.2002
Про Методичні рекомендації з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм
(О Методических рекомендациях по разработке ресурсных элементных сметных норм)
12.04.2002
Про Методичні рекомендації з визначення додаткових витрат при розрахунках за виконані будівельно-монтажні роботи у літній період просто неба при температурі зовнішнього повітря більш ніж +270С
(О Методических рекомендациях из определения дополнительных расходов при расчетах за выполненные строительно-монтажные работы в летний период под открытым небом при температуре внешнего воздуха более чем +270С)
12.04.2002
Про проекти нормативних документів
(О проектах нормативных документов)
20.03.2002
Про проект Методичних рекомендацій з формування собівартості проектно-вишукувальних робіт з урахуванням вимог положень (стандартів бухгалтерського обліку)
(О проекте Методических рекомендаций по формированию себестоимости проектно-искательных работ с учетом требований положений (стандартов бухгалтерского учета))
13.03.2002
Про впровадження корпоративних інформаційних систем управління підприємствами водопровідно-каналізаційного господарства
(О внедрении корпоративных информационных систем управления предприятиями водопроводно-канализационного хозяйства)
13.03.2002
Про проект ДБН "Метрополітени"
(О проекте ДБН "Метрополитены")
13.03.2002
Про проект Рекомендацій з модернізації інженерного обладнання житлових будинків перших масових серій
(О проекте Рекомендаций по модернизации инженерного оборудования жилых домов первых массовых серий)
13.03.2002
Про Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-2-99, Доповнення N 1 до ДБН Д.1.1-3-99, Доповнення N 2 до ДБН Д.2.2-99, Доповнення N 3 до ДБН Д.2.3-99
(О Дополнении N 1 к ДБН Д.1.1-2-99, Дополнение N 1 к ДБН Д.1.1-3-99, Дополнение N 2 к ДБН Д.2.2-99, Дополнение N 3 к ДБН Д.2.3-99)
11.03.2002
Про дозвіл на відступ від п.3.4 СНиП 2.05.09-90 для влаштування тролейбусних зупинок на ухилі 60
(О разрешении на отступление от п.3.4 СНиП 2.05.09-90 для устраивания троллейбусных остановок на уклоне 60)
01.03.2002
Про проект Норм часу з поточного ремонту та утримання об"єктів зовнішнього освітлення
(О проекте Норм времени из текущего ремонта и содержания объектов внешнего освещения)
01.03.2002
Про проект галузевих комунальних норм "Порядок проведення ремонту та утримання об"єктів міського благоустрою"
(О проекте отраслевых коммунальных норм "Порядок проведения ремонта и содержания объектов городского благоустройства")
01.03.2002
Про проект Методики визначення за показаннями будинкових теплолічильників фактичних обсягів споживання теплової енергії на опалення окремих квартир (приміщень), обладнаних засобами некомерційного обліку
(О проекте Методики определения за показаниями домовых теплосчетчиков фактических объемов потребления тепловой энергии на отопление отдельных квартир (помещений), оборудованных средствами некоммерческого учета)
01.03.2002
Про проект Правил розрахунку двоставкових тарифів на послуги водопостачання і водовідведення
(О проекте Правил расчета двуставочных тарифов на услуги водоснабжения и водоотвода)
01.03.2002
Про Доповнення N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99)
(О Дополнении N 2 (ДБН Д.2.3-8-99; ДБН Д.2.3-12-99))
21.02.2002
Про проект ДБН "Будинки і споруди. Підприємства побутового обслуговування"
(О проекте ДБН "Дома и сооружения. Предприятия бытового обслуживания")
08.02.2002
Про Доповнення N 2 до ДБН Д.2.7-2000
(О Дополнении N 2 к ДБН Д.2.7-2000)
08.02.2002
Про проект Методики визначення технологічних нормативів використання води житлово-експлуатаційними підприємствами і організаціями
(О проекте Методики определения технологических нормативов использования воды жилищно-эксплуатационными предприятиями и организациями)
14.12.2001
Про техніко-економічне обгрунтування проекту управління твердими побутовими відходами (ТПВ) Великої Ялти та основні проектні рішення реконструкції полігону ТПВ у селищі Гаспра
(О технико-экономическом обосновании проекта управления твердыми бытовыми отходами (ТПВ) Большой Ялты и основные проектные решения реконструкции полигона ТПВ в поселке Гаспра)
18.01.2002
Про проекти нормативних документів
(О проектах нормативных документов)
16.01.2002
Про проект Правил утримання житлових будинків і прибудинкових територій
(О проекте Правил содержания жилых домов и придомовых территорий)
14.12.2001
Про проект Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання
(О проекте Порядка ценообразования на услуги централизованного теплоснабжения)
14.12.2001
Про проект Методики перерахунків за послуги централізованого теплопостачання
(О проекте Методики пересчета за услуги централизованного теплоснабжения)
14.12.2001
Про проекти Закону України "Про фінансово-інвестиційний механізм реконструкції житлового фонду" та "Типового положення про регіональні цільові фонди реконструкції житлових будинків"
(О проектах Закона Украины "О финансово-инвестиционном механизме реконструкции жилищного фонда" и "Типичного положения о региональных целевых фондах реконструкции жилых домов")
14.12.2001
Про проект Посібника з проектування культових будинків
(О проекте Пособия по проектированию культовых домов)
14.12.2001
Про Доповнення N 4 до Ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи
(О Дополнении N 4 к Ресурсным элементным сметным нормам на ремонтно-строительные работы)
11.12.2001
Про доповнення N 2 до ДБН Д.1.1-1-2000
(О дополнении N 2 к ДБН Д.1.1-1-2000)
28.11.2001
Про схвалення нормативних документів
(Об одобрении нормативных документов)
16.11.2001
Про застосування універсальної траверси під час проведення навантажувально-розвантажувальних робіт та монтажу будівельних конструкцій
(О применении универсальной траверсы во время проведения погрузочно-разгрузочных работ и монтажа строительных конструкций)
16.11.2001
Про застосування трубок гофрованих пластикових в інженерних системах будинків і споруд
(О применении трубок гофрированных пластиковых в инженерных системах домов и сооружений)
16.11.2001
Про проект Примірної інструкції з охорони праці для інспекторів з інвентаризації бюро технічної інвентаризації
(О проекте Примерной инструкции по охране труда для инспекторов из инвентаризации бюро технической инвентаризации)
16.11.2001
Про досвід НДІ будівельних конструкцій щодо вирішення науково-технічних проблем обстеження, оцінки технічного стану та підсилення конструкцій і будівель в умовах стислих термінів будівництва та реконструкції
(Об опыте НДи строительных конструкций относительно решения научно-технических проблем обследования, оценки технического состояния и усиления конструкций и зданий в условиях сжатых сроков строительства и реконструкции)
16.11.2001
Про проект Цільової програми стабілізації роботи та розвитку комунальної теплоенергетики України
(О проекте Целевой программы стабилизации работы и развития коммунальной теплоэнергетики Украины)
16.11.2001