Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol
Вы находитесь здесь:   Главная > Издатель > Фонди

ФондиПодразделы:

Список документов в категории

Название Дата
Про прийняття національного стандарту ДСТУ Б В.2.6-47:2008 "Конструкції будинків і споруд. Вікна та балконні двері деревоалюмінієві. Загальні технічні умови"
(О принятии национального стандарта ДСТУ Бы В.2.6-47:2008 "Конструкції домов и сооружений. Окна и балконные двери деревоалюмінієві. Общие технические умови")
26.12.2008
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 11.08.2008 N 471"ОС"
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 11.08.2008 N 471"ОС")
23.01.2009
Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування
(О предоставлении статуса базовой организации из научно-технической деятельности в сферах строительства, промышленности строительных материалов, архитектуры и градостроения)
09.02.2009
Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 24.04.2008 N 186 "Про Науково-технічну раду Міністерства регіонального розвитку та будівництва України" із змінами та доповненнями
(О внесении изменений к приказу Минрегионбуду от 24.04.2008 N 186 "Про Научно-технический совет Министерства регионального развития и строительства України" с изменениями и дополнениями)
03.02.2009
Про затвердження державних будівельних норм
(Об утверждении государственных строительных норм)
19.01.2009
Галузева угода між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та Профспілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України на 2009-2011 роки
(Отраслевое соглашение между Министерством регионального развития и строительства Украины и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов Украины на 2009-2011 годы)
23.12.2008
Про підсумки роботи Міністерства регіонального розвитку та будівництва України у 2008 році та основні завдання на 2009 рік
(Об итогах работы Министерства регионального развития и строительства Украины в 2008 году и основные задания на 2009 год)
24.02.2009
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держбуду України від 10.03.2000 N 48
(О признании таким, что потерял действие, приказа Госстроя Украины от 10.03.2000 N 48)
05.03.2009
Про проект ДБН Б.1.1-... "Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів сільських населених пунктів"
(О проекте ДБН Б.1.1-... "Склад, содержание, порядок разработки, согласование и утверждение генеральных планов сельских населенных пунктів")
26.02.2009
Про проект національного стандарту ДСТУ-Н "Конструкції будинків і споруд. Настанова з проектування та виготовлення сталефібробетонних конструкцій"
(О проекте национального стандарта ДСТУ-Н "Конструкції домов и сооружений. Установка из проектирования и изготовления сталефібробетонних конструкцій")
26.02.2009
Роз'яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891
(Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
14.10.2004
Щодо обліку об'єктів незавершеного будівництва
(Относительно учета объектов незавершенного строительства)
16.04.2004
Щодо удосконалення обліку об'єктів групи Д
(Относительно усовершенствования учета объектов группы Д)
03.01.2003
Щодо внесення змін до договорів купівлі-продажу об'єктів незавершеного будівництва
(Относительно внесения изменений в договоры купли-продажи объектов незавершенного строительства)
27.07.2004
Роз"яснення деяких положень Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003 N 1891
(Разъяснение некоторых положений Методики оценки имущества, утвержденной постановлением Кабинета Министров Украины от 10.12.2003 N 1891)
23.01.2004
Про затвердження розміру коефіцієнтів, що застосовуються для розрахунку прогнозної вартості державних підприємств
(Об утверждении размера коэффициентов, которые применяются для расчета прогнозной стоимости государственных предприятий)
20.12.2002
Про затвердження Інструкції розрахунку прогнозної вартості об"єктів приватизації
(Об утверждении Инструкции расчета прогнозной стоимости объектов приватизации)
29.11.2002
Про затвердження Методичних вказівок щодо особливостей приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(Об утверждении Методических указаний относительно особенностей приватизации объектов незавершенного строительства)
12.03.1997
Про затвердження змін та доповнень до Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(Об утверждении изменений и дополнений к Временному положению о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
10.06.1996
Про затвердження Тимчасового положення про порядок приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(Об утверждении Временного положения о порядке приватизации объектов незавершенного строительства)
04.03.1996
Положення про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
(Положения о службе страхових экспертов из охраны труда, профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.)
15.08.2001
 ЕмкостиСпонсоры раздела:
  • Недвижимость Санжейка Леонидово