Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Кабінет Міністрів України


Список документов в категории

Название Дата
Про заходи щодо реалізації Програми "Україна - 2010"
(О мероприятиях по реализации Программы 'Украина - 2010')
18.10.1999
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1999 р. N 825
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 17 мая 1999 г. N 825)
07.10.1999
Про додаткове кредитування будівництва та відбудови житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха у Закарпатській області
(О дополнительном кредитовании строительства и восстановления жилья и надворных сооружений для граждан, которые пострадало вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
15.09.1999
Про затвердження уточнених обсягів розподілу державних централізованих капітальних вкладень та переліків об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 1999 році
(Об утверждении уточненных объемов распределения государственных централизованных капитальных вложений и перечней объектов, которые финансируются за их счет в 1999 году)
13.09.1999
Про виділення коштів на спорудження об"єктів у межах загальних обсягів державних централізованих капітальних вкладень, передбачених Державним бюджетом України на 1999 рік
(О выделении средств на сооружение объектов в границах общих объемов государственных централизованных капитальных вложений, предусмотренных Государственным бюджетом Украины на 1999 год)
26.11.1999
Про фінансування будівництва об"єктів невиробничого призначення в межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених державним бюджетом
(О финансировании строительства объектов непроизводственного назначения в границах общих объемов капитальных вложений, предусмотренных государственным бюджетом)
26.08.1999
Про порядок зарахування до Державного бюджету України у 1999 році та використання коштів, що надходять від сплати податку на прибуток підприємств, визначеного із застосуванням понижуючого коефіцієнта до норм амортизації
(О порядке зачисления в Государственный бюджет Украины в 1999 году и использование средства, которые поступают от уплаты налога на прибыль предприятий, определенного с применением понижающего коэффициента к нормам амортизации)
19.07.1999
Про внесення змін до Порядку забезпечення депортованих осіб та членів їх сімей, які повернулися в Україну, житлом, збудованим або придбаним за рахунок цільових державних капіталовкладень
(О внесении изменений в Порядок обеспечения депортированных лиц и членов их семей, которые возвратилось в Украину, жильем, построенным или приобретенным за счет целевых государственных капиталовложений)
13.07.1999
Про хід виконання робіт з ліквідації наслідків катастрофічного паводка у Закарпатській області
(О ходу выполнения работ по ликвидации последствий катастрофического паводка в Закарпатской области)
13.07.1999
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 1999 р. N 733
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 29 апреля 1999 г. N 733)
22.06.1999
Про фінансування будівництва об"єктів виробничого та невиробничого призначення у зв"язку із звільненням приміщень і території Свято-Успенської Почаївської лаври
(О финансировании строительства объектов производственного и непроизводственного назначения в связи с увольнением помещений и территории Праздник-Успенской Почаевской лавры)
22.06.1999
Про фінансування будівництва об"єктів виробничого і невиробничого призначення в межах загальних обсягів капітальних вкладень, передбачених державним бюджетом
(О финансировании строительства объектов производственного и непроизводственного назначения в границах общих объемов капитальных вложений, предусмотренных государственным бюджетом)
12.06.1999
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 січня 1999 р. N 94
(О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 28 января 1999 г. N 94)
11.06.1999
Про передачу об"єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися з метою мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи, у комунальну власність територіальних громад сіл, селищ, міст
(О передаче объектов незавершенного строительства, которые сооружались с целью минимизации последствий Чернобыльской катастрофы, в коммунальную собственность территориальных общин сел, поселков, городов)
19.05.1999
Про питання забезпечення житлом постраждалого населення у Закарпатській області
(О вопросе обеспечения жильем пострадавшего населения в Закарпатской области)
19.05.1999
Про заходи щодо реконструкції житлових будинків перших масових серій
(О мероприятиях по реконструкции жилых домов первых массовых серий)
14.05.1999
Про затвердження Типового концесійного договору та Порядку переведення наданої у концесію автомобільної дороги до розряду платних
(Об утверждении Типичного концессионного договора и Порядка переведения предоставленной в концессию автомобильной дороги к разряду платных)
31.03.1999
Про Програму протипаводкових заходів у Закарпатській області на 1999 - 2000 роки
(О Программе протипаводкових мероприятий в Закарпатской области на 1999 - 2000 года)
31.03.1999
Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводить...
(О надбавках (полевое обеспечение) к тарифным ставкам id должностных окладов работников, направленных для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводит...)
31.03.1999
Про розподіл державних централізованих капітальних вкладень та переліки об"єктів, що фінансуються за їх рахунок у 1999 році
(О распределении государственных централизованных капитальных вложений и перечни объектов, которые финансируются за их счет в 1999 году)
23.03.1999
Про кредитування будівництва та відбудови житла і надвірних споруд для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха в Закарпатській області
(О кредитовании строительства и восстановления жилья и надворных сооружений для граждан, которые пострадало вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
06.03.1999
Про затвердження Програми проведення житлово-комунальної реформи на 1999 - 2001 роки
(Об утверждении Программы проведение жилищно-коммунальной реформы на 1999 - 2001 года)
29.01.1999
Про надання гарантій Кабінету Міністрів України щодо забезпечення погашення кредитів та повернення авансових платежів, які залучаються для фінансування проекту будівництва 10 суден-балкерів типу "Панамакс" відкритим акціонерним товариством "Суднобуді...
(О предоставлении гарантий Кабинета Министров Украины относительно обеспечения погашения кредитов и возвращение авансовых платежей, которые привлекаются для финансирования проекта строительства 10 суден-балкерів типа 'Панамакс' открытым акционерным обществом 'Суднобуді...)
28.01.1999
Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України
(О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
18.01.1999
Про затвердження Порядку визначення об"єктів концесії на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг і Порядку проведення концесійного конкурсу на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг
(Об утверждении Порядка определение объектов концессии на строительство и реконструкцию автомобильных дорог и Порядка проведения концессионного конкурса на строительство и реконструкцию автомобильных дорог)
06.01.1999
Про затвердження Порядку проведення розрахунків за будівельні матеріали і вироби, поставлені для відновлення зруйнованого та пошкодженого внаслідок стихійного лиха житла у Закарпатській області
(Об утверждении Порядка проведение расчетов за строительные материалы и изделия, поставленные для восстановления разрушенного и поврежденного вследствие стихийного бедствия жилья в Закарпатской области)
31.12.1998
Про затвердження ескізного проекту відтворення Успенського собору Києво-Печерської лаври
(Об утверждении эскизного проекта воспроизведения Успенского собора Киево-Печерской лавры)
25.12.1998
Про затвердження поданого Мінекономіки техніко-економічного розрахунку реконструкції та реставрації будівлі Львівського державного академічного, українського драматичного театру імені М. Заньковецької
(Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического расчета реконструкции и реставраци здания Львовского государственного академического, украинского драматического театра имени М. Заньковецької)
10.12.1998
Про джерела фінансування спорудження житлових будинків (квартир) для громадян, які постраждали внаслідок стихійного лиха у Закарпатській області
(Об источниках финансирования сооружение жилых домов (квартир) для граждан, которые пострадали вследствие стихийного бедствия в Закарпатской области)
10.12.1998
Про затвердження Порядку кредитування нового будівництва та відновлення житла і надвірних споруд для жителів Закарпатської області, які постраждали внаслідок стихійного лиха
(Об утверждении Порядка кредитование нового строительства и восстановление жилья и надворных сооружений для жителей Закарпатской области, которые пострадало вследствие стихийного бедствия)
23.11.1998
Про надання фінансової допомоги Вінницькій обласній державній адміністрації на проведення невідкладних робіт з будівництва нового приміщення загальноосвітньої середньої школи N 1 у смт Тростянці, що споруджується замість аварійного
(О предоставлении финансовой помощи Винницкой областной государственной администрации на проведение неотложных работ по строительству нового помещения общеобразовательной средней школы N 1 в пгт Тростянце, который сооружается вместо аварийного)
12.11.1998
Про Програму державної підтримки комплексного розвитку міста Львова на 1998 - 2002 роки
(О Программе государственной поддержки комплексного развития города Львова на 1998 - 2002 года)
07.09.1998
Про заходи щодо погашення заборгованості відкритого акціонерного товариства "Оріана" за кредитом Баварського об"єднаного банку, залученим для фінансування будівництва заводу поліетилену
(О мероприятиях по погашению задолженности открытого акционерного общества 'Оріана' за кредитом Баварского объединенного банка, привлеченным для финансирования строительства завода полиэтилена)
10.09.1998
Про виділення коштів для проведення аварійного ремонту навчального корпусу Херсонського профтехучилища N 4
(О выделении средств для проведения аварийного ремонта учебного корпуса Херсонского профтехучилища N 4)
12.10.1998
Про фінансування робіт з ліквідації аварійного стану пам"яток архітектури у центральній частині м. Львова
(О финансировании работ по ликвидации аварийного состояния памяток архитектуры в центральной части г. Львова)
12.10.1998
Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов"язкового) відселення після повного відселення жителів
(О доплатах и компенсациях лицам, которые работают в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения после полного отселение жителей)
30.06.1998
Про надання у 1998 році пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім"ям та одиноким молодим громадянам на житлове будівництво
(О предоставлении в 1998 году льготного долгосрочного государственного кредита молодым семьям и одиноким молодым гражданам на жилищное строительство)
10.07.1998
Про державну експертизу з енергозбереження
(О государственной экспертизе из энергосбережения)
15.07.1998
Про Порядок здійснення контролю за визначенням вартості будівництва об"єктів, що споруджуються із залученням коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів, а також коштів державних підприємств, установ та органі
(О Порядке осуществления контроля по определению стоимости строительства объектов, которые сооружаются с привлечением средства Государственного бюджета Украины, бюджета Автономной Республики Крым, местных бюджетов, а также средства государственных предприятий, учреждений и органе)
03.08.1998
Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі
(Об утверждении Положения о порядке формирования и использование средств фондов поддержки индивидуального жилищного строительства на селе)
03.08.1998
Про проведення торгів (тендерів) у будівництві
(О проведении торгов (тендеров) в строительстве)
01.09.1998
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
(О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины)
10.03.1998
Про внесення змін до Положення про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об"єктів державного замовлення
(О внесении изменений в Положение о порядке принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов государственного заказа)
30.12.2003
Про розподіл капітальних вкладень, передбачених у проекті Державної програми економічного і соціального розвитку України на 1998 рік Організаційному комітету Міжвідомчої ради координації діяльності з підготовки та проведення щорічних зборів Європейського
(О распределении капитальных вложений, предусмотренных в проекте Государственной программы экономического и социального развития Украины на 1998 год Организационному комитету Межведомственного совета координации деятельности из подготовки и проведения ежегодного собрания Европейского)
20.03.1998
Про розподіл між розпорядниками коштів асигнувань на будівництво та придбання житла для військовослужбовців (крім військовослужбовців Збройних Сил), осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, ветеранів війни і воєнних конфліктів в ін
(О распределении между распорядителями средств ассигнований на строительство и приобретение жилья для военнослужащих (кроме военнослужащих Вооруженных Сил), лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, ветеранов войны и военных конфликтов в др)
23.03.1998
Про перелік окремих видів проектних та будівельно-монтажних робіт, інженерних вишукувань для будівництва, надання інжинірингових та інших послуг, які потребують відповідної атестації виконавця
(О перечне отдельных видов проектных и строительно-монтажных работ, инженерных выискиваний для строительства, предоставление инжиниринговых и других услуг, которые требуют соответствующей аттестации исполнителя)
06.04.1998
Про внесення змін до Положення про порядок накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудування
(О внесении изменений в Положение о порядке наложения штрафов за правонарушение в сфере градостроительства)
08.04.1998
Про методологію визначення цін і процедури зменшення податкових зобов"язань платників податку на прибуток підприємств на суму вартості матеріальних активів, що інвестуються ними у будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей, і порядо...
(О методологии определения цен и процедуры уменьшения налоговых обязательств налогоплательщиков на прибыль предприятий на сумму стоимости материальных активов, которые инвестируются ними в строительство жилья для военнослужащих и членов их семей, и порядо...)
27.04.1998
Про надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, та працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в
(О надбавках (полевое обеспечение) к тарифным ставкам id должностных окладов работников, направленных для выполнения монтажных, наладочных, ремонтных и строительных работ, и работников, работа которых выполняется вахтенным методом, постоянно проводится в)
07.05.1998
Про затвердження поданого Мінекономіки техніко-економічного обгрунтування інвестицій у комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету
(Об утверждении представленного Минэкономики технико-экономического обоснования инвестиций в комплексную реконструкцию и реставрацию Одесского государственного академического театра оперы и балета)
18.05.1998
Про виділення коштів Державній корпорації "Укравтодор" для будівництва мосту через р. Дністер у с. Колодруби Львівської області
(О выделении средств Государственной корпорации 'Укравтодор' для строительства моста через г. Днестр в с. Колодрубы Львовской области)
28.10.1997
Про виділення коштів на реконструкцію приміщень колишнього військового містечка для розміщення в них відділень Турківської центральної районної лікарні Львівської області
(О выделении средств на реконструкцию помещений бывшего военного городка для размещения в них отделений Турковской центральной районной больницы Львовской области)
28.06.1997
Про реконструкцію корпусу N 1 Республіканської клінічної лікарні у м. Києві
(О реконструкции корпуса N 1 Республиканской клинической больницы в г. Киеве)
09.06.1997
Про виділення коштів на фінансування робіт з благоустрою міста Канева
(О выделении средств на финансирование работ по благоустройству города Канева)
09.06.1997
Про виділення коштів для капітального ремонту приміщень Республіканської психіатричної лікарні з суворим наглядом у м. Дніпропетровську
(О выделении средств для капитального ремонта помещений Республиканской психиатрической больницы с суровым надзором в г. Днепропетровске)
09.06.1997
Про порядок впровадження, експлуатації та контролю за використанням систем і апаратури обліку природного газу, спожитого населенням, комунально-побутовими підприємствами та бюджетними організаціями
(О порядке внедрения, эксплуатации и контроля за использованием систем и аппаратуры учета естественного газа, потребленного населением, коммунально-бытовыми предприятиями и бюджетными организациями)
09.06.1997
Про порядок передачі у приватну власність громадян незавершених будівництвом будинків садибного типу
(О порядке передачи в частную собственность граждан незавершенных строительством домов усадебного типа)
28.06.1997
Про виробництво і використання поліетиленових труб у будівництві та реконструкції газових мереж у сільській місцевості
(О производстве и использовании полиэтиленовых труб в строительстве и реконструкции газовых сетей в сельской местности)
10.07.1997
Про обсяги асигнувань на будівництво житла для військовослужбовців, звільнених у запас або відставку
(Об объемах ассигнований на строительство жилья для военнослужащих, уволенных в запас или отставку)
22.08.1997
Про Порядок затвердження титулів будов (об"єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
(О Порядке утверждения титулов строений (объектов), строительство которых осуществляется с привлечением бюджетного средства или средств предприятий государственной собственности)
08.09.1997
Про заходи щодо реалізації проекту реконструкції льотної зони N 1 Державного міжнародного аеропорту Бориспіль
(О мероприятиях по реализации проекта реконструкции летной зоны N 1 Государственного международного аэропорта Борисполь)
12.09.1997
Про розроблення проекту Генеральної схеми планування території України
(О разработке проекта Генеральной схемы планирование территории Украины)
19.09.1997
Про виділення коштів для фінансування об"єктів Кабінету Міністрів України
(О выделении средств для финансирования объектов Кабинета Министров Украины)
16.10.1997
Про визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України
(О признании такими, что утратили действие, некоторых актов Кабинета Министров Украины)
28.10.1997
Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню
(О размерах и Порядке определения потерь сельскохозяйственного и лесохозяйственного производства, которые подлежат возмещению)
17.11.1997
Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Угоди про взаємне визнання ліцензій на провадження будівельної діяльності, які видаються ліцензійними органами держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав
(О представлении на ратификацию Верховной Радой Украины Соглашения о взаимном признании лицензий на проведение строительной деятельности, которые выдаются лицензионными органами государств-участников Содружества Независимых Государств)
17.11.1997
Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру
(О Программе создания автоматизированной системы ведение государственного земельного кадастра)
02.12.1997
Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики
(О дополнительных мерах относительно реализации молодежной жилой политики)
03.12.1997
Про фінансування капітальних вкладень за рахунок надходжень коштів, отриманих від приватизації державного майна, що не враховані в доходах Державного бюджету України на 1997 рік
(О финансировании капитальных вложений за счет поступлений средства, полученных от приватизации государственного имущества, которые не учтенные в доходах Государственного бюджета Украины на 1997 год)
20.12.1997
Про впорядкування будівництва об"єктів газопостачання сільських населених пунктів
(О приведении в порядок строительства объектов газоснабжение сельских населенных пунктов)
30.12.1997
Про заходи щодо поліпшення становища у будівельному комплексі
(О мероприятиях по улучшению положения в строительном комплексе)
30.01.1997
Про Комплексну програму будівництва вітрових електростанцій
(О Комплексной программе строительства ветровых электростанций)
03.02.1997
Про невідкладні заходи щодо завершення реконструкції Культурного центру України у м. Москві
(О неотложных мероприятиях по завершению реконструкции Культурного центра Украины в г. Москве)
04.02.1997
Про створення Української державної корпорації "Укрзакордоннафтогазбуд"
(О создании Украинской государственной корпорации 'Укрзакордоннефтегазбуд')
04.03.1997
Про склад Комісії з проведення приватизації об"єктів незавершеного будівництва
(О составе Комиссии по проведению приватизации объектов незавершенного строительства)
03.04.1997
 

ЕмкостиСпонсоры раздела: