Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів

Название (рус.) Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів
Кем принят Не определен
Тип документа Положення
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

                                                          

             МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
             МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

N 124/345 від 05.06.2000             Зареєстровано в Міністерстві
    м.Київ                           юстиції України
                                     18 липня 2000 р.
                                     за N 435/4656

            Про затвердження Положення про медичний
            огляд  кандидатів  у  водії  та  водіїв
                      транспортних засобів

    Відповідно до  ст.45  Закону  України  "Про   дорожній   рух" ,

на  виконання  пункту  1  додатка  5  до  Програми
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху  та  екологічної   безпеки
транспортних  засобів,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 6 квітня 1998  року  N  456 ,  з  метою
створення єдиної системи визначення придатності кандидатів у водії
та водіїв   до   безпечного   керування   транспортними   засобами
Н А К А З У Є М О:

    1. Затвердити Положення про медичний огляд кандидатів у водії
та водіїв транспортних засобів (додається).

    2. Міністру  охорони  здоров'я  Автономної  Республіки  Крим,
начальникам  управлінь  охорони  здоров'я  обласних,  Київської та
Севастопольської міських держадміністрацій:

    забезпечити проведення медичних оглядів кандидатів у водії та
водіїв транспортних засобів  у лікувально-профілактичних  закладах
відповідно  до  вимог  Положення  про  медичний огляд кандидатів у
водії та водіїв транспортних засобів,  затвердженого цим  наказом,
та  дозволити  застосування  бланків  "Медичне посвідчення водія",
ф. 0-83-0 (облікова), до їх  повного  використання  відповідно  до
пункту 1.7 Положення.

    3. Управлінню Державної автомобільної інспекції  Міністерства
внутрішніх   справ  України  (Міленін  О.Л.)  спільно  з  Головним
управлінням  організації  медичної  допомоги  дорослому  населенню
Міністерства   охорони   здоров'я   України   (Піщиков   В.А.)  та
Українським медичним    центром    безпеки     дорожнього     руху
(Решетник І.Л.)  до  1  вересня  2000 року у встановленому порядку
розробити і  подати  на   затвердження   спільний   план   заходів
Міністерства  внутрішніх  справ  та Міністерства охорони здоров'я,
спрямований на забезпечення контролю за виконанням  вимог  чинного
законодавства  щодо  медичного огляду водіїв та кандидатів у водії
транспорту.

    4. Уважати такими, що втратили чинність:

    4.1. Положення  про  медичне  посвідчення водія ,
затверджене наказом МОЗ України від 28.11.97 N 339  
"Про  вдосконалення  системи  профілактичних  протиалкогольних  та
протинаркотичних   заходів    та    обов'язкових    профілактичних
наркологічних  оглядів",  зареєстрованим  у  Міністерстві  юстиції
України 11.12.97 за N 590/2394.

    4.2. Форма медичної документації - Медичне посвідчення водія,
ф. 0-83-0 (облікова), затверджена наказом МОЗ України від 28.11.97
N 339    "Про  вдосконалення  системи профілактичних
протиалкогольних  та  протинаркотичних  заходів  та   обов'язкових
профілактичних    наркологічних    оглядів",    зареєстрованим   у
Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 586/2390 .

    5. Уважати такими, що не застосовуються на території України:

    Додатки 4,   9   до  наказу  МОЗ  СРСР  від  29.09.89  N  555
"О совершенствовании системы медицинских  осмотров
трудящихся  и  водителей  индивидуальных  транспортных средств" та
додатки 2,  3 до цього наказу в частині,  що  стосується  медичних
оглядів водіїв та кандидатів у водії транспортних засобів.

    6. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  заступника
Міністра охорони  здоров'я  України  Картиша  А.П.  та  заступника
Міністра внутрішніх справ України Подоляку А.М.

Міністр охорони здоров'я
України                                            В.Ф.Москаленко

Міністр внутрішніх справ
України                                             Ю.Ф.Кравченко

                                       Затверджено
                                       Наказ Міністерства охорони
                                       здоров'я України
                                       та Міністерства внутрішніх
                                       справ України
                                       05.06.2000 N 124/345

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     18 липня 2000 р.
                                     за N 435/4656

            Положення про медичний огляд кандидатів
            у водії  та водіїв транспортних засобів

                     1. Загальні положення

    1.1. Медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних
засобів  проводиться  з  метою  визначення  здатності кандидатів у
водії  та  водіїв  до безпечного керування транспортними засобами.
Зазначений   огляд   включає:   попередні,   періодичні,  щозмінні
передрейсові  та  післярейсові огляди, а також позачергові огляди,
викликані необхідністю.

    1.2. Попередньому медичному  огляду  підлягають  кандидати  у
водії  транспортних  засобів  для  отримання  права  на  керування
транспортним засобом відповідної категорії.

    1.3. Періодичному    медичному    огляду   підлягають   водії
транспортних  засобів  для  підтвердження   права   на   керування
транспортним  засобом відповідної категорії або отримання права на
керування транспортним засобом іншої категорії.

    1.4. Щозмінному  передрейсовому  та  післярейсовому  медичним
оглядам підлягають водії транспортних засобів підприємств, установ
та організацій усіх форм власності.

    1.5. Позачерговому   медичному   огляду   підлягають    водії
транспортних засобів підприємств,  установ,  організацій усіх форм
власності  за  направленням  власника  або  посадової  особи,   що
відповідає  за  експлуатацію  транспортних  засобів  підприємства,
установи,  організації,  на  підставі  медичних  даних  про  стале
погіршення  здоров'я  водія,  що  перешкоджає безпечному керуванню
транспортним засобом.  Водій власного транспортного засобу в  разі
погіршення   стану   здоров'я,   якщо  це  перешкоджає  безпечному
керуванню транспортним засобом,  також повинен  ужити  відповідних
заходів для безпечного керування транспортним засобом.

    1.6. Попередній,  періодичний та позачерговий медичні  огляди
проводяться     медичною     комісією,     що     створюється    в
лікувально-профілактичному  закладі.  До  складу  медичної комісії
входять:   лікар-терапевт  (голова  комісії),  лікар-невропатолог,
лікар-отоларинголог,   лікар-офтальмолог,   лікар-хірург.  Перелік
лікувально-профілактичних    закладів,    яким   надається   право
створювати  вищезазначені медичні комісії та проводити попередній,
періодичний    і    позачерговий    медичні    огляди    (далі   -
лікувально-профілактичні    заклади),    щорічно    затверджується
відповідно   наказами  Міністерства  охорони  здоров'я  Автономної
Республіки  Крим,  управлінь  охорони здоров'я обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій.

    1.7. Після   проведення   попереднього,    періодичного    та
позачергового медичних оглядів видається єдиний документ - Медична
довідка щодо  придатності  до  керування   транспортним   засобом,
ф. N 083/о (облікова) (далі - Медична довідка) (додаток 1).

    Бланки Медичної  довідки  є   документами   суворого   обліку
(додаток  2).  Облік  бланків  Медичної довідки ведеться в Журналі
реєстрації  виданих  (отриманих)  бланків  медичних  довідок  щодо
придатності до    керування   транспортним   засобом, ф. N 083-1/о
(додаток 3).  Організація  забезпечення  лікувально-профілактичних
закладів  бланками  Медичної  довідки  покладається на Український
медичний центр безпеки дорожнього руху.

    1.8. У Медичній довідці визначається здатність особи керувати
відповідною категорією транспортних засобів,  а  також  термін  її
дії.  Медична  довідка  підписується  головою  медичної комісії та
засвідчується   печаткою    лікувально-профілактичного    закладу.
Дублікат  виданої  Медичної  довідки  видається  упродовж  повного
строку її  дії  медичною  комісією  (уповноваженою  нею  посадовою
особою    лікувально-профілактичного    закладу)   за   зверненням
громадянина без проведення додаткового медичного огляду. За видачу
дубліката сплачується тільки вартість бланка Медичної довідки.

    1.9. Щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні  огляди
водіїв  транспортних  засобів  проводяться  лікарями або середніми
медичними   працівниками,   які   здійснюють   медичний   контроль
обслуговування водіїв підприємств,  установ,  організацій. Медичні
працівники мають право проводити зазначені  медичні  огляди  після
періодичного  (1 раз на три роки) навчання методів їх проведення в
Українському медичному центрі  безпеки  дорожнього  руху  та  його
філіалах  відповідно  до  Порядку  навчання  медичних  працівників
методам проведення передрейсових (післярейсових) медичних  оглядів
водіїв транспортних засобів ,  затвердженого  наказом
МОЗ України від 28.11.97 N 339 ,  який зареєстровано в
Міністерстві юстиції України 11.12.97 за N 592/2396.

    1.10. Український медичний центр безпеки дорожнього  руху  та
його  філіали  організовують  та  контролюють  роботу і підготовку
фахівців,  які здійснюють навчання  медичних  працівників  методів
проведення   щозмінних  передрейсових  та  післярейсових  медичних
оглядів водіїв транспортних засобів.

    1.11. Медичні   огляди   інвалідів  для  визначення  медичних
показань для отримання транспортного засобу з ручним керуванням, а
також   для   визначення   медичних   протипоказань  до  керування
транспортним засобом проводяться  у  медико-соціальних  експертних
комісіях.  Наступні  періодичні медичні огляди водіїв транспортних

------------------------------------------------------------------

                                   Зворотний бік Медичної довідки
                                   щодо  придатності до керування
                                   транспортним засобом

       Інструкція про заповнення бланка Медичної  довідки
       щодо придатності до керування транспортним засобом

    1. Бланк  Медичної  довідки  щодо  придатності  до  керування
транспортним засобом є бланком  суворого  обліку;  при  одержанні,
зберіганні  та  використанні  бланків  Медичної  довідки  потрібно
дотримуватись вимог, що встановлені для бланків суворого обліку.

    2. Медична довідка заповнюється головою медичної комісії,  що
проводить попередній,  періодичний  чи  позачерговий  огляди водія
(кандидата у водії) транспортного засобу.

    3. Усі пункти Медичної довідки заповнюються розбірливо.

    4. Прізвище,  ім'я та по батькові кандидата у водії або водія
вписуються повністю згідно з паспортними даними.

    5. Медична довідка підписується головою медичної комісії,  що
проводить попередній,  періодичний  чи  позачерговий  огляди водія
(кандидата   у   водії)  транспортного  засобу,  та  засвідчується
печаткою лікувально-профілактичного закладу.

                                     Додаток 2
                                     до  пункту 1.7 Положення про
                                     медичний огляд  кандидатів у
                                     водії та водіїв транспортних
                                     засобів

        Облік бланків Медичної довідки щодо придатності
        до керування  транспортним  засобом, ф. N 083/о
                           (облікова)

    1. Бланки Медичної  довідки  щодо  придатності  до  керування
транспортним  засобом,  ф.  N  083/о  (облікова) (далі - бланки) є
документами суворого обліку, що вимагає:

    виготовлення їх друкарським способом, з нумерацією відповідно
до  Правил  виготовлення  бланків  цінних  паперів  і   документів
суворого   обліку,   затверджених  спільним  наказом  Міністерства
фінансів України,  Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх
справ України від 25,  15,  24.11.93 N 98/118/740 , що
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 14.01.94 за N 8/217;

    обліку їх  одержання,  зберігання  та використання як бланків
суворого обліку;

    пронумерування, прошнурування та завірення Журналу реєстрації
виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо  придатності  до
керування транспортним засобом,  ф.  N 083-1/о, підписом керівника
та печаткою лікувально-профілактичного закладу,  що має  право  на
видачу Медичної довідки;

    контролю за оформленням документів, використанням бланків.

    2. Знищення  пошкоджених  бланків  проводиться  в присутності
комісії,  що  створюється  керівником   лікувально-профілактичного
закладу  за  участю  представників  місцевого філіалу Українського
медичного  центру  безпеки  дорожнього   руху,   та   оформляється
відповідним актом.

                             Додаток 3
                             до пункту 1.7 Положення про медичний
                             огляд кандидатів у  водії  та водіїв
                             транспортних  засобів, затвердженого
                             наказом МОЗ та МВС України
                             від 05.06.2000 N 124/345

                          ---------------------------------------

                          |Код форми за ЗКУД --------------     |

                          |Код закладу за ЗКПО --------------   |

                          ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Міністерство охорони|                      |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ|

|здоров'я України    |                      |ФОРМА N 083-1/о     |

|--------------------|                      |                    |

|Найменування закладу|                      |                    |

------------------------------------------------------------------

        

         Журнал  реєстрації виданих (отриманих) бланків
         Медичних довідок щодо придатності до керування
                      транспортним засобом

--------------------------------------------------------------------------------------

| N |Дата  |Звідки  |Кіль-|Серія|Підпис  |Дата  |Кому  |Серія|Підпис|Підпис  |Залишок|

|з/п|отрим-|отримані|кість|та   |особи,  |видачі|видані|та   |особи,|особи,  |       |

|   |ання  |        |     |номер|що      |      |      |номер|що    |що      |       |

|   |      |        |     |     |отримала|      |      |     |видала|отримала|       |

|   |      |        |     |     |бланки  |      |      |     |бланки|бланки  |       |

|---+------+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+------+--------+-------|

| 1 |   2  |   3    |  4  |  5  |   6    |   7  |  8   |  9  |  10  |  11    |12     |

|---+------+--------+-----+-----+--------+------+------+-----+------+--------+-------|

|   |      |        |     |     |        |      |      |     |      |        |       |

--------------------------------------------------------------------------------------

                                 Зворотний бік Журналу реєстрації
                                 виданих (отриманих) бланків
                                 Медичних довідок щодо
                                 придатності до керування
                                 транспортним засобом

               Інструкція про заповнення Журналу

    1. Журнал              заповнюється              працівниками
лікувально-профілактичного   закладу,   що   проводить  попередній
медичний огляд кандидатів у водії транспортних  засобів,  а  також
періодичний  і  позачерговий  медичні  огляди  водіїв транспортних
засобів.

    2. У  журналі  ведеться  облік  отримання  і  видачі  бланків
суворого обліку,  якими є бланки Медичної довідки щодо придатності
до керування транспортним засобом.

    3. Усі пункти журналу заповнюються розбірливо.

    4. Прізвище,  ім'я та по батькові осіб,  що отримали  бланки,
вписуються повністю згідно з паспортними даними.

                             Додаток 4
                             до пункту 5.3 Положення про медичний
                             огляд кандидатів  у  водії та водіїв
                             транспортних засобів,  затвердженого
                             наказом МОЗ та МВС України
                             від 05.06.2000 N 124/345

                          ---------------------------------------

                          |Код форми за ЗКУД --------------     |

                          |Код закладу за ЗКПО --------------   |

                          ---------------------------------------

------------------------------------------------------------------

|Міністерство охорони|                      |МЕДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ|

|здоров'я України    |                      |ФОРМА N 137-2/о     |

|--------------------|                      |                    |

|Найменування закладу|                      |                    |

------------------------------------------------------------------

              Журнал щозмінного передрейсового та
             післярейсового медичних оглядів водіїв

---------------------------------------------------------------------------------

|Дата| N | Прізвище,|Скарги|Темпера- |Артері-|Проба на|Частота|Висновок|Підпис  |

|    |з/п|ім'я та по|      |тура тіла|альний |алкоголь|пульсу |огляду  |медично-|

|    |   | батькові |      |         |тиск   |        |       |        |го      |

|    |   |          |      |         |       |        |       |        |праців- |

|    |   |          |      |         |       |        |       |        |ника    |

|----+---+----------+------+---------+-------+--------+-------+--------+--------|

|  1 | 2 |     3    |   4  |     5   |   6   |    7   |    8  |    9   |  10    |

|----+---+----------+------+---------+-------+--------+-------+--------+--------|

|    |   |          |      |         |       |        |       |        |        |

---------------------------------------------------------------------------------

                                  Зворотний бік Журналу
                                  щозмінного передрейсового та
                                  післярейсового медичних оглядів
                                  водіїв

                  Інструкція про заповнення Журналу

    1. Журнал заповнюється  медичним  працівником,  що  проводить
щозмінний передрейсовий та післярейсовий медичні огляди водіїв.

    2. Усі пункти журналу заповнюються розбірливо.

    3. Прізвище,  ім'я  та  по батькові водія вписуються повністю
згідно з паспортними даними.

    4.  Висновок  у  журналі  має чітко визначити придатність або
непридатність  водія  до  керування  транспортним засобом протягом
даної робочої зміни.Спонсоры раздела: