Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

Название (рус.) ДНАОП 01.41-1.01-01 Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 01.41-1.01-01
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Міністерство праці та соціальної політики України

Державний департамент з нагляду за охороною праці

(Держнаглядохоронпраці)

Державний нормативний акт про охорону праці

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ПІД ЧАС ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА   РЕМОНТУ

МАШИН І ОБЛАДНАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА

Київ

Державний нормативний акт про охорону праці

                                                                            Затверджено

                                                                               наказ Мінпраці України

                                                                                        №

П Р А В И Л А

охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту

машин і обладнання сільськогосподарського виробництва

Київ

Передмова

Розроблено: Науково-виробничим інженерним центром по охороні праці в сільському господарстві (Укрсільгоспохоронпраці) Міністерства аграрної політики України.

Внесено: Управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці.

Уведено: З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України “Правила безпеки при ремонті та  технічному обслуговуванні машин та устаткування в системі Держагропрому СРСР”, затверджені Держагропромом СРСР 12 грудня 1986 р. (НАОП 2.2.00-1.01-86).

                                                   Передрукування заборонено

                                                   Держнаглядохоронпраці


ЗМІСТ

[1] 1. Галузь застосування

[2]
2. Нормативні посилання

[2.1] 7.22. Установлення  техніки на зберігання

[3] 8. Електроустановки і електросилове обладнання

[4] 9. Режими праці та відпочинку

[5] 10. Організація навчання та вимоги до персоналу

[6] 11. Вимоги безпеки до застосування засобів захисту працівників

[7] 12. Пожежна безпека

[8] 13. Обов`язки, права й відповідальність за порушення Правил


                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Мінпраці України

1. Галузь застосування

Правила охорони праці під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи і організації незалежно від їх підпорядкування та форми власності, на юридичних осіб, які займаються технічним обслуговуванням та ремонтом машин і обладнання сільськогосподарського виробництва (далі - підприємства).

Правила встановлюють вимоги безпеки праці щодо організації та виконання технологічних процесів під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.

Правила є обов'язковими для працівників підприємств, які займаються організацією технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва.


2. Нормативні посилання

Позначення

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін'юсті

 1.  

Закон України “Про охорону праці”

 1.  

Закон України “Про пожежну безпеку”

 1.  

Закон України “Про дорожній рух”

 1.  

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

 1.  

Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"

 1.  

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 16.12.93 №128

 1.  

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском.

 Зміни

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці  від 18.10.94 №104.

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці 11.07.97 №183

 1.  

ДНАОП 0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання України

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці  01.10.97 №254.

Зареєстровано в Мін'юсті 15.05.98 за №318/2758

 1.  

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електро-установок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 09.01.98 №4.

Зареєстровано в Мін'юсті 10.02.98 за №93/2533

 1.  

ДНАОП 0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлуатації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПА (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не вище 1150С

Затверджено

Держнаглядохоронпраці України від 23.07.96 №125

Зареєстровано в Мінюсті 05.11.96 за №625/1680

 1.  

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобільному транспорті

Затверджено нака-зом  Держнагляд-охоронпраці від 13.01.97 №5

 1.  

ДНАОП 0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 22.4.97 №103

 1.  

ДНАОП 0.00-1.31-99

Правила охорони праці під час експлуатації ЕОМ

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 10.02.99   №21.

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17.06.99 за №382/3675

 1.  

ДНАОП 0.00-3.01-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам сільського та водного господарства

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці від 10.06.98 №117.

Зареєстровано в Мін'юсті України 14.07.98 за             №449/2889

 1.  

ДНАОП 0.00-4.12-99

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України  від 17.02.99 №27.

Зареєстровано в Мін'юсті України 21.04.99

за №248/3541

 1.  

ДНАОП 0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 29.10.96 №170.

Зареєстровано в Мін'юсті України 18.11.96 за №667/1692

 1.  

ДНАОП 0.00-5.06-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України  від 20.10.94 №107.

Зареєстровано в Мін'юсті України 13.03.95

за №60/596.

 1.  

ДНАОП 0.00-5.07-94

Типова інструкція для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України  від 20.10.94 №107.

Зареєстровано в Мін'юсті України 13.03.95

за №69/595

 1.  

ДНАОП 0.00-5.11-85

Типова інструкція з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 20.02.85

 1.  

ДНАОП 0.00-5.12-74

Типова інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухонебезпечних і вибухопожежонебезпечних об`єктах

Затверджено Держгіртехнаглядом СРСР 07.05.74

 1.  

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 №123.

Зареєстровано в Мін'юсті України 23.12.93 за №196

 1.  

ДНАОП 0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником    нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 21.12.93 №132.

Зареєстровано в Мін'юсті України 07.02.94 за              №20/229

 1.  

ДНАОП 0.01-1.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95)

Затверджено МВС України 14.06.95.. Зареєстровано в Мін'юсті України 14.07.95                  за №219/755

 1.  

ДНАОП 0.03-1.02-72

Санітарні правила організації процесу паяння дрібних виробів сплавами, які містять свинець №952-72

Затверджено МОЗ СРСР в 1972 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.04-72

Санітарні норми при фарбувальних роботах із застосуванням ручних розпилювачів №991-72

Затверджено МОЗ СРСР в 1972 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.06-73

Санітарні правила при зварюванні, наплавці та різанні металів №1009-73

Затверджено МОЗ СРСР в 1973 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гігієнічні вимоги до виробничого обладнання

№1042-73

Затверджено МОЗ СРСР в 1973 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.47-89

Санітарні правила при виробництві та використанні епоксидних смол і матері-алів на їх основі №5159-89

Затверджено МОЗ СРСР в 1989 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.48-89

Санітарні правила для ме-ханічних цехів (обробка ме-талів різанням) №5160-89

Затверджено МОЗ СРСР в 1989 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-1.82-98

Державні санітарні правила транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві.

Затверджено поста-новою Головного державного санітар-ного лікаря України від       03.08. 98 №1

 1.  

ДНАОП 0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств. СН №245-71

Затверджено МОЗ СРСР 15.11.71

 1.  

ДНАОП 0.03-3.11-84

Санітарні норми і правила при роботі з машинами та обладнанням, які створюють локальну вібрацію, що передається на руки працюючих №3041-84

Затверджено МОЗ СРСР в 1984 р.

 1.  

ДНАОП

0.03-3.12-99

Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСН 3.3.6.039-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99.

 1.  

ДНАОП

0.03-3.14-99

Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.037-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99.

 1.  

ДНАОП

0.03-3.15-99

Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99

Затверджено МОЗ України 01.12.99

 1.  

ДНАОП 0.03-3.20-90

Орієнтовно безпечні рівні впливу шкідливих речовин у повітрі робочої зони ОБРВ   12-93 (доповнення №4 до переліку ОБУВ №5203-90).

 Зміни

Затверджено МОЗ СРСР в 1990 р.

№5801-91,

№6062-91

 1.  

ДНАОП 0.03-3.21-91

Санітарні норми та правила виконання робіт в умовах впливу електричних полів промислової частоти (50 Гц) №5802-91

Затверджено МОЗ СРСР в 1991 р.

 1.  

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджено наказом МОЗ України від     10.12.93 №241.

Зареєстровано в Мін'юсті України 22.12.93 за №194

 1.  

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено наказом МОЗ України від 22.03.96  №59.

Зареєстровано в Мін'юсті України 16.04.96 за №183/1208

 1.  

ДНАОП 0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94   №45

 1.  

ДНАОП 0.03-8.06-94

Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі

Затверджено наказом МОЗ України та Держнаглядохорон-праці від 23.09.94    №263/121.

Зареєстровано в Мін'юсті України 25.01.95 за № 18/554

 1.  

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом МОЗ України від 31.03.94 №46.

Зареєстровано в Мін'юсті України 28.07.94 за №176/385

 1.  

ДНАОП 0.03-8.08-93

Перелік важких робіт та робіт із шкідливими та небезпечними умовами праці, на яких не дозволяється застосування праці жінок

Затверджено наказом МОЗ України від 29.12.93 №256

 1.  

ДНАОП

1.2.10-1.15-97

Правила безпеки у ливарному виробництві

Затверджено наказом Держнаглядохорон-праці України від 19.02.97 №31

 1.  

ДСанПиН

3.3.2.007-98

Державні санітарні правила і норми роботи із візуальними дисплейними терміналами ПЕОМ

Затверджено МОЗ України у 1998 р.

 1.  

НАОП 1.1.21-1.13-87

Правила техніки безпеки і промислової санітарії при експлуатації нафтобаз і ав-тозаправних станцій

Затверджено Держкомнафтопро-дуктом СРСР 16.11.87

 1.  

НАОП 5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при вантажно-розвантажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Затверджено Міністерством шляхів сполучення

СРСР 15.02.90

 1.  

НАОП 6.1.00-2.13-86

ОСТ 110 04-86. Роботи на висоті. Вимоги безпеки

Мінбуд СРСР

1986 р.

 1.  

НАПБ Б.02.005-94

Типове положення про спецІальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Затверджено наказом МВС України від 17.11.94 №628

 1.  

НАПБ Б.07.001-94

Перелік посад, при призначенні на які особи зобовязані проходити навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки та порядок його організації

Затверджено наказом МВС України від 17.11.94 №628

 1.  

НАПБ В.01.054-98/510

Правила пожежної  безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України

Затверджено наказом Мінтрансу України від 21.12.98 №527

Зареєстровано в Мінюсті України 01.03.99 за №157/3450

 1.  

ДСТУ 2817-94

ССБП. Апарати електричні комутаційні на напругу до 1000 В. Вимоги безпеки

 1.  

ДСТУ 2448-94

Кисневе різання. Вимоги безпеки

 1.  

ДСТУ 2456-94

Зварювання дугове і електрошлакове. Вимоги безпеки

 1.  

ДСТУ 2489-94

Контактне зварювання. Вимоги безпеки

 1.  

ДСТУ 3009-95

Установки лазерні для розкрою матеріалів. Вимоги безпеки під час експлуатації

 1.  

ГОСТ 12.0.003-74

ССБП. Небезпечні та шкідливі виробничі фактори Класифікація (СТ СЭВ 790-77).

   Зміни

1978 р.

 1.  

ГОСТ 12.1.002-84

ССБП. Електричні поля промислової частоти. Допустимі рівні напруги і вимоги до проведення контролю на робочих місцях

 1.  

ГОСТ 12.1.003-83

ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки.

Зміни

1989 р.

 1.  

 ГОСТ 12.1.004-91

ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги.

      Зміни

01.07.95 р.

 1.  

ГОСТ 12.1.005-88

ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони

 1.  

ГОСТ 12.1.007-76

ССБП. Шкідливі речовини. Класифікація і загальні вимоги безпеки.

     Зміни

1981, 1990 рр.

 1.  

ГОСТ 12.1.010-76

ССБП. Вибухобезпека. Загальні вимоги.

(СТ СЭВ-3517-81)

     Зміни

1983 р.

 1.  

ГОСТ 12.1.011-78

ССБП. Суміші вибухонебезпечні.

Класіфікація і методи випробувань (СТ СЭВ 2775-90)

      Зміни

1982 р.

 1.  

ГОСТ 12.1.012-90

ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги.

 1.  

ГОСТ 12.1.013-78

ССБП. Будівництво. Електробезпека. Загальні вимоги.

 1.  

ГОСТ 12.1.040-83?

Лазерна безпека. Загальні положення.

     Зміни

1986 р.

 1.  

ГОСТ 12.2.003-91

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки

 1.  

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБП. Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки .       Зміни

1978, 1981, 1984, 1988 рр.

 1.  

ГОСТ 12.2.007.1-75

ССБП. Машини електричні, що обертаються. Вимоги безпеки

      Зміни  

1984 р.

 1.  

ГОСТ 12.2.007.8-75

ССБП. Обладнання електрозварювальне і для плазменої обробки.

Вимоги безпеки.

       Зміни

1981,1985 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.2.007.9-88

ССБП. Обладнання електротермічне.

Вимоги безпеки

 1.  

ГОСТ 12.2.007.10-87

ССБП. Установки, генератори і нагрівачі індукційні для електротермії, установки і генератори ультразвукові. Вимоги безпеки

 1.  

ГОСТ12.2.007.11-75

ССБП. Перетворювачі електроенергії полупроводникові. Вимоги безпеки.

    Зміни

1979, 1982, 1984, 1985, 1989, 1991 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.2.008-75

ССБП. Обладнання і апаратура для газополуменевої обробки металів і термічного напилення покрить. Вимоги безпеки.

   Зміни

1981,1986,1991 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.2.009-80

ССБП Верстати металобробні. Загальні вимоги безпеки

 1.  

ГОСТ 12.2.010-75

ССБП. Машини ручні пневматичні. Загальні вимоги безпеки

   Зміни

1982,1987,1992 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.2.017-93

ССБП Обладнання кузнечно-пресове. Загальні вимоги безпеки. (СТ СЭВ 4849-84)

 1.  

ГОСТ 12.2.022-80

ССБП. Конвеєри. Загальні вимоги безпеки.

      Зміни

1986 р., 1990 р.

 1.  

ГОСТ 12.2.026.0-93

ССБП. Обладнання деревообробне. Загальні вимоги безпеки до конструкції

 1.  

ГОСТ 12.2.032-78

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт сидячи. Загальні ергономічні вимоги

 1.  

ГОСТ 12.2.033-84

ССБП. Робоче місце при виконанні робіт стоячи. Загальні ергономічні вимоги

 1.  

ГОСТ 12.2.044-80

ССБП. Обладнання виробниче. Загальні ергономічні вимоги

 1.  

ГОСТ 12.2.046.0-90

ССБП. Обладнання технологічне для литейного виробництва. Вимоги безпеки

 1.  

ГОСТ 12.2.061-81

ССБП. Устаткування виробниче. Загальні вимоги безпеки до робочих місць

(СТ СЭВ 2695-80)

 1.  

ГОСТ 12.2.062-81

ССБП. Обладнання виробниче. Огородження захисні. (СТ СЭВ 2696-80).

   Зміни

1983 р.

 1.  

ГОСТ 12.2.087-83

ССБП Талі електричні. Паспорт (СТ СЭВ 2082-80).

   Зміни

1988 р.

 1.  

ГОСТ 12.2.101-84

ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до конструкції (СТ СЭВ 3274-81).

   Зміни

1990 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.001-85

ССБП. Пневмоприводи. Загальні вимоги безпеки до монтажу, випробувань і експлуатації (СТ СЭВ 3274-81).

Взамін ГОСТ 12.3.001-73 у частині розд. 2

   Зміни

1992 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.002-75

ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки

(СТ СЭВ 1728-79).

    Зміни

1980 р., 1981 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.003-86

ССБП. Роботи електрозварювальні Вимоги безпеки.

   Зміни

1989 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.004-75

ССБП. Термічна обробка металів. Загальні вимоги безпеки.

    Зміни

1982 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.005-75

ССБП. Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки.

(СТ СЭВ 3951-82)

    Зміни

1983 1984, 1990 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.3.006-75

ССБП. Експлуатація водопроводних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки.

 1.  

ГОСТ 12.3.008-75

ССБП. Виробництво покрить металевих і неметалевих Загальні вимоги безпеки.

 1.  

ГОСТ 12.3.009-76

ССБП. Роботи вантажно-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки. (СТ СЭВ 3518-81).

  Зміни

1982 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.010-82

ССБП. Тара виробнича. Вимоги безпеки під час  експлуатації

 1.  

ГОСТ 12.3.019-80

ССБП. Випробування і вимірювання електричні. Загальні вимоги безпеки.

   Зміни

1.07.95

 1.  

ГОСТ 12.3.020-80

ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки

   Зміни

1988 р.

 1.  

ГОСТ 12.3.028-82

ССБП. Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки.

    Зміни

1984, 1992 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.3.033-84

ССБП. Будівельні машини Загальні вимоги безпеки під час експлуатації

 1.  

ГОСТ 12.3.039-85

ССБП. Плазмова обробка металів. Вимоги безпеки.  

   Зміни

1991 р.

 1.  

ГОСТ 12.4.002-74

ССБП. Засоби індивідуального захисту рук при вибрації. Загальні вимоги безпеки.  

 1.  

ГОСТ 12.4.011-89

ССБП. Засоби зхисту працюючих. Загальні вимоги і класфікація

 1.  

ГОСТ 12.4.013-85Е

ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови. (СТ СЭВ 4564-84)

 1.  

ГОСТ 12.4.026-76

ССБП. Кольори сигнальні і знаки безпеки.

   Зміни

1980,1986 р.р.

 1.  

ГОСТ 12.4.051-87

ССБП. Засоби індивідуального захисту органів слуху. Загальні технічні вимоги і методи випробувань. (СТ СЭВ 5803-86)

 1.  

ГОСТ 12.4.068-79

ССБП. Засоби індивідуального захисту дерматологічні. Класіфікація і загальні  вимоги. (СТ СЭВ 3954-82).

   Зміни

 

1984 р.

 1.  

ГОСТ 12.4.089-86

ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні вимоги.

 1.  

ГОСТ 17516.1-90Е

Вироби електротехнічні. Загальні вимоги.

 1.  

ГОСТ 2874-82

Вода питна. Технічні умови і контроль за якістю

 1.  

ГОСТ 9411-91Е

Стекло оптичне кольорове. Техничні умови

 1.  

ПВЕ

Правила влаштування      електроустановок

Міненерго СРСР.. Видання шосте, перероблене і доповнене, 1987 р.

 1.  

Правила дорожнього руху

Затверджено Постановою КМ України від 31.12.93 №1094

 1.  

Правила технічної експлуатації залізниць України

Затверджено наказом Міністерства транспорту України 16.01.95 №27

 1.  

Правила охорони електричних мереж

Затверджено Постановою КМ України від 04.03.97 №209

 1.  

Про забезпечення транспортних засобів первинними засобами пожежогасіння.

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 08.10.97 р. №428

 1.  

Санітарні правила для       ковальсько-пресових цехів

Затверджено Наказом МОЗ України 09.07.97 №200

 1.  

СанПиН №4630-88

Санітарні правила та норми охорони поверхневих вод від забруднення

Затверджено МОЗ СРСР в 1988р.

 1.  

СНиП 2.01.02-85

Протипожежні норми

 1.  

СНиП 2.04.01-85

Внутрішній водопровод і каналізація будівель

 1.  

СНиП 2.04.02-84

Водопостачання. Зовнішні мережі і споруди

 1.  

СНиП 2.04.03-85

Каналізація. Зовнішні мережі і споруди.

  Зміни

БСТ №9 1986  р.

 1.  

СНиП 2.04.05-91

Опалення, вентиляція і кондиціонування.

 Зміни

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 28.12.94 №106

 1.  

СНиП 2.05.11-83

Внутрішньогосподарські автомобільні шляхи в колгоспах, радгоспах та інших сільськогосподарських підприємствах і організаціях

 1.  

СНиП 2.09.02-85

Виробничі будівлі.

  Зміни

1- Постанова Держ-буду 27.09.88 №196

2- 24.04.91 №18

 1.  

СНиП 2.09.04-87

Адміністративні і побутові приміщення

 1.  

СНиП 2.11.01-85

Складські будівлі

 1.  

СНиП II-4-79

Природне і штучне освітлення.

   Зміни

БСТ №8,10 1986 р.

 1.  

СНиП ІІ-89-80

Генеральні плани промислових підприємств.

  Зміни

БСТ №4 1985 р., №7 1986 р. №3 1987 р. №11 1990 р.

 1.  

СНиП ІІІ-4-80

Техника безпеки у будівництві.

  Зміни

Затверджено постановами Держбуду СРСР від 23.04.84 №56, 26.08.87 №190, 16.11.87 №239, 18.05.89 №82

у зону й написи "Небезпечна зона".

7.21.43. Затягувати стяжні кільця сінажної башти до заданого зусилля працівник повинен тільки з підвісної люльки з обов'язковим застосуванням запобіжного поясу.

7.21.44. Водонапірні башти слід піднімати без ривків і перерв до закріплення їх у проектному положенні.

7.21.45. Під час опускання труб у свердловину необхідно застосовувати пластинчасті стяжки, виконані зі штабового металу з болтовими затискачами. Водопровідні труби у свердловину або колодязь необхідно встановлювати за допомогою блоків або поліспасту. Не можна держатися руками за трос під час його руху.

7.21.46. Для електрозахисту вакуумного трубопроводу  від напруги при замиканні електродвигуна, потрібно встановити у вакуумній магістралі від насосу ізоляційну вставку з гумового шланга або поліетилену довжиною не менше ніж  1 м.

7.21.47. Під час прокладання водопроводу, каналізації повинен здійснюватися контроль, щоб вони не дотикались і не перехрещувались з електричними проводами. Якщо це не можна зробити, то вживають заходи безпеки, що передбачені  для цих випадків ДНАОП 0.00-1.21-98.

7.21.48. Різання, згинання та інші операції з передмонтажної обробки труб повинні здійснюватися поза підмостками, що використовуються для монтажу трубопроводів.

7.21.49. Труби, деталі і трубні заготовки потрібно вкладати горизонтально. Не можна притуляти їх до стіни.

7.21.50. В місцях приготування ізоляційних мастик і нанесення на труби ґрунтовки необхідно дотримуватися вимог розділу 8.3. Правил пожежної безпеки в Україні.

7.21.51. Під час монтажу обладнання в умовах пожежо- і вибухонебезпечного середовища необхідно застосовувати пристрої й оснащення, що виключають можливість іскроутворення.

7.21.52. Відгалуження від металічних трубопроводів до автопоїлок або загальне відгалуження від магістральної лінії до трубопроводу, який живить автопоїлки і доїльні установки, повинні мати ізолюючі вставки довжиною не менше 1,0 м, які виготовлені з матеріалів із високим електричним опором.

7.21.53. Монтаж повітропроводів усередині приміщень потрібно проводити тільки з підмостків, риштувань, люльок, настилів, виготовлених із міцного матеріалу.

7.21.54. Збирання і довиготовлення конструкцій і обладнання, що підлягають монтажу повинні виконуватися на спеціально призначених для цього площадках. Ширина проходів на збиральній площадці повинна бути не менше ніж 2 м.

7.21.55. Під час виконання крупноблокового монтажу необхідно передбачити можливість розстропування блоків на висоті (закріплення монтажних драбин, улаштування площадок тощо).

7.21.56. Вентилятори, калорифери та інше обладнання можна встановлювати на кронштейни, зароблені в стіну, тільки після затвердіння бетону.

7.21.57. Фланцеві, зварні та інші з'єднання трубопроводів не повинні розміщуватися у стінах, перекриттях і незручних для доступу місць.

7.21.58. Усі пусконалагоджувальні роботи технологічного обладнання, необхідно проводити при виключеному рубильнику. На рубильнику повинен бути вивішений плакат із написом "Не включати! Працюють люди".

7.21.59. Налагодження обладнання, що знаходиться під водою, в резервуарах та інших ємкісних спорудах, необхідно проводити тільки після вивільнення його від води.

7.21.60. Перед запуском електродвигуна будь-якої складової частини технологічного обладнання необхідно впевнитися у відсутності в ньому і на його поверхні сторонніх предметів.

7.21.61. Не можна проводити налагоджування й очищення електродвигунів, вентиляторів, насосів та іншого обладнання, а також надівати й знімати приводні паси до повної зупинки електродвигуна.

7.21.62. Не дозволяються роботи всередині повітроводів, вентиляційних камер, бункерів, укриттів, охолоджувачів та інших улаштувань до повної зупинки вентиляційної системи і її провітрювання.

7.21.63. Проводи ручного електроінструмента не повинні дотикатися до гарячих, вологих, рухомих, гострих елементів та елементів, покритих мастилами.

7.21.64. При визначенні якості роботи окремих складових частин обладнання пуск можна проводити тільки після подачі звукового сигналу.

7.21.65. Не дозволяється підігрів балона під час заповнення системи хладоагентом.

7.21.66. Пристрої для розчалювання, такелажне та монтажне устаткування  (щогли, стріли тощо) повинні бути розташовані від обладнання на відстані не менше висоти самого обладнання.

7.21.67. Скляні труби при монтажі молокопроводів потрібно різати спеціальними пристроями. Для різання електронагріванням необхідно користуватися електричними джерелами напруги не більше 42 В.

7.22. Установлення  техніки на зберігання

7.22.1. Роботи, пов'язані із зберіганням машин, повинні виконуватися у відповідності з вимогами ДНАОП 0.03-1.07-73, ГОСТ 12.3.002-75, ДНАОП 0.01-1.01-95, експлуатаційній документації на обладнання та цих Правил.

7.22.2. Постановку машин на зберігання необхідно проводити під керівництвом відповідальної особи, яка призначається роботодавцем підприємства.

7.22.3. До роботи по підготовці, постановці машин на зберігання і зняття із зберігання допускаються особи, які пройшли відповідний інструктаж та ознайомлені з правилами користування  легкозаймистими і отруйними рідинами.

7.22.4. Матеріально-технічна база для зберігання техніки на машинному дворі й секторі при пункті технічного обслуговування повинні включати:

- закриті приміщення, навіси, відкриті майданчики для зберігання;

- склад для зберігання агрегатів, деталей тощо;

- майданчики для складання та регулювання машин і комплектування агрегатів;

- майданчики для списаних машин і тих, що підлягають списанню;

- огородження всієї території;

- пост чищення й миття машин;

- закритий або під навісом пост для нанесення антикорозійних покриттів (захисних мастил, запобіжних сполук та лакофарбових покриттів);

-  вантажопідіймальне обладнання, механізми, пристрої й підставки для встановлення машин і зняття їх із зберігання;

- протипожежне обладнання та інвентар;

- освітлення;

- приміщення для оформлення та зберігання документації.

7.22.5. При розташуванні місць зберігання техніки необхідно враховувати направлення вітрів, характерних для даної місцевості.

7.22.6. Відкриті майданчики для зберігання машин необхідно розташовувати на незатоплюваних місцях та робити по периметру водовідвідні канави. Поверхня майданчиків повинна бути рівною, з нахилом 2-3% для стоку води, мати тверде суцільне або у вигляді окремих смуг покриття, яке витримує навантаження машин, що рухаються або знаходяться на зберіганні.

7.22.7. Площу закритих приміщень, навісів, відкритих майданчиків необхідно визначати, враховуючі вид, кількість, габарити машин та відстані між ними та рядами.

7.22.8. Під час очистки банок, ємкостей, бункерів, баків, трубо- та тукопроводів машин для приготування й внесення пестицидів та агрохімікатів працівники повинні застосовувати засоби індивідуального захисту.

7.22.9. При підготовці машин до зберігання, а також при технічному огляді й обслуговуванні машин, агрегатів, обладнання, вузлів та деталей на період зберігання і при зніманні їх із зберігання повинно бути забезпечено виконання відповідних розділів чинних Правил.

7.22.10. Розміщення машин у місцях зберігання повинно забезпечувати безпечні в'їзди та виїзди, а також  проведення технічних оглядів.

7.22.11. Короткочасне зберігання машин можна здійснювати на польових станах бригад, у відділеннях, на фермах та центральній садибі господарства, а також при ремонтних майстернях в період очікування ремонту або після його закінчення з дотриманням всіх заходів безпеки. При цьому механізми і робочі органи, які піднімаються повинні бути опущені на опорну поверхню.

7.22.12. Тимчасові стоянки машин у польових умовах дозволяється на спеціально відведених майданчиках не ближче 50 м від будівель, 100 м скирт соломи (сіна), токів, посівів та ліній електропередачі. Майданчик повинен бути очищений від стерні, сухої трави і обораний смугою шириною не менше 4 м.

На тимчасових стоянках не дозволяється куріння, розведення вогнищ і виконання ремонтних робіт, пов'язаних із застосуванням відкритого полумя.

7.22.13. Під час постановки машин на зберігання необхідно вживати заходи по запобіганню самовільного перекидання або зміщення машин.

7.22.14. Знешкодження машин, які працювали з пестицидами й агрохімікатами, необхідно проводити на спеціально виділених місцях із дотриманням вимог додатка 12 ДНАОП 0.03-1.82-98.

7.22.15. Установлювати великогабаритну техніку на підставки необхідно за допомогою двох домкратів.

7.22.16. Піднімати машину домкратом відповідної вантажопідйомності дозволяється тільки після встановлення противідкатних упорів під інші колеса.

7.22.17. Під час нанесення антикорозійних покрить працівники повинні користуватися фартухами, рукавицями і захисними окулярами, а за необхідністю - респіраторами.

7.22.18. Ножі різальних апаратів збиральних машин необхідно вкладати у спеціальні чохли або розміщувати на стелажах сегментами вниз.

7.22.19. Зубові борони необхідно зберігати в штабелях зубами всередину.

7.22.20. У місцях зберігання машин не дозволяється:

- в'їзд машин, які не пройшли очищення, миття, а при необхідності й знешкодження;

- очищення машин від рослинних решток;

- миття та протирання бензином деталей і агрегатів, а також  рук і одягу;

- зберігання палива (бензину, дизельного палива) у баках машин;

- ремонт машин.

8. Електроустановки і електросилове обладнання

8.1. Експлуатація електроустановок, електричних станцій і підстанцій та електричних мереж повинна проводиться з дотриманням вимог  електробезпеки у відповідності з ДНАОП 0.00-1.21-98, ДНАОП 0.00-1.29-97, ПВЕ.

8.2. Пускова апаратура (рубильники, вимикачі, магнітні пускачі, реостати тощо) і захисна (запобіжники, автомати тощо) повинна бути закритого типу, щоб виключити можливість доторкання до струмоведучих частин.

8.3. Металеві частини електрообладнання, корпуси електродвигунів, генераторів і ручного електроінструмента, каркаси розподільчих щитів, кожухів розподільчих приборів, кожухи рубильників, магнітних пускачів, вимикачів, деталі освітлювальної арматури, металева ізоляція кабелів, труби, в яких розміщені проводи, металеві оболонки проводів та інші частини, що не знаходяться під напругою, але можуть бути під напругою через несправність обладнання, повинні бути надійно заземлені (занулені).

8.4. Заземлення (занулення) повинно виконуватися відповідно до розділу 1.7. ПВЕ.

8.5. При порушенні або несправності заземлення електричні установки повинні бути негайно відключені й вжиті заходи по відновленню заземлення.

8.6. Електроприлади і електрообладнання, встановлені на верстаті та ізольовані від станини верстата, повинні мати самостійне заземлення.

8.7. Заміна плавких вставок запобіжників в щитах повинна проводитися тільки атестованим персоналом (електромонтерами) при відключеній живильній мережі. При цьому монтер повинен застосовувати засоби індивідуального захисту (діелектричні рукавички, головний убір, діелектричні чоботи або калоші, діелектричний коврик, захисні окуляри).

8.8. Плавкі вставки повинні бути калібровані з указанням на клеймі номінального струму вставки. Клеймо повинно бути заводу-виготовлювача або електротехнічної лабораторії.

8.9. Електропроводка і арматура силової та освітлювальної мережі у виробничих приміщеннях повинні бути надійно ізольовані й захищені від  впливу високої температури, механічних пошкоджень і хімічної  дії.

8.10. Стан ізоляції й надійність заземлення після капітального ремонту, довготривалої бездіяльності або аварії заземлюючого пристрою необхідно перевірити контрольно-вимірювальними приладами.

8.11. Ремонт обладнання і механізмів проводиться тільки після їх відключення від електромережі. Ремонт розподільчих щитів, зборок і живильних магістралей, електроприводів тощо проводиться електротехнічними працівниками відповідно до підрозділу 3.14. ДНАОП 0.00-1.21-98. При цьому в місцях відключення обов`язково вивішуються попереджувальні плакати.

8.12. У вибухонебезпечних приміщеннях слід установлювати відповідне електрообладнання. Не дозволяється встановлювати в цих приміщеннях вимикачі, рубильники, запобіжники, розподільчі щити тощо.

8.13. При роботі поблизу відкритих струмоведучих частин електричних пристроїв на підлозі необхідно встановлювати деревяні щити, решітки, покриті гумовими ковриками або діелектричні коврики.

8.14. Не допускається держати легкозаймисті матеріали поблизу працюючих електричних машин, апаратів, приладів і проводів.

8.15. Електродвигуни верстатного й пневматичного обладнання слід захищати від попадання стружки й пилу.

8.16. Силова електропроводка, розподільна і пускова електроапаратура в приміщенні для регенерації масла, промивання деталей гасом, випробувальної станції, малярних цехах, складах та в коморах змащувальних мастил, масляних фарб і лаків повинні задовольняти вимоги до приміщень, небезпечних в пожежному відношенні, а в приміщеннях складів і комор для легкозаймистих рідин, складів балонів із горючими газами - вимогам до вибухонебезпечних приміщень.

9. Режими праці та відпочинку

9.1. Режими праці та відпочинку працівників, зайнятих виконанням робіт по технічному обслуговуванню та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва не повинні суперечити  Конституції України, Кодексу законів про працю України, Законодавству України про охорону праці, законодавчим нормативним актам України.

10. Організація навчання та вимоги до персоналу

10.1. На підприємствах на основі Типового положення про навчання з питань охорони праці (ДНАОП 0.00-4.12-99), з урахуванням специфіки виробництва та вимог державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, розроблюються і затверджуються наказами керівників відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими повинні бути ознайомлені працівники.

10.2. Усі працівники підприємства мають проходити спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки  згідно з вимогами Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України (НАПБ Б.02.005-94).

10.3. Відповідальність за організацію і здійснення навчання та перевірки знань працівників з питань охорони праці згідно з вимогами ДНАОП 0.00-4.12-99 покладається на роботодавця, у структурних підрозділах (цеху, дільниці, лабораторії, майстерні тощо) - на керівників цих підрозділів, а контроль - на службу охорони праці.

10.4. Особи, які не пройшли навчання й перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

10.5. При допуску працівників до виконання важких робіт, робіт із шкідливими або небезпечними умовами праці та робіт із підвищеною небезпекою потрібно керуватися ДНАОП 0.00-8.02-93 “Перелік робіт з підвищеною небезпекою”, ДНАОП 0.03-8.06-94, ДНАОП 0.03-8.07-94 “Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх“, ДНАОП 0.03-8.08-93 “Перелік важких робіт і робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок” .

10.6. Працівники, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, а також роботи, де є потреба у професійному підборі, проходять попереднє спеціальне навчання й перевірку знань з питань охорони праці та пожежної безпеки, а також щорічну перевірку знань з питань охорони праці.

10.7. Медичні огляди працівників необхідно проводити відповідно до вимог ДНАОП 0.03-4.02-94.

11. Вимоги безпеки до застосування засобів захисту працівників

11.1. Засоби індивідуального захисту працівників повинні відповідати ГОСТ 12.4.011-89.

11.2. Застосування засобів захисту працівників повинно забезпечувати:

- видалення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, притаманних прийнятій технології та умовам роботи, із робочої зони;

- зниження вмісту (рівня) шкідливих і небезпечних виробничих факторів у робочій зоні  до допустимих рівнів чинними санітарними нормами, як у штатному режимі, так і у випадках виникнення аварій;

- послаблення впливу шкідливих факторів виробничого середовища (шуму, теплового випромінювання, вібрації тощо) на організм працівників.

11.3. Вибір конкретного типу засобів захисту працівників необхідно  здійснювати з урахуванням вимог безпеки для даного процесу або виду робіт і наявності небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

11.4. Засоби колективного захисту працівників конструктивно повинні бути з`єднані з виробничим обладнанням або його елементами керування таким чином, щоб у випадку необхідності, виникла примусова дія засобу захисту.

11.5. Засоби колективного захисту працівників повинні бути розміщені на виробничому обладнанні або робочому місці таким чином, щоб постійно забезпечувалась можливість контролю його роботи, а також безпечне обслуговування та ремонт.

11.6. Засоби індивідуального захисту необхідно застосовувати у тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту.

11.7. Порядок забезпечення засобами індивідуального захисту працівників визначається ДНАОП 0.00-4.26-96.

11.8. Працівники, що не використовують виданих засобів індивідуального захисту до роботи не допускаються.

11.9. Засоби індивідуального захисту повинні мати інструкцію із зазначенням призначення й строку служби виробу, правил їх експлуатації та зберігання, з якою працівник повинен бути ознайомлений під час інструктажу.

11.10. Працівники повинні забезпечуватися спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до ДНАОП 0.00-3.01-98.

11.11. Засоби індивідуального захисту (спецодяг, спецвзуття, рукавиці, рукавички гумові, захисні окуляри, респіратори, протигази тощо) повинні відповідати характеру та умовам роботи, забезпечувати безпеку праці і закріплюватися за кожним працівником. Підбір засобів індивідуального захисту проводять індивідуально для кожного працівника.

11.12. До респіраторів і протигазів видають інструкції з користування та паспорти на протиаерозольні і газові фільтри, в яких відмічається тривалість їх роботи й найменування пестициду тощо.

11.13. Під час видачі засобів індивідуального захисту роботодавець повинен організувати навчання працівників правилам користування ними та найпростішим методам перевірки їх справності.

11.14. Спецодяг необхідно зберігати окремо від особистого одягу працівників.

11.15. Після закінчення роботи засоби індивідуального захисту підлягають очищенню, знезараженню, знешкодженню чи сушінню (залежно від виду робіт).

11.16. Прання, хімічне чищення, знезараження, знешкодження та ремонт спецодягу необхідно проводити централізовано. Не дозволяється його брати додому для прання й ремонту.

11.17. Працівникам, що працюють на підлозі, землі, металічних поверхнях  лежачи або з коліна для користування під час роботи повинні видаватися спеціальні мати або лежаки. Працювати без матів (лежаків) не дозволяється.

11.18. Працівникам, зайнятим на роботах по очищенню  деталей або виробів від іржі, фарби, бруду, видаються засоби індивідуального захисту згідно з ГОСТ 12.4.011-89, ГОСТ 12.4.013-85Е, ГОСТ 12.068-79.

11.19. Запобіжні пояси, що видаються працівникам, повинні мати паспорти і через кожні 6 місяців випробовуватися на статичне навантаження (225 кг на протязі 5 хв.). На поясі повинен бути номер і дата випробовування.

11.20. Під час роботи з каустичним розчином, кислотами та іншими хімічними речовинами, а також під час очистки гальванічних ванн, приготуванні розчинів працівники повинні забезпечуватися захисним одягом, гумовими рукавичками, окулярами відповідно до ГОСТ 12.4.103-83.

11.21. Допоміжним працівникам під час електрозварювання повинні видаватися світлозахисні окуляри і діелектричні рукавиці.

11.22. Для захисту шкіри працівникам повинні видаватися захисні пасти й мазі згідно ГОСТ 12.4.068-79.

11.23. Для захисту органів слуху при рівні шуму 85 дБ і вище працівники повинні забезпечуватися протишумовими навушниками згідно з ГОСТ 12.4.051-87.

Рівень, еквівалентний рівню шуму за робочу зміну не повинен перевищувати (з урахуванням виду трудової діяльності) гранично допустимих значень згідно з ДНАОП 0.03-3.14-99 (ДСН 3.3.6.037-99), ГОСТ 12.1.003-83.

11.24. Під час виконання фарбувальних робіт, а також приготуванні фарб працівники повинні забезпечуватися респіраторами.

11.25. Під час виконання газозварювальних робіт працівники повинні бути забезпечені захисними окулярами згідно ГОСТ 12.4.013-85Е, із світлофільтрами згідно  з ГОСТ 9411-91Е.

11.26. Для запобігання виникненню вібраційної хвороби у працівників під час роботи з пневмоінструментом працівники повинні забезпечуватись м'якими рукавицями, що відповідають вимогам ГОСТ 12.4.002-74.

11.27. Під час використання казеїнових і синтетичних смоляних клеїв працівники повинні забезпечуватися гумовими рукавицями.

11.28. Заливальники металу повинні допускатися до роботи тільки в спецодязі й спецвзутті.

11.29. Робота по обрубуванню ливарних виробів повинна проводитись в захисних окулярах із безосколочним склом.

12. Пожежна безпека

12.1. Пожежна безпека під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання сільськогосподарського виробництва повинна відповідати вимогам Закону України "Про пожежну безпеку",  ДНАОП 0.01-1.01-95 та іншим нормативним актам пожежної безпеки.

12.2. Відповідно до Закону України "Про пожежну безпеку" забезпечення пожежної безпеки підприємств покладається на їхніх власників і уповноважених ними осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

13. Обов`язки, права й відповідальність за порушення Правил

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.Спонсоры раздела: