Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

Название (рус.) ДНАОП 0.00-5.03-95 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов
Кем принят Не определен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 0.00-5.03-95
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Про затвердження Змін до типових інструкцій деяких професій

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 року N 232

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2007 р. за N 1207/14474

З метою приведення нормативно-правових актів з охорони праці у відповідність до вимог законодавства та відповідно до Положення про Державний комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2006 N 1640, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Зміни до Типової інструкції для інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 58/594, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 60/596, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів в справному стані, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.10.94 N 107, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 13.03.95 за N 59/595, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників (зачіплювачів), які обслуговують вантажопідіймальні крани, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 372/908, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) баштових кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 14.11.95 N 175, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.11.95 за N 425/961, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) портальних кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.01.96 N 13, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 12.02.96 за N 63/1088, що додаються.

Зміни до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) кранів мостового типу (мостових, козлових, напівкозлових), затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 20.03.96 N 45, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 26.03.96 за N 143/1168, що додаються.

Зміни до Типової інструкції для операторів (машиністів) парових та водогрійних котлів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.04.96 N 74, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 05.06.96 за N 267/1292, що додаються.

2. Начальнику управління організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду Іванченку В. І. відповідно до визначеного порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Начальнику управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Прохорову В. В. ужити заходів щодо включення зазначеного наказу до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

4. Заступнику начальника відділу персоналу, діловодства та спецроботи Кравцю В. Ю. забезпечити опублікування наказу в засобах масової інформації.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Дєньгіна А. П.

 Т. в. о. Голови Держгірпромнагляду Г. Суслов 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 1 жовтня 2007 р. N 232

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
25 жовтня 2007 р. за N 1208/14475 

Зміни
до Типової інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України від 25.09.95 N 135, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.10.95 за N 371/907

1. Пункт 1.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.1. Ця Інструкція розроблена на основі Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджених наказом Держгірпромнагляду від 18.06.2007 N 132, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 09.07.2007 за N 784/14051 (далі - Правила)".

2. У пункті 1.2 Типової інструкції слово "власник" та у пункті 2.3 Типової інструкції слова "адміністрація підприємства" і далі за текстом замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках.

3. У пункті 1.4 Типової інструкції і далі за текстом слово "робітники" замінити словом "працівники" у відповідних відмінках.

4. У пункті 1.6 Типової інструкції і далі за текстом слова "особою, відповідальною за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами" замінити словами "працівником, відповідальним за безпечне проведення робіт вантажопідіймальними кранами" у відповідних відмінках.

5. У пункті 1.9 Типової інструкції і далі за текстом слова "Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів" замінити словами та цифрами "Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів", затвердженими наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 N 4, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 10.02.98 за N 93/2533".

6. Пункт 1.10 Типової інструкції викласти в такій редакції: "1.10. Перед допуском до роботи кранівників та їх помічників проводиться перевірка знань Правил, інструкцій для стропальників, інструкцій заводів-виробників з експлуатації вантажопідіймальних кранів, інших нормативно-правових актів з охорони праці та нормативних документів у порядку, встановленому Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 N 15 "Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою", зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511".

7. Пункти 1.11, 1.12 Типової інструкції та друге речення підпункту 1.13.1 Типової інструкції вилучити. У зв'язку з цим пункти 1.13 - 1.15 Типової інструкції вважати пунктами 1.11 - 1.13 відповідно.

8. У підпункті 3.18.1 Типової інструкції цифри "15" замінити цифрами "14", а у підпункті 3.18.15 Типової інструкції цифри "30" замінити цифрами "40".

9. У пункті 3.22 Типової інструкції слова "особи, відповідальної за утримання кранів в справному стані" замінити словами "працівників, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані".

10. Пункт 6.1 Типової інструкції викласти в такій редакції: "6.1. Кранівник стрілового самохідного крана, несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України".

 Заступник начальника управління
організації державного нагляду у
металургії, машинобудуванні,
енергетиці, будівництві та
котлонагляду
 В. М. Бабійчук 

 

УТВЕРЖДЕНО

 

приказом Государственного

 

комитета Украины по надзору

 

за охраной труда

 

от 25 сентября 1995 г. №135

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по безопасному ведению работ для крановщиков (машинистов) стреловых самоходных (автомобильных, гусеничных, железнодорожных, пневмоколесных) кранов

1. Общие положения

1.1. Настоящая Типовая инструкция разработана на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов (далее Правила), утвержденных приказом Госнадзорохрантруда Украины от 16.12.93 №128, распространяется на все ведомства, предприятия, организации Украины независимо от их ведомственной (отраслевой) принадлежности и граждан, которые являются владельцами кранов, определяет общие права и обязанности крановщиков стреловых самоходных кранов, а также устанавливает порядок безопасного производства работ по перемещению грузов кранами.

1.2. Для управления и обслуживания стреловых самоходных кранов владелец обязан назначить крановщиков, имеющих удостоверение на право управления краном данного типа.

На паровые краны для обслуживания парового котла, помимо крановщика, должен назначаться его помощник. На краны с другим приводом помощники назначаются в тех случаях, когда это предусмотрено инструкцией по монтажу и эксплуатации крана или обуславливается местными условиями работы.

Управление автомобильным краном может быть поручено шоферу после его обучения и аттестации в квалификационной комиссии. Обучение и аттестация указанных лиц проводятся в порядке, установленном Правилами.

1.3. В случае, если кран находится в частной собственности, обязанности крановщика, его помощника может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как крановщик в порядке, установленном Правилами.

1.4. Для подвешивания груза на крюк крана назначаются стропальщики. К выполнению обязанностей стропальщиков могут быть допущены другие рабочие (такелажники, монтажники и другие), прошедшие обучение по профессии, квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение работ по строповке груза.

В случае, если кран находится в частной собственности, обязанности стропальщика может выполнять собственник при условии, что он прошел обучение и аттестацию как стропальщик в порядке, установленном Правилами.

1.5. При работе двух и более стропальщиков один из них назначается старшим.

1.6. В случаях, когда зона обслуживания краном полностью не обозревается из кабины крановщика и отсутствует радио или телефонная связь между крановщиком и стропальщиком для передачи сигналов стропальщика крановщику лицом, ответственным за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, назначается сигнальщик.

1.7. Для выполнения обязанностей крановщика, его помощника могут назначаться рабочие, достигшие 18 лет. Перед назначением на работу они должны пройти медицинское освидетельствование для определения соответствия их физического состояния требованиям, предъявляемым к этим профессиям.

1.8. Во время работы крановщик и его помощник должны иметь при себе удостоверения на право управления краном.

Подсобные рабочие могут допускаться к выполнению своих обязанностей только во время перерывов в работе крана, после того как грейфер или магнит будут опущены на землю.

3.18.22. При работе крана с крюком или подъемным электромагнитом опускание груза, электромагнита или стрелы необходимо производить только двигателем.

3.18.23. При одновременной работе нескольких железнодорожных кранов на одном пути (за исключением совместной работы) во избежание столкновения необходимо соблюдать расстояние между габаритами кранов или габаритами подвешенных грузов не менее 5 м . Крановщики должны друг друга предупреждать сигналами о приближении своего крана.

3.18.24. При производстве работ железнодорожными кранами и при их передвижении на электрофицированных железнодорожных путях промышленных предприятий, строительстве и других для соблюдения безопасности следует руководствоваться Правилами безопасности для работников железнодорожного транспорта на электрофицированных линиях.

3.18.25. Выполнение работ на территории, опасной во взрыво- и пожарном отношении или с ядовитыми, едкими грузами крановщик может производить только после получения специального указания от лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.18.26. При работе стрелового самоходного крана расстояние между поворотной частью крана при любом его положении и габаритами строений, или штабелями грузов, или другими предметами должно быть не менее 1 м.

3.19. При подъеме и перемещении грузов крановщику запрещается:

3.19.1. Допускать к строповке, зацепке и обвязке грузов лиц, не имеющих удостоверений стропальщиков (зацепщиков), а также применять съемные грузозахватные приспособления, не имеющие клейм или бирок с указанием его номера, грузоподъемности и даты испытания. Крановщик в этих случаях должен прекратить работу краном и поставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.19.2. Поднимать или кантовать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана для данного вылета стрелы. Если крановщик не знает массы груза, то он должен получить сведения о массе груза у лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3.19.3. Опускать стрелу с грузом до вылета, при котором грузоподъемность крана будет меньше массы поднимаемого груза.

3.19.4. Производить резкое торможение при повороте стрелы с грузом.

3.19.5. Подтаскивать груз по земле, рельсам или лагам крюком крана при косом натяжении канатов, а также передвигать железнодорожные вагоны, платформы, вагонетки или тележки при помощи крюка.

3.19.6. Отрывать крюком или грейфером груз, засыпанный землей или примерзший к земле, заложенный другими грузами, укрепленный болтами или залитый бетоном.

3.19.7. Освобождать краном защемленные грузом съемные грузозахватные приспособления (стропы, цепи, траверсы, захваты и другое).

3.19.8. Поднимать железобетонные и бетонные изделия массой более 500 кг, не имеющие маркировки и указания о фактической массе.

3.19.9. Поднимать:

железобетонные изделия с поврежденными петлями;

груз, строповка (обвязка, зацепка) которого не соответствует схемам безопасных методов строповки;

груз, находящийся в неустойчивом положении;

груз, подвешенный за один рог двурого крюка;

груз в переполненной выше бортов таре.

3.19.10. Укладывать груз на электрические кабели и трубопроводы, а также на краю откоса или траншеи.

3.19.11. Поднимать груз с находящимися на нем людьми, а также груз, выравниваемый массой людей или поддерживаемый руками. Подъем людей кранами допускается в исключительных случаях при использовании для этого специальных люлек (кабин) и разработки специализированной организацией проекта, отражающего все меры по обеспечению безопасности выполнения этих работ. Проект должен быть согласован с органом Госнадзорохрантруда. С проектом под роспись должен быть ознакомлен крановщик.

3.19.12. Передавать управление краном лицам, не имеющим прав на управление краном, а также допускать к самостоятельному управлению учеников и стажеров без наблюдения за ними.

3.19.13. Производить погрузку и разгрузку автомашин при нахождении шофера или других людей в кабине.

3.19.14. Поднимать баллоны со сжатым или сжиженным газом, не уложенные в специальные контейнеры.

3.20. Крановщик обязан опустить груз, прекратить работу крана и сообщить об этом лицу, ответственному за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, в случае возникновения неисправностей, указанных в пунктах 2.8.1.-2.8.9. и 2.9. настоящей Типовой инструкции, а также:

3.20.1. При приближении грозы, сильном ветре, скорость которого превышает допустимую для работы данного крана и указанную в его паспорте, при этом крановщик должен выполнить указание инструкции завода-изготовителя о предотвращении угона крана ветром.

3.20.2. При недостаточной освещенности места работы крана, сильном снегопаде или тумане, а также в других случаях, когда крановщик плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

3.20.3. При температуре воздуха ниже допустимой минусовой, указанной в паспорте крана.

3.20.4. При закручивании канатов грузового полиспаста.

3.21. Котел парового крана должен быть немедленно остановлен в следующих случаях:

3.21.1. При упуске воды. При этом подпитка водой не допускается.

3.21.2. При прекращении действия всех предохранительных клапанов.

3.21.3. При прекращении действия всех питательных приборов или всех водоуказательных приборов.

3.21.4. При обнаружении в основных элементах котла (барабане, огневой коробке, трубной решетке) трещин, выпучин, пропусков в сварных швах, обрывов двух или более находящихся рядом связей.

3.22. Если во время действия крана произойдет авария или несчастный случай, то крановщик обязан поставить в известность об этом лицо, ответственное за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами, а также лицо, ответственное за содержание крана в исправном состоянии.

3.23. При возникновении на кране пожара машинист обязан немедленно приступить к его тушению, вызвав одновременно через членов обслуживающей кран бригады пожарную охрану. При пожаре на электрическом кране прежде всего должен быть отключен рубильник, подающий напряжение на кран.

4. Обязанности крановщика после окончания работы крана

4.1. По окончании работы крана крановщик обязан соблюдать следующие требования:

4.1.1. Не оставлять груз, магнит или грейфер в подвешенном состоянии.

4.1.2. Поставить кран в предназначенное для стоянки место, затормозить его, а под колеса железнодорожного крана, кроме того, подложить тормозные башмаки.

4.1.3. Установить стрелу и крюк в положение, определяемое инструкцией завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации крана.

4.1.4. Остановить двигатель, у электрического крана отключить рубильник в кабине, если кран питается от внешнего источника. Рубильник перед гибким кабелем должен быть отключен и заперт на замок.

4.1.5. Не оставлять железнодорожный кран на участке пути, имеющем уклон.

4.1.6. Не оставлять паровой кран под давлением пара в котле и с огнем в топке без надзора со стороны помощника крановщика.

4.2. При работе крана в несколько смен машинист, сдающий смену, должен сообщить своему сменщику о всех неполадках в работе крана и сдать смену, сделав в вахтенном (сменном) журнале соответствующую запись.

5. Обслуживание крана

5.1. Крановщик отвечает за правильное обслуживание крана, при этом он должен:

5.1.1. Содержать механизмы и оборудование крана в исправности и чистоте.

5.1.2. Своевременно производить смазку всех механизмов крана и канатов согласно указаниям инструкции завода-изготовителя.

5.1.3. Следить за тем, чтобы его помощник (на паровом кране) обслуживал паровой котел в полном соответствии с инструкцией для персонала котельных.

5.1.4. Смазочные и обтирочные материалы хранить в закрытой металлической посуде. Использованный обтирочный материал необходимо убрать с крана.

5.1.5. Знать сроки и результаты проведения слесарями и электромонтерами профилактических периодических осмотров крана и его отдельных механизмов и узлов с записью в журнале профилактических осмотров.

5.2. Устранение неисправностей, возникших во время работы крана, производится по заявке крановщика. Другие виды ремонта крана и очистки котла от накипи на паровых кранах осуществляется в установленные владельцем этих кранов сроки.

6. Ответственность крановщика

6.1 Крановщик стрелового самоходного крана, обученный и аттестованный в соответствии с Правилами, несет личную ответственность за нарушение требований изложенных в настоящей Типовой инструкции в соответствии с действующим законодательством Украины.


СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПЕРЕД ПУСКОМ КРАНА В РАБОТУ

3. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ КРАНА

4. ОБЯЗАННОСТИ КРАНОВЩИКА ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ КРАНА

5. ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНА

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КРАНОВЩИКА

 Спонсоры раздела: