Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ЕОМ.

Название (рус.) ДСанПіН 3.3.2.007-98 Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин ЕОМ.
Кем принят Не определен
Тип документа ДСаНПіН (Державні Санітарні Правила і Норми)
Рег. номер 3.3.2.007-98
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

          Головне санітарно-епідеміологічне управління

N 7 від 10.12.98

    м.Київ

 

                                          Затверджено

                                  Постановою Головного державного

                                  санітарного лікаря України

                                  10 грудня 1998 р. N 7

           Державні санітарні правила і норми роботи

             з візуальними дисплейними терміналами

                електронно-обчислювальних машин

                      ДСанПІН 3.3.2.007-98

            Гігієнічні вимоги до організації роботи

             з візуальними дисплейними терміналами

                електронно-обчислювальних машин

                     1. Загальні положення

    1.1. Правила поширюються на умови  й  організацію  праці  при

роботі  з  візуальними  дисплейними  терміналами  (ВДТ) усіх типів

вітчизняного та     зарубіжного     виробництва     на      основі

електронно-променевих   трубок   (ЕПТ),   що   використовуються  в

електронно-обчислювальних машинах (ЕОМ) колективного  використання

та персональних ЕОМ (ПЕОМ).

    1.2. Правила не поширюються на:

    - комп'ютерні  класи  вищих  та  середніх  закладів   освіти,

майстерні професійно-технічних закладів освіти;

    - робочі  місця  пілотів,  водіїв,  операторів   транспортних

засобів,  обладнаних  ЕОМ,  системи обробки даних на борту засобів

сполучення і ЕОМ машин та обладнання,  що переміщується в  процесі

роботи;

    - обчислювальні машинки (калькулятори),  реєструючі  каси  та

прилади  з  невеликими  пристроями індикації даних або результатів

вимірювання;

    - комп'ютерні   гральні   автомати,  системи  обробки  даних,

призначені для громадського користування, та побутові телевізори.

    1.3. Ці  правила призначені для запобігання несприятливої дії

на працівників шкідливих факторів, які супроводжують роботу з ВДТ,

пов'язаною   з   зоровим   і   нервово-емоційним  напруженням,  що

виконується у вимушеній робочій  позі  при  локальному  напруженні

верхніх  кінцівок  на фоні обмеженої загальної м'язової активності

(гіподинамії)  під  впливом  комплексу  фізичних  факторів   шуму,

електростатичного     поля,     неіонізуючих     та     іонізуючих

електромагнітних випромінювань.

    1.4. Ці  Правила  містять  гігієнічні й ергономічні вимоги до

організації  робочих  приміщень,  та  робочих   місць   параметрів

робочого   середовища,   дотримання  яких  дасть  змогу  запобігти

порушенням у стані здоров'я користувачів ЕОМ та ПЕОМ.

    1.5. Ці   Правила   поширюються   на   розробку   нормативних

документів (державних стандартів,  технічних умов тощо) на ВДТ, їх

виготовлення та застосування.

    1.6. Забороняється  затверждення  нормативної   і   технічної

документації на нові ВДТ,  постачання їх на виробництво,  продаж і

використання у виробничих умовах,  а також закупівлі їх і ввезення

в Україну без:

    - гігієнічної оцінки їх безпеки для здоров'я людини;

    - узгодження нормативної та технічної документації на ці види

продукції  з  органами  Держсанепідслужби   і   Держкомохоронпраці

Україну:

    - отримання   гігієнічного    сертифікату    відповідно    до

встановлених вимог.

    1.7. Відповідальність за виконання цих Правил покладається на

посадових  осіб,  фізичних  осіб,  які  займаються підприємницької

діяльністю  і   здійснюють   розробку,   виробництво,   закупівлю,

реалізацію  й  застосування  ЕОМ  та  ПЕОМ  в  адміністративних  і

промислових приміщеннях.

    1.8. Керівники державних органів, підприємств, організації та

установ незалежно від форми  власності  й  підлеглості  в  порядку

забезпечення  виробничого контролю зобов'язані впорядкувати робочі

місця користувачів ЕОМ та ПЕОМ  з  ВДТ  відповідно  до  вимог  цих

Правил.

    1.9. Порушення             санітарно-гігієнічних            і

санітарно-протиепідемічних  правил  і  норм  тягне  дисциплінарну,

адміністративну, кримінальну відповідальність відповідно до Закону

України  "Про  забезпечення   санітарного   та   епідеміологічного

благополуччя населення" (ст.45, 46, 49).

    1.10. Державний  санітарний  нагляд за дотриманням цих Правил

державними органами,   підприємствами,  установами,  організаціями

незалежно від форми власності,  а  також  фізичними  особами,  які

займаються  підприємницькою  діяльністю,  покладається на органи і

установи санітарно-епідеміологічного профілю Міністерства  охорони

здоров'я  України,  відповідні  установи,  організації,  частини й

підрозділи МІністерства оборони України ,  Міністерства внутрішніх

справ  України,  Державного  комітету у справах охорони державного

кордону України,  Національної  гвардії  України,  Служби  безпеки

України  (ст.31  Закону  України  "Про забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення").

             2. Вимоги до виробничих приміщень для

                  експлуатації ВДТ ЕОМ та ПЕОМ

    2.1. Об'ємно-планувальні рішення будівель  та  приміщень  для

роботи з ВДТ ЕОГМ і ПЕОМ мають відповідати вимогам цих Правил.

    2.2. Розміщення робочих місць з ВДТ ЕОМ і ПЕОМ  у  підвальних

приміщеннях, на цокольних поверхах заборонено.

    2.3. Площа не одне робоче місце має становити  не  менше  ніж

6,0 м2, а об'єм не менше ніж 20,0 м3.

    2.4. Приміщення для роботи з ВДТ  повинні  мати  природне  та

штучне освітлення відповідно до СНиП II-4-79.

    2.5. Природне освітлення  має  здійснюватись  через  світлові

прорізи,  орієнтовані  переважно  на  північ  чи  північний схід і

зебезпечувати коефіцієнт природною освітленості (КПО) не нижче ніж

1,5%. Розраховується КПО за методикою, викладеною в СНиП II-4-79.

    2.6. Виробничі приміщення для  роботи  з  ВДТ  (операторські,

диспечерські)  не  повинні  межувати з приміщеннями,  в яких рівні

шуму і  вібрації  перевищують  допустимі значення (виробничі цехи,

майстерні тощо) за  СН  3223-85,  СН  3044-84,  ГР  2411-81,  ГОСТ

12.1.003-83.

    2.7. Звукоізоляція  огороджувальних  конструкцій  приміщень з

ВДТ має забезпечувати параметри шуму,  що відповідають вимогам  СН

3223-85, ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.012-90 (дод.1).

    2.8. Приміщення   для  роботи  з  ВДТ  мають  бути  обладнані

системами     опалення,     кондиціонування      повітря,      або

припливно-витяжною  вентиляцією  відповідно  до  СНиП  2.04.05-91.

Нормовані параметри мікроклімату,  іонного складу повітря,  вмісту

шкідливих   речовин  мають  відповідати  вимогам  СН  4088-86,  СН

2152-80, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76 та (дод.2,3).

    2.9. Віконні прорізи приміщень для роботи з  ВДТ  мають  бути

обладнані  регульованими  пристроями  (жалюзі,  завіски,  зовнішні

козирки).

    2.10. Для   внутрішнього  оздоблення  приміщень  з  ВДТ  слід

------------------------------------------------------------------------------

* ГДР 4131-86, ГДР 5802-91, ГН 1757-77

                                                        Додаток 7

                                                 (рекомендований)

                    Комплекс вправ для очей

    Вправи виконують, відвернувшись від екрана.

                           Варіант 1

    1. Вихідне  положення  (В.п.)  -  сидячи,  руки  на  колінах.

Закрити очі, сильно напруживши очні м'язи, на рахунок "раз-шість",

потім відкрити  очі,  подивитись  вгору  на  рахунок  "сім-вісім",

подивитись на рахунок "дев'ять-десять". Повторити 5 разів.

    2. В.п.  те саме. Робити колові рухи очима, фіксуючи погляд в

таких положеннях:  додолу-вліво-вгору-вправо-додолу.  Повторити  5

разів. Потім те саме 5 разів у зворотному напрямі.

    3. В.п.  те саме.  Закрити очі на рахунок "раз-два", відкрити

очі і подивитися на кінчик носа на рахунок "три-чотири". Повторити

5 разів.

                           Варіант 2

    1. В.п. - сидячи. Швидко моргати очима протягом 15 с.

    2. В.п.  - сидячи завдальшки 30-35 см од  вікна  обличчям  до

нього. Дивитися на позначку на шибці протягом 5 с, потім перевести

погляд на більш віддалений об'єкт за вікном і дивитися ще протягом

5 с. Повторити 10 разів.

    3. В.п.  - сидячи.  Швидко  перевести  погляд  по  діагоналі:

праворуч вгору  -  ліворуч  униз.  Потім  дивитися  прямо  у далеч

протягом 6  с.  Швидко  перевести  погляд  по  діагоналі:  ліворуч

вгору - праворуч униз.  Потім дивитися прямо у далеч протягом 6 с.

Повторити 4-5 разів.

                           Варіант 3

    1. В.п.  - сидячи.  Швидко  моргати  очима,  напруживши  очні

м'язи, протягом 15 с.

    2. В.п.  - сидячи,  очі закриті. Не відкриваючи очей, начебто

подивитися ліворуч на рахунок "раз-чотири", повернутися у в.п. Так

само подивитися праворуч на рахунок "п'ять-вісім",  повернутися  у

в.п. Повторити 5 разів.

    3. В.п.  те саме.  Не відкриваючи  очей,  начебто  подивитися

ліворуч на   рахунок   "раз-три",  потім  -  праворуч  на  рахунок

"чотири-шість". Повернутися у в.п.  Повторити 5-6 разів.  Так само

подивитися в гору на рахунок "один-три", потім - додолу на рахунок

"чотири-шість". Повернутися у в.п. Повторити 5-6 разів.

    4. Спокійно   посидіти  із  закритими  очима,  розслабившися,

протягом 12 с.

                 Комплекс вправ для поліпшення

                      мозкового кровообігу

    Нахили і  повороти  голови справляють механічну дію на стінки

шийних кровоносних судин,  підвищуючи їх еластичність.  Тренування

вестебулярного апарату   сприяє   розширенню   кровоносних   судин

головного мозоку,  а дихальні вправи,  особливо дихання через ніс,

збільшують їх кровонаповнення. Все це підсилює мозковий кровообіг,

тим самим полегшуючи розумову діяльність.

                           Варіант 1

    1. В.п.  - основна стійка (о.с.).  На рахунок "раз" - руки за

голову, лікті розвести,  голову нахилити назад. На рахунок "два" -

лікті вперед.  На рахунок "три-чотири" - руки розслаблено опустити

вниз, голову  нахилити  вперед.  Повторити  4-6 разів у повільному

темпі.

    2. В.п. - стійка "ноги порізнь", пальці стиснуті в кулаки. На

рахунок "раз" - різкий мах  лівою  рукою  назад,  правою  -  вгору

назад. На  рахунок "два" - різко змінити положення рук.  Повторити

6-8 разів у середньому темпі.

    3. В.п.  -  сидячи на стільці.  На рахунок "раз-два" - плавно

відвести голову назад,  на рахунок "три-чотири" - голову  нахилити

вперед, плечі  не  піднімати.  Повторити  4-6  разів  у повільному

темпі.

                           Варіант 2

    1. В.п.  -  стоячи  або  сидячи,  руки  на поясі.  На рахунок

"раз-два" коловим рухом відвести  праву  руку  назад  з  поворотом

тулуба і  голови  праворуч,  на  рахунок  "три-чотири"  -  те саме

ліворуч. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

    2. В.п.  - стоячи або сидячи,  руки в сторони, долоні вперед,

пальці розведені.  На рахунок "раз" обхопити себе за плечі  руками

якомога міцніше  і  далі,  на  рахунок  "два"  повернутися  у в.п.

Повторити 4-6 разів у швидкому темпі.

    3. В.п.  - сидячи на стулі,  руки на поясі.  На рахунок "раз"

повернути голову праворуч,  на рахунок "два"  -  в.п.  Те  саме  -

ліворуч. Повторити 6-8 разів у повільному темпі.

                           Варіант 3

    1. В.п.  - стоячи або сидячи, руки на поясі. На рахунок "раз"

ліву руку махом занести на праве плече,  голову повернути ліворуч.

На рахунок "два" повернутися в в.п.  На рахунок "три-чотири" -  те

саме правою рукою. Повторити 4-6 разів у повільному темпі.

    2. В.п.  - о.с.  На рахунок "раз" оплеск долонями за  спиною,

руки підняти  позаду  якомога вище.  На рахунок "два" - руки через

сторони перевести вперед на рівень голови,  оплеск.  Повторити 4-6

разів у швидкому темпі.

    3. В.п. - сидячи на стільці. На рахунок "раз" нахилити голову

вправо, на  рахунок "два" - в.п.  На рахунок "три" нахилити голову

вліво, на рахунок "чотири" - в.п. Повторити 4-6 разів у середньому

темпі.

                           Варіант 4

    1. В.п. - стоячи або сидячи, пальці рук стиснуті в кулаки, на

рахунок  "раз"  кулаки  підвести  до  плечей,  голову - назад.  На

рахунок "два" - лікті догори, голову - вперед. Повторити 4-6 разів

у середньому темпі.

    2. В.п.  - стоячи або сидячи, руки в сторони. Зробити 3 ривки

руками: правою перед тулубом, лівою - за. Повернутися в в.п. Потім

зробити 3 ривки руками в інший бік. Повторити 4-6 разів у швидкому

темпі.

    3. В.п. - сидячи. На рахунок "раз" голову нахилити вправо, на

рахунок "два"  - в.п.,  "три" - голову нахилити вліво,  "чотири" -

в.п., "п'ять" - голову повернути вправо,  "шість" - в.п.,  "сім" -

голову повернути  вліво,  "вісім"  -  в.п.  Повторити  4-6 разів у

повільному темпі.

                     Комплекс вправ для рук

    Вправи можна робити в будь-який час протягом дня, спочатку по

2-3 рази, поступово збільшуючи навантаження до 6-10 разів.

                           Варіант 1

    1. Руки,  не напружуючи, простягнути вперед на ширину плечей.

Повільно згинати й розгинати пальці. Потім з того самого положення

повільно згинати і розгинати руки в зап'ястках.

    2. Руки  простягнути вперед на ширину плечей долонями догори.

Згинати і розгинати руки в ліктьових суглобах.

    3. Руки опущені вздовж тулуба долонями всередину,  пальці без

напруження стиснути  в  кулак.  Обертати  кулаки  за  годинниковою

стрілкою і проти. З того самого положення згинати і розгинати руки

в зап'ястках.

    4. Підняти  руки  в сторони до рівня плечей,  потім опустити.

Підняти руки в сторони до рівня плечей і обертати  їх  у  плечових

суглобах спочатку назад, потім - вперед.

    5. Підняти руки вгору і плавно опустити їх вниз.

                           Варіант 2

    1. Масажувати пальцями кісті з тильного і зовнішнього боків.

    2. Пальцями правої руки обхопити пальці лівої руки і обережно

відхилити їх  до зап'ястка.  Затримати у такому положенні протягом

5 с. Те саме зробити з пальцями правої руки.

    3. Пальцями правої руки обережно гойдати великий палець лівої

руки, і навпаки.

    4. Міцно  стиснути  пальці  в  кулак,  потім  розтиснути їх і

розчепірити.

                   Комплекс вправ для хребта

    Спеціальні вправи  для  тренування  і   розслаблення   хребта

поліпшують периферійний кровообіг,  сприяють збереженню правильної

постави, оптимальному перерозподілу  м'язкового  навантаження  при

роботі, цілюще   впливають   на   функціональний  стан  внутрішніх

органів, нервової  системи,  органів  зору,  допомагають  подолати

наслідки гіподинамії.

    Виконуючи вправи, не слід робити різких рухів. Треба весь час

зважати на   свої   фізичні   можливості.   Амплітуду  збільшувати

поступово. Спочатку  кожну  вправу  слід  виконувати  2-5   разів,

поступово збільшуючи навантаження до 10 разів. Комплекс вправ слід

робити щодня до помітного поліпшення самопочуття.  Надалі - досить

двох разів на тиждень.

    1. В.п.  - лежачи на животі обличчям додолу,  ноги на  ширині

плечей, руки  простягнути  вперед.  Підняти  таз  і вигнути спину.

Коліна і лікті випрямлені.  Упор тільки на долоні  і  пальці  ніг.

Голова опущена. Опустити таз. Підняти голову і відхилити їх назад.

    2. В.п.  - те саме.  Підняти таз і вигнути спину. Руки і ноги

прямі.  Повільно повернути таз якомога далі вліво, опускаючи лівий

бік якомога нижче. Те саме зробити в інший бік.

    3. В.п.  -  сидячи  на  підлозі,  обпираючися  на розставлені

позаду руки, ноги зігнуті в колінах. Швидко підняти таз і все тіло

до горизонтального рівня. Повернутися у в.п.

    4. В.п.  - лежачи на спині,  ноги витягнені.  Зігнути ноги  в

колінах, підтягнути їх до грудей,  обхопити руками.  Не віднімаючи

рук, відхилити ноги від грудей,  водночас  намагаючись  торкнутися

підборіддям колін. Залишатися в такому положенні протягом 5 с.

    5. В.п.  - лежачи на животі  обличчям  вниз.  Підняти  таз  і

вигнути спину, опустивши голову і обпираючись на випрямлені руки і

ноги. В такому положенні обійти кімнату.

                                                        Додаток 8

                                                 (рекомендований)

                Психофізіологічне розвантаження

    При проведенні   сеансів   психофізіологічного  розвантаження

рекомендується використовувати деякі елементи  методу  аутогенного

тренування, який  грунтується  на свідомому застосуванні комплексу

взаємопов'язаних прийомів  психічної  саморегуляції  й   виконанні

нескладних фізичних  вправ  з  словесним самонавіюванням.  Головна

увага при  цьому  приділяється  набуванню  й  закріпленню  навичок

м'язевого розслаблення (релаксації).

    У рекомендованому сеансі,  який  має  проводитися  в  кімнаті

психофізіологічного розвантаження   з  відповідним  інтер'єром  та

кольоровим оформленням,  відділяються три періоди, що відповідають

фазам відновлювального процесу.

    Перший період  -  абстрагування  працівників  від  виробничої

обстановки -   відповідає   фазі  залишкового  збудження.  Лунають

повільна мелодійна музика,  пташиний спів.  Обравши  зручну  позу,

працівники адаптуються   і  психологічно  готуються  до  наступних

періодів.

    Другий -   заспокоєння  -  відповідає  фазі  відновлювального

гальмування. Пропонується  показ   фотослайдів   із   зображеннями

квітучого лугу,  березового гаю,  гладенької поверхні ставка тощо.

Через  навушники  транслюється  спокійна  музика,  а  на  її  фоні

негучно,  повільно  висловлюються заспокійливі формули аутогенного

тренування (тричі):

    - "Я повністю розслаблений, спокійний";

    - "Моє дихання рівне, спокійне";

    - "Моє   тіло   важке,   гаряче,   розслаблене,  я  абсолютно

розслаблений, лоб холодний, голова легка".

    Як функціональне   освітлення   застосовують  зелене  світло.

Яскравість світла має поступово знижуватись  протягом  періоду,  а

наприкінці його  світло  вимикається  зовсім  на одну-дві хвилини.

Екран теж гасне.

    Третій період  -  активізація  -  відповідає  фазі підвищеної

збудженості.

    На початку  періоду  світло  вимкнене,  через  певний  час на

екрані з'являється  червона  пряма,  розміри  і  яскравість   якої

поступово збільшується.

    Наприкінці періоду лунає бадьора музика.  Вимовляються  тричі

мобілізуючі формули аутогенного тренування,  яким мають передувати

глибоке вдихання та довге глибоке видихання:

    - "Я бадьорий, свіжий, веселий, у мене гарний настрій";

    - "Я повний енергією, я готовий діяти".

    Сеанси психологічного  розвантаження  можуть  проводитись  за

єдиною програмою через індивідуальні  навушники  і  складатись  із

двох періодів   по   5   хвилин  кожний:  1)  повне  розслаблення;

2) активізація працездатності.

    У разі  потреби  на  фоні музичних програм можуть вимовлятися

окремі фрази  навіювання  відпочинку,  гарного  самопочуття  і  на

заключному етапі - бадьорості.

    Після сеансів психофізіологічного розвантаження у працівників

зменшується відчуття   втоми,   з'являються   бадьорість,   гарний

настрій. Занальний стан відчутно поліпшується.

                      Бібліографічні дані

    1. Видеодисплейные  терминалы  и  здоровье  пользователей.  -

Женева: ВОЗ, 1989. - 150с.

    2. Гигиенические  требования  к  видеодисплейным  терминалам,

персональным электронно-вычислительным   машинам   и   организация

работы. Санитарные правила  и  нормы.  Сан.  ПиН.  2.2.2.  542-96.

Госкомсанэпиднадзор России. Москва 1996. - С.55.

    3. Раевский   В.С.   Физиологические    основы    организации

рациональных режимов  труда  и  отдыха.//Улучшение условий труда и

организация рациональных режимов труда и  отдыха  на  промышленных

предприятиях. - М., 1973. - С.77-87.

    4. Гигиенические  требования  к  видеодисплейным  терминалам,

персональным электронно-вычислительным   машинам   и   организация

работы. Санитарные  правила  и  нормы.  Сан.  П   2.2.2.   542-96.

Госком Санэпиднадзор России. М., 1996. - 55с.

    5. Временные рекомендации по совершенствованию условий  труда

операторов за дисплеями/НИИ труда Госкомтруда СССР. - М.,  1985.  -

24с.

    6. Fo  simposium  on consequences of work on VDUs//Social and

Labour Bulletin. - Geneva. - 1985. - N 3-4 - 4p.

    7. Мартиросова В.Г., Терешкевич С.Г., Фаермарк М.А. Специфика

зрительных работ с видеотерминалами//Светотехника.  - 1989. - N 5.

- С.16-18.

    8. Навакатикян   А.О.,   Краснюк    Е.П.,    Бахманн    В.П.,

Мартиросова В.Г.,   Пироцкая   Э.Н.   Структура  заболеваемости  у

работающих на ЭВМ с видеодисплейными терминалами//Врачебное  дело.

К., 1990. - N 11. - С.104-107.

    9. Ruczynski    M.    Warunki    praci    pizi     monitorach

ekranowich//Bezpieczenstwo pracy. - 1985. - N 1. - P.3-6.

    10. Методические   рекомендации   по   снижению   зрительного

утомления операторов,       работающих       с      телевизионными

индикаторами//ВНИИОТ ВЦСПС. - Л., 1984. - 22с.

    11. VDU  vetted by the unions//Social and Labour Bulletin.  -

Geneva. - 1985. - N 2 - 6p.

    12. Conditions  of work//Acumulative Digest//JLO,  Geneva.  -

1984. - Vol.3, N 2. - 4p.

    13. Демирчоглян Г.Г., Янкулин В.И. Гимнастика для глаз. - М.:

Физкультура и спорт, 1987. - С.31.

    14. Лихачова О.Л.,  Степанова Л.Н.,  Хухлаев В.К.  Результаты

псохофизилогических исследований        операторов         системы

"Видеотон"//Приборы  и  системы  управления.  -  1983.  -  N 7.  -

С.11-16.Спонсоры раздела: