Внимание. Вы не зарегистрированы. Нажмите сюда, чтобы зарегистрироваться...
 

 
Email
Пароль
Войти Регистрация
ДСанПіН Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

Название (рус.) ДСанПіН Державні санітарні правила і норми для підприємств і суден, що виробляють продукцію з риби та інших водних живих ресурсів
Кем принят Не определен
Тип документа ДСаНПіН (Державні Санітарні Правила і Норми)
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

06.05.2003  N 197

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     4 червня 2003 р.

                                     за N 435/7756

Про затвердження Державних санітарних правил і

норм для підприємств і суден, що виробляють

продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

    Відповідно до  статті  40  Закону  України  "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"   Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити  Державні  санітарні  правила   і   норми   для підприємств  і  суден,  що  виробляють  продукцію  з риби та інших водних живих ресурсів, що додаються.

    2. Головному      санітарно-епідеміологічному      управлінню Міністерства охорони здоров'я України цей наказ довести до установ і   закладів    державної    санітарно-епідеміологічної    служби, міністерств,   інших   центральних   органів  виконавчої  влади  в установленому порядку.

    3. Контроль  за  виконанням  наказу  покласти  на  начальника Головного  санепідуправління Міністерства охорони здоров'я України  Бережнова С.П.

    4. Уважати такими, що не застосовуються на території України, "Санитарные правила для береговых рыбообрабатывающих предприятий", затверджені Міністерством   охорони   здоров'я    СРСР    24.07.81

N 2509-81.

Перший заступник Державного  секретаря, Головний державний

санітарний лікар України                                                                                         О.В.Лапушенко

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                     Наказ Міністерства охорони

                                     здоров'я України

                                     06.05.2003  N 197

                                     Зареєстровано в Міністерстві

                                     юстиції України

                                     4 червня 2003 р.

                                     за N 435/7756

               ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА І НОРМИ

             для підприємств і суден, що виробляють

        продукцію з риби та інших водних живих ресурсів

                     1. Загальні положення

    1.1. Державні санітарні правила і  норми  для  підприємств  і

суден, що виробляють  продукцію  з  риби  та  інших  водних  живих

ресурсів  (далі  - санітарні правила) - обов'язковий для виконання

нормативно-правовий акт центрального  органу  виконавчої  влади  в

галузі  охорони здоров'я,  який встановлює санітарно-гігієнічні та

санітарно-протиепідемічні вимоги до виробництва продукції  з  риби

та інших водних живих ресурсів.

    1.2. Санітарні  правила   поширюються   на   діючі   берегові

переробні підприємства і судна, які виробляють продукцію з риби та

інших водних живих ресурсів, незалежно від форм власності.

    1.3. Контроль   за   виконанням   вимог   санітарних   правил

відповідно до чинного законодавства здійснюють установи та заклади

державної санітарно-епідеміологічної служби.

                2. Діючі переробні підприємства,

                  які виробляють продукцію для

                  реалізації в межах України:

    - виконують  вимоги  щодо санітарного утримання підприємств в

повному обсязі;

    - повинні  виконати  протягом 5 років від дати введення в дію

цих санітарних правил вимоги,  які можуть бути  впроваджені  після

реконструкції та механізації виробничих процесів,  з погодженням з

територіальними  установами  державної  санітарно-епідеміологічної

служби графіка виконання відповідних робіт;

    - виконують  вимоги  щодо   перепланування   та   благоустрою

території   в   строки,  узгоджені  з  територіальними  установами

державної санітарно-епідеміологічної служби.

    2.1. Переробні підприємства,  що будуються,  застосовують  ці

санітарні правила в повному обсязі.

    2.2. Вимоги   цих  санітарних  правил  повинні  виконувати  в

повному обсязі переробні підприємства та судна,  які  виготовляють

продукцію для експорту.

    2.3. Випуск продукції переробними підприємствами здійснюється

з       дозволу       територіальних       установ       державної

санітарно-епідеміологічної    служби   (додаток   1).   Асортимент

продукції,    що    виробляється,    повинен    узгоджуватись    з

територіальними  установами  державної  санітарно-епідеміологічної

служби для переробних підприємств - щорічно,  а для рибопереробних

суден - перед виходом у рейс.

    2.4. Підприємства  мають  право виробляти продукцію з риби та

інших водних живих ресурсів у відповідності до  дозволу  на  право

виготовлення  продукції  з  риби  та інших водних живих ресурсів у

встановленому асортименті за видами або групами (далі  -  дозвіл).

Дозвіл  одержують  підприємства  при  введенні їх в експлуатацію і

підтверджують  його  у  разі  зміни  асортименту   продукції,   що

виготовляється  (за групами),  устаткування технологічних ліній чи

інших показників роботи,  вказаних  в  акті  перевірки  технічного

оснащення та санітарного стану підприємства.

    2.5. Підставою  для  отримання  дозволу є позитивний висновок

державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

    2.6. Дозвіл видається  територіальними  установами  державної

санітарно-епідеміологічної  служби.  У разі розширення асортименту

складається доповнення до дозволу.

    2.7. При порушенні  технологічних  або  санітарно-гігієнічних

умов  виробництва  дозвіл  може  бути  вилучений у підприємства за

всіма або деякими найменуваннями продукції на  термін,  необхідний

для  усунення  виявлених  порушень.  Право  вилучення  дозволу має

організація, яка видала дозвіл. Про вилучення дозволу вказується в

акті  планової  (позапланової)  перевірки підприємства та робиться

відповідний запис у розділі дозволу "Особливі відмітки".

    Автоматично анулюється  дозвіл на право вироблення продукції,

встановленої як джерело захворювань споживачів.

    Повторна видача  дозволу здійснюється в порядку,  зазначеному

вище.

    2.8. Дозвіл оформлюється в двох примірниках: перший видається

підприємству, другий залишається організації, яка видала дозвіл.

    Термін дії дозволу - 3 роки.

              3. Вимоги до переробних підприємств

    3.1. Загальні вимоги

    3.1.1. Залежно від потужності й  асортименту  продукції,  яку

виробляють, до складу переробного підприємства можуть входити такі

виробництва:  холодильне,  засолювальне,   консервне,   пресервне,

ікряне,  баликове,  коптильне, кулінарне, риб'ячого жиру, білкових

концентратів,  білкової ікри,  кормової  та  технічної  продукції,

виробництва льоду, жерстяно-банкове тощо.

    3.1.2. Будівництво, реконструкція підприємств (цехів), споруд

здійснюється     за    погодженням    із    закладами    державної

санітарно-епідеміологічної служби.

    3.1.3. Новозбудоване (реконструйоване) переробне підприємство

(цех)  приймається  в  експлуатацію   у   порядку,   встановленому

законодавством,  згідно з основними вимогами й умовами прийняття в

експлуатацію  об'єктів  за  погодженням  із  закладами   державної

санітарно-епідеміологічної служби.

    3.1.4. Робота цеху на  новому  технологічному  обладнанні,  а

також відремонтованому чи після реконструкції дозволяється лише за

узгодженням з територіальними установами державної  санепідслужби,

після   його   санітарної   обробки   з   обов'язковим   подальшим

мікробіологічним контролем.

    3.1.5. В  усіх цехах переробного підприємства мають регулярно

проводитись санітарні дні та зміни.  Графік проведення  санітарних

днів   та   змін   на  підприємстві  узгоджується  з  лабораторією

підприємства  і  затверджується  директором.  При   незадовільному

санітарному стані виробництва на вимогу виробничої лабораторії або

установ   державної   санітарно-епідеміологічної   служби   можуть

проводитися позапланові санітарні дні та зміни.

    3.1.6. Санітарному  контролю  підлягають  усі  об'єкти,   які

контактують з харчовими продуктами.

    3.1.7. Візуальний контроль сировини, напівфабрикатів, готової

продукції   та   санітарного  стану  технологічного  обладнання  є

обов'язковим  і  проводиться  виробничою  лабораторією  кожні  дві

години в зміну.

    3.1.8. Санітарно-мікробіологічний     контроль      сировини,

напівфабрикатів,    допоміжних   матеріалів,   санітарного   стану

виробництва  проводять  відповідно  до   нормативних   документів,

затверджених Міністерством охорони здоров'я.

    3.1.9. Переробні  підприємства,  які  виготовляють  консерви,

пресерви,  солону,  копчену,  ікряну,  варено-морожену  продукцію,

кулінарну  продукцію,  повинні  мати  виробничу  лабораторію   (за

наявності  консервного  та  пресервного  виробництва - обов'язково

передбачати в штаті лабораторії спеціаліста-мікробіолога).

    У разі   відсутності   на   переробному   підприємстві  (крім

консервних)   бактеріологічної    лабораторії,    мікробіологічний

контроль    здійснюють    на   договірних   засадах   лабораторії,

акредитовані  у  встановленому  законодавством  порядку  на  право

проведення цих досліджень.

    3.2. Вимоги до планування переробних підприємств

    3.2.1. Територія  переробного   підприємства   повинна   бути

впорядкована,   мати  огорожу,  транспортні,  пішохідні  шляхи  та

виробничі майданчики з твердим водонепроникним покриттям,  зливову

каналізацію,  що  унеможливлює застоювання атмосферних опадів,  та

відповідати  санітарним  вимогам   щодо   озеленення,   природного

освітлення та провітрювання, рівня стояння грунтових вод.

    3.2.2. При розміщенні переробного  підприємства  відносно  до

інших  промислових  підприємств  унеможливлюють  несприятливу  дію

одного підприємства на інше.

    3.2.3. Цехи  з  виробництва  харчової  продукції  та медичних

препаратів  повинні  бути  повністю  ізольовані  від   цехів,   що

виробляють  технічну та кормову продукцію,  і мати окремі входи та

побутові приміщення.

    3.2.4. Цехи  технічної  продукції  мають  бути  віддалені від

виробничих цехів харчової продукції на відстань не менше  50  м  і

відокремлені від останніх зоною зелених насаджень.

    3.2.5. На території  переробного  підприємства  забороняється

розташування будівель та приміщень, функціонально не пов'язаних із

виробництвом та обслуговуванням підприємства (робітників).

    3.2.6. На  території  переробного підприємства виділяють зону

санітарної охорони  навколо  водопроводу,  а  також  захисну  зону

навколо очисних споруд.

    3.2.7. Господарська частина  території  (ремонтні  майстерні,

гараж,  склад паливно-мастильних матеріалів, інші склади тощо) має

бути віддалена від виробничої на відстань не менше 30 м.

    3.2.8. Для збирання сміття встановлюються металеві контейнери

з кришками на асфальтованому або  бетонованому  майданчику,  площа

якого має бути не менше площі основи передбачених сміттєзбірників.

Майданчик,  на якому розміщені сміттєзбірники,  має бути  з  трьох

боків  огороджений  бетонованою або цегляною стіною висотою 1,5 м,

мати підведення води та каналізаційний стік.

    3.2.9. Туалети для відвідувачів,  експедиторів,  вантажників,

водіїв та інших рекомендується влаштовувати блоковано у допоміжних

будівлях  з  окремим  виходом  з  туалету  за територію виробничих

цехів.

    3.3. Вимоги до планування виробничих приміщень

    3.3.1. Площу  та  об'єм  виробничих  приміщень установлюють з

урахуванням  технологічного  процесу  і  забезпечення  на  кожного

працівника (з розрахунку на максимальну кількість людей,  зайнятих

в одній зміні) не менше 4,5 кв. м площі та 15 куб. м повітря.

    3.3.2. Висоту  виробничих  приміщень установлюють залежно від

обладнання, яке застосовують, та умов видалення надмірних волого-,

тепло-, газовиділень з робочої зони, але не менше 4,2 м.

    Висота приміщень   жиро-борошняних   цехів,   лакування    та

літографування,   виробництва   металевих   банок  і  виготовлення

карагінану має бути не менше 6 м.

    3.3.3. Виробничі   приміщення   цеху  розташовують  за  ходом

технологічного процесу таким чином,  щоб виключити  перехрещування

потоків   та   контакти   сирих   і  готових  продуктів,  а  також

транспортування напівфабрикатів, не захищених від впливу довкілля,

через відкриті простори.

    3.3.4. За умови відсутності у запроектованому  технологічному

процесі певного технологічного етапу (наприклад,  розбирання риби)

відповідне приміщення може не передбачатися.

    Виключення певної  технологічної  ланки не повинно призводити

до перетинання  технологічних  процесів  та  погіршення  якості  і

безпеки продукції.

    3.3.5. Для зберігання продукції з риби та інших водних  живих

ресурсів   підприємству   належить  мати  холодильник  або  камери

зберігання,  які  забезпечують  температуру  відповідно  до  вимог

нормативних документів для конкретного виду продукції.

    3.3.6. За  наявності  вентиляції,  в  підвальних  приміщеннях

дозволяється розміщувати складські приміщення,  холодильні камери,

тузлукові, апаратні та машинні відділення холодильних установок за

умов дотримання правил техніки безпеки.

    3.3.7. Планування   виробничих   приміщень   та    розміщення

устаткування мають забезпечувати можливість їх санітарної обробки.

    3.3.8. Підлога виробничих приміщень має бути рівною, твердою,

з незадсорбовною поверхнею, бути неслизькою, виконаною із міцного,

нетоксичного,  водо-,  кислото-,  луго- та олієстійкого матеріалу,

легко піддаватися очищенню та дезінфекції.

    Підлога має  бути  з  нахилом   до   каналізаційних   трапів,

розміщених осторонь від робочих місць і проходів.

    Нахили лотків та каналів мають бути не менше нахилу  підлоги.

Напрямок нахилів має бути таким,  щоб стічні води стікали в отвори

лотків,   каналів,   обладнаних   знімними   решітками,   та    не

перехрещували проходи, проїзди.

    3.3.9. Внутрішні стіни  мають  бути  покриті  водонепроникним

матеріалом  світлого  кольору,  дозволеним  Міністерством  охорони

здоров'я  (керамічною   плиткою,   корозійно-стійкими   металевими

листами  (листова  сталь  та  алюмінієві  сплави)  або неметалевим

покриттям з доброю якістю поверхні, стійким до ударів та таким, що

легко піддається ремонту, тощо).

    Стіни мають бути без  виступів,  комунікації  (труби,  кабелі

тощо) сховані в товщі стіни чи охайно зашиті.

    3.3.10. Стелі виробничих приміщень мають бути  з  водостійкою

поверхнею,  яку  можна очистити чи вимити,  мають бути пофарбовані

емульсійними фарбами світлого кольору чи побілені.

    У приміщеннях з елементами,  що виступають на стелі (балками,

трубами тощо), рекомендується встановлювати підвісну стелю.

    3.3.11. Двері,  через  які надходить продукція,  повинні бути

достатньо широкими, обшиті корозійно- та ударостійкими матеріалами

або виготовлені з них, а також легко митися.

    3.3.12. Розміщення устаткування у виробничих цехах не повинно

утворювати місць, не доступних для прибирання та дезінфекції.

    3.3.13. Для зберігання  прибирального  інвентарю,  мийних  та

дезінфекційних засобів мають бути передбачені на кожній виробничій

ділянці або у кожному цеху комори, шафи тощо.

    3.3.14. У виробничих приміщеннях мають бути передбачені:

    - водорозбірні крани з розрахунку 1 кран на 150 кв.  м площі,

але не менше одного на приміщення;

    - кронштейни для підвішування шлангів;

    - раковини  з підведенням через змішувачі холодної та гарячої

води  для  миття  рук,  оснащені  милом,  щіткою,   дезінфекційним

розчином,  електрорушником  або  серветками разового використання.

Раковини мають встановлюватися в  кожному  виробничому  приміщенні

при вході,  а також на відстані не більше 15 м від робочого місця,

з розрахунку 1 змішувач на 20 осіб;

    - фонтанчики   для  пиття  або  сатураторні  установки  -  на

відстані не більше 70 м від робочого місця.

    3.3.15. Виробничі площі,  технологічне обладнання можуть бути

використані  для  роботи  з  нерибними  харчовими  продуктами   за

дозволом  органів державної ветеринарної медицини за умови,  що на

даний  час  продукція  з  риби  та  інших  водних  живих  ресурсів

вироблятися не буде.

    3.4. Вимоги до водозабезпечення та каналізації

    3.4.1. Водопостачання    переробних    підприємств    повинно

забезпечуватися    шляхом    підключення    до    централізованого

господарсько-питного водопроводу,  а за його відсутності  -  через

самостійний водопровід.  Вода,  яку використовують на технологічні

потреби,  у тому числі на виробництво консервів,  має  відповідати

вимогам ГОСТ 2874.  Лабораторно-виробничий контроль водопостачання

здійснюють відповідно до додатка 2.

    3.4.2. Система  водопостачання,  вибір  вододжерела  та  його

обладнання   мають   бути   узгоджені   із   закладами   державної

санітарно-епідеміологічної служби.

    3.4.3. Водопровідний  вузол  має  міститися  в   ізольованому

приміщенні,  мати крани для відбирання проб,  манометри, трапи для

стоку,  зворотні клапани,  що допускають рух води тільки в  одному

напрямі.

    3.4.4. На   всіх   водопроводах   незалежно   від   відомчого

підпорядкування,  які  подають  воду  як  з  поверхневих,  так і з

підземних джерел, створюють зони санітарної охорони.

    3.4.5. З'єднання  мереж  господарсько-питного  та  технічного

водопроводів категорично забороняється.

    3.4.6. Труби,  арматура,  устаткування, що застосовуються при

обладнанні внутрішніх систем холодного та гарячого водопостачання,

повинні відповідати вимогам СНиП 2.04.01.

    3.4.7. Для  уникнення  конденсації  вологи  на  водопроводах,

температура  поверхні яких нижче температури приміщення,  має бути

передбачена їх теплова ізоляція.

    3.4.8. Водопровідні,   каналізаційні,  парові,  газові  труби

мають бути пофарбовані відповідно до СНиП 2.04.01.

    3.4.9. Норми  витрат води на господарсько-побутові потреби на

підприємстві зазначені в табл. 1.

    Норма витрат  води  для  миття  підлоги,  панелей  та стін за

зміну:

    - у   виробничих   приміщеннях,   які   вимагають  особливого

санітарного   режиму   (розроблення   риби,   ікряні,   консервні,

кулінарні, пресервні   цехи,   цех   медичних   жирів   тощо)    -

10 куб. дм/кв. м;

    - у приміщеннях з невеликим забрудненням підлоги - 5 куб. дм/

кв. м.

    Норми витрат  води  на  технологічні  потреби  передбачені  в

технологічних інструкціях з переробки риби та інших  водних  живих

ресурсів та виробництва консервів і пресервів з них.

                                                        Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|                              |  Витрачання води, куб. дм/добу  |

|      Призначення води        |---------------------------------|

|                              | за наявності  | за відсутності  |

|                              |  каналізації  |  каналізації    |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| З питною метою та для        |               |                 |

| особистої гігієни            |      25       |        15       |

| (на 1 особу)                 |               |                 |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Душ (на 1 особу)             |      40       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Їдальня (на 1 обід)          |      20       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Пральня механічна            |               |                 |

| (на 1 кг сухої білизни)      |      60       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Транспорт (на 1 автомашину)  |      600      |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Поливання проїздів           |               |                 |

| (на 1 кв. м)                 |       2       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Поливання зелених насаджень  |               |                 |

| (на 1 кв. м)                 |       4       |        4        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Медпункт (на 1 відвідування) |       6       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Лабораторія                  |               |                 |

| (на 1 кран-годину)           |     40-60     |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Призначення води             |  за наявності |  за відсутності |

|                              |  каналізації  |   каналізації   |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Миття підлоги, панелей, стін |               |                 |

| за зміну (на 1 кв. м)        |      10       |        -        |

|------------------------------+---------------+-----------------|

| Миття підлоги протягом       |               |                 |

| робочої зміни  (на 1 кв. м)  |       3       |        -        |

------------------------------------------------------------------

    3.4.10. Шланги для прибирання цеху підключають до гарячої  та

холодної води через змішувачі.  Кінці шлангів мають бути обладнані

пістолетними насадками та пристроями,  що не дають змоги стикатися

з підлогою.

    3.4.11. Морська  вода,  що  відповідає  за  мікробіологічними

показниками   ГОСТ   2874,   може   використовуватися  для  миття,

розморожування, розбирання риби та інших водних живих ресурсів, їх

варіння, санітарної обробки устаткування.

    Для одержання  пари  допускається  використовувати  опріснену

морську воду.

    3.4.12. Забір морської води необхідно проводити на  ділянках,

які не забруднені нафтопродуктами,  стічними водами,  водоростями,

що гниють.

    3.4.13. Для   знезаражування   морської  води  використовують

розчин хлорного вапна чи хлораміну  концентрацією    10 г/куб. дм,

препарати  катамін  АБ чи катапол концентрацією 0,2-0,5 г/куб. дм,

озонування,    електрохлорування,    а    також    ультрафіолетове

опромінювання бактерицидними лампами.

    3.4.14. Використання катаміну та катаполу для  знезаражування

води, що направляється на охолодження консервів, не допускається.

    3.4.15. При виробництві продукції  з  риби  та  інших  водних

живих  ресурсів,  що  направляється  на  експорт,  для всіх потреб

належить використовувати питну або знезаражену морську  воду,  яка

відповідає вимогам, наведеним у додатку 3.

    3.4.16. Аналіз питної води  проводять  за  ГОСТ  18963,  води

відкритих  водойм  та  морської води - відповідно до "Методических

указаний по  санитарно-микробиологическому  анализу  поверхностных

водоемов".

    Результати аналізів    води    (питної,    морської),     яку

використовують для технологічних потреб,  мають бути зафіксовані в

журналі (форма у додатку 2).

    3.4.17. Упорядкування  системи каналізації підприємств рибної

промисловості  має  відповідати  вимогам  СНиП  2.04.01  та   СНиП

2.04.03.

    3.4.18. Підприємства мають  бути  обладнані  двома  системами

каналізаційних  труб  -  окремо для виробничих і побутових стічних

вод.

    3.4.19. Трапи  та труби для відведення виробничих стоків,  що

прокладені в міжстелевих перекриттях,  мають бути водонепроникними

і проектуватися так, щоб вони не розташовувалися над устаткуванням

для  виробництва   харчової   продукції,   робочими   місцями   та

приміщеннями  для  зберігання харчових продуктів.  Труби побутової

каналізації не повинні проходити через виробничі  цехи,  складські

приміщення для зберігання продукції та харчоблоки.

    3.4.20. Видалення   виробничих   та    господарсько-фекальних

стічних   вод   мають   проводити   відповідно   до  СанПиН  4631.

Забороняється  скидання  у  відкриті  водойми  стічних   вод   без

відповідного очищення.

    3.5. Вимоги до освітлення

    3.5.1. Освітлення  виробничих  та  допоміжних  приміщень  має

відповідати вимогам СНиП 11-4.

    3.5.2. В усіх виробничих та допоміжних приміщеннях  необхідно

вжити    заходи   щодо   максимального   використання   природного

освітлення.

    Світлові прорізи   не   повинні   захаращуватися   виробничим

обладнанням,  тарою,  готовою продукцією  та  напівфабрикатами  як

усередині,  так  і поза будівлею,  забороняється також заміна скла

фанерою, картоном.

    3.5.3. Розбите  скло  у  вікнах необхідно негайно замінювати.

Встановлювати у вікнах складене (нецільне) скло забороняється.

    3.5.4. Для освітлення виробничих приміщень слід застосовувати

світильники,  які  мають  захисну  арматуру   у   вибухобезпечному

виконанні  для охорони їх від пошкодження та запобігання попаданню

скла у сировину та готову продукцію.

    3.5.5. Дозволяється  люмінесцентне освітлення,  якщо вирішене

питання з  утилізацією  відпрацьованих  люмінесцентних  ламп,  які

містять ртутний наповнювач.

    3.5.6. Розміщувати світильники для освітлювання робочих місць

виробничих  приміщень слід так,  щоб унеможливити попадання скла в

продукцію.

    3.5.7. У  разі  зміни  призначення виробничого приміщення,  а

також  при  переміщенні  або  заміни  одного  обладнання  на  інше

освітлювальні прилади мають бути відповідним чином переобладнані і

пристосовані до нових умов без відхилень від норм освітлення.

    3.5.8. Санітарну обробку світильників слід проводити не рідше

одного разу на квартал,  в ікряному цеху - не рідше одного разу на

тиждень відповідно до графіка санітарної обробки цеху.

    3.5.9. Зовнішня засклена поверхня світлових  отворів  (вікон,

фрамуг,  кватирок)  має  очищуватися від пороху і кіптяви не рідше

одного разу на квартал,  внутрішня  -  не  рідше  одного  разу  на

місяць.

    3.6. Вимоги до вентиляції та опалення

    3.6.1. У   виробничих,    адміністративних    та    побутових

приміщеннях має бути передбачена вентиляція,  яка забезпечує умови

повітряного середовища відповідно до СНиП 2.04.05, ГОСТ 12.1.005.

    3.6.2. Для  природного провітрювання приміщень передбачаються

кватирки,  фрамуги, які відкриваються, та створи рам з механічними

пристосуваннями   для   їх   відкриття  і  фіксації.  Вікна  мають

відкриватися всередину  приміщення  для  зручності  їх  санітарної

обробки.

    3.6.3. Повітрянозабірне обладнання слід розміщувати в  місцях

найменшого забруднення повітря і мати фільтри для очищення повітря

від пилу.

    3.6.4. Повітрянозабірні отвори повинні відкриватися усередину

приміщення для забезпечення можливості  їх  санітарної  обробки  і

бути обладнаними сітками для захисту від комах.

    3.6.5. Вентиляційні канали, повітровідводи від технологічного

устаткування необхідно періодично, але не рідше одного разу на рік

розбирати і очищати їх внутрішню поверхню від забруднення.

    3.6.6. Кожне виробництво повинно мати самостійні вентиляційні

системи.  Не  допускається  об'єднання  в  одну  загальну  витяжну

установку відсосів пилу і парів,  що легко конденсуються, відсосів

речовин,  що утворюють при змішуванні отруйну або вибухонебезпечну

суміш.

    3.6.7. На  переробних  підприємствах  має  бути   передбачено

централізоване опалення.

    3.6.8. Температуру повітря та відносну вологість у виробничих

приміщеннях,   холодильних   камерах   і  складах  для  зберігання

продукції необхідно підтримувати відповідно до вимог СНиП 2.04.05.

    3.6.9. У  виробничих приміщеннях системи опалення можуть бути

водяні або парові з місцевими нагрівальними  приладами,  що  мають

легкодоступну для очищення поверхню.

    В адміністративно-побутових      приміщеннях      температура

теплоносія для двотрубних систем опалення повинна бути 95 град. C,

для однотрубних - 105 град. C.

    3.6.10. Джерела  паро-,  тепловиділення  слід  теплоізолювати

кожухами, закрити кришками, обладнати ковпаками.

    3.6.11. У  виробничих  приміщеннях  слід по змозі передбачати

автоматичне регулювання температури повітря залежно від  зовнішніх

метеорологічних умов.

    3.7. Вимоги до утримання території та виробничих приміщень

    3.7.1. Територія     рибопереробного     підприємства     має

утримуватися   в   чистоті.   Під'їзні  шляхи,  проїзди,  проходи,

господарські майданчики слід щодня очищати  від  сміття.  У  літню

пору перед прибиранням не рідше двох разів на день має проводитися

поливання території і зелених насаджень. Узимку проїзди та проходи

слід очищати від снігу та льоду.

    3.7.2. Водостоки для відведення  атмосферних  вод,  води  від

танення  снігу  та  льоду,  а  також води від миття майданчиків та

проїздів повинні регулярно очищатися та своєчасно ремонтуватися.

    3.7.3. Контейнери   та   сміттєзбірники  мають  вивозитися  з

території підприємства не рідше одного  разу  на  добу.  Вивезення

сміття  проводять спеціалізованим транспортом,  використання якого

для перевезення сировини, тари та готової продукції забороняється.

    3.7.4. Сміттєзбірники  мають піддаватися миттю та дезінфекції

на спеціально виділених майданчиках у господарській зоні.

    3.7.5. Для   санітарної   обробки   автотранспорту  має  бути

виділений майданчик з водонепроникним  покриттям  у  господарській

зоні,  з  нахилом  для  відведення  стічних  вод  у  каналізаційну

систему.

    3.7.6. Прибирання   територій,   виробничих,   побутових   та

допоміжних  приміщень  проводить  спеціально  виділений  персонал,

участь якого у виробництві харчової продукції забороняється.

    3.7.7. Для санітарної обробки цехів,  ділянок  на  переробних

підприємствах проводять санітарні дні:

    - при виробництві консервів,  пресервів, кулінарної, копченої

продукції,    рибного    фаршу,   варено-мороженої   продукції   з

ракоподібних - один раз на тиждень;

    - при виробництві ікри - один раз на 5 днів;

    - при виробництві мороженої,  солоної  та  пряної  продукції,

кормового борошна та жиру - один раз у 10 днів.

    Після проведення  санітарних   днів   необхідно   здійснювати

мікробіологічний   контроль   ефективності  санітарної  обробки  і

дезінфекції виробничого устаткування.

    3.7.8. Час зупинки цехів,  строки проведення ремонту та обсяг

робіт   мають   бути   затверджені   керівництвом    підприємства.

Забороняється  проведення ремонтних робіт та дезінфекції приміщень

у період виготовлення продукції.

    3.7.9. Косметичні ремонти підприємств, цехів, ділянок повинні

проводитись щороку.  При появі плісняви стіни, стелю та кути перед

побілкою  обробляють  антисептиками,  дозволеними  до використання

Міністерством охорони  здоров'я  України.  Забороняється  під  час

роботи   цеху   проводити   обробку   антисептиками,   побілку  та

фарбування.

    3.7.10. У  виробничих приміщеннях забороняється вживати їжу і

проводити сторонні заходи.

    3.7.11. Вхід    сторонніх   осіб   у   виробничі   приміщення

допускається з дозволу адміністрації у спеціальному чи санітарному

одязі.

    3.7.12. При  вході  у  виробничі,   складські   та   побутові

приміщення повинні бути встановлені дезкилимки,  змочені 0,5 %-ним

розчином хлорного вапна чи  хлораміну  або  іншим  дезінфекційними

засобом,  дозволеним  з цією метою Міністерством охорони здоров'я,

згідно  з  інструкцією  щодо  застосування.  Дезкилимки  необхідно

замінювати один раз за зміну.

    3.7.13. Категорично забороняється перебування домашніх тварин

на території і в приміщеннях переробного підприємства (за винятком

сторожових собак за умови їх правильного утримування).

    3.8. Вимоги до обладнання, інвентарю і тари

    3.8.1. Технологічне обладнання,  інвентар, ємкості, дошки для

розбирання риби мають бути виготовлені  з  матеріалів,  дозволених

Міністерством  охорони  здоров'я  України для контакту з харчовими

продуктами, легко піддаватися очищенню, миттю та дезінфекції.

    3.8.2. Конструкція   обладнання   має   забезпечувати   легке

розбирання для санітарної обробки та огляду.

    3.8.3. Покриття   столів   має   бути   рівним,   виконано  з

корозійностійкого металу  чи  синтетичних  матеріалів,  дозволених

Міністерством  охорони  здоров'я  України для контакту з харчовими

продуктами.  Усі  з'єднання  поверхні   на   столах   мають   бути

герметичні.

    3.8.4. Поверхні технологічного обладнання,  що контактують  з

харчовою продукцією, мають змащуватися тільки харчовими рослинними

маслами.

    3.8.5. Ванни, баки, ящики, бункери та інші ємкості мають бути

з рівними внутрішніми поверхнями,  що легко очищуються, без щілин,

шпарин,  які утруднюють очищення, миття. Трубопроводи повинні бути

такими, що розбираються.

    3.8.6. Мішалки,  які використовують у виробництві, мають бути

виготовлені з нержавіючої сталі з пластмасовими ручками.

    3.8.7. Тара,  яку використовують для упаковки продукції,  має

бути дозволеною Міністерством охорони здоров'я України для  цього,

бути  чистою,  сухою,  без стороннього запаху,  порушень цілості і

відповідати вимогам нормативної документації.

    Банкотару необхідно  мити питною чи опрісненою морською водою

або пропарювати.

    Використання забрудненої    і    ураженої    пліснявою   тари

забороняється.

    3.8.8. Споживча  тара для фасування готової продукції повинна

бути  запакована  у   пакувальну   тару   без   порушень   цілості

пакувального   матеріалу   і   відповідати   вимогам   нормативних

документів.

    3.8.9. Тара,  яку використовують для консервованих продуктів,

повинна  відповідати  вимогам   нормативних   документів.   Оцінку

санітарного  стану  тари проводять відповідно до вимог нормативних

документів. Вимоги до санітарної обробки консервних  і  пресервних

банок наведені в додатку 4.

    3.8.10. Кришки  металеві,  полімерні  мають  бути  чистими  і

запакованими   у   водонепроникний   чи  проолієний  папір  або  в

герметично запаяні поліетиленові пакети.

    3.8.11. Кришки    для   закупорювання   банок   можуть   бути

використані без попередньої санітарної обробки за умови звільнення

їх  від  пакувальних  матеріалів  безпосередньо перед подаванням у

магазин закатувальної машини.

    3.8.12. Банкотару   необхідно   зберігати   в   чистих  сухих

приміщеннях з  дотриманням  відповідного  кожному  виду  матеріалу

температурного   режиму.   Не  дозволяється  зберігати  на  світлі

банкотару з полімерних матеріалів.

    3.8.13. Оболонки та плівки,  які використовують для пакування

рибопродукції,  мають  бути  дозволені  для  цього   Міністерством

охорони здоров'я України.

    3.8.14. Бочкотару мають зберігати на піддонах у чистих  сухих

приміщеннях або під навісом.

    3.8.15. Баки   або   збірники   для   відходів   мають   бути

герметичними,   виготовленими   з  металу  або  іншого  матеріалу,

дозволеного Міністерством охорони здоров'я України,  та  обладнані

кришками.

    3.8.16. Виробничий  інвентар   має   бути   промаркований   і

застосовуватися    за   призначенням.   Використання   випадкового

інвентарю не дозволяється.

    3.8.17. Миття  та  дезінфекція виробничих цехів,  обладнання,

інвентарю,   тари,   транспорту   на   підприємствах   здійснюють,

відповідно   до  Технологічної  інструкції  з  санітарної  обробки

технологічного обладнання,  інвентарю та  тари  на  рибопереробних

підприємствах  і  суднах,  мийними  та  дезінфекційними  засобами,

дозволеними Міністерством охорони здоров'я України. Рекомендований

Перелік мийних та дезінфекційних засобів наведений у додатку 5, 6.

    3.9. Вимоги до допоміжних матеріалів

мають бути обладнані за типом санпропускників  і  при  вході  мати

пристосування для очищення та дезінфекції взуття.

    12.3. Зберігання   санітарного  одягу  необхідно  здійснювати

відкритим способом.  Гардеробні  побутових  приміщень  мають  бути

обладнані вішалками чи відкритими шафами з підставками для взуття.

    12.4. Не   дозволяється   сумісне   зберігання   санітарного,

спеціального та домашнього одягу.

    12.5. Спеціалізовані цехи  з  виробництв  ікри  повинні  мати

окремі від загальнозаводських побутові приміщення.

    12.6. Приміщення, в яких розміщені душові і гардеробні, мають

бути суміжними і обладнаними відкритими і закритими кабінами.

    12.7. Стіни в душових, гардеробних та санітарних вузлах мають

бути  облицьовані глазурованою плиткою на висоту 2 м,  а вище - до

несучих  конструкцій  -   пофарбовані   емульсійними   чи   іншими

вологостійкими    фарбами,    дозволеними    органами   державного

санітарно-епідеміологічного нагляду.

    12.8. Стелю в душових приміщеннях покривають масляною фарбою,

в  усіх  інших  приміщеннях  -  білять вапном,  підлогу покривають

керамічною плиткою.

    12.9. Побутові приміщення необхідно  щодня  після  закінчення

роботи прибирати із застосуванням мийних засобів і не рідше одного

разу на тиждень дезінфікувати.

    12.10. Санітарні вузли і обладнання кімнат гігієни  жінок  не

рідше  одного разу за зміну ретельно очищають,  промивають водою з

мийними засобами і дезінфікують.

    12.11. Після    кожного    прибирання    туалетів     вентилі

водопровідних кранів, ручки, затвори дверей та інші поверхні, яких

торкаються  руки  робітників,  протирають   спеціально   виділеною

серветкою, змоченою дезрозчином.

    12.12. Унітази, у міру забруднення очищають від нальоту солей

10 %-ним розчином щавлевої кислоти,  бісульфатом натрію чи  іншими

мийними засобами і промивають водою.

    12.13. Для  прибирання  санвузлів  необхідно  використовувати

спеціальний інвентар, який відрізняється забарвленням, маркуванням

і   має  зберігатися  окремо  від  прибирального  інвентарю  інших

приміщень.

    12.14. Туалети дезінфікують розчином хлорного  препарату,  що

містить 500 мг/куб.  дм активного хлору, та іншими дезінфекційними

засобами не рідше двох разів за зміну.

    Після кожного прибирання весь прибиральний інвентар занурюють

на 2   год.   в   дезрозчин   хлорного   препарату,  який  містить

500 мг/куб. дм активного хлору.

    12.15. Туалети   повинні   бути   каналізовані,  мати  шлюзи,

обладнані вішалками для санітарного одягу,  раковини з підведенням

гарячої  та  холодної  води  для  миття  рук.  Унітази  мають бути

обладнані   педальним   спуском,   а   туалети   -   дверима,   що

самозакриваються.

    12.16. На  двері  туалету необхідно повісити табличку "Вхід у

санітарному одязі  заборонений".  Туалети  забезпечують  туалетним

папером,   милом,   дезінфекційними  розчинами  для  обробки  рук,

електрорушниками.

    12.17. На підлозі перед туалетом повинен бути  килимок,  який

необхідно змочувати два-три рази за зміну дезінфекційним розчином.

       13. Заходи з попередження появи комах та гризунів

    13.1. На  переробних  підприємствах та суднах не допускається

наявність гризунів та комах (мух, тарганів, комірних шкідників).

    13.2. Адміністрація    підприємства    повинна    забезпечити

проведення  протягом  усього  року  заходів  з  попередження появи

гризунів та комах на території та в усіх приміщеннях.

    13.3. Для проведення дезінсекції та дератизації адміністрація

підприємства  повинна  укладати  договір з відділом профілактичної

дезінсекції територіальної санітарно-епідеміологічної станції.

    13.4. Профілактичну   дезінсекцію   проводять   лише    після

закінчення   роботи   підприємства   у  санітарний  день.  Обробці

підлягають тільки стіни, стеля та віконні рами.

    Забороняється обробка підлоги,  обладнання,  інвентарю. Перед

початком   роботи,   після   дезінсекції,    необхідно    провести

провітрювання і ретельне прибирання приміщень.

    13.5. У  літній  період  вікна  в усіх виробничих і побутових

приміщеннях мають бути закриті сіткою.

    Для знищення  мух  допускається застосовувати клейкі стрічки,

які не повинні розміщуватися над виробничою лінією.

    13.6. З метою попередження появи тарганів необхідно закривати

щілини   у   перегородках,  стінах,  шафах  тощо  і  не  допускати

накопичення залишків харчових продуктів.

    При появі   тарганів   слід   провести   ретельне  прибирання

приміщень і ошпарювання місць скупчення комах.

    13.7. Для захисту від проникнення гризунів щілини у  підлозі,

отвори  в  стелі,  навколо  технічних  відводів трубопроводів тощо

закриваються цеглою,  цементом або листовим залізом.  Вентиляційні

отвори і канали повинні бути закриті металевими сітками з отворами

не більше 0,25 х 0,25  см,  а  люки  обладнані  щільно  прилеглими

кришками або металевими решітками.

    13.8. При  реконструкції  і  ремонті  підприємств необхідно в

повному   обсязі   проводити    будівельно-технічні    заходи    з

конструктивного   захисту   споруд  і  приміщень  від  проникнення

гризунів.

    13.9. У випадку появи гризунів застосовують механічні  засоби

їх знищення.

    Застосування хімічних  засобів  для  знищення   тарганів   та

гризунів   допускається   тільки   при   проведенні   цих  заходів

спеціалістами-дератизаторами.

    13.10. Забороняється залишати і  зберігати  на  підприємствах

засоби,   що   застосовуються   для   проведення   дезінсекції   і

дератизації.

             14. Обов'язки та відповідальність щодо

                дотримання цих санітарних правил

    14.1. Адміністрація підприємства зобов'язана забезпечити:

    - необхідні умови  для  виготовлення  продукції  гарантованої

якості;

    - проходження працівниками профілактичних медичних оглядів  у

терміни,          встановлені         закладами         державного

санітарно-епідеміологічного нагляду;

    - відвідування  працівниками занять з гігієнічного навчання і

здавання заліків один раз на 2 роки,  а  також  при  прийманні  на

роботу;

    - усі цехи - аптечками для надання першої медичної  допомоги,

а також профілактично-захисними засобами для шкіри рук;

    - кожного робітника - трьома комплектами санітарного одягу;

    - централізоване  прання,  ремонт,  заміну  санодягу  в  міру

потреби;

    - наявність  достатньої  кількості  прибирального  інвентарю,

мийних та дезінфекційних засобів, мила, рушників, серветок;

    - робітників  -  особистими  медичними  книжками,  а  цехи  -

санітарними журналами,  журналами щозмінного огляду працівників на

гнійничкові захворювання та іншою документацією встановленої форми

(пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою);

    - організацію   проведення   дератизаційних,   дезінфекційних

заходів.

    14.2. Адміністрація зобов'язана ознайомити кожного працівника

з цими санітарними правилами та вимагати виконання їх вимог.

    14.3. Адміністрація зобов'язана притягати до відповідальності

осіб,  винних у порушенні технологічних  та  санітарно-гігієнічних

режимів виробництва,  а також здійснювати заходи щодо оперативного

усунення виявлених недоліків.

    14.4. Відповідальність    за     санітарно-технічний     стан

підприємства  і  за  виконання цих санітарних правил несе керівник

підприємства.

    14.5. Відповідальність  за  санітарний  стан  ділянки,  цеху,

відділення,  допоміжних  приміщень  та обладнання несуть начальник

цеху  (ділянки),  завідувач   виробництвом,   майстер,   завідувач

складами  (за  підпорядкуванням)  чи особи,  призначені керівником

підприємства.

    14.6. Відповідальність  за  виконання  правил   особистої   і

професійної   гігієни,   за   утримання   свого   робочого  місця,

обладнання, інвентарю несе кожен робітник.

    14.7. Винні  у   порушені   вимог   цих   санітарних   правил

притягаються  до  відповідальності  згідно з чинним законодавством

України.

Начальник Головного

санітарно-епідеміологічного

управління МОЗ України                               С.П.Бережнов

                                     Додаток 1

                         ДОЗВІЛ  N ___

        на право виготовлення продукції з риби та інших

       водних живих ресурсів у встановленому асортименті

                    (за видами або групами)

    для ________________________________________________________

                      (назва підприємства)

    На підставі   висновку  державної  санітарно-епідеміологічної

експертизи N______ від ______________  про  відповідність  об'єкту

вимогам  санітарного  законодавства  під особисту відповідальність

директора  (прізвище,  ім'я,  по  батькові),  головного   інженера

(прізвище,  ім'я,  по батькові), завідувача лабораторії (прізвище,

ім'я, по батькові) дозволяється:

    з ____________________   до _____________________

      (число, місяць, рік)       (число, місяць, рік)

    виготовляти продукцію у такому асортименті:

------------------------------------------------------------------

|  N  | Найменування |  Нормативні   | Вид  | Документ на режим  |

| з/п |  продукції   |  документи    | тари | стерилізації або   |

|     |  або групи   |  на готову    |      |   пастеризації     |

|     |              |  продукцію    |      |   (ким та коли     |

|     |              | (ГОСТ, ГСТУ,  |      |   затверджений)*   |

|     |              |  ТУ У)        |      |                    |

------------------------------------------------------------------

                           Найменування організації, яка видала

                           дозвіл (посада, особистий підпис, його

                           розшифрування, дата, печатка)

                           Особливі відмітки (у разі внесення

                           змін в асортимент продукції, що

                           виготовляється)

--------------

    * Заповнюється для консервів.

                                     Додаток 2

                             ЖУРНАЛ

        лабораторно-виробничого контролю водопостачання

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Дата, |Місце  |Кількість  |Кількість|Кількість    |Уміст      |Органо-   |Хімічні    |Висновок|Ужиті |Підписи|

|  час  |відбору|мікро-     |бактерій |спор         |залишкового|лептичні  |показники  |        |заходи|мікро- |

|відбору|проб   |організмів |групи    |мезофільних  |хлору,     |показники |(загальна  |        |      |біолога|

| проб  |       |в 1 куб. см|кишкових |клостридій   |мг/куб. дм |(запах,   |твердість, |        |      |та     |

|       |       |           |паличок в|в 100 куб. см|           |смак,     | вміст     |        |      |хіміка |

|       |       |           |1 куб. дм|             |           |присмак,  | свинцю,   |        |      |       |

|       |       |           |води     |             |           |каламут-  | миш'яку,  |        |      |       |

|       |       |           |(колі-   |             |           |ність, за-| фтору,    |        |      |       |

|       |       |           |індекс)  |             |           |барвлення | міді,     |        |      |       |

|       |       |           |         |             |           |тощо)     | цинку     |        |      |       |

|       |       |           |         |             |           |          | тощо),    |        |      |       |

|       |       |           |         |             |           |          |мг/куб. дм |        |      |       |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     Додаток 3

                         ВИМОГИ ДО ВОДИ

                                                        Таблиця 1

------------------------------------------------------------------

|                           |           | Максимально допустима  |

|                           |   Об'єм   |   концентрація (МДК)   |

|       Назва показника     |  зразка,  |------------------------|

|                           |  куб. см  |   Метод    |   Метод   |

|                           |           | мембранних | граничних |

|                           |           |  фільтрів  | розведень |

|                           |           |            |   (НІЧ)   |

|---------------------------+-----------+------------+-----------|

| Загальна кількість        |           |            |           |

| Колі-форм                 |    100    |      0     |    < 1    |

|---------------------------+-----------+------------+-----------|

| Кількість фекальних       |           |            |           |

| Колі-форм                 |    100    |      0     |    < 1    |

|---------------------------+-----------+------------+-----------|

| Фекальні стрептококи      |    100    |      0     |    < 1    |

|---------------------------+-----------+------------+-----------|

| Сульфітредукуючі          |           |            |           |

| клостридії                |     20    |      -     |   <= 1    |

------------------------------------------------------------------

                                                        Таблиця 2

-----------------------------------------------------------------------

| Назва показника |  Температура   |Об'єм зразка|Основний| Максимально|

|                 |термостатування,|для посіву, | рівень |  допустима |

|                 |    град. C     |  куб. см   |        |концентрація|

|                 |                |            |        |   (МДК)    |

|-----------------+----------------+------------+--------+------------|

| Загальне число  |                |            |        |            |

| бактерій у воді,|       37       |      1     |   10   |      -     |

| яка призначена  |                |            |        |            |

| для використання|                |            |        |            |

| людьми          |       22       |      1     |   100  |      -     |

|-----------------+----------------+------------+--------+------------|

| Загальне число  |                |            |        |            |

| бактерій у воді,|       37       |      1     |    5   |      20    |

| призначеній для |                |            |        |            |

| замкнених       |                |            |        |            |

| ємностей        |       22       |      1     |    20  |      100   |

-----------------------------------------------------------------------

                                     Додаток 4

                             ВИМОГИ

      до санітарної обробки консервних та пресервних банок

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|   Назва тари   |    Замочування   |     Миття       | Споліскування |   Знезаражування   |    Сушіння       |

|                |   та механічне   |                 |               |                    |                  |

|                |     очищення     |                 |               |                    |                  |

|----------------+------------------+-----------------+---------------+--------------------+------------------|

| Металеві банки |        -         | Гарячою         |       -       | Гострою парою чи   | Стікання вологи  |

|                |                  | проточною водою |               | у 0,004 %-ному     | з перевернутих   |

|                |                  | з температурою  |               | (1 г на            | банок.           |

|                |                  | 65-85 град. C   |               | 25 куб. дм води)   | Підсушування у   |

|                |                  |                 |               | розчині            | струмені повітря |

|                |                  |                 |               | марганцево-кислого | з температурою   |

|                |                  |                 |               | калію.             | 60-65 град. C    |

|                |                  |                 |               | Споліскування у    |                  |

|                |                  |                 |               | проточній воді -   |                  |

|                |                  |                 |               | 2 хв. Розчин       |                  |

|                |                  |                 |               | марганцево-кислого |                  |

|                |                  |                 |               | калію замінюють    |                  |

|                |                  |                 |               | при появі бурого   |                  |

|                |                  |                 |               | забарвлення        |                  |

|----------------+------------------+-----------------+---------------+--------------------+------------------|

| Скляні банки   |                  | Гарячою водою з |   Два рази    |      Те саме       |      Те саме     |

| чисті, нові та |        _         | температурою    |               |                    |                  |

| кришки до них  |                  | 65-85 град. C   |               |                    |                  |

|                |                  | Гарячою         |               |                    |                  |

|                |                  | проточною водою |               |                    |                  |

|                |                  | з температурою  |               |                    |                  |

|                |                  | 65-85 град. C   |               |                    |                  |

|----------------+------------------+-----------------+---------------+--------------------+------------------|

| Скляні банки,  |У 3 %-ному розчині| 3 %-ним лужним  | Дворазове     | Гострою парою або в| Шляхом стікання  |

| які були у     | каустичної соди  | розчином        | промивання у  | 0,004 %-ному       | (банки  в        |

| вжитку         | або у 2 %-ному   | з температурою  | гарячій воді  | (1 г на 25 куб. дм | перевернутому    |

|                | розчині силікату | 65-85 град. C   | з температурою| води) розчині      | вигляді) або     |

|                | натрію, або      |                 | 65-85 град. C | марганцево-кислого | струменем        |

|                | 1,5 %-ному       |                 | та тиском води| калію.             | гарячого повітря |

|                | розчині          |                 | 2 кг/кв. см   | Споліскування в    | з температурою   |

|                | тринатрійфосфату |                 |               | проточній воді -   | 65-85 град. C    |

|                | не менше 10 хв.* |                 |               | 2 хв. Розчин       |                  |

|                |                  |                 |               | марганцево-кислого |                  |

|                |                  |                 |               | калію замінюють    |                  |

|                |                  |                 |               | при появі бурого   |                  |

|                |                  |                 |               | забарвлення        |                  |

|----------------+------------------+-----------------+---------------+--------------------+------------------|

| Полімерні банки|                  |                 |  У проточній  |                    |У струмені повітря|

| і кришки (крім |        -         |         -       |     воді      |          -         | з температурою   |

| банок з полі-  |                  |                 |з температурою |                    | 65-85 град. C    |

| вінілхлоридної |                  |                 | 65-85 град. C |                    |                  |

| плівки         |                  |                 |               |                    |                  |

| (ПХВ)** нові,  |                  |                 |               |                    |                  |

| чисті          |                  |                 |               |                    |                  |

|----------------+------------------+-----------------+---------------+--------------------+------------------|

| Нові полімерні | В 1 %-ному       |     У воді      | У проточній   | У 0,004 %-ному     | Шляхом стікання  |

| банки          | розчині          | з температурою  | воді за       | (1 г на            | (банки у         |

| (з порушенням  | кальцинованої    | 60-65 град. C   | температури   | 25 куб. дм води)   | перевернутому    |

| зберігання і   | соди з           | протягом 2 хв.  | 60-65 град. C | розчині            | вигляді) або в   |

| упаковки)      | температурою     |                 | протягом 2 хв.| марганцево-кислого | струмені гарячого|

|                | 60-65 град. C    |                 |               | калію              | повітря          |

|                | не менше 10 хв.  |                 |               | протягом 5 хв.     | (60-65 град. C)  |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

    * Можлива заміна іншими мийними засобами.

    ** Для полімерних банок з ПХВ  температурний  режим  на  всіх

етапах санітарної обробки банок 40-45 град. C.

                                     Додаток 5

                            ПЕРЕЛІК

       мийних засобів для санітарної обробки обладнання,

                  інвентарю, тари, транспорту

----------------------------------------------------------------------------------

|      Назва       |Концентрація,|     Призначення      |    Характеристика      |

|  мийного засобу  |      %      |                      |    мийного засобу      |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Каустична сода   |  1,0 - 2,0  | Для механізованого   | Їдкий натр. Безбарвна  |

|                  |             | миття обладнання,    | кристалічна речовина.  |

|                  |             | тари, трубопроводів. | Добре розчиняється у   |

|                  |     0,2     | Для миття обладнання,| воді, утворюючи        |

|                  |             | інвентарю і тари     | розчини з високим рН.  |

|                  |             | ручним способом.     | Гігроскопічний.        |

|                  |     2,0     | Для миття підлоги,   | Гарячі розчини         |

|                  |             | транспортних засобів | омилюють забруднені    |

|                  |             |                      | поверхні, гідролізують |

|                  |             |                      | білки, розщеплюють     |

|                  |             |                      | вуглеводи              |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Кальцинована сода|  1,0 - 3,0  | Для механізованого   | Зневоднений вуглекислий|

|                  |             | миття обладнання,    | натрій. Білий          |

|                  |             | інвентарю,           | дрібнокристалічний     |

|                  |             | трубопроводів,       | порошок. Добре         |

|                  |             | підлоги, стін        | розчиняється у воді.   |

|                  |             | виробничих приміщень.| Гарячі (50-60 град. C) |

|                  |     0,5     | Для ручного миття    | розчини омилюють жирові|

|                  |             |обладнання, інвентарю,| забруднення, руйнують  |

|                  |             | трубопроводів,       | білкові плівки на      |

|                  |             | підлоги, стін        | поверхні обладнання    |

|                  |             | виробничих приміщень.|                        |

|                  |  1,0 - 2,0  | Для миття            |                        |

|                  |             | поліетиленової тари. |                        |

|                  |  2,0 - 3,0  | Для миття            |                        |

|                  |             | обладнання жиро-     |                        |

|                  |             | борошняного          |                        |

|                  |             | виробництва, підлоги.|                        |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Препарат "Каспос"|  2,0 - 3,0  | Для механізованого   | Каустована содо-поташна|

|                  |             | миття обладнання,    | суміш. Рідина          |

|                  |             | інвентарю, тари,     | жовтуватого кольору.   |

|                  |             | трубопроводів        | Містить 40-42% їдких   |

|                  |             |                      | лугів. Добре           |

|                  |             |                      | розчиняється у воді    |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Препарат "Демп"  |     2,0     | Для миття            | Порошок білого або     |

|                  |             | транспортерів, тари, | світло-жовтого кольору.|

|                  |             | транспортних засобів | До складу входять      |

|                  |             |                      | алкілсульфат, сода     |

|                  |             |                      | каустична,             |

|                  |             |                      | тринатрійфосфат та     |

|                  |             |                      | сода кальцинована      |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Метасилікат      |     0,1     | Для миття обладнання,| Білий кристалічний     |

| натрію           |             | інвентарю, тари      | порошок. Використовують|

|                  |             |                      | як антикорозійну       |

|                  |             |                      | добавку до розчинів    |

|                  |             |                      | каустичної та          |

|                  |             |                      | кальцинованої соди     |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Препарат "Вімол" |  0,5 - 1,0  | Для миття обладнання,| Білий порошок, який    |

|                  |             | інвентарю, тари з    | містить синтонол ДС10, |

|                  |             | алюмінію, поліетилену| триполіфосфат натрію,  |

|                  |             |                      | соду кальциновану,     |

|                  |             |                      | суфат натрію, воду.    |

|                  |             |                      | Розчин готують при     |

|                  |             |                      | перемішуванні у гарячій|

|                  |             |                      | воді (55-60 град. C)   |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

|Препарат "Прогрес"|  0,3 - 0,5  | Для миття обладнання,| Синтетичний мийний     |

|                  |             | інвентарю            | засіб. Рідина          |

|                  |             |                      | бурштинового кольору.  |

|                  |             |                      | Легко розчиняється     |

|                  |             |                      | у воді                 |

|------------------+-------------+----------------------+------------------------|

| Алкилсульфат     |    0,2      | Для миття обладнання,| Прозора, флюоресціююча |

| амонію           |             | інвентарю.           | рідина без запаху.     |

|                  |    0,02     | Для миття            | Ефективність дії не    |

|                  |             | поліетиленової тари  | залежить від твердості |

|                  |             |                      | води                   |

----------------------------------------------------------------------------------

                                     Додаток 6

                            ПЕРЕЛІК

         дезінфекційних та мийно-дезінфекційних засобів

               для санітарної обробки обладнання,

                  інвентарю, тари, транспорту

-----------------------------------------------------------------------------------

|      Назва       |Концентрація,|     Призначення      |    Характеристика       |

|      засобу      |      %      |                      |        засобу           |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Хлорне вапно     |    10,0     | Для приготування     | Порошок білого кольору, |

|                  |             | робочих розчинів.    | містить 26-36% активного|

|                  |     0,1     | Для дезінфекції рук. | хлору, з різким запахом,|

|                  | 0,2 - 0,3   | Для дезінфекції      | вибухонебезпечний.      |

|                  |             | обладнання,          | Хлорне вапно, що містить|

|                  |             | інвентарю, тари.     | менш як 15% активного   |

|                  |     0,5     | Для дезінфекції      | хлору, непридатне для   |

|                  |             | дерев'яного,         | дезінфекції, У водних   |

|                  |             | пластмасового        | розчинах зберігає       |

|                  |             | інвентарю.           | активність не більше    |

|                  |     1,0     | Для дезінфекції      | 5 діб. Має сильну       |

|                  |             | робочих приміщень.   | окиснювальну дію,       |

|                  |     2,0     | Для дезінфекції      | кородує метали. У сухому|

|                  |             | палуби, ванн на      | вигляді розкладається   |

|                  |             | суднах для приймання | під дією вологи,        |

|                  |             | риби, транспорту,    | вуглекислоти, світла    |

|                  |             | рибоприймального     | та високої температури  |

|                  |             | майданчика.          |                         |

|                  |     5,0     | Для обробки раковин, |                         |

|                  |             | умивальників,        |                         |

|                  |             | унітазів             |                         |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Дихлордиме-      | 0,003 - 1,0 | Для дезінфекції      | Має бактерицидну,       |

| тилгідрантіон    |             | обладнання на суднах,| спороцидну активність.  |

|                  |             | які виробляють       | Містить 70% активного   |

|                  |             | консерви             | хлору. Розчин готують   |

|                  |             |                      | за температури води     |

|                  |             |                      | 60-80 град. C.          |

|                  |             |                      | Не викликає корозії     |

|                  |             |                      | металу                  |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Хлоран марок М, Т|  0,2 - 0,3  | Для миття та         | Сипкий порошок світлих  |

|                  |             | дезінфекції          | тонів з помірним запахом|

|                  |             | обладнання,          | хлору, хлоран марки Т   |

|                  |             | інвентарю, тари      | випускають у таблетках. |

|                  |             |                      | Добре розчиняється у    |

|                  |             |                      | воді. Водні розчини     |

|                  |             |                      | зберігають активність   |

|                  |             |                      | протягом 24 год. Поєднує|

|                  |             |                      | мийні властивості з     |

|                  |             |                      | дезінфекційними. Видаляє|

|                  |             |                      | жирові та білкові плівки|

|                  |             |                      | з поверхні обладнання,  |

|                  |             |                      | не залишає нальоту,     |

|                  |             |                      | легко змивається водою  |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Дезмол           |     0,5     |       Те саме        | Синтетичний засіб, який |

|                  |             |                      |складається з сульфанату,|

|                  |             |                      | триполіфосфату натрію,  |

|                  |             |                      | хлораміну Б. Поєднує    |

|                  |             |                      | мийні властивості з     |

|                  |             |                      | дезінфекційними. Видаляє|

|                  |             |                      | жирові та білкові плівки|

|                  |             |                      | з поверхні обладнання   |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Катамін АБ       |    0,05     | Для дезінфекції      |Має високі дезінфекційні,|

|                  |             | обладнання,          | змочувальні та          |

|                  |             | інвентарю,           | антикорозійні           |

|                  |             | трубопроводів,       | властивості.            |

|                  |             | обробки рук персоналу| Випускається у вигляді  |

|                  |             |                      | 48%-ного водного розчину|

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Хлорамін Б       |  0,8 - 1,0  | Для дезінфекції      | Натрієва сіль хлораміну |

|                  |             | обладнання,          | бензолсульфокислоти.    |

|                  |             | інвентарю, тари.     |Білий, дрібнокристалічний|

|                  |      0,5    | Для гігієнічної      | порошок зі слабким      |

|                  |             | обробки рук.         | запахом хлору. Містить  |

|                  |      2,0    | Для дезінфекції      | 25-29% активного хлору. |

|                  |             | обладнання  жиро-    | Хлорамін Б - стійка     |

|                  |             | борошняного          | сполука. Втрата         |

|                  |             | виробництва          | активного хлору протягом|

|                  |             |                      | року не перевищує 0,1%. |

|                  |             |                      | Добре розчиняється      |

|                  |             |                      | у воді. При зберіганні в|

|                  |             |                      | темному місці розчини   |

|                  |             |                      | зберігають активність   |

|                  |             |                      | протягом 15 діб. Готують|

|                  |             |                      | розчини при температурі |

|                  |             |                      | води 50-60 град. C      |

|------------------+-------------+----------------------+-------------------------|

| Хлорантіон       |  0,1 - 0,2  | Для миття та         | Сипкий порошок світлих  |

|                  |             | дезінфекції          | тонів з помірним        |

|                  |             | обладнання,          | запахом хлору. Добре    |

|                  |             | інвентарю, тари      | розчиняється у воді.    |

|                  |             |                      | Водні розчини зберігають|

|                  |             |                      | активність протягом     |

|                  |             |                      | 24 год. Препарат поєднує|

|                  |             |                      | мийні властивості з     |

|                  |             |                      | дезінфекційними. Видаляє|

|                  |             |                      | жирові та білкові плівки|

|                  |             |                      | з поверхні обладнання,  |

|                  |             |                      | не залишає нальоту,     |

|                  |             |                      | легко змивається водою  |

-----------------------------------------------------------------------------------

                                     Додаток 7

                             ЖУРНАЛ

               огляду рук і відкритих частин тіла

            на наявність гнійничкових захворювань та

            інших порушень цілості шкіряного покриву

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Прізвище,|                               Дата огляду                                         |Ужиті заходи*|

|   ім'я,   |-----------------------------------------------------------------------------------+-------------|

|по батькові|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|             |

|-----------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------------|

|           | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |

|-----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Усього    |                                                                                                 |

| оглянуто  |                                                                                                 |

|-----------+-------------------------------------------------------------------------------------------------|

| У тому    |                                                                                                 |

| числі     |                                                                                                 |

| усунуто   |                                                                                                 |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------

    * Переліковують заходи,  ужиті щодо осіб,  відсторонених  від

роботи, із зазначенням дати, прізвища, імені, по батькові, причини

відсторонення  від  роботи,  на  яку  роботу  переведений.  Умовні

позначення відміток у журналі:

    З - здоровий;

    В - відсторонений;

    (риска) - неоглянутий.

Начальник Головного

санітарно-епідеміологічного

управління МОЗ України                               С.П.БережновСпонсоры раздела: