Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Рішення Колегії № 116 від 30.11.2001 Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів

Название (рус.) Рішення Колегії № 116 від 30.11.2001 Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів
Кем принят Колегія Держбудівництва та архітектури
Тип документа Решение
Рег. номер 116
Дата принятия 30.11.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости

Про заходи Держбуду щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів

Рішення колегії від 30 листопада 2001 р. № 116

На виконання Указу Президента України від 30 жовтня 2001 року № 1022 “Про забезпечення реалізації прав громадян, принципів демократичного суспільства, відкритості і прозорості у процесі підготовки та проведення виборів 2002 року” та відповідного розпорядження Прем’ єр-міністра України А.К.Кінаха від 3 листопада 2001 року щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів, а також листа Адміністрації Президента України від 24.11. 2001 № 02-02/3180 щодо прискорення реалізації заходів з актуальних питань соціальної та житлово-комунальної сфери, з метою:

забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів влади у процесі підготовки та проведення виборів,

об’ єктивного і достовірного інформування виборців про стан житлово-комунального господарства та будівельного комплексу та перспективи їх розвитку,

недопущення викривлень та тенденційного висвітлення складних соціальних процесів у зазначених сферах на користь окремих політичних сил,

надання оперативної допомоги у розв’ язанні гострих соціально-економічних проблем, які можуть вплинути на хід виборів,

прискорення реалізації заходів з актуальних питань соціальної та житлово-комунальної сфери, зокрема реформування житлово-комунального господарства,

та враховуючи, що відповідно до Положення про Держбуд України Комітет здійснює свої повноваження безпосередньо та через підзвітні та підконтрольні йому структурні підрозділи з питань містобудування та архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства місцевих державних адміністрацій, а також установи іорганізації, що належать до сфери його управління, колегія вирішила:

1. Для забезпечення необхідних контактів з регіонами визначити членів колегії відповідальними за зв’ язки у питаннях сприяння підготовці та проведенню виборів відповідно до Конституції та законів України з керівництвом регіонів, управліннями містобудування і архітектури, капітального будівництва, житлово-комунального господарства обласних (міських) державних адміністрацій.

2. Членам колегії відповідно до п.1 рішення забезпечити налагодження тісних взаємозв’ язків з відповідними структурами місцевих органів виконавчої влади (у разі необхідності з виїздом на місце), які б сприяли створенню належних умов для реалізації конституційного права громадян вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

3. На період проведення виборів 2002 року утворити при Держбуді методичний центр для оперативного надання кандидатам у депутати, політичним партіям, об’ єднанням і блокам, іншим суб’ єктам виборчого процесу необхідної їм інформації з питань діяльності будівельного комплексу та житлово-комунального господарства у складі:

А.Беркута – перший заступник Голови Комітету;

А.Григор – начальник Управління інформаційно-аналітичного та організаційного забезпечення роботи апарату, колегії та науково-технічної ради;

А.Економов – начальник Управління містобудівної політики;

А.Кулеша – заступник начальника Управління економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства;

Т.Шарапова – начальник Управління стратегії розвитку будівельного комплексу;

О.Мільнер – начальник Управління реформування та розвитку водопровідно-каналізаційного господарства;

С.Кремена – начальник Відділу стратегії розвитку комунальної теплоенергетики;

В.Папка – начальник Держархбудінспекції;

В.Гибелинда – начальник Відділу підвідомчих організацій.

4. Керівникам структурних підрозділів до 25 грудня 2001 року підготувати інформаційно-аналітичні матеріали щодо реального стану, проблемних питань та шляхів їх вирішення у відповідних сферах містобудування, будівництва та житлово-комунального господарства і подати їх Управлінню апарату.

Управлінню апарату (А.Григор) забезпечити узагальнення поданих матеріалів у вигляді інформаційного довідника.

Відділу підвідомчих організацій (В.Гибелинда) забезпечити тиражування необхідної кількості довідників.

5. Першому заступникові Голови Комітету А.Беркуті, заступникам Голови Комітету В.Присяжнюку, М.Рулю у грудні-січні поточного року організувати та провести наради за участю керівників управлінь містобудування і архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства обласних (міських) державних адміністрацій для координації заходів щодо створення належних умов та сприяння проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.

6. Заступникові голови Комітету Г.Семчуку, Відділу підвідомчих організацій (В.Гибелинда) разом з Відділом кадрів, спецроботи та юридичного забезпечення (В.Купчук) провести роботу з керівниками підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління Держбуд України, з питань, пов’ язаних зі створенням належних умов та сприянням проведенню у 2002 році виборів народних депутатів України, депутатів місцевих рад, сільських, селищних і міських голів.

7. Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду (М.Каплун) протягом 2002 року розробити нову редакцію проекту Житлового кодексу України з урахуванням норм Цивільного кодексу, зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення останньої редакції законопроекту, та Рішення Конституційного Суду України від 14.11.2001 № 1-31 щодо прописки.

8. Управлінню економічного аналізу та методологічного забезпечення реформування житлово-комунального господарства (А.Кулеша):

для забезпечення посилення контролю за обґрунтованістю формування тарифів на житлово-комунальні послуги забезпечити затвердження у першому кварталі 2002 року Методичних рекомендацій з планування, обліку та калькулювання собівартості робіт (послуг) на підприємств і в організаціях житлово-комунального господарства та Порядку ціноутворення на послуги централізованого теплопостачання;

запровадити щоквартальний моніторинг відповідності фактичних витрат на житлово-комунальні послуги затвердженим в установленому порядку тарифам.

9. Координацію та контроль за виконанням зазначених заходів покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’ язків.

Голова колегії

В.Череп

_________

та контроль за виконанням зазначених заходів покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обов’ язків.Спонсоры раздела: