Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Наказ №125 від 18.05.2001 Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури

Название (рус.) Наказ №125 від 18.05.2001 Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури
Кем принят Не определен
Тип документа Приказ
Рег. номер 125
Дата принятия 18.05.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости

Про скасування наказу від 28.02.2000 № 34 та затвердження форм Реставраційного завдання і Планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури

Наказ від 18 травня 2001 р. № 125

На підставі листа Міністерства юстиції України від 19.04.2001 №33-9607 та з метою забезпечення якості науково-проектної документації на реставрацію пам'яток архітектури та реставраційно-ремонтних робіт на пам'ятках архітектури, єдності вимог до нормативно-технічної документації у сфері реставрації пам'яток архітектури наказую:

1. Скасувати наказ від 28.02.2000 № 34 ''Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 1999 р. №2328 ''Про Порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу'' в частині, що стосується пам'яток містобудування і архітектури''.

2. Встановити, що до затвердження Державних будівельних норм ''Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації на ремонтно-реставраційні роботи на пам'ятках архітектури і містобудування'' діють реставраційні норми і правила РНиП 102-84 ''Тимчасова інструкція про склад, порядок розробки, погодження і затвердження науково-проектної документації на реставрацію пам'яток історії та культури" (затверджено Мінкультури СРСР, наказ від 23.08.84 № 203 за погодженням з Держбудом СРСР), які включені до чинного ''Переліку нормативних документів у галузі будівництва, що діють на території України''.

3. Затвердити форму реставраційного завдання на розроблення науково-проектної документації для реставрації пам'яток архітектури (додаток 1).

4. Затвердити форму планового завдання на реставрацію пам'яток архітектури (додаток 2).

5. Вартість розроблення реставраційного завдання і планового завдання розраховується по таблицях Тимчасового збірника цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури, затвердженого наказом Держбуду від 24 червня 1991 року № 75, із застосуванням нормативних індексів, що затверджуються Держбудом України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника голови Комітету В.Присяжнюка.

Голова Комітету

В.Гусаков

 

Додаток 1

до наказу Держбуду України

від 18.05.2001 р. № 125

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник _____________________

(назва державного органу охорони пам'яток

_________________________

містобудування і архітектури)

_______________________________

________________________ 20__ р.

Реставраційне завдання

на розроблення науково-проектної документації

1.

Назва об'єкту:_________________________________________________________

2.

Підстава для розроблення науково-проектної документації: _____________

______________________________________________________________________

3.

Замовник ____________________________________________________________

4.

Місцезнаходження (адреса) об'єкту: ___________________________________

______________________________________________________________________

5.

Категорія охорони (дата і номер рішення про взяття на

державний облік, охоронний номер) ______________________________________

6.

Коротка історична довідка: ___________________________________________

_____________________________________________________________________

7.

Характеристика проведених раніше реставраційних робіт (дата проведення, проектна і підрядна організації, науковий керівник, місце зберігання документації, характер виконаних робіт)___________________________________

_____________________________________________________________________

8.

Характеристика та технічний стан об'єкта: ____________________________

_____________________________________________________________________

9.

Характер запланованих робіт: _______________________________________

10.

Впорядження (благоустрій) території в межах: ________________________

11.

Умови пристосування пам'ятки до сучасних потреб: ___________________

____________________________________________________________________

12.

Склад науково-дослідних і вишукувальних робіт: ______________________

Попередні роботи: ___________________________________________________

Архівні та бібліографічні дослідження, складання історичної довідки:_____________________________________________________________

Натурні дослідження, обміри, зондажі, шурфи: ________________________

Стереофотограмметрія: ______________________________________________

Археологічні дослідження: ___________________________________________

Інженерні, геологічні та гідрогеологічні дослідження з висновками

та рекомендаціями: __________________________________________________

Лабораторні дослідження будівельних, опоряджувальних

матеріалів: __________________________________________________________

Фотофіксація: _____________________________________________________

13.

Склад і стадійність проекту: _________________________________________

Ескізний проект: ____________________________________________________

Комплексний ескізний проект реставрації і пристосування: ___________

ПОБ, ПОР: _________________________________________________________

Документація на першочергові протиаварійні роботи: ________________

Робочий проект, робоча документація: ______________________________

14.

Проектна організація: _______________________________________________

____________________________________________________________________

15.

Підрядна організація: _______________________________________________

____________________________________________________________________

16.

Порядок наукового керівництва і подання наукових звітів: ____________

17.

Особливі вимоги: ___________________________________________________

18.

Вихідні дані, що додаються до завдання (надаються замовником) :

18.1

Планове завдання

18.2

Матеріали топозйомок ділянки, гідрогеологічні вишукування

18.3

Технічні умови приєднання до комунікацій

18.4

Інші відомості, необхідні для розробки науково-проектної документації

 

Замовник _____________________________________________________________________

(підпис)

 

Узгоджено:

Проектна організація: ________________________

Науковий керівник ________________________

Підрядна організація: ________________________

Структурний підрозділ з охорони пам'яток містобудування і архітектури обласної, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій


 

Додаток 2

до наказу Держбуду України

від 18.05.2001 р. № 125

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Начальник _____________________

(назва державного органу охорони пам'яток

_______________________________ містобудування і архітектури)

________________________ 20__ р.

Планове завдання

на реставрацію

1. Об'єкт: __________________________________________________________________

2. Адреса: _________________________________________________________________

3. Короткі історична та технічна характеристики: ____________________________

___________________________________________________________________________

4. На основі якого рішення (розпорядження) видано завдання: _______________

5. Завдання видано з урахуванням наступних проектно-вишукувальних матеріалів, що знаходяться: ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

та архітектурно-планувального завдання ____________________________________

6. Вимоги до запланованих робіт на об'єкті: __________________________________

____________________________________________________________________________

7. Вимоги до пристосування пам'ятки під сучасні потреби та реставрації інтер'єрів: ___________________________________________________________________________

8. Вимоги щодо впорядження (благоустрою) території: _______________________

9. Вимоги до складу та строків проведення науково-вишукувальних робіт: ___________________________________________________________________________

10. Вимоги до стадійності, складу та змісту проекта: _________________________

___________________________________________________________________________

(необхідність представлення в ескізому проекті або в проектних пропозиціях макета, перспективи, реконструкцій інтер'єрів, варіантів проекту, технології пристосування і т.п. повинно обговорюватись окремо).

11. Вимоги до порядку проведення науково-технічного керівництва та його тривалості: ___________________________________________________________________________

 

Замовник ______________________________________________________________________

(підпис, печатка)

 


та його тривалості: ___________________________________________________________________________

 

Замовник ______________________________________________________________________

(підпис, печатка)

 
Спонсоры раздела: