Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

Название (рус.) Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України
Кем принят Не определен
Тип документа Порядок
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
ДЕРЖБУД УКРАЇНИ

Н А К А З
27.09. 2005 м.Київ № 174

Про затвердження Порядку
визначення та застосування
показників опосередкованої
вартості спорудження житла
за регіонами України

Відповідно до статті 12 Закону України "Про ціни і ціноутворення" та Положення про Державний комітет України з будівництва та архітектури, затвердженого Указом Президента України від 20.08.2002 № 725/2002,

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, що додається.

2. Управлінню цінової політики, експертизи та контролю вартості у будівництві забезпечити доведення інформації про затвердження цього Порядку до відома зацікавлених організацій.

3. Скасувати наказ Держбуду України від 18.08.2005 № 137 "Про затвердження Порядку визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України".

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Голови Комітету
А.В. Беркута

Підготовлено:

Управління цінової політики,
експертизи та контролю вартості
у будівництві
Начальник П.І.Губень

Погоджено:

Начальник Управління економіки
та стратегії розвитку будівельного комплексу
Т.О.Шарапова

Начальник Управління організаційно-
аналітичного забезпечення апарату
М.В.Омельяненко

* * *

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держбуду України

27.09.2005 № 174

Порядок
визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок установлює правила визначення та застосування показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

  •  безпосередні витрати з будівництва - витрати, пов'язані з проектуванням та затвердженням проекту будівництва житлового будинку, організацією процесу будівництва, виконанням загальнобудівельних робіт, улаштуванням внутрішньобудинкових інженерних систем, монтажем та придбанням інженерного обладнання, електромеханічного та іншого устатковання, благоустроєм та спорудженням внутрішньомайданчикових інженерних мереж, уключаючи адміністративні витрати та прибуток підрядних організацій, що компенсуються замовником, податки, збори та інші обов'язкові платежі, встановлені законодавством; 
  •  державні інвестиції - кошти державного та місцевих бюджетів; 
  •  об'єкт-представник - житловий будинок, побудований за найбільш поширеним у регіоні проектом, у звичайних, характерних для регіону геологічних умовах, із застосуванням традиційних будівельних матеріалів, обладнання, устатковання вітчизняного виробництва, з дотриманням державних будівельних норм, санітарно-гігієнічних вимог та гарантованих типологічних норм забезпечення житлом громадян. Об'єкти-представники визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями;
  •  показник опосередкованої вартості спорудження житла - вартість будівництва в розрахунку на один квадратний метр загальної площі квартир будинку, визначений на підставі вартості будівництва об'єкта-представника. 

2. Порядок розрахунку показників опосередкованої вартості спорудження житла

2.1. Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (далі - показники) щоквартально розраховуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури (далі - уповноважений орган) у першому місяці кварталу, виходячи зі структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника, скоригованої відповідно до змін рівня цін на трудові та матеріально-технічні ресурси.

Витрати, пов'язані з додатковими технічними та економічними умовами розвитку регіонів (звільнення й інженерна підготовка майданчика, компенсація витрат попереднім власникам земельної ділянки, спорудження позамайданчикових інженерних мереж, відрахування на розвиток соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів, відрахування на розвиток пожежної служби, передання місцевим органам самоврядування частки споруджуваного житла тощо), показниками не враховуються.

2.2. Базою для визначення структури безпосередніх витрат з будівництва об'єкта-представника є вихідні дані, які надаються місцевими органами виконавчої влади на запит уповноваженого органу і містять:

  •  пояснювальну записку, в якій зазначаються техніко-економічні, архітектурно-планувальні та конструктивні характеристики об'єкта-представника, рівень цін ресурсів, за якими обчислена вартість будівництва; 
  •  копію зведеного кошторисного розрахунку та підсумкові вартісні параметри до нього (у друкованому та електронному виглядах); 
  •  копію об'єктного кошторису (у друкованому та електронному виглядах); 
  •  локальні кошториси за главами зведеного кошторисного розрахунку (в електронному вигляді). 

Інформація щодо поточного рівня цін на матеріально-технічні ресурси, які використовуються при здійсненні будівельно-монтажних робіт, надається місцевими органами виконавчої влади щоквартально не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом.Спонсоры раздела: