Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


СЦПР Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 30. Медична та мікробіологічна промисловість

Название (рус.) СЦПР Збірник цін на проектні роботи для будівництва. Розділ 30. Медична та мікробіологічна промисловість
Кем принят Не определен
Тип документа СЦПР
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

МІНІСТЕРСТВО МЕДИЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР 

ЗАТВЕРДЖЕНО
протоколом Міністерства медичної та мікробіологічної промисловості СРСР
від 15 березня 1987 р. N 10 

УЗГОДЖЕНО
листом Держбуду СРСР
від 25 лютого 1987 р. N АЧ-931-6/5

Введено в дію з 1 квітня 1987 р. 

ЗБІРНИК
цін на проектні роботи для будівництва

Із змінами та  доповненнями, затвердженими
протоколом Мінмедбіопрому СРСР
від 1 грудня 1988 р.
за узгодженнням із Держбудом СРСР,
лист від 5 липня 1988 р. N АЧ-2609-6/5

Розділ 30
Медична та мікробіологічна промисловість

ВКАЗІВКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ЦІН

1. У даному розділі наведено укрупнені комплексні ціни для визначення вартості проектування підприємств, а також окремих будівель і виробництв медичної та мікробіологічної промисловості.

2. Комплексні ціни встановлені на показник потужності, продуктивності, обсягу, місткості, протяжності або іншого показника для одного визначеного складу цехів, відділень, виробництв, будівель і споруд і даного виробництва або підприємства.

3. При виконанні проектної документації з урахуванням застосування комплектно-блокового методу монтажу устаткування, трубопроводів і конструкцій, вартість проектування визначається з коефіцієнтом (до тих розділів, проектування яких ускладнюється):

а) на стадії "проекту" 

- 1, 2 

б) на стадії "робочого проекту" 

- 1, 3 

в) на стадії "робочої документації" 

- 1, 3. 


4. При виконанні робочого проекту і робочої документації модельно-макетним методом з виготовленням і передачею макета замовнику, вартість проектування визначається за цінами розділу К = 1,25.

5. Вартість переоцінки закуповуваного по імпорту устаткування і матеріалів у вітчизняні оптові ціни і відповідний перерахунок локальних, об'єктних і зведених кошторисів на будівництво, визначаються в розмірі 10 % від вартості розроблення відповідних комплектів робочої документації.

6. У випадку застосування нових технологічних схем і процесів, мікропроцесорної техніки, робототехніки та інших новітніх засобів автоматизації до цін технологічної частини проектів за узгодженням із замовником застосовується коефіцієнт до 1,4 залежно від трудомісткості робіт.

7. Вартість розроблення проектно-кошторисної документації, що передбачає застосування трубопроводів з труб, футерованих неметалевими матеріалами, емальованих, скляних, неметалевих матеріалів і таких, що потребують розроблення аксонометричних схем трубопроводів, визначається з застосуванням коефіцієнта 1,15 на стадіях "робочий проект" і "робоча документація" до тих розділів ПКД, розроблення яких ускладнюється.

8. Вартість проектування виробництв з почерговим наробітком на сполучених вузлах і лініях двох і більше видів препаратів визначається підсумовуванням повної ціни більшого за вартістю виробництва і цін на проектування виробництв інших препаратів із застосуванням коефіцієнта до 0,7.

9. При комплектуванні будівництв устаткуванням і виробами проектною організацією вартість витрат визначається за цінами розділу з коефіцієнтом 1,1.

10. Вартість складання вихідних вимог на розроблення нового технологічного устаткування індивідуального виготовлення, включаючи нетипове і нестандартизоване, визначається додатково за табл. 10-6 розд. 10.

11. Цінами даного розділу не передбачено проектування виробництв вакцийних препаратів, імуномодуляторів, а також біологічно активних речовин, що отримуються з використанням мікроорганізмів, у тому числі генноінженерних штамів і культур клітин.

12. Цінами даного розділу окрім робіт, обговорених у Загальних вказівках Збірника, не враховано вартість проектування:

дренажу і водозниження;

рекультивації землі;

котельної, установок "ВОТ";

установок отримання водню;

установок спеціального очищення води;

установок очищення викидів в атмосферу;

трансформаторних підстанцій напругою 35 кВ і вище;

автоматизованих систем оперативно-диспетчерського управління (АСОДУ);

автоматизованих систем обліку електроенергії та енергоносіїв (АСУЭР);

комплексної мережі засобів зв'язку і передачі інформації для автоматизованих систем АСОДУ й АСУЭР;

санітарних зон промислових підприємств;

позамайданчикових очисних споруд;

мереж і споруд на майданчику підприємств (електропостачання, теплопостачання, водопостачання, каналізації, зв'язку тощо) для сторонніх споживачів і житлово-цивільного будівництва;

аварійної і протидимової вентиляції (відповідно до СНиП 2.04.05-86);

автоматичного відключення вентиляційних мереж при пожежі;

розроблення проектів термоізоляції та хімзахисту устаткування і трубопроводів;

розрахунку кількісної оцінки вибухонебезпечності технологічних об'єктів (стадій, блоків) і категорійності приміщень;

узгодження опитувальних листів;

розрахунку гранично припустимих викидів (ПДВ) і гранично припустимих концентрацій (ПДК).

13. Вартість робіт, пов'язаних з вибором майданчика, з висновком про можливість використання його для будівництва підприємств, будівель і споруд, визначається за цінами даного розділу з застосуванням коефіцієнта до 0,1 від вартості проекту.

14. При користуванні даним розділом Збірника необхідно керуватися також Загальними вказівками щодо застосування Збірника цін на проектні роботи для будівництва.

ЦІНА НА РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

ГЛАВА 1. МЕДИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ

1. У даній главі наведено ціну на розроблення проектно-кошторисної документації окремих виробництв хіміко-фармацевтичної промисловості (виробництва синтетичних лікарських засобів, виробництва готових лікарських засобів, виробництва антибіотиків, вітамінів і коферментів), комплексів та окремих цехів і споруд виробництва медичних виробів із скла, виробництва виробів медичної техніки.

2. Вартість проектування окремих виробництв типу вакцин, сироваток, кровозамінювачів і амінокислот тощо визначається за цінами на проектування аналогічних їм за технологією виробництв антибіотиків (табл. 30-3).

3. Вартість проектування токсичних і особливо шкідливих виробництв синтетичних лікарських засобів, готових лікарських засобів, антибіотиків визначається за цінами даної глави з коефіцієнтом 1,2.

4. Цінами табл. 30-1 - 30-7 не враховано вартість проектування:

повітряних компресорних;

спеціального осушування та отримання газів (інертні гази, азот, кисень, ацетилен, хлористий і бромистий водень тощо);

установок з переробки (знищення відходів виробництва);

газорегуляторних пунктів;

установок з оброблення відходів і утилізації їх для отримання корисної продукції або для транспортування на переробку (складування, знищення тощо);

холодильних станцій, водопровідних і каналізаційних насосних станцій, насосних станцій оборотного водопостачання, градирень;

трансформаторних підстанцій;

розподільчих пунктів напругою 6 - 10 кВт;

лабораторій, механічних майстерень, лікарських пунктів, столових, гаражів, складів, зарядних станцій;

локальних очисних споруд.

5. Вартість проектування підприємств або комплексу виробництв синтетичних хіміко-фармацевтичних препаратів, вітамінів, антибіотиків і готових лікарських засобів визначається підсумовуванням цін на проектування основних виробництв, що входять до нього, передбачених табл. 30-1 - 30-4, з цінами на проектування об'єктів підсобно-виробничого, допоміжного і загальнозаводського призначення, внутрішньомайданчикових інженерних мереж і споруд підсобно-виробничого, допоміжного і загальнозаводського призначення, внутрішньомайданчикових інженерних мереж і комунікацій, генерального плану і транспорту для даного комплексу, вартість яких визначається додатково за цінами даного розділу та інших спеціалізованих розділів Збірника.

За необхідності комплексна вартість проектування (для ТЕО, ТЕР тощо) може бути визначена застосуванням до вартості проектування основних об'єктів будівництва коефіцієнта 1,4 для об'єктів реконструкції, а для визначення комплексної вартості заводу, що будується наново, - 1,6, який враховує проектування об'єктів підсобного та обслуговувального призначення, внутрішньомайданчикових інженерних мереж і споруд, а також генерального плану і транспорту. До комплексної ціни, визначеної таким шляхом, не входять позамайданчикові об'єкти і споруди.

6. Вартість проектування заводів і виробництв з випуску голок і шприців одноразового застосування, медичних виробів із полімерних матеріалів, а також технологічного устаткування для медичної і мікробіологічної промисловості визначається за табл. 30-7.

7. При реконструкції (розширенні) діючих виробництв розділ "Охорона атмосферного повітря" виконується відповідно до ОНД 1-84 для всього підприємства, включаючи виробництва, які не підлягають реконструкції (розширенню), але вносять внесок у забруднення повітряного басейну.

Вартість проектування даного розділу визначається підсумовуванням вартості розділу в розмірі, установленому таблицею відносної вартості виробництва, що реконструюється (розширюється), з вартістю проектування даного розділу для існуючих виробництв. За наявності на проммайданчику неорганізованих викидів (автостоянки, гаражі, зварювальні пости, вантажно-розвантажувальні дільниці тощо) вартість розділу визначається з К = 1,03.

8. При реконструкції (розширенні) діючих виробництв розділ "Охорона і раціональне використання водних ресурсів" виконується відповідно до Правил приймання виробничих стічних вод у системи каналізації населених пунктів для всього підприємства, включаючи виробництва, що не підлягають реконструкції (розширенню), але вносять внесок у водоспоживання, водовідведення і забруднення водних ресурсів.

Вартість проектування даного розділу визначається підсумовуванням вартості розділу в розмірі, установленому таблицею відносної вартості виробництва, що реконструюється (розширюється), з вартістю проектування даного виробництва для існуючих виробництв.

Таблиця 30-1. Виробництва синтетичних лікарських засобів 

N
п/п 

Найменування об'єкта проектування 

Основний показник об'єкта (потужність, площа тощо) 

Постійні величини вартості розроблення робочої документації, тис. крб. 

Відношення до вартості розроблення робочої документації 

а 

в 

проекту К1 

робочого проекту К2 

  

ВИРОБНИЦТВО ПРОТИМІКРОБНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

1. 

Виробництво діпрезину на 11 технологічних стадій потужністю
від 60 до 100 

т/рік 

48,07 

0,654 

0,37 

1,185 

2. 

Виробництво йодинолу на 4 технологічні стадії потужністю
від 650 до 1000 

- " - 

7,66 

0,0642 

0,27 

1,185 

3. 

Виробництво азидину на 20 технологічних стадій потужністю
від 10 до 20 

- " - 

48,48 

8,86 

0,37 

1,185 

4. 

Виробництво дилудину на 8 технологічних стадій потужністю
від 400 до 600 

- " - 

54,79 

0,206 

0,37 

1,185 

5. 

Виробництво нафтамону на 14 технологічних стадій потужністю
від 100 до 150 

- " - 

15,67 

0,234 

0,37 

1,185 

6. 

Виробництво ніфулину на 5 технологічних стадій потужністю
від 427 до 650 

- " - 

34,84 

0,071 

0,37 

1,185 

7. 

Виробництво наганіну на 19 технологічних стадій потужністю
від 3 до 6 

т/рік 

33,16 

22,69 

0,37 

1,185 

8. 

Виробництво метисазону на 12 технологічних стадій потужністю
від 0,5 до 1,0 

- " - 

17,27 

12,59 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВО АНТИФЕРМЕНТНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

9. 

Виробництво прозерину на 19 технологічних стадій потужністю
від 1 до 2 

- " - 

29,15 

43,53 

0,37 

1,185 

10. 

Виробництво діпразину на 19 технологічних стадій потужністю
від 3,5 до 6,0 

- " - 

9,49 

18,91 

0,37 

1,185 

11. 

Виробництво ізонітрозину на 7 технологічних стадій заданої потужності подвоєної 

  

  

  

  

  

  

ВИРОБНИЦТВО ПОЛУСИНТЕТИЧНИХ АНТИБІОТИКІВ 

  

  

  

  

  

12. 

Виробництво доксицикліну на 12 технологічних стадій потужністю
від 40 до 80 

- " - 

65,63 

2,45 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВО СНОДІЙНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

13. 

Виробництво нітразепаму на 19 технологічних стадій потужністю
від 2 до 4 

- " - 

43,81 

32,73 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВО ПСИХОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

14. 

Виробництво індопану на 19 технологічних стадій потужністю
від 0,5 до 1,0 

т/рік 

22,22 

48,66 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВО ГОРМОНАЛЬНИХ ПРЕПАРАТІВ ТА ЇХ АНАЛОГІВ 

  

  

  

  

  

15. 

Виробництво глібенкламіду на 19 технологічних стадій потужністю
від 1 до 2 

- " - 

35,39 

54,27 

0,37 

1,185 

16. 

Виробництво цикламіду на 4 технологічні стадії потужністю
від 2,7 до 4,0 

- " - 

30,46 

10,12 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВО ПРОТИПУХЛИННИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

17. 

Виробництво проспідину на 19 технологічних стадій потужністю
від 0,5 до 1,0 

- " - 

17,45 

45,88 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА СУЛЬФАМІДНИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

18. 

Виробництво сульфадиметоксину на 24 технологічних стадії потужністю
від 200 до 300 

- " - 

50,94 

0,38 

0,37 

1,185 

19. 

Виробництво сульфономометоксину на 24 технологічних стадії потужністю
від 110 до 220 

- " - 

49,86 

0,68 

0,37 

1,185 

20. 

Виробництво салазодиметоксину на 24 технологічних стадії потужністю
від 4 до 8 

т/рік 

19,4 

7,31 

0,37 

1,185 

21. 

Виробництво сульфадимезину на 24 технологічних стадії потужністю
від 500 до 800 

- " - 

40,29 

0,113 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА ПУРИНОВИХ І НА ЇХ ОСНОВІ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

22. 

Виробництво теоброміну на 21 технологічну стадію потужністю
від 300 до 400 

- " - 

37,77 

0,187 

0,37 

1,185 

23. 

Виробництво кофеїну на 21 технологічну стадію потужністю
від 500 до 700 

- " - 

46,98 

0,329 

0,37 

1,185 

24. 

Виробництво гексилтеоброміну на 21 технологічну стадію потужністю
від 27 до 40 

- " - 

11,62 

0,77 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ, ЩО ДІЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ СИСТЕМУ 

  

  

  

  

  

25. 

Виробництво тримекаїну на 25 технологічних стадій потужністю
від 2 до 4 

т/рік 

12,13 

8,06 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА АНАЛЬГЕТИКІВ 

  

  

  

  

  

26. 

Виробництво парацетамолу на 8 технологічних стадій потужністю
від 400 до 600 

т/рік 

13,41 

0,042 

0,3 

1,15 

  

ВИРОБНИЦТВА АМІНОКИСЛОТ 

  

  

  

  

  

27. 

Виробництво глютамінової кислоти на 8 технологічних стадій потужністю
від 63 до 100 

- " - 

3,38 

0,425 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА АНТИКОАГУЛЯНТІВ 

  

  

  

  

  

28. 

Виробництво неодикумарину на 13 технологічних стадій потужністю
від 0,21 до 0,5 

- " - 

8,17 

102,02 

0,37 

1,185 

29. 

Виробництво зоокумарину на 19 технологічних стадій потужністю
від 17 до 30 

- " - 

18,90 

2,37 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА ЗАСОБІВ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТКАНИННИЙ ОБМІН 

  

  

  

  

  

30. 

Виробництво глюконату кальція на 10 технологічних стадій потужністю
від 400 до 600 

- " - 

22,08 

0,082 

0,37 

1,185 

31. 

Виробництва лактату заліза на 6 технологічних стадій потужністю
від 85 до 120 

- " - 

3,95 

0,122 

0,37 

1,185 

  

ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНУ НЕРВОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

  

  

  

  

  

32. 

Виробництво карбідіну на 26 технологічних стадій потужністю
від 0,13 до 0,26 

т/рік 

2,11 

33,50 

0,37 

1,185 

33. 

Виробництво бромізовалу на 11 технологічних стадій потужністю
від 30 до 50 

- " - 

4,94 

0,249 

0,37 

1,185 

34. 

Виробництво ксероформу на 15 технологічних стадій потужністю
від 140 до 200 

- " - 

8,65 

0,146 

0,37 

1,185 

  

ВИРОБНИЦТВА АНЕСТЕЗУЮЧИХ ПРЕПАРАТІВ 

  

  

  

  

  

35. 

Виробництво декаїну на 23 технологічні стадії потужністю
від 6 до 10 

- " - 

2,79 

2,06 

0,37 

1,185 

понад 70 до 120 

- " - 

43,19 

1,035 

0,32 

1,16 

Цех перев'язувальних матеріалів у складі: виробництва стерильних і нестерильних бинтів, серветок (малих і великих), фасування та упаковування в два потоки потужністю: 

  

  

  

  

  

от 20 до 80 

млн. шт./рік 

10,41 

0,81 

0,32 

1,16 

понад 80 до 160 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: