Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів

Название (рус.) Про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів
Кем принят Міністерство освіти та науки (МОН)
Тип документа Приказ
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

                МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

                           Н А К А З

N 22 від 25.01.94                    Зареєстровано в Міністерстві

    м.Київ                           юстиції України

                                     2 березня 1994 р.

                                     за N 39/248

            Про затвердження Положення  про  порядок

            підготовки, перепідготовки та підвищення

            кваліфікації водіїв транспортних засобів

    З метою  забезпечення  єдиних  вимог  у  галузі   професійної

підготовки, перепідготовки   та   підвищення  кваліфікації  водіїв

транспортних засобів на території України Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити     Положення     про    порядок    підготовки,

перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  водіїв  транспортних

засобів (додається).

    2. Вважати Положення  про  порядок  і  терміни  підготовки  і

перепідготовки  (підвищення  кваліфікації) водіїв автотранспортних

засобів,  затверджене  наказом   колишніх   Держпрофосвіти   СРСР,

Мінавтотрансу  РРФСР,  ЦК  ДТСААФ  СРСР  від 24 травня 1985 року N

96/48/304, таким, що на території України не застосовується.

    3. Опублікувати   текст  Положення  про  порядок  підготовки,

перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  водіїв  транспортних

засобів  у газеті "Освіта" та інформаційному збірнику освіти після

державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

Заступник Міністра                                  В.О.Зайчук

                           ПОЛОЖЕННЯ

      про порядок підготовки, перепідготовки та підвищення

            кваліфікації водіїв транспортних засобів

                     1. Загальні положення

    1. Це Положення розроблене на  основі  законів  України  "Про

освіту"  (  1060-12  ),  "Про дорожній рух" ( 3353-12 ) і визначає

порядок  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації

водіїв транспортних засобів на території України.

    2. Підготовка,  перепідготовка  та  підвищення   кваліфікації

водіїв  транспортних  засобів  здійснюється  в  навчально-виховних

закладах,    які    створюються    при    наявності     необхідної

матеріально-технічної  та навчально-методичної бази,  педагогічних

працівників і отримали ліцензію на цю діяльність  в  установленому

порядку.

    В особливих  випадках  допускається   самопідготовка   водіїв

окремих категорій транспортних засобів.

    Навчально-виховні заклади,    що    здійснюють    підготовку,

перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  водіїв  транспортних

засобів, повинні бути зареєстровані в реєстраційно-екзаменаційному

підрозділі Державтоінспекції МВС України за місцем їх знаходження.

    3. Навчально-виховні   заклади,   що  здійснюють  підготовку,

перепідготовку  та  підвищення  кваліфікації  водіїв  транспортних

засобів незалежно  від  їх  статусу  і незалежності,  забезпечують

необхідний рівень кваліфікації відповідно до державних вимог.

    4. Типові навчальні плани і програми підготовки та підвищення

кваліфікації водіїв    транспортних     засобів     затверджуються

Міністерством освіти   України   за  погодженням  з  Міністерством

внутрішніх справ України.

   II. Організація  підготовки, перепідготовки та підвищення

            кваліфікації водіїв транспортних засобів

    5. Система навчання  водіїв   транспортних   засобів  включає

підготовку, перепідготовку   та   підвищення   кваліфікації,   які

здійснюються за денною,  вечірньою (змінною)  та  заочною  формами

навчання, з   відривом  і  без  відриву  від  виробництва,  шляхом

поєднання цих форм, а також в індивідуальному порядку.

    6. Підготовка  водіїв  транспортних  засобів  здійснюється із

числа осіб,  які раніше не мали професії та які за станом здоров'я

відповідають  медичним  вимогам  і  мають освіту в обсязі не нижче

основної загальноосвітньої школи  і  вік  до  кінця  навчання  для

отримання категорії "А" - 16 років, категорій "В", "С" трамваями і

тролейбусами - 18, категорії "D"  19 років.

    Зміст навчально-виховного   процесу   і  терміни  навчання  у

навчально-виховному  закладі,  при  підготовці   осіб   на   право

керування транспортними   засобами   категорій   "А",   "В",   "С"

трамваями, тролейбусами,  визначається   навчальними   планами   і

програмами, що  розробляє  цей заклад на основі типових навчальних

планів і програм.

    Вищі, професійні та середні загальноосвітні навчально-виховні

заклади організовують  навчання  студентів  і   учнів   на   право

керування транспортними засобами категорій "А", "В", "С" на основі

типових навчальних  планів   і   програм,   якщо   таке   навчання

передбачене навчальними  планами  підготовки  студентів  та  учнів

професійних навчально-виховних закладів за  фахом  або  програмами

професійної підготовки школярів.

    Підготовка осіб,  які  визнані  медико-соціальною  експертною

комісією закладів   охорони   здоров'я   здатними   до   керування

транспортними засобами, обладнаними спеціальним ручним керуванням,

здійснюється за навчальними планами і програмами, що розробляються

навчально-виховними закладами на основі типових навчальних  планів

і програм,   погоджуються   з  Міністерством  соціального  захисту

України, Міністерством внутрішніх справ України та  затверджуються

Міністерством освіти України.

    Навчально-виховні заклади  Міністерства  транспорту   України

можуть готувати   для   автотранспортних   підприємств  загального

користування, що здійснюють перевезення  пасажирів  на  маршрутах,

водіїв транспортних  засобів  категорії "D" лише для роботи на цих

маршрутах з  числа  осіб,  які  не  мають  посвідчення  водія,  за

спеціальними планами  і  програмами,  що  розробляються  на основі

типових навчальних планів і програм,  погоджуються з Міністерством

транспорту України,  Міністерством  внутрішніх  справ  України  та

затверджуються Міністерством освіти України.

    7. Перепідготовка водіїв транспортних засобів організується з

метою оволодіння цією професією звільненими з роботи  і  тимчасово

не зайнятими  в народному господарстві працівниками,  яким не може

бути запропонована   робота   за   тією   професією   чи    рівнем

кваліфікації, що вони мають, або осіб, які виявили бажання змінити

свою професію  чи  отримати   суміжну   і   за   станом   здоров'я

відповідають медичним вимогам.

    Порядок пепепідготовки осіб на право керування  транспортними

засобами аналогічний  порядку,  що  застосовується  при підготовці

водіїв.

    Перепідготовка з числа осіб,  які вже мають професії, близькі

за кваліфікаційними  вимогами  до  водіїв  транспортних   засобів,

здійснюється  за  навчальними планами  і програмами,  розробленими

навчально-виховними закладами на основі типових навчальних  планів

і програм для підготовки водіїв. При цьому допускаються скорочення

за рахунок виключення раніше  вивченого  матеріалу  з  врахуванням

фактичного   рівня  професійних  і  економічних  знань,  умінь  та

навичок.  Такі   навчальні   плани   і   програми   затверджуються

Міністерством  освіти  за  погодженням  з Міністерством внутрішніх

справ України.

    8. Підвищення   кваліфікації   водіїв   транспортних  засобів

здійснюється з метою удосконалення їх  професійних  і  економічних

знань, умінь і навичок, зростання майстерності водіїв транспортних

засобів різних категорій.

    Підвищення кваліфікації  водіїв  транспортних засобів з метою

вивчення нової техніки,  технології перевезень,  передових методів

праці і правил дорожнього руху, удосконалення майстерності водіння

проводиться з терміном навчання, як правило, до 1 місяця, згідно з

навчальним планами і програмами,  розробленими навчально-виховними

закладами за погодженням із замовниками.

    Зміст навчально-виховного   процесу   і  терміни  навчання  у

навчально-виховному закладі при підвищенні кваліфікації водіїв  на

право керування автотранспортними засобами категорій "В" "С", "D",

"E" визначаються навчальними планами і  програмами,  що  розробляє

цей заклад на основі типових навчальних планів і програм.

    Підвищення кваліфікації    осіб    на     право     керування

автотранспортними засобами  категорії  "B"  здійснюється  із числа

водіїв автотранспортних засобів категорій "C", "D".

    Підвищення кваліфікації     осіб     на    право    керування

автотранспортними засобами категорії  "C"  здійснюється  із  числа

водіїв автотранспортних засобів категорії "B" і "D".

    Підвищення кваліфікації    осіб    на     право     керування

автотранспортними засобами  категорії  "D"  здійснюється  із числа

водіїв, які  мають   безперервний   річний   стаж   роботи   (крім

військовослужбовців строкової      служби)      на     відповідних

автотранспортних засобах категорій "B" або "C",  "B і С" і вік  до

кінця навчання не менше 19 років.

    Підвищення кваліфікації    осіб    на     право     керування

автотранспортними засобами  категорії  "E"  здійснюється  із числа

водіїв, які мають безперервний річний стаж роботи  на  відповідних

автотранспортних засобах категорій "B", "C", "D".

    До безперервного річного стажу водія  включається  як  робота

протягом останнього року на відповідному транспортному засобі, так

і керування особистим транспортним засобом.

    9. Прийом    громадян    до    навчально-виховних    закладів

здійснюється відповідно  до  правил  і  умов,  що   затверджуються

Міністерством освіти України.

    Вступники подають на  ім'я  керівника  заяву  про  прийом  до

навчально-виховного закладу із зазначенням категорії транспортного

засобу, місця проживання та необхідності працевлаштування, до якої

додають:

    - медичну довідку про  професійну  придатність  до  керування

відповідними транспортними засобами;

    - чотири фотокартки розміром 3,5х4,5 см на матовому папері  з

білим фоном у правому нижньому кутку.

    Вступники особисто  пред'являють   паспорт   (свідоцтво   про

народження),  документ  про  освіту,  документ  про  відношення до

загального військового  обов'язку  і  військової  служби,  про  що

робиться запис в особовій справі вступника.

    Особи, які   направляються   на   навчання    підприємствами,

установами, організаціями,  державними службами зайнятості подають

відповідний документ.

для проведення   навчання,   інструктажу    і    консультацій    з

питань законодавства   про   працю,   безпеки   праці,  виробничої

санітарії, протипожежної безпеки,  технічними  засобами  навчання,

контрольно-вимірювальними приладами, навчальним інвентарем.

             Кабінет (клас) правил дорожнього руху

    Дорожні знаки і додаткові засоби інформації.

    Комплекти планшетів   (для викладача)   із зображенням різних

перехресть і  майданів  з   круговим   рухом,   а   також   макети

транспортних засобів і дорожніх знаків на магнітах.

    Комплекти  (для учнів за  кількістю  робочих  столів)    схем

перехресть   і   майданів (подібних    зображеним   на   планшетах

викладача), макетів транспортних засобів.

    Навчально-наочні посібники   про   дорожню   розмітку  та  її

застосування на дорогах, мостах, шляхопроводах та інших місцях.

    Електрифіковані моделі світлофорів (всіх типів).

    Навчально-наочні посібники з сигналів регулювальника.

    Схема населеного     пункту,     в     якому     розташований

навчально-виховний заклад,  або навчальний маршрут  з  позначенням

місць установки    засобів    регулювання        (регулювальників,

світлофорів, дорожніх знаків,  розмітки),  аварійних і небезпечних

ділянок тощо.

    Навчально-наочні посібники з розміщення транспортних  засобів

на проїздній частині,  маневрування,  обгону, переїзді залізничних

переїздів, перевезення людей і вантажів, руху у колоні, технічного

стану і обладнання автотранспортних засобів номерним, пізнавальним

і попереджувальним знаками, написами і позначенням.

    Додатково рекомендується мати:

технічні засоби  програмованого   навчання   і   контролю   знань,

кінопроектор,   діапроектор   екран,   магнітофон,   кінофільми  і

діафільми з правил дорожнього руху.

               Кабінет (клас) основ безпеки руху

    Навчально-наочні посібники  з  теорії   руху   автомобіля   і

психофізиологічних основ водіння автомобіля.

    Навчально-наочні посібники про  технічні  прийоми  безпечного

водіння в різних дорожніх і гідрометеорологічних умовах.

    Схема автомобіля  (автобуса)  із  зазначенням  механізмів   і

приладів, що впливають на безпеку руху.

    Навчально-наочні посібники   про    гігієну    праці    водія

автотранспортних засобів,   подання   першої   медичної   допомоги

потерпілим при  дорожньо-транспортних  пригодах,  медичну  аптечку

водія.

    Стенд про дорожньо-транспортні пригоди,  які були  в  області

(місті), та їх причини.

    Додатково рекомендується мати:

    прилади для   перевірки   і   тренування   психофізиологічних

властивостей водія (увага,  поле зору,  час переміщення зору,  час

адаптації і   таке   інше),  технічні  засоби  для  програмованого

навчання і контролю знань, кінопроектор, діапроектор, кінофільми і

діафільми з основ безпеки руху.

          Кабінет (клас) правових та економічних знань

    Матеріальними засобами  кабінету  є:  робоче  місце (кафедра)

викладача, класна дошка, столи і стільці із розрахунку  одночасної

присутності 30   чоловік,   навчальна,   методична   і   довідкова

література, кінофільми, діафільми, технічні засоби навчання.

    Символи держави - Герб, Прапор, Гімн України.

    Стенди для вивчення правових питань.

    Стенди (схеми,  діаграми,  таблиці) з основ економіки праці і

виробництва.

       Кабінет (клас) будови і технічного обслуговування

                    мототранспортних засобів

    Мотоцикл у розрізі на підставці.

    Навчально-наочні посібники   про   обладнання,    інструмент,

спецодяг і засоби індивідуального захисту.

    Двигун мотоцикла  в  розрізі  і  в  комплекті   з   приладдям

системи змащення,  живлення,  запалювання,  зчеплення  і  коробкою

передач на підставці.

    Стелажі (шкафи)  або  настінні  щити  з пристроями і деталями

кривошипно-шатунного    механізму,    механізму     газорозподілу,

змащувальної  системи,  системи  живлення і запалювання,  приладів

освітлення  і  сигналізації,   ходової   частини   та   механізмів

керування.

    Комплект плакатів   з   будови  і  технічного  обслуговування

мотоциклів.

    Демонстраційний стіл і класна дошка.

    Додатково рекомендується    мати    технічні    засоби    для

програмованого навчання,   контролю  знань,  кінопроектор,  екран,

кінофільми, діафільми   будови   і    технічного    обслуговування

мототранспортних засобів.

          Лабораторія будови автотранспортних засобів

    Комплекти механізмів,  частин і приладів основних  навчальних

марок    автомобілів   (автобусів,   причепів)    із    розрахунку

забезпечення ними  виконання  передбачених  на  кожну  тему  робіт

бригадами (ланками).

    Обладнання і  комплекти   інструментів   та   пристроїв   для

проведення розбірних і складальних робіт.

    Робочі столи (верстаки слюсарні).

    Навчальна документація.

    Медична аптечка.

    Протипожежні засоби.

      Лабораторія експлуатації і технічного обслуговування

                    автотранспортних засобів

    Комплектовані автомобілі  (автобуси, причепи) основних марок,

що вивчаються. Двигуни для гарячого регулювання основних марок, що

вивчаються, на підставках.

    Щити з таблицями даних для регулювання механізмів,  приладів,

агрегатів; переліком робіт видів технічного обслуговування.  Карти

змащення автомобілів  (автобусів, причепів), що вивчаються.

    Набір експлуатаційних  матеріалів  для  проведення  робіт   з

технічного обслуговування автотранспортних засобів.

    Діагностичні прилади і обладнання, гаражне обладнання.

    Комплекти інструментів  і  пристроїв  для  проведення робіт з

технічного обслуговування за кількістю навчальних робочих місць.

    Робочі столи (верстаки слюсарні).

    Навчальна документація.

    Медична аптечка.

    Протипожежні засоби.

                   Майстерня слюсарних робіт

    Верстаки слюсарні з лещатами і комплектом інструментів.

    Верстати (свердлильний, заточний).

    Набори слюсарних і вимірювальних інструментів,  пристроїв для

проведення слюсарних робіт з кожної теми предмету.

    Навчальні заготовки та матеріали.

    Медична аптечка.

    Протипожежні засоби.

                 Кабінет (клас) автотренажерів

    Автотренажери.

    Пульт команд і контролю за діями учнів.

    Кінопроектор (діапроектор) з екраном.

                Майданчик для навчальної їзди *

    Майданчик і  кільцевий  маршрут,  обладнаний  для   виконання

завдань початкового навчання водіння.

    Габаритні "тунель",  "дворик",  "вісімка",   "зигзагоподібний

переїзд" або "змійка".

    Залізничні платформи і переїзд, естакади.

    Пагорбок і косогір.

    Перехрестя, яке ругулюється.

    Дорожні знаки,   світлофори,   розмітка   проїзної   частини,

орієнтири.

     * Майданчик  для  навчальної  їзди  обладнуються  елементами

відповідно до вимог навчальних програм водіння.

                                        Додаток N 6

                             до Положення про порядок підготовки,

                             перепідготовки     та     підвищення

                             кваліфікації   водіїв   транспортних

                             засобів

                                  Начальнику ДАІ ________________

                                  _______________________________

    Прошу прийняти екзамени в навчальній групі N ________________

з навчання водіїв транспортних засобів категорії "_______________"

__________________________________________________________________

              (назва навчально-виховного закладу)

Адреса _______________________________________ телефон ___________

Початок заняття __________________

Закінчення заняття _______________

Додаток: список учнів навчальної групи N _______________

Керівник навчально-виховного

закладу                                       _____________

                                                (підпис)

    "___" ________ 199___ р.

                          СПИСОК УЧНІВ

 N | Призвище,| Число,   | Освіта*         | Місце    | Місце

п/п| ім"я, по | місяць,  | (посвідчення    | роботи   | проживан-

   | батькові | рік на-  | водія, серія N  |          | ня

   |          | родження | ким видано, дата|          |

   |          |          | видачі, катего- |          |

   |          |          | рія транспортно-|          |

   |          |          | го засобу)      |          |

+++++

 1 |    2     |     3    |        4        |     5    |    6

+++++

   |          |          |                 |          |

Керівник навчальновиховного закладу           _________

                                              (підпис)

"___"______________ 19__  р.

 _________________________________

    * У графі 4 для осіб,  які  проходять  підготовку  на  водіїв

    транспортних засобів,  зазначається освіта, а для водіїв, які

    підвищують  кваліфікацію  на  інші   категорії   транспортних

    засобів - посвідчення водія.

                                         Додаток N 7

                             до Положення про порядок підготовки,

                             перепідготовки     та     підвищення

                             кваліфікації   водіїв   транспортних

                             засобів

    ________________________

    (назва міністерства,

    відомства, підприємства,

    організації)

                            ПРОТОКОЛ

       засідання екзаменаційної комісії по випуску учнів

      Екзаменаційна комісія в складі:

голови __________________________________________________________

                  (посада, прізвище, ініціали)

і членів комісії ________________________________________________

                        (посада, прізвище, ініціали)

                 ________________________________________________

                 ________________________________________________

провела "___" ________________ 19___ р.  екзамен навчальної групи

N____,  яка  закінчила  навчання  згідно  з  програмою  _________

_________________________________________________________________

в _______________________________________________________________

              (назва навчально-виховного закладу)

    Класний керівник навчальної групи ___________________________

   |  Прізвище |  Оцінки екзаменаційної |Зага-| N сві- | Розпис-

N  |  ім'я, по |  комісії з предметів   |льна | доцтва | ка в

   |  батькові ||оцін-|        | отрима-

   |  учня     |      |        |        |     |        |   нні

   |           |      |        |        |     |        | свідоц-

   |           |      |        |        |     |        |   тва

+++++++

1. |           |      |        |        |     |        |

2. |           |      |        |        |     |        |

3. |           |      |        |        |     |        |

... |           |      |        |        |     |        |

30.|           |      |        |        |     |        |

Пропозиції і зауваження комісії __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Голова комісії                               ____________________

                                                  (підпис)

Члени комісії                                ____________________

                                             ____________________

                                                  (підпис)

Керівник навчально-виховного

закладу                                      ____________________

                                                  (підпис)

М.П.

Примітка

    1. Протокол  складається в  двох  примірниках,  один  з  яких

зберігається в   навчальній  частині,  а  інший  -  у  бухгалтерії

навчально-виховного закладу.

    2. Протокол   підписується   всіма   членами   екзаменаційної

комісії, завіряється   підписом   керівника    навчально-виховного

закладу і стверджується печаткою.

    3. Виправлення в протоколі не допускаються.

    4. Зберігається   протокол   на   правах   документа  суворої

звітності.

                                         Додаток N 8

                             до Положення про порядок підготовки,

                             перепідготовки     та     підвищення

                             кваліфікації   водіїв   транспортних

                             засобів

_________________________________________________________________

      (міністерство, відомство, підприємство, організація)

_________________________________________________________________

                  (назва навчального закладу)

                           СВІДОЦТВО

серія____________ N______________

Видане гр-ну (ці) ________________________________________________

                   (прізвище, ім'я, по батькові)

про те, що він (вона) навчався (лася) з "__" _________199__р.

по "__" ____________199__р. за програмою _________________________

__________________________________________________________________

і на випускних екзаменах відповідно до протоколу N________________

від "__" _________199__р. одержав (ла) такі оцінки

(задовільно, добре, відмінно):

    Будова, експлуатація і технічне обслуговування ______________

    Правила і основи безпеки дорожнього руху ____________________

    Практичне водіння ___________________________________________

Голова екзаменаційної комісії                 _______________

                                                 (підпис)

Керівник навчального закладу                  _______________

                                                 (підпис)

    М.П.

Видано посвідчення водія серії _____________ N____________________

__________________________________________________________________

    (найменування реєстраційно-екзаменаційного підрозділу

     Державтоінспекції)

"__"___________ 199__р.

       М.П.

    Свідоцтво не  є  документом  на  право керування транспортним

засобом.

Примітка. Бланки свідоцтв є документом суворої звітності,  повинні

         бути з типографським порядковим номером і  виготовлятися

         централізовано  міністерствами  і відомствами,  що мають

         навчальні заклади, де здійснюють підготовку водіїв.Спонсоры раздела: