Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ ISO / ІЕС Guide 59 Кодекс усталених правил стандартизації.

Название (рус.) ДСТУ ISO / ІЕС Guide 59 Кодекс усталених правил стандартизації.
Кем принят міжнародна організація з стандартизації - ISO
Тип документа ДСТУ ISO (Державний Стандарт України – видано ISO)
Рег. номер / ІЕС Guide 59
Дата принятия 01.01.1970
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут стандартизації, сертифікації та інформатики Держспоживстандарту України (УкрНДІССІ)

РОЗРОБНИКИ. Л. Єршова, канд. техн. наук; О. Мещерякова; Я. Юзьків, канд. техн. наук (керівник розробки)

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держстандарту України від 27 листопада 2000 р. №677

3 Стандарт повністю відповідає міжнародному стандарту ISO/IEC Guide 59:1994 (Е) Code of good practice for standardization (Кодекс усталених правил стандартизації)

Ступінь відповідності ідентичний (IDT) Переклад з англійської (en)

4  ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ

5  ПЕРЕВИДАННЯ 2003 року

ЗМІСТ

Національний вступ

1 Вступ

2 Визначення понять

3 Загальні положення

4 Процедури розроблення стандартів

5 Сприяння міжнародній торгівлі

6 Участь у процесі розроблення стандартів

7 Координація та інформація

Додаток А Терміни та визначення понять Угоди GATT про технічні барєри в торгівлі

Додаток В Стандарти й інформаційні системи та послуги ISONET стосовно стандартів                                                                                                                                                                                                                   

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП

Цей стандарт призначено, щоб інформувати фізичних і юридичних осіб, які розробляють стандарти або діяльність яких пов'язана зі стандартизацією, про засади, основні правила та процедуру розроблення стандартів усіх рівнів, що склалися в міжнародній практиці за час існування всесвітньої системи стандартизації.

Міжнародний стандарт ISO/IEC Guide 59:1994 (Е) Code of good practice for standardization (Кодекс усталених правил стандартизації) розроблено на основі Угоди GATT 1991 про технічні бар'єри в торгівлі (Уругвайський раунд багатосторонніх торговельних переговорів).

Оскільки в тексті стандарту є посилання на Настанову ISO/IEC 2:1991 (Е) Standardization and related activities General vocabularu (Стандартизація і суміжні види діяльності), треба мати на увазі, що вже видано нову редакцію Настанови ISO/IEC 2:1996

Для пояснення окремих положень цього стандарту і врахування національних особливостей його застосування у стандарті подано курсивом «національні примітки» до розділів 1,4 та 1 додатка А.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

КОДЕКС УСТАЛЕНИХ ПРАВИЛ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

КОДЕКС СЛОЖИВШИХСЯ ПРАВИЛ СТАНДАРТИЗАЦИИ

CODE OF GOOD PRACTICE FOR STANDARDIZATION

ДСТУ ISO/IEC Guide 9:2000

Чинний від 2001-07-01

1 ВСТУП

1.1 Стандарти відіграють важливу роль у внутрішній і зовнішній торгівлі та комерційній діяльності інших видів у всіх країнах світу. Багато органів розробляють стандарти таких рівнів національні, регіональні та міжнародні: значна кількість таких органів підготовлює свої документи на засадах консенсусу. В умовах зростання міжнародної торгівлі й технологічної кооперації органи стандартизації розробили процедури та форми співпраці, на основі яких та з урахуванням думки загалу встановлено правила розроблення стандартів на всіх рівнях. Ці правила викладено тут у формі кодексу, який можуть застосовувати урядові й неурядові органи.

Національна примітка. До стандартів національної підпорядкованості належать відомчі стандарти, стандарти підприємств стандарти громадських товариств тощо

Національний стандарт стандарт прийнятий національним органом стандартизації (ISO/IEC Guide 2 1966. 5.2.1.3)

1.2 На міжнародному рівні добровільний процес стандартизації фактично координують Міжнародна організація зі стандартизації (ISO). Міжнародна електротехнічна комісія (ІЕС) та Міжнародний союз електрозвязку (ITU). Ці органи є найвищими організаціями у широкій інфраструктурі, основою якої є національний рівень і яка. у разі потреби, поширює свою діяльність на регіональний рівень Глобальна система стандартизації (тобто стандартизація на національному, регіональному та міжнародному рівнях) являє собою угоди про співпрацю між ISO, ІЕС та ITU на міжнародному рівні, схожі угоди між організаціями зі стандартизації на регіональному рівні, такими як GEN, CENELEC та ETSI в Європі, а також угоди про співпрацю між національними членами трьох найвищих організацій.

Національна примітка. CEN (Comitй europйen de normalisation) Європейський комітет стандартизації

CENELEC (Comitй europйen de normalisation electrotechnique) Європейський комітет стандартизації в галузі електротехніки

ETSI (European Telecommunication Standards Institute) Європейський інститут стандартів з телекомунікацій.

1.3  В усій глобальній системі національні члени трьох найвищих організацій беруть на себе відповідальність щодо забезпечення координації

1.4  Прийняття цього Кодексу добровільне. Кодекс призначений забезпечити відкритість та прозорість разом з оптимальним порядком, узгодженістю та ефективністю всесвітнього процесу стандартизації Положення, що мають обовязковий характер, подано у формі вимог, для чого використано допоміжне дієслово «повинен»

2  ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

У Кодексі використано визначення понять з Настанови ISO/IEC Guide 2:1991; їх треба використовувати всім органам, які затверджують стандарти за процедурами, що базуються на засадах консенсусу. Ці органи складають підгрупу, описану в додатку З Угоди GATT 1991 з технічних бар'єрів у торгівлі, як пояснено в додатку А до цього Кодексу.

3   ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1   Цей Кодекс призначено для застосування будь-якими урядовими чи неурядовими органами стандартизації на рівнях міжнародному, регіональному, національному чи національної підпорядкованості. Органи стандартизації, що приймають цей Кодекс, можуть повідомити про це орган-член ISO чи ІЕС у своїй країні, який надішле повідомлення до інформаційного центру ISO/IEC у Женеві. Повідомлення повинне містити назву й адресу відповідного органу, напрямок його теперішньої та подальшої діяльності у сфері стандартизації. Регіональні або міжнародні органи стандартизації у країнах, де немає органів-членів ISO чи ІЕС, можуть повідомити про прийняття ними цього Кодексу безпосередньо інформаційний центр ISO/IEC.

3.2   Члени ISO повинні докласти зусиль для того, щоб стати членами ISONET, або призначити для цього інший орган, а також прагнути отримати найвигідніший статус члена ISONET. Інші органи стандартизації повинні робити всі можливі спроби ання інформації про стандарти та інформаційно-довідкові матеріали міжнародного характеру, який працює для запитувачів з тих країн, які не мають національного інформаційного центру ISONET.

Кожний інформаційний центр ISONET може відсилати запитувача до будь-якого іншого інформаційного центру, до територіальної або функційної компетенції якого належить питання і який повинен намагатися відповісти на це запитання

Система організована і функціонує відповідно до правил роботи ISONETy в цілому. У зв'язку з цим відповідні правила існують для різних функцій документування (наприклад, індексація стандартів, використання багатомовних тезаурусів тощо), а вони, в свою чергу, повязані з останньою версією Міжнародної класифікації стандартів ISONET (ICS)

МІЖНАРОДНА КЛАСИФІКАЦІЯ СТАНДАРТІВ (ICS)

Міжнародна класифікація стандартів (ICS) забезпечує через використання числових кодів легкість спілкування між користувачами та розробниками стандартів у всьому світі незалежно від мови. ICS забезпечує також модельну структуру каталогів стандартів та систем із встановленим порядком. Багато членів ISO вже взяли на себе зобов'язання запровадити ICS на національному рівні; передбачається, що інші будуть діяти за їхнім прикладом. ICS буде також корисна як основа для більш структурованих систем доступу до інформації, повязаної з діяльністю щодо розроблення стандартів.

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ

Систему кодування стадій розроблення, що базується на системі ідентифікації стадій ISO/IEC, зараз широко використовує ISONET Ці стадії такі:

         стадія, коли приймають рішення про розроблення чи перегляд стандарту;

         стадія, коли робота вже почалася, але період подавання зауваг ще не почався;

         стадія, коли період надходження зауваг почався, але ще не закінчився;

         стадія, коли надходження зауваг закінчено, але стандарт ще офіційно не прийнято;

         стадія, коли стандарт прийнято офіційно

Використання членами ISONET цієї системи кодування стадій разом з ICS для визначення об'єктів зацікавленості підвищуватиме ефективність їхньої роботи, особливо стосовно запитів до інших організацій або до ISONET тих, які застосовують такі самі або схожі системи.

Детальнішу інформацію на цю тему можна отримати у Секретаріаті ISONET, який міститься у Центральному Секретаріаті ISO в Женеві

Ключові слова: стандарт, правила стандартизації, регламент, координація, комерційна діяльність, процедура розроблення стандартів, міжнародна торгівля, гармонізація стандартівСпонсоры раздела: