Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Про приведення у відповідність до Конституції України та інших законів України деяких нормативно-правових актів Комітету

Название (рус.) О приведении в соответствие к Конституции Украины и других законов Украины некоторых нормативно-правовых актов Комитета
Кем принят Комітет по земельних ресурсах
Тип документа Приказ
Рег. номер 157
Дата принятия 12.09.2001
Рег. номер в Минюсте 851/6042
Дата регистрации в Минюсте 02.10.2001
Статус Не действительный
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи





 



Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСАХ
Н А К А З

N 157 від 12.09.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 жовтня 2001 р.
за N 851/6042

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного комітету
України по земельних ресурсах
N 53 ( z0276-03 ) від 06.03.2003 )
Про приведення у відповідність до
Конституції України та інших законів
України деяких нормативно-правових
актів Комітету

Відповідно до Положення про Державний комітет України по
земельних ресурсах, затвердженого Указом Президента України від 14
серпня 2000 року N 970 ( 970/2000 ), та з метою приведення
нормативно-правових актів Держкомзему України у відповідність до
Конституції України ( 254к/96-ВР )та інших законів України
Н А К А З У Ю:
1. Внести такі зміни до нижчезазначених нормативно-правових
актів:
1.1. У Тимчасовому положенні про порядок здійснення органами
Державного комітету України по земельних ресурсах державного
контролю за використанням та охороною земель, затвердженому
наказом Держкомзему України від 29.07.1993 N 65 ( z0111-93 ) та
зареєстрованому в Мін'юсті України 18.08.1993 за N 111:
слова "Ради народних депутатів" та "Ради" замінити словами
"ради" у відповідних відмінках по всьому тексту;
в абзаці другому пункту 3 слова "Міністерством охорони
навколишнього природного середовища України" замінити словами
"спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів";
у підпунктах 4/, 6/, 8/ пункту 6 слова "органів державної
виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";
абзац другий пункту 8 виключити.
1.2. У Тимчасовому порядку проведення робіт по видачі
державних актів колективним сільськогосподарським підприємствам,
сільськогосподарським кооперативам, сільськогосподарським
акціонерним товариствам, у тому числі створеним на базі радгоспів
та інших державних сільськогосподарських підприємств, на право
колективної власності на землю, затвердженому наказом Держкомзему
України від 15.03.1995 N 18 ( z0063-95 ) та зареєстрованому
Мін'юстом України 15.03.1995 N 63/599, слова "Ради народних
депутатів замінити словами "ради" у відповідних відмінках.
1.3. У пункті 10 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених
будівництвом об'єктів (протиерозійні гідротехнічні споруди,
рекультивація порушених земель) державного замовлення,
затвердженому наказом Держкомзему України від 09.12.1996 N 112
( z0057-97 ) та зареєстрованому в Мін'юсті України 03.03.1997
N 57/1861, слова "органів державної виконавчої влади" замінити
словами "органів виконавчої влади".
2. Юридичному управлінню подати цей наказ на реєстрацію до
Мін'юсту України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Комітету Жмуцького В.В.

Голова Комітету А.С.Даниленко



Спонсоры раздела: