Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про надання річної фінансової та статистичної звітності за 2002 рік

Название (рус.) О предоставлении годовой финансовой и статистической отчетности за 2002 год
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 1
Дата принятия 09.01.2003
Дата регистрации в Минюсте 25.02.2003
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
09.01.2003 N 1

Про надання річної фінансової
та статистичної звітності
за 2002 рік

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) та Порядку подання
фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28 лютого 2000 р. N 419 ( 419-2000-п ), та на
виконання наказу Держбуду від 03.09.2002 N 41 Н А К А З У Ю:
I. Керівникам підприємств і організацій, що входять до сфери
управління Держбуду:
1. До 25 лютого 2003 року забезпечити подання річної
фінансової звітності за 2002 рік особисто головними бухгалтерами в
обсязі форм:
- "Баланс" - форма N 1 ( z0396-99 );
- "Звіт про фінансові результати" - форма N 2 ( z0397-99 );
- "Звіт про рух грошових коштів" - форма N 3 ( z0398-99 );
- "Звіт про власний капітал" - форма N 4 ( z0399-99 );
- "Примітки до фінансової звітності" - форма N 5
( z0904-00 );
- "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" - форма
N 1-м ( z0161-00 );
- "Звіт про фінансові результати" - форма N 2-м ( z0161-00 );
- Пояснювальна записка, яка має включати: аналітичну
інформацію про науково-технічну діяльність організації за звітний
період та основні напрями роботи на 2003 рік; аналіз виконання
показників фінансового плану; розшифровку дебіторської і
кредиторської заборгованості.
2. При складанні фінансових звітів урахувати рекомендації
Міністерства фінансів України по перевірці узгодженості показників
форм звітності. Звіти подати в тисячах гривень.
3. Забезпечити подання статистичної звітності:
- звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську
заборгованість - форма N 1-Б ( z0524-00 );
- звіт з праці - форма N 1-пв ( v0398202-01 );
- звіт про основні показники діяльності підприємства - форма
N 1-підприємство ( v0267202-02 );
- показники наукової та науково-технічної діяльності - форма
N 3-наука ( z0557-00 );
- інформацію про використання нежитлових приміщень.
Термін подання до 20 січня 2003 року.
4. Підприємствам і організаціям, які мають у своєму складі
філії, відділення та інші відокремлені підрозділи на самостійному
балансі, у пояснювальній записці надати інформацію щодо керівного
складу цих підрозділів та місця їх розташування.
5. На період складання річних звітів працівників
бухгалтерського обліку не відволікати на інші роботи.
II. Фінансово-економічному управлінню (Т.Щавінська)
забезпечити прийом звітності, складання консолідованої звітності
та подання до відповідних інстанцій у встановлені терміни.
III. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Фінансово-економічне управління (Т.Щавінська).

Голова Комітету В.Череп

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 1, січень, 2003 р.Спонсоры раздела: