Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження орієнтовного плану засідань науково-технічної ради Держбуду України на перший квартал 2003 року

Название (рус.) Об утверждении ориентировочного плана заседаний научно-технического совета Держбуду Украины на первый квартал 2003 года
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 112
Дата принятия 26.12.2002
Дата регистрации в Минюсте 02.04.2002
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи

 

Емкости


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
Н А К А З
26.12.2002 N 112

Про затвердження орієнтовного плану засідань
науково-технічної ради Держбуду України
на перший квартал 2003 року

З метою організації роботи науково-технічної ради (НТР)
Комітету Н А К А З У Ю:
1. Затвердити орієнтовний план засідань науково-технічної
ради Держбуду на перший квартал 2003 року згідно з додатком 1.
2. Затвердити орієнтовний план засідань науково-методичної
ради Держбуду України з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови на перший квартал 2003 року згідно з
додатком 2.
3. Керівникам структурних підрозділів та членам президії НТР,
визначеним відповідальними виконавцями, забезпечити вчасну
підготовку матеріалів до розгляду на засіданні НТР.

Голова комітету В.Череп

Додаток 1
до наказу Держбуду України
26.12.2002 N 112

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
засідань президії науково-технічної ради
Держбуду України на 1 квартал 2003 року


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що пропонуються до розгляду | Відповідальні виконавці | Термін подання |
| пор.| | | матеріалів |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 січня |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про робочі креслення серії типових | Управління архітектурно-конструктивних та | 14 січня |
| | конструкцій деталей і вузлів | інженерних систем будинків і споруд | |
| | "Перегородки системи КНАУФ" | житлово-цивільного призначення | |
| | | (Авдієнко О.П.) УкрНДіпроцивільсільбуд | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект ДСТУ "Автоматизовані | Управління науково-технічної політики у | 14 січня |
| | системи технічного діагностування | будівництві (Григор А.Ф.) | |
| | будівельних конструкцій. Загальні | Науково-дослідний інститут будівельних | |
| | технічні вимоги" * | конструкцій | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про проект ДСТУ "Добавки | Управління науково-технічної політики у | 14 січня |
| | енергозберігаючі для керамічних | будівництві (Григор А.Ф.) Технічний | |
| | будівельних виробів. Загальні | комітет зі стандартизації | |
| | технічні умови" | "Будівельні матеріали" | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 4 | Про проект ДСТУ "Суміші | Управління науково-технічної політики у | 14 січня |
| | асфальтобетонні і асфальтобетон | будівництві (Григор А.Ф.) | |
| | дорожній та аеродромний. Технічні | Державна служба автомобільних доріг | |
| | умови" | України | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 5 | Розгляд проектів загальнодержавних | Управління цінової політики, експертизи | 14 січня |
| | ресурсних елементних кошторисних | та контролю вартості у будівництві | |
| | норм (в робочому порядку) | (Губень П.І.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 лютого |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект постанови Кабінету | Управління науково-технічної політики у | 18 лютого |
| | Міністрів України "Про правила | будівництві (Григор А.Ф.) | |
| | підтвердження придатності нових | Науково-дослідний інститут будівельного | |
| | матеріалів, виробів, конструкцій і | виробництва (Балицький В.С.) | |
| | будівельних систем для застосування | | |
| | в будівництві" | | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект Державної програми | Управління архітектурно-конструктивних та | 18 лютого |
| | "Розвиток виробництва | інженерних систем будинків і споруд | |
| | ніздрюватобетонних виробів та їх | житлово-цивільного призначення | |
| | використання в масовому будівництві | (Авдієнко О.П.) | |
| | України на 2003-2011 роки" | Корпорація "Укрбудматеріали" | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про правила забудови м. Києва. | Управління містобудівної політики | 18 лютого |
| | Частина 1. Порядок надання дозволів | (Економов А.О.) | |
| | на будівництво об'єктів | Державна архітектурно-будівельна | |
| | містобудування, виконання будівельних| інспекція (Папка В.В.) | |
| | робіт та прийняття цих об'єктів в | ГоловКиївархітектура | |
| | експлуатацію | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 березня |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект ДБН А.2.2--2002 | Державна архітектурно-будівельна | 18 березня |
| | "Положення про авторський нагляд за | інспекція (Папка В.В.) | |
| | будівництвом будівель і споруд" | | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про проект ДБН "Проектування | Управління архітектурно-конструктивних та | 18 березня |
| | електрообладнання житлових та | інженерних систем будинків і споруд | |
| | громадських будинків і споруд" | житлово-цивільного призначення | |
| | | (Авдієнко О.П.) Київпромелектропроект | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 3 | Про практику застосування "Правил | Управління цінової політики, експертизи | 18 березня |
| | визначення вартості будівництва" | та контролю вартості у будівництві | |
| | ( v0174241-00 ) (ДБН Д.1.1-1-2000) та| (Губень П.І.) | |
| | їх удосконалення на підставі | | |
| | пропозицій учасників будівельного | | |
| | комплексу | | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 4 | Про проект зміни до ДБН А.2.2-1-95 | Управління промислової забудови, проблем | 18 березня |
| | "Склад і зміст матеріалів оцінки | будівництва у складних | |
| | впливів на навколишнє середовище | інженерно-геологічних умовах та ЧАЕС | |
| | (ОВНС) при проектуванні і будівництві| (Іськов В.Л.) | |
| | підприємств, будинків і споруд. | УкрНДІТВ (Абрамов І.Б.) | |
| | Основні положення проектування" | | |
| | (в робочому порядку) | | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 5 | Про нову редакцію "Положення про | Управління економіки та стратегії | 18 березня |
| | порядок консервації та | розвитку будівельного комплексу | |
| | розконсервації об'єктів будівництва" | (Шарапова Т.О.) | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| По мірі надходження |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про надання організаціям статусу | Управління науково-технічної політики у | |
| | базових з науково-технічної | будівництві (Григор А.Ф.) | |
| | діяльності у будівництві | | |
|-----+--------------------------------------+-------------------------------------------+----------------|
| 2 | Про погодження проектів розпоряджень | Управління цінової політики, експертизи | |
| | Кабінету Міністрів України про | та контролю вартості у будівництві | |
| | затвердження інвестиційних програм | (Губень П.І.) | |
| | та проектів будівництва | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до наказу Держбуду України
26.12.2002 N 112

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН
засідань науково-методичної ради Держбуду України
з питань реставрації та реконструкції
історичної забудови на I квартал 2003 року

-----------------------------------------------------------------------------------------
| N | Питання, що пропонуються до розгляду | Відповідальні виконавці | Термін подання |
| пор.| | | матеріалів |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 січня |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про технологію розшарування живопису | Управління реставрації | |
| | та розробку проекту перенесення | та реконструкції | |
| | живопису XIX ст. на нову основу в | історичної забудови | |
| | Михайлівському соборі Видубецького | (Романченко О.Д.) | |
| | монастиря | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 лютого |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про проект ДБН "Склад, зміст, порядок| Управління реставрації | |
| | розроблення, погодження та | та реконструкції | |
| | затвердження історико-архітектурних | історичної забудови | |
| | опорних планів, спеціальної | (Романченко О.Д.) | |
| | науково-проектної документації для | | |
| | визначення історичних ареалів | | |
| | населених місць України" | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 березня |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Про концептуальні підходи щодо | Управління реставрації | |
| | розробки Порядку проектування, | та реконструкції | |
| | фінансування і здійснення | історичної забудови | |
| | комплексної реконструкції районів | (Романченко О.Д.) | |
| | історичної забудови | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------

"Інформаційний бюлетень Держбуду",
N 12, грудень, 2002 р.Спонсоры раздела: