Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріаль-ними елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.6-35:2008 Конструкции зданий и сооружений. Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой. Общие технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер В.2.6-35:2008
Дата принятия 01.06.2009
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН

ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ

ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ІНДУСТРІАЛЬНИМИ

ЕЛЕМЕНТАМИ З ВЕНТИЛЬОВАНИМ

ПОВІТРЯНИМ ПРОШАРКОМ

Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.6-35:2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2009


ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будівництву" (ВАТ "КиївЗНДІЕП"), Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій (НДІБК)

    РОЗРОБНИКИ: Є. Євграфова; О. Московських; Н. Новицька; Г. Поляков, канд. техн. наук (науковий керівник); Е. Чичваріна; Г. Фаренюк, канд. техн. наук

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіонбуду України від 01.12.2008 р. № 552,

чинний з 2009-06-01

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ


ЗМІСТ

С.

[1] НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

[1.1] General technical condition

[2] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[3]
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[4] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[5] 4 КЛАСИФІКАЦІЯ

[6] 5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

[6.1] 5.1 Основні параметри та розміри

[6.2] 5.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

[6.3] 5.3 Комплектність

[7] 6 МАРКУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ

[8] 7 ПАКУВАННЯ СКЛАДОВИХ МАТЕРІАЛІВ ТА КОМПЛЕКТУЮЧИХ ВИРОБІВ

[9] 8 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ ПРИ МОНТАЖІ

[10] 9 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

[11] 10 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

[12] 11 ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ

[13] 12 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА МОНТАЖУ

[14] 13 ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

[15] 14 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

[16]
ДОДАТОК А

[17] МОЖЛИВІ СХЕМИ ВУЗЛІВ КРІПЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ

[18]
ДОДАТОК Б

[19] ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

[20] ЩОДО СТВОРЕННЯ ЗБІРНИХ СИСТЕМ

[21]
ДОДАТОК В

[22] МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ ЕФЕКТИВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ІЗОЛЯЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Конструкції будинків і споруд

Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними елементами з вентильованим повітряним прошарком

Загальні технічні умови

Конструкции зданий и сооружений

Конструкции наружных стен с фасадной теплоизоляцией и облицовкой индустриальными элементами с вентилируемой воздушной прослойкой

Общие технические условия

Construction of buildings and structures

Constructions of outward walls with facade heat-insulation

and finishing industrial lagging wits ventilated air layer

General technical condition

_______________________________________________________________________________________________

Чинний від 2009-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням (далі - конструкції з фасадною теплоізоляцією) житлових, громадських та промислових будинків та споруд для нового будівництва та конструкції фасадної теплоізоляції при реконструкції та капітальному ремонті (термічної модернізації) будинків.

1.2 Конструкції фасадної теплоізоляції призначені для забезпечення нормативних теплотехнічних показників згідно з вимогами ДБН В.2.6-31 до зовнішніх стін із бетонів, цегли та природного каменю житлових, громадських будинків, а також адміністративних і побутових будинків промислових підприємств, реалізації конструктивних принципів економії енергії згідно з положеннями ДБН В.1.2-11.

1.3 Вимоги та положення цього стандарту використовуються при розробленні технічних рішень конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням (збірних систем), влаштуванні та монтажі конструкцій фасадної теплоізоляції, прийманні до експлуатації готових збірних систем та експлуатації будинків із їх застосуванням.

1.4 Цей стандарт поширюється на конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням для будинків з умовною висотою до 73,5 м включно згідно з ДБН В.2.2-9 та ДБН В.2.2-15, що експлуатуються в умовах неагресивного, слабоагресивного і середньоагресивного навколишнього середовища відповідно до СНиП 2.03.11.

1.5 Максимальна сейсмічність районів для влаштування конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням - до 9 балів відповідно до ДБН В.1.1-12.

1.6 Цей стандарт не поширюється на конструкції фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком зі світлопрозорим опорядженням та опорядженням цеглою.

1.7 Конструкції фасадної теплоізоляції кріпляться до несучих або самонесучих стін із цегли, бетону та інших матеріалів і призначаються для теплоізоляції і опорядження фасадів будинків, які будуються у звичайних геологічних умовах за винятком будинків, що призначені для виробництва, зберігання й утилізації вибухових речовин і засобів підривань, а також на захисних спорудах цивільної оборони, лікувальних закладах із стаціонаром, з урахуванням вимог 3.4 ДБН В.1.1-7.

Конструкції фасадної теплоізоляції використовуються для будинків заввишки до 25 поверхів (але умовною висотою не вище 73,5 м) включно при опорядженні індустріальними виробами з масою не більше 25 кг на 1 м2 і до 4 поверхів включно при опорядженні плитами з природного каменю або керамограніту. Дозволяється використовувати матеріали з більшою масою, якщо це підтверджено результатами розрахунків та випробувань в атестованих лабораторіях.

Вид кліматичного виконання для експлуатації у районах із помірним кліматом - У1 згідно з ГОСТ 15150.

Технічні показники збірних систем та конструкцій фасадної теплоізоляції перевіряються акредитованими лабораторіями.

Вимоги щодо безпеки виготовлення і монтажу збірних систем викладено в розділах 6, 12, 13.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1764

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимоги щодо маркування національним знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2006 р. № 1585

ДБН А.3.1-5-96 Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва

ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва

ДБН В.1.1-12:2006 Захист від небезпечних геологічних процесів. Будівництво в сейсмічних районах України

ДБН В.1.2-11:2008 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Основні вимоги до будівель та споруд. Економія енергії

ДБН В.1.4-1.01-97 Система радіаційної безпеки в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В.2.2-9-99 Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення

ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення

ДБН В.2.5-28-2006 Інженерне обладнання будинків і споруд. Природне і штучне освітлення

ДБН В.2.6-31:2006 Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель

ДБН В.2.6-33:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації

ДСТУ ГОСТ 1491-2008 Винты с цилиндрической головкой класса точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з циліндричною головкою класу точності А і В. Конструкція і розміри)

ДСТУ 2296-93 Система сертифікації УкрСЕПРО. Знак відповідності. Форма, розміри, технічні вимоги та правила застосування

ДСТУ 2708:2006 Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення

ДСТУ 3058-95 (ГОСТ 7566-94) Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та зберігання

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)

ДСТУ ISO 6309:2007 Протипожежний захист. Знаки безпеки. Форми та колір (ISO 6309:1987, IDT)

ДСТУ ГОСТ 7798-2008 Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры (Болти з шестигранною головкою класу точності В. Конструкція і розміри)

ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ 30402-96) Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на займистість

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Система ліцензування та сертифікації у будівництві. Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги

ДСТУ Б В.2.6-37:2008 Конструкції будинків і споруд. Методи визначення показників огороджувальних конструкцій їх елементів в лабораторних умовах

ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Будівельні матеріали. Матеріали будівельні. Методи випробувань на горючість

ДСТУ Б В.2.7-37-95 Будівельні матеріали. Плити та вироби із природного каменю. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-52-96 (ГОСТ 18124-95) Будівельні матеріали. Листи азбоцементні плоскі. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-67-98 (ГОСТ 13996-93) Будівельні матеріали. Плитки керамічні фасадні і килими з них. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-97-2000 (ГОСТ 9573-96) Будівельні матеріали. Плити із мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому теплоізоляційні. Технічні умови

ДСТУ Б В.2.7-105-2000 (ГОСТ 7076-99) Будівельні матеріали. Матеріали і вироби будівельні. Метод визначення теплопровідності і термічного опору при стаціонарному тепловому режимі

ДСТУ Б В.2.7-130:2007 Будівельні матеріали. Профілі полівінілхлоридні для огороджувальних будівельних конструкцій. Загальні технічні умови

ДСТУ-Н Б В.2.6-34:2008 Конструкції будинків і споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні вимоги

ГСОЕИ. (ГСОЕІ. Прямі виміри з багаторазовими спостереженнями. Методи обробки результатів спостережень. Основні положення)

ГОСТ 2.418-77 ЕСКД. Правила выполнения конструкторской документации упаковки (ЄСКД. Привила виконання конструкторської документації упаковки)

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности (ССБП. Шум. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (ССБП. Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.006-84 ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля (ССБП. Електромагнітні поля радіочастот. Допустимі рівні на робочих місцях і вимоги до проведення контролю)

ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования (ССБП. Вібраційна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.018-93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования (ССБП. Пожежовибухобезпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты (ССБП. Електробезпека. Загальні вимоги і номенклатура видів захисту)

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление (ССБП. Електробезпека. Захисне заземлення, занулення)

ГОСТ 12.1.050-86 ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах (ССБП. Методи вимірювання шуму на робочих місцях)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (ССБП. Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси виробничі. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности (ССБП. Роботи завантажувально-розвантажувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности (ССБП. Процеси переміщення вантажів на підприємствах. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия (ССБП. Засоби індивідуального захисту. Рукавиці спеціальні. Технічні умови)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (ССБП. Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия (ССБП. Окуляри захисні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (ССБП. Кольори сигнальні та знаки безпеки)

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка (ССБП. Засоби індівідуального захисту органів дихання. Класифікація і маркування)

ГОСТ 12.4.059-81 ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Огорожі захисні інвентарні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.087-84 ССБТ. Строительство. Каски строительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Каски будівельні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.089-86 ССБТ. Строительство. Пояса предохранительные. Общие технические условия (ССБП. Будівництво. Пояси запобіжні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация (ССБП. Одяг спеціальний захисний, засоби індивідуального захисту ніг і рук. Класифікація)

ГОСТ 12.4.124-83 ССБТ. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования (ССБП. Засоби захисту від статичної електрики. Загальні технічні вимоги)

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями (Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення допустимих викидів шкідливих речовин промисловими підприємствами)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия (Штангенциркулі. Технічні умови)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий, калібрований, із спеціальним опорядженням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 4784-97 Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки (Алюміній і сплави алюмінієві, що деформуються. Марки)

ГОСТ 5582-75 Прокат тонколистовой коррозионностойкий, жаростойкий и жаропрочный. Технические условия (Прокат тонколистовой корозійностійкий, жаростійкий і жароміцний. Технічні умови)

ГОСТ 5632-72 Стали высоколегированные и сплавы коррозионностойкие, жаростойкие и жаропрочные. Марки (Сталі високолеговані і сплави корозійностійкі, жаростійкі і жароміцні. Марки)

ГОСТ 6631-74 Эмали марок НЦ-132. Технические условия (Емалі марок НЦ-132. Технічні умови)

ГОСТ 9980.3-86 Материалы лакокрасочные. Упаковка (Матеріали лакофарбові. Пакування)

ГОСТ 9980.5-86 Материалы лакокрасочные. Транспортирование и хранение (Матеріали лакофарбові. Транспортування і зберігання)

ГОСТ 10528-90 Нивелиры. Общие технические условия (Нівеліри. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10529-86 Теодолиты. Общие технические условия (Теодоліти. Загальні технічні умови)

ГОСТ 10618-80 Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия (Гвинти самонарізні для металу і пластмаси. Загальні технічні умови)

ГОСТ 13837-79 Динамометры общего назначения. Технические условия (Динамометри загального призначення. Технічні умови)

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов (Маркування вантажів)

ГОСТ 14918-80 Сталь тонколистовая оцинкованная с непрерывных линий. Технические условия (Сталь тонколистова оцинкована з безперервних ліній. Технічні умови)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади й інші технічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання і транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16295-93 Бумага противокоррозионная. Технические условия (Папір протикорозійній. Технічні умови)

ГОСТ 17475-80 Винты с потайной головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры (Гвинти з потаємною головкою класів точності А і В. Конструкція і розміри)

ГОСТ 18617-73 Ящики деревянные для металлических изделий. Технические условия (Ящики дерев'яні для металевих виробів. Технічні умови)

ГОСТ 20403-75 Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 10 до 100 IRHD) ума. Метод визначення твердості у міжнародних одиницях (від 10 до 100 IRHD))

ГОСТ 22225-76 Контейнеры универсальные массой брутто 0,625 и 1,25 т. Технические условия (Контейнери універсальні масою брутто 0,625 і 1,25 т. Технічні умови)

ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия (Ваги лабораторні загального призначення та зразкові. Загальні технічні умови)

ГОСТ 24297-87 Входной контроль продукции. Основные положения (Вхідний контроль продукції. Основні положення)

ГОСТ 24555-81 Система государственных испытаний продукции. Порядок аттестации испытательного оборудования. Основные положения (Система державних випробувань продукції. Порядок атестації випробувального обладнання. Основні положення)

ГОСТ 24816-81 Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности (Матеріали будівельні. Метод визначення сорбційної вологи)

ГОСТ 25051.2-82 Камеры тепла и холода испытательные (Камери тепла та холоду випробувальні)

ГОСТ 25898-83 Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию (Матеріали і вироби будівельні. Методи визначення опору паропроникненню)

ГОСТ 26254-84 Здания и сооружения. Метод определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций (Будівлі і споруди. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій)

ГОСТ 26433.0-85 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Общие положения (Система забезпечення точності геометричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Загальні положення)

ГОСТ 26433.1-89 Система обеспечения точности геометрических размеров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления (Система забезпечення точності геометричних розмірів у будівництві. Правила виконання вимірювань. Елементи заводського виготовлення)

ГОСТ 26816-86 Плиты цементно-стружечные. Технические условия (Плити цементно-стружкові. Технічні умови)

ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний (Термометри рідинні скляні. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань)

ДСанПіН 2.2.7.029-99 Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок

ДСН 3.3.6.037-99 Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку

ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

ДСанПіН 3.3.6-096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

ДСП-201-97 Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць від забруднення хімічними і біологічними речовинами

НАПБ А.01.001-2004 Правила пожежної безпеки в Україні

СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии (Захист будівельних конструкцій від корозії)

СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация (Внутрішній водопровід і каналізація)

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование (Опалення, вентиляція і кондиціонування)

СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания (Адміністративні і побутові будинки)

СНиП ІІІ-04-80 Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки у будівництві)

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия (Ізоляційні та оздоблювальні покриття)

СанПиН 4630-88 Охрана поверхностных вод от загрязнения (Охорона поверхневих вод від забруднення)

СанПиН 6027-А-91 Санитарные правила и нормы по применению полимерных материалов в строительстве. Гигиенические требования (Санітарні правила і норми застосування полімерних матеріалів у будівнництві. Гігієнічні вимоги)

СанПиН 42-128-4690-88 Охрана почвы от загрязнений бытовыми и промышленными отходами (Охорона ґрунту від забруднень побутовими і промисловими відходами)

СП 991-72 Санитарные правила при окрасочных работах с применением ручных распылителей (Санітарні правила при фарбувальних роботах з використанням ручних розпилювачів)

СП 1042-73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів і гігієнічні вимоги до виробничого обладнання)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

3.1 У цьому стандарті використано терміни, встановлені в ДБН В.2.6-31: приведений опір теплопередачі, коефіцієнт паропроникності, термін ефективної експлуатації теплоізоляційних виробів; терміни, встановлені в ДБН В.2.6-33: конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією, конструкція зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з вентильованим повітряним прошарком та опорядженням індустріальними елементами, шар теплової ізоляції, збірна система, несуча частина стіни, комплект, кріпильний каркас, ригель, стояк, вентильований повітряний прошарок, дюбель, клямер, індустріальні опоряджувальні елементи.

Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.2 одношарова теплова ізоляція

Теплова ізоляція системи, що складається з матеріалу, який має однакові теплофізичні властивості по всій його товщині

3.3 двошарова теплова ізоляція

Теплова ізоляція системи, що складається з матеріалів, які мають різні теплофізичні властивості

3.4 захисні елементи

Елементи, призначені для захисту системи від прямого проникнення вологи (водовідвідні віконні, карнизні, парапетні й інші відливи) і ударних впливів (кутові й спеціальні профілі)

3.5 масивний повітрозахисний матеріал

Матеріал, що застосовується в системі в якості теплоізоляції та повітроізоляції

3.6 мембранна плівка

Матеріал, що застосовується в системі для забезпечення за рахунок своїх фізичних властивостей необхідної повітронепроникності теплоізоляційного шару та має при цьому достатню паропроникність для забезпечення нормального вологісного режиму огороджувальної конструкції

3.7 випробування надійності теплової ізоляції

Випробування на надійність, що проводяться з метою визначення показників довговічності, і характеризують властивість теплової ізоляції системи зберігати в установлених межах значення теплофізичних параметрів в умовах експлуатації, що імітуються під час випробувань

4 КЛАСИФІКАЦІЯ

4.1 Збірні системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням відповідно до ДСТУ Б В.2.6-34 відносяться до конструктивного класу В та класифікуються за підкласами за матеріалом опоряджувального шару:

В.1 - керамічними плитами;

В.2 - плитами з природного каменю;

В.3 - металевими дрібноштучними та крупнорозмірними панелями;

В.4 - плитами з цементно-волокнистих матеріалів;

В.5 - композитними алюмінієвими матеріалами несучих стін;

В.6 - виробами із дрібнозернистого бетону;

В.7 - полімербетонними панелями;

В.8 - ламінованими панелями;

В.9 - керамогранітом;

В.10 - іншими індустріальними елементами.

4.1.1 За типом теплоізоляції:

- двошарова (рисунок 1) - Д;

- одношарова (рисунок 2) - без позначення.


1 - несуча частина стіни; 2 - каркас кріпильний; 3 - індустріальні опоряджувальні елементи; 4 - дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару; 5 - внутрішній шар теплової ізоляції; 6 - масивний повітрозахисний матеріал; 7 - вентильований повітряний прошарок; 8 - теплоізолююча прокладка

Рисунок 1 - Конструкторсько-технологічна схема збірної системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням із двошаровою тепловою ізоляцією

1 - несуча частина стіни; 2 - каркас кріпильний; 3 - індустріальні опоряджувальні елементи; 4 - дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару; 5 - дношарова теплова ізоляція; 6 - мембранна плівка; 7 - вентильований повітряний прошарок; 8 - теплоізолююча прокладка

Рисунок 2 - Конструкторсько-технологічна схема збірної системи з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням з одношаровою тепловою ізоляцією


4.1.2
За матеріалом теплоізоляції з плит:

- із базальтової вати - Б;

- зі скляного штапельного волокна - М.

4.1.3 Залежно від матеріалу каркаса:

- нержавіюча сталь СН;

- оцинкована сталь ОС;

- алюміній -А.

4.2 Умовну познаку конструкції фасадної теплоізоляції слід приймати відповідно до схеми

Приклад запису умовної познаки конструкції фасадної теплоізоляції з опорядженням керамічними плитами з каркасом із алюмінієвих профілів з одношаровою теплоізоляцією з базальтових плит:

XXX - В1 - Б048 - 100 - А - ДСТУ Б В.2.6-35:2008,

де      В1     - клас та підклас системи;

Б     - тип теплоізоляційного матеріалу (згідно з 4.1.2);

  1.  - теплопровідність теплоізоляційного матеріалу в розрахункових умовах, що дорівнює 0,048

Вт/(м К);

100  - товщина шару теплоізоляції, мм;

А     - алюмінієвий каркас (згідно з 4.1.3);

ДСТУ Б В.2.6-35:2008 - повне літерно-цифрове позначення цього стандарту.

5 ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

5.1 Основні параметри та розміри

5.1.1 Збірна система та конструкції фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам цього стандарту та комплекту конструкторської та проектної документації (альбом технічних рішень, механічні та теплотехнічні розрахунки), розробленої для кожного конкретного будинку, монтуватися відповідно до технологічної карти на їх монтаж.

Конструкторська документація й проект виконання робіт повинні розроблятися для кожного конкретного будинку. Приклади можливих конструктивних рішень збірних систем наведені в додатку А.

5.1.2 Зовнішній вигляд змонтованих конструкцій фасадної теплоізоляції повинен відповідати зразкам організації-виготовлювача конструкції фасадної теплоізоляції, що узгоджуються із замовником, та вимогам конструкторської документації.

5.1.3 Приведений опір теплопередачі збірної системи повинен бути не менше мінімально допустимого опору теплопередачі відповідно до 2.1 ДБН В.2.6-31.

5.1.4 Показники теплостійкості збірних систем повинні відповідати вимогам 4.1 ДБН В.2.6-31.

5.1.5 Вологісний режим стін із застосуванням фасадної теплоізоляції повинен забезпечувати відсутність конденсації вологи відповідно до вимог розділу 6 ДБН В.2.6-31.

5.1.6 Конструкції фасадної теплоізоляції повинні витримувати позитивні та негативні вітрові навантаження, навантаження від власної ваги, навантаження від двобічного зледеніння личкувального шару, температурних та кліматичних впливів для відповідного району будівництва з урахуванням висоти влаштування (за результатами розрахунків).

5.1.7 Основні параметри конструкцій фасадної теплоізоляції повинні відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.

5.1.8 Кількість дюбелів, необхідних для кріплення каркаса фасадної теплоізоляції до стіни, слід розраховувати, виходячи з умов зусилля вириву дюбеля з матеріалу стіни (бетон, цегла тощо), міцності і допустимих деформацій розпірних елементів дюбелів.

Розрахунок кількості анкерних дюбелів проводять для двох зон будівлі (рядової та крайньої), що прилягає до краю та утворює кут, для якої значення вітрового навантаження приймають з урахуванням динамічного коефіцієнта.

Ширину крайньої зони приймають не менше 1,0 м та не більше 2,0 м.

Таблиця 1 -Основні параметри конструкцій фасадної теплоізоляції з вентильованим повітряним прошарком та непрозорим індустріальним опорядженням

Найменування показника

Значення показника

1   Товщина повітряного прошарку, а (рис. 1 і рис. 2), мм 

40-150*)

2   Зусилля вириву дюбеля для кріплення конструкцій фасадної теплоізоляції із стіни, кН (кгс), не менше: 

- з цегли; 

1,0 (100)

- з бетону класу вище В15; 

1,4 (140)

- з ніздрюватого бетону 

0,8 (80)

3   Кількість дюбелів для кріплення теплоізоляції на 1 м2, шт., не менше 

8

4   Довжина монтажних елементів стояків та ригелів, м, не більше 

6

5   Площа вентиляційних отворів у личкувальному шарі на кожний погонний метр по горизонталі повітряного прошарку, мм2, не менше 

1500**)

6   Відхилення від проектного положення фасаду та його елементів у площині стіни, мм, не більше: 

- від вертикальності на 10 м висоти (на всю висоту не більше 50); 

±10

- від горизонтальності на 10 м довжини стіни; 

± 10

- від проектної відстані між сусідніми напрямними профілями; 

±5

- від співвісності суміжних (по висоті) напрямних профілів; 

±15

- від проектного зазору між суміжними напрямними 

+5; -0

- уступу між суміжними по висоті напрямними профілями 

4

7   Відхилення від проектного положення плит личкування фасаду, мм, не більше: 

- відхилення від вертикальності; 

2 (на 1 м довжини)

- уступу між суміжними плитами 

4

8   Відхилення від проектного розміру повітряного прошарку, мм, не більше 

±15

9   Відхилення від проектного положення елементів кріплення (клямери, заклепки, гвинти), мм, не більше 

±5

10  Термін ефективної експлуатації матеріалу теплоізоляційного шару, умовних років, не менше 

25

11  Опір повітропроникності теплоізоляційного шару (шарів), м год Па/кг, не менше 

0,3

12  Коефіцієнт паропроникності, мг/(м·год·Па), не менше: 

- теплової ізоляції ; 

0,3

- мембранної плівки 

0,001

13  Зміна лінійних розмірів плит теплоізоляційного матеріалу за його товщиною після 75 знакозмінних температурних циклів, мм, не більше 

5 на 100 мм

товщини

14  Зниження опору теплопередачі після випробувань надійності теплової ізоляції, %, не більше 

10

*)   Дозволяється інший розмір, якщо це підтверджено результатами експериментального дослідження в атестованій  випробувальній лабораторії

**)  Для великоформатних (більше ніж 600 мм х 600 мм) личкувальних матеріалів 

5.1.9 При визначенні розрахункових величин компенсаційних зазорів між кріпильними, личкувальними та елементами каркаса позитивну розрахункову температуру приймають не нижче 80 °С, а негативну - не вище мінус З0 °С.

5.1.10 Конструкторські рішення примикань конструцкцій фасадної теплоізоляції до прорізів, парапету та навісного обладнання повинні виключати потрапляння дощу і снігу у повітряний прошарок і гарантовано захищати теплоізоляційний шар від замочування.

5.1.11 При використанні різних матеріалів повинна виключатись можливість корозії в місцях їх сполучень.

5.1.12 Плити теплоізоляційні повинні суцільно прилягати до всієї площі стіни.

5.1.13 Торці конструктивних елементів каркаса фасадної теплоізоляції, виконаних з оцинкованої сталі чи сталі з покриттям алюмоцинком, повинні бути вкриті захисним шаром фарби завтовшки не менше 50 мкм.

5.2 Вимоги до матеріалів та комплектуючих виробів

5.2.1 Матеріали і комплектуючі вироби повинні пройти вхідний контроль згідно з ГОСТ 24297, відповідати вимогам нормативних документів і підтверджуватися документами про якість заводів-постачальників.

5.2.2 Для виготовлення конструкцій фасадної теплоізоляції повинні застосовуватися такі матеріали та комплектуючі вироби.

5.2.2.1 Розпірні елементи дюбелів для кріплення каркаса систем теплоізоляції з нержавіючої сталі марки 25X1ЗН2 згідно з ГОСТ 5632 або зі сталі марки 20 згідно з ГОСТ 1050 із гарячецинковим покриттям завтовшки не менше 45 мкм.

5.2.2.2 Дюбелі для кріплення каркаса фасадної теплоізоляції повинні виготовлятися з поліаміду і мати довговічність не менше 25 років або зі сталі з гарячецинковим покриттям завтовшки не менше 45 мкм чи нержавіючої сталі.

5.2.2.3 Профілі каркаса повинні виготовлятися з алюмінію марки АД31Т згідно з ГОСТ 4784 з товщиною анодно-окисного захисного покриття не менше 20 мкм і шаром лакофарбового покриття завтовшки не менше 40 мкм або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі П класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918, або з гнутих профілів із тонколистової оцинкованої сталі І класу товщини гарячого цинкового покриття згідно з ГОСТ 14918 і шаром лакофарбового покриття завтовшки не менше 60 мкм, або з тонколистового прокату із корозійностійкої сталі марок Х18Т, Х18Н10, Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08X18Н10 згідно з ГОСТ 5582. Можуть використовуватись інші матеріали при підтвердженні їх властивостей розрахунками і лабораторними випробуваннями (алюмінієві сплави 6060, 6063 чи сталі з покриттям сплавом алюмоцинку (55 % алюмінію, 43,5 % цинку і 1,5 % кременю) завтовшки не менше 35 мкм.

Товщина стінок та полиць профілів повинна бути не менше 2 мм, товщина кронштейнів - не менше 3 мм. Розрахункові характеристики міцності матеріалу профілів приймають з понижувальним коефіцієнтом 0,75, який враховує негативний вплив пульсаційної складової вітрового навантаження. Дозволяється використовувати профілі з меншою товщиною полиць, якщо це підтверджено розрахунками, експериментальними дослідженнями або довготривалим інструментальним спостереженням за вже змонтованими системами.

5.2.2.4 Кріпильні вироби повинні виготовлятися з корозійностійких матеріалів та відповідати вимогам ГОСТ 10618, ДСТУ ГОСТ 7798, ДСТУ ГОСТ1491, ДСТУ ГОСТ 17475.

Дозволяється використовувати некорозійностійкі матеріали, але вони повинні мати анодноокисне захисне покриття завтовшки не менше 20 мкм або гарячецинкове покриття завтовшки не менше 40 мкм.

5.2.2.5 Клямери слід виготовляти з тонколистового прокату із корозійностійкої сталі марок Х18Н10Т, Х22Н6Т або 08X18Н10 згідно з ГОСТ 5582.

5.2.2.6 Повітрозахисний шар фасадної теплоізоляції з одношаровою тепловою ізоляцією, виготовлений з мембранної полімерної плівки, повинен не змінювати своїх показників з паропроникності та повітропроникності більше ніж на 10 % після 75 циклів знакозмінних температурних циклів.

5.2.2.7 Теплоізоляційні плити повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-97 (ГОСТ 9573) і належати до негорючих (НГ) матеріалів згідно з ДБН В.1.1-7.

За наявності шару захисної полімерної плівки теплоізоляційні плити повинні мати приведений коефіцієнт паропроникності не нижче наведеного в таблиці 1.

Зовнішній шар двошарової теплової ізоляції систем повинен мати густину не менше 75 кг/м3 та повітропроникність не більше 0,15 кг/(м2 год).

Внутрішній шар двошарової теплової ізоляції конструкції теплової ізоляції може виконуватись із мінераловатних плит груп горючості Г1, Г2 з густиною не менше З0 кг/м3.

Примітка. Допускається застосування мінераловатних плит із меншою густиною при забезпеченні фізико-технічних показників, що наведені в таблиці 3, якщо це підтверджено результатами експериментального дослідження в атестованій випробувальній лабораторії.

5.2.2.8 Для опоряджування повинні використовуватись керамічна плитка згідно з ДСТУ Б В.2.7-67 (ГОСТ 13996), плити з природного каменю згідно з ДСТУ Б В.2.7-37, листи азбоцементні згідно з ДСТУ

Б В.2.7-52 (ГОСТ 18124), цементно-стружкові плити згідно з ГОСТ 26816, металеві листи, плити зі штучного каменю, плити з металевих композитних матеріалів тощо.

5.2.2.9 Опоряджувальні матеріали, що використовуються при улаштуванні конструкцій фасадної теплоізоляції для будинків І ступеня вогнестійкості, повинні бути негорючими.

Для будинків II, III, IlІa, ІІІб, IV і IVa ступенів вогнестійкості дозволяється використовувати опоряджувальні матеріали, що мають групу горючості Г1 згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 та групу займистості В1 згідно з ДСТУ Б В.1.1-2 (ГОСТ 30402) з обов'язковим протипожежним поясом із негорючого матеріалу товщиною, що дорівнює двом товщинам теплоізоляційного шару, через кожні три поверхи.

5.2.2.10 Опоряджувальні матеріали повинні бути стійкими до удару з енергією 0,5 Дж.

5.2.2.11 Опоряджувальні матеріали повинні мати довговічність не менше ніж 7 умовних років.

5.2.2.12 Дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару повинні вироблятися із поліпропілену з розпірним елементом із склонаповненого поліаміду обо із сталі з гарячецинковим покриттям завтовшки не менше 45 мкм і мати довговічність не менше ніж 25 років.

Діаметр притискної головки дюбеля повинен бути не менше 80 мм.

5.2.13 Дюбелі для кріплення теплоізоляційного шару повинні витримувати зусилля вириву із стіни-основи не менше, кН (кгс):

з цегли - 0,4 (40);

з бетону марки вище від В15 - 0,5 (50);

з природного каменю - 0,5 (50);

з ніздрюватого бетону - 0,25 (25).

5.2.2.14 Для захисту торців елементів каркаса слід використовувати емаль НЦ-132 згідно з ГОСТ 6631.

5.2.2.15 Прокладки для теплоізоляції між стіною і опорними елементами, що використовуються для кріплення каркаса, повинні мати товщину не менше 2 мм і виготовлятися зі спіненого полівінілхлориду або інших хімічно нейтральних матеріалів із коефіцієнтом теплопровідності матеріалу не більше 0,06 Вт/(м·К).

5.2.3 Дозволяється застосовувати для виготовлення конструкцій фасадної теплоізоляції інші матеріали та комплектуючі вироби, які своїми фізико-технічними показниками не гірше передбачених цим стандартом, а також за умови отримання позитивних висновків за результами випробувань та за наявності висновків санітарно-епідеміологічної експертизи МОЗ України.

5.3 Комплектність

5.3.1 До комплекту входять усі матеріали та комплектуючі вироби на один об'єкт згідно з конструкторською документацією підприємства - виробника системи, проект виконання робіт, документ про якість, технічний опис та інструкція з експлуатації.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: