Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ДНАОП 5.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення

Название (рус.) ДНАОП 5.2.30-1.06-98 ПРАВИЛА безопасности во время работ на воздушных линиях связи
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДНАОП (Державні Нормативні Акти з Охорони Праці)
Рег. номер 5.2.30-1.06-98
Дата принятия 11.05.1998
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Комітет по нагляду за охороною праці України

(Держнаглядохоронпраці)

ДЕРЖАВНИЙ

НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 5.2.30-1.06-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних
лініях звязку і проводового мовлення

Київ


ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ

-----------------------------------------------------------------

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

_____________________________________________________________________

        ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Держнаглядохоронпраці

 

     від 11.05.98  № 83

ДНАОП 5.2.30-1.06-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення

 

Київ


Передмова

1 РОЗРОБЛЕНО  Українським науково-дослідним інститутом звязку

2 ВНЕСЕНО Управлінням Держнаглядохоронпраці по нагляду в машинобудуванні, металообробці, оборонному комплексі, на транспорті та звязку

 

3 З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 5.07.91 та НАОП 5.2.30-1.13-84 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации", затверджений Мінзв'язку СРСР 18.10.84.

Редакційна комісія: Сазонов А.П. голова, Цибульник О.В., Мельничук Л.О., Борзаковський Ю.Є., Купер Ю.М., Васіліогло І.Г.,
Вакуленко В.Г., Шур А.П., Севастьянов В.О., Нечай О.Л.


Зміст

Стор.

[0.0.0.1] ДНАОП 5.2.30-1.06-98

[1] 1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

[2]
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3]
3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

[3.1] 3.1. Порядок застосування Правил та відповідальність за їх виконання.

[3.2] 3.2. Вимоги до працівників

[4] 4. ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ

[4.1] 4.1. Вимоги безпеки у разі роботи з електрифікованим інструментом, переносними ручними електричними машинами, розподільчими трансформаторами безпеки та ручними електричними  світильниками.

[4.2] 4.2. Вимоги безпеки у разі робіт з пневматичним інструментом

[4.3] 4.3. Вимоги безпеки у разі робіт з ручним інструментом

[4.4] 4.4. Вимоги безпеки у разі робіт з будівельно-монтажним пістолетом.

[4.5] 4.5. Вимоги безпеки у разі робіт з паяльною лампою

[4.6] 4.6. Вимоги безпеки у разі робіт з застосуванням драбин.

[5] 5. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

[6] 6. РОБОТИ В МІСЦЯХ СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

[6.1] 6.1. Розміщення майданчиків на трасі будівництва

[6.2] 6.2. Складування та зберігання матеріалів

[7] 7. РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА               МЕХАНІЗМІВ

[7.1] 7.1. Загальні вимоги безпеки

[7.2] 7.2. Роботи із застосуванням бурильно-кранової машини.

[7.3] 7.3. Роботи із застосуванням підіймальної вишки (телескопічної, важільної).

[7.4] 7.4. Компресорні установки

[7.5] 7.5. Роботи із застосуванням машин та механізмів в охоронній зоні повітряних ліній електропередавання (далі ПЛ)

[8] 8. НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ ТА ТРАНСПОРТУВАННЯ ВАНТАЖІВ

[8.1] 8.1. Загальні вимоги безпеки.

[8.2] 8.2. Роботи з навантаження (розвантаження) вантажу на залізничному транспорті

[8.3] 8.3. Роботи з навантаження на автомобіль і розвантаження з автомобіля.

[8.4] 8.4. Роботи із застосуванням авто- і електронавантажувачів.

[8.5] 8.5. Перевезення стовпів гужовим транспортом.

[8.6] 8.6. Перенесення вантажів вручну

[9] 9.БУДІВНИЦТВО ТА РЕМОНТ СТОВПОВИХ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

[9.1] 9.1. Лісосічні роботи і заготівля стовпів

[9.2] 9.2. Земляні роботи

[9.3] 9.3. Встановлення та заміна опор.

[9.4] 9.4. Роботи на опорах.

[9.5] 9.5. Підвішування проводів.

[9.6] 9.6. Зварювання проводів

[9.7] 9.7. Демонтаж ліній

[9.8] 9.8. Роботи в гірській місцевості

[10] 10. РОБОТИ НА СТОЯКОВИХ ЛІНІЯХ

[11] 11. БУДІВНИЦТВО ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПОВіТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ У РАЗІ ЇХ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ТА ЗБЛИЖЕННЯ З ЛІНІЯМИ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

[11.1] 11.1. Загальні положення

[11.2] 11.2. Улаштування перехрещення ліній зв'язку і проводового мовлення з контактними мережами наземного електротранспорту

[11.3] 11.3. Улаштування перехрещення ліній зв'язку і проводового мовлення з лініями електропередавання

[11.4] 11.4. Роботи на лініях зв'язку і проводового мовлення у разі їх перехрещення та зближення з лініями електропередавання

[12] 12. РОБОТИ НА БУДИНКОВИХ РОЗПОДІЛЬЧИХ МЕРЕЖАХ

[13] 13. РОБОТИ НА ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ, ЯКІ МАЮТЬ КОЛА ДИСТАНЦІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ

[14] 14. РОБОТИ НА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ З КОЛАМИ, ЯКІ ОБЛАДНАНІ АПАРАТУРОЮ ДІЛЬНИЧНОГО СЛУЖБОВОГО ЗВ'ЯЗКУ З ВИБІРКОВИМ ВИКЛИКОМ.

[15] 15. РОБОТИ НА ФІДЕРНИХ ЛІНІЯХ ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

[15.1] 15.1. Роботи на фідерних лініях проводового мовлення напругою до 240 В.

[15.2] 15.2. Роботи на фідерних лініях проводового мовлення напругою понад 240 В

[15.3] 15.3. Роботи на лініях сумісної підвіски проводів проводового мовлення та електромереж

[16] 16. РОБОТИ НА ЛІНІЯХ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ, ЯКІ ЗАЗНАЮТЬ ВПЛИВУ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЗАЛІЗНИЦЬ ЗМІННОГО СТРУМУ НАПРУГОЮ 25 КВ

[16.1] 16.1. Роботи на міжміських високовольтних лініях зв'язку

[16.2] 16.2. Роботи на лініях сільських телефонних станцій (СТС), міських телефонних станцій (МТС) і проводового мовлення.

[17] 17. ОБХОДИ І ОГЛЯДИ

[18] 18. ВИМІРЮВАННЯ ПЕРЕНОСНИМИ ПРИЛАДАМИ

[19] 19. ПРОСОЧУВАННЯ СТОВПІВ АНТИСЕПТИКАМИ

[19.1] 19.1. Загальні положення

[19.2] 19.2. Роботи з водорозчинними і масляними антисептиками

[19.3] 19.3. Транспортування і зберігання антисептиків. Протипожежні заходи.

[20] 20. ОБЛАДНАНЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТИМЧАСОВИХ ЖИТЛОВИХ І ПІДСОБНИХ ФУРГОНІВ

[21] 21. ПРОКЛАДАННЯ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ ЗА УМОВ РАДІОАКТИВНОГО ЗАБРУДНЕННЯ МІСЦЕВОСТІ

[22] ПЕРЕЛІК РОБІТ З ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ

[23] ПЕРЕЛІК
МІНІМУМУ ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ,
НЕОБХІДНИХ ПРИ ВИКОНАННІ РОБІТ

[24] К Н И Г А
ЗАПИСУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРКИ ІНСТРУМЕНТА ТА ЗАПОБІЖНИХ ПРИСТРОЇВ

[25] НОРМИ ТА ТЕРМІНИ ВИПРОБУВАНЬ
ПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ПРИСТОСУВАНЬ

[26] НОРМИ І ТЕРМІНИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ВИПРОБУВАНЬ
ЗАХИСНИХ ЗАСОБІВ

[27] ЗВІЛЬНЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ВІД ЕЛЕКТРИЧНОГО СТРУМУ

[28] ЗАЯВКА НА ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИЙ КРАН

[29] ВИЗНАЧЕННЯ СТУПЕНЯ ЗАГНИВАННЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ОПОР, ПРИСТАВОК ТА ПІДПОРІВ

[30] ГАБАРИТИ ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ І ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ

[31] А К Т
ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛЯНОК, ЯКІ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ТЕХНІЧНИМ НОРМАМ В МІСЦЯХ ПЕРЕХРЕЩЕННЯ ТА ЗБЛИЖЕННЯ ПРОВОДІВ ЛІНІЙ ЗВ'ЯЗКУ   ПРОВОДОВОГО МОВЛЕННЯ З ПРОВОДАМИ ЛІНІЙ ЕЛЕКТРОПЕРЕДАВАННЯ

[32] ДОЗВІЛ НА РОБОТИ НА ОПОРАХ У РАЗІ СУМІСНОГО ПІДВІШУВАННЯ ПРОВОДІВ

[33] АКТ

[34] НАРЯД - ДОПУСК
НА ВИКОНАННЯ РОБІТ 3 ПІДВИЩЕНОЮ НЕБЕЗПЕКОЮ


ДНАОП 5.2.30-1.06-98

ПРАВИЛА

безпеки під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення

__________________________________________________________________

               

                                                                                           Дата введення 01.10.98

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ 

Правила безпеки при роботах на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення (далі Правила) поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення.

 Правила встановлюють вимоги безпеки до організації робіт з будівництва, монтажу та експлуатації (далі робіт) повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення.

Вимоги цього нормативного акта є обов'язковими для всіх проектувальних, будівельних, експлуатаційних підприємств, організацій і установ (далі підприємства) незалежно від їх відомчої належності, форми власності та видів діяльності, причетних до проектування, будівництва та експлуатації споруд електрозв'язку і проводового мовлення.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України, НАОП 5.2.30-1.06-91 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и проводного вещания", затверджений Мінзв'язку СРСР 5.07.91 та НАОП 5.2.30-1.13-84 "Правила техники безопасности при работах на воздушных линиях связи и радиофикации", затверджений Мінзв'язку СРСР 18.10.84.


2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мінюсті

1

2

3

4

1

Закон України "Про охорону праці"

Введено в дію Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2695-ХІІ

2

ДНАОП 0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 16.12.93   № 128

3

ДНАОП 0.00-1.07-94

Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук- раїни від 18.10.94 № 104

4

ДНАОП 0.00-1.17-92

"Единые правила безопа- сности при взрывных работах"

Затверджено наказом Держгіртехнагляду СРСР від 25.03.92

5

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від  09.01.98  № 4

Зареєстровано в Мінюсті

10.02.98 №93/2533

6

ДНАОП 0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомобильному транспорті

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від  13.01.97 № 5

7

ДНАОП 0.00-4.03-93

Положення про розслі-дування та облік нещасних випадків, професій-них захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджено Постановою Кабінета Міністрів України від 10.08.93 № 623

Зміни. Постанова від 23.02.94 № 97

8

ДНАОП 0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 №9

Зареєстровано в Мінюсті від 07.04.98 № 226/2666

9

ДНАОП 0.00-4.24-94

Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 30.12.94 № 130

Зареєстровано в Мінюсті 20.01.95 № 14/550

10

ДНАОП 0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук- раїни від 30.11.93 № 123

Зареєстровано в Мінюсті 23.12.93 № 196

11

ДНАОП 0.01-01.01-95

Правила пожежної безпеки в Україні НАПБ А.01.001-95

Затверджено Головним державним інспектором України з пожежного на- гляду 14.06.95

Зареєстровано в Мінюсті  14.07.95 № 219/755

12

ДНАОП 0.03-3.24-97

Норми радіаційної безпеки України          НРБУ-97

Затверджено Мінохорони здоров'я України 14.07.97  № 208

Введено в дію 01.01.98 Пос- тановою Головного держав- ного санітарного лікаря Ук- раїни від 01.12.97 № 624

13

ДНАОП 0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затведжено Мінохорони здоров'я України 10.12.93 № 241.

Зареєстровано в Мінюсті 22.12.93 № 194

14

ДНАОП 0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджено Мінохорони здоров'я України 22.03.96 № 59.

Зареєстровано в Мінюсті 16.04.96 № 183/1208

15

ДНАОП 0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороня-ється застосування праці неповнолітніх

Затверджено наказом Мінохорони здоров'я України від 31.03.94 № 46.

Зареєстровано в Мінюсті 28.07.94 № 176/385

16

ДНАОП 0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці,

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 № 30, зареєстровано в Мінюсті 12.05.94 № 95/304

17

ДНАОП 5.2.30-1.07-96

Правила безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводо-вого мовлення

Затверджено наказом Держнаглядохоронпраці Ук-раїни від 17.05.96 № 85

18

НАОП 1.1.10-1.04-85

"Правила безопасности при работе с ин- струментом и приспособлениями"  

Міненерго СРСР 30.04.85

19

НАОП 1.1.10-1.07-82

"Правила применения и испытаний защитных средств, используемых в электроустаноках /из-дание 8/"

Затверджено Міненерго СРСР 26.07.82

20

НАОП 3.0.00-1.01-85

"Правила по охране труда в лесной, дерево-обрабатывающей про-мышленности и лесном хозяйстве"

Затверджено Держлісгоспом СРСР 28.02.85

21

НАОП 5.1.11-1.22-90

"Правила техники безо-пасности и производст-венной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железно-дорожном транспорте ЦМ-4771"

Затверджено Міністерством шляхів сполучення СРСР 15.02.90

22

НАОП 5.2.00-3.01-83

"Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты работникам связи"

Затверджено Держтелерадіо СРСР 4.02.83. Зміни: 15.08.84, 11.03.88

23

НАОП 5.2.30-5.01-74

"Инструкция по технике безопасности при подрезке крон деревьев,  растущих вдоль линий связи и радиовещания"

Затверджено Держтелерадіо УРСР 14.01.74

24

НАОП 5.2.30-6.01-86

"Рекомендации по безопасному проведению работ при вырубке, расчистке просек и заготовке столбов"

Затверджено наказом Мінзв'язку СРСР 30.12.86

25

ГОСТ 67-78

"Пересечения линий связи и проводного вещания с контактными сетями наземного электротранспорта. Общие требования и нормы"

26

ГОСТ 464-79

"Заземления для стаци-онарных установок про-водной связи, радиоре-лейных станций, радио-трансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллек-тивного приема телеви-дения. Нормы сопротив-ления"

27

ГОСТ 5238-81

"Схемы защиты от опасных напряжений и токов возникающих на линиях"

28

ГОСТ 20494-90

"Штанги изолирующие оперативные и штанги переносных заземлений. Общие технические условия"

29

ГОСТ 26887-86

"Площадки и лестницы для строительно-мон-тажных работ. Общие технические условия"

30

ГОСТ 12.1.004-76

"ССБТ. Пожарная безо-пасность. Общие требо-вания безопасности"

31

ГОСТ 12.1.013-78

"ССБТ. Строительство. Электробезопасность. Общие требования"

32

ГОСТ 12.2.007-75

"ССБТ. Изделия электро-технические. Общие тре-бования безопасности"

33

ГОСТ 12.3.003-86

"ССБТ. Работы электро-сварочные. Требования безопасности"

34

ГОСТ 12.3.033-84

"ССБТ. Строительные машины. Общие требо-вания безопасности при эксплуатации"

35

ГОСТ 12.3.034-84

"ССБТ. Работы по за-щите древесины. Общие требования безопас-ности"

36

ГОСТ 12.1.046

"ССБТ. Нормы освеще-ния строительных площадок".

37

ГОСТ 12.4.107-82

"ССБТ. Строительство. Канаты страховочные. Общие технические требования"

38

ГОСТ 12.3.009-76

"ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

39

ОСТ 32.9-81

"Нормы искусственного освещения об'ектов железнодорожного транспорта"

40

СНиП Ш-4-80*

"Техника безопасности в строительстве"

Затверджено наказом Держбуду СРСР від 09.06.80  № 82

41

НАПБ В.01.001-98/5.200

Правила пожежної безпеки в галузі зв'язку

Затверджено наказом Держкомзв'язку України від 4.02.98 № 28

42

"Правила устройства электроустановок /изд.6, переработанное и дополненное/"

Затверджені Головенергонаглядом СРСР 1984р.

43

Правила охорони ліній зв'язку

Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.96 № 135

44

"Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей  /изд. 4, переработанное с изм./"

Затверджені Головдерженергонаглядом СРСР 21.12.84, зміни 1989 р.

45

"Инструкция по радиаци-онной безопасности для 30-км зоны вокруг ЧАЭС"

Затверджено Генеральним директором ПО "Комбінат" 1988р.

46

"Общая инструкция по строительству линейных сооружений городской телефонной сети"

Затверджено наказом Мінзв'язку СРСР від 06.06.77 № 220

47

"Гигиеническая класси-фикация труда по показателям вредности и опасности факторов про-изводственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса"

Затверджено наказом Головного санітарного лікаря Мінздрава СРСР від 12.08.86 № 4137-86

48

Інструкція з руху поїздів і маневрової роботи на залізницях України ЦД/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 260

49

Інструкція з сигнализації на залізницях України    № ЦШ/0001

Затверджено наказом Мін- транспорту України від 08.07.95 № 259


3. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3.1. Порядок застосування Правил та відповідальність за їх виконання.

3.1.1. Правила вміщують вимоги безпеки робіт з будівництва, ремонту та експлуатації повітряних ліній зв'язку та проводового мовлення, яких необхідно обов'язково дотримуватися під час виконання цих робіт.

Вимоги безпеки, що вносяться у разі розроблення технічних вимог, технологічних документів, проектів проведення робіт та інструкцій з охорони праці, повинні відповідати цим Правилам, СНиП Ш-4-80* "Техника безопасности в строительстве", затвердженому наказом Держбуда СРСР від 09.06.80  № 82 та ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затв. Держнаглядохоронпраці від 29.01.98 № 9, зареєстр. Мінюст від 07.04.98             № 226/2666 [8].

3.1.2. На підставі цих Правил власники підприємств зв'язку або уповноважені ними органи (далі власники), що виконують роботи на повітряних лініях зв'язку, розробляють інструкції з охорони праці на конкретних робочих місцях, положення та інші документи з безпеки праці відповідно до місцевих умов підприємства.

3.1.3. За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалів, якість будівництва, монтажу, налагодження, реконструкції, ремонту, технічного діагностування та експлуатації, а також за відповідність повітряних ліній зв'язку вимогам цих Правил відповідає підприємство (незалежно від адміністративно-правової структури та форми власності), що виконує відповідні роботи, разом з замовником (експлуатаційною організацією).

3.1.4. Власники підприємств та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог цих Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

3.1.5. У своїй діяльності стосовно забезпечення безпечних умов праці власник підприємства та інші посадові особи керуються вимогами Закону України "Про охорону праці" [1] та цих Правил.

3.1.6. У разі відсутності в цих Правилах окремих вимог, яких необхідно дотримуватися для створення безпечних умов праці на певних роботах, власник підприємства має вжити погоджених з органами державного нагляду додаткових заходів, що гарантують безпечне виконання робіт.

3.1.7. Згідно зі статтею 49 Закону України "Про охорону праці" [1] за порушення цих Правил винні працівники притягаються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності згідно із законодавством.

3.1.8 . Керівники робіт згідно із списками посадових осіб, затвердженими керівником підприємства зв'язку, зобов'язані особисто бути присутніми, керувати та забезпечувати виконання правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, визначених Переліком робіт з підвищеною небезпекою [10], та інших робіт з підвищеною небезпекою (див. додаток 1).

До початку цих робіт керівник робіт повинен провести з працівниками цільовий інструктаж з питань охорони праці.

3.1.9. Всі роботи на повітряних лініях зв'язку та проводового мовлення працівники повинні проводити в спецодязі та спецвзутті, що передбачені "Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви  других средств индивидуальной защиты работникам связи" [22], та користуватися необхідними захисними засобами (додаток 2).

3.1.10. Робота на повітряних лініях зв'язку та проводового мовлення забороняється у нічний час, під час снігопаду, сильного дощу, грози, вітру більше 15 м/сек, а також за температурою навколишнього повітря нижче норми, встановленій місцевими органами влади. Як виняток, допускається проведення робіт щодо ліквідування аварій. У цьому випадку через визначені відрізки часу повинні встановлюватися перерви для обігрівання (перерви зараховуються в робочий час). Якщо за таких умов праці роботи продовжуються більше 4-х годин, працівників треба забезпечувати гарячою їжею та гарячими напоями (кава, чай). Безпосередньо біля місця робіт в розпорядженні працівників повинні знаходитися засоби для обігрівання (фургони, палатки та у виняткових випадках багаття).

Якщо через припинення робіт зупиняється чи затримується ліквідація пошкодження, замість перерв в роботі встановлюється чергування змін працівників.

Для усунення аварій у нічний час дозволяється працювати бригаді за умови додаткового освітлення місця проведення робіт і виконанні усіх вимог безпеки під керівництвом посадової особи, призначеній наказом власника підприємства.

3.1.11. Кожна робоча колона чи бригада, яка проводить роботи вдалині від населених пунктів, повинна бути забезпечена санітарно-побутовими приміщеннями, питною водою, якість якої відповідає санітарним вимогам, похідною аптечкою.

Кожний працівникодинак під час роботи на лінії повинен бути забезпечений індивідуальним асептичним пакетом.

3.1.12. Працівники до початку робіт шляхом ретельного огляду перевіряють наявність та справність необхідних інструментів, засобів захисту, запобіжних пристроїв, драбин. Про всі несправності необхідно доповісти керівнику робіт чи його заступнику. Несправні інструменти, захисні засоби та запобіжні пристрої замінюються на справні.

3.1.13. Один раз на тиждень керівники структурних підрозділів чи особи, які їх заміщають, згідно з порядком проведення оперативного контролю перевіряють наявність та справність усіх інструментів та запобіжних пристроїв. Результати перевірок необхідно записувати в книгу (журнал), яка повинна знаходитися у начальника структурного підрозділу чи у осіб, які його заміщають. Форма цієї книги наведена у додатку 3.

Запобіжні пристрої та підіймальні механізми випробуються у встановлені строки (додаток 4).

Пристрої та механізми, у яких пройшов термін випробування, вважаються несправними.

3.1.14. Діелектричні засоби захисту повинні випробуватися згідно нормам та в строки, наведені в додатку 5.

Діелектричні засоби захисту, у яких пройшов термін випробування, вважаються непридатними для використання.

3.1.15. Кожний працівник, який виявив порушення цих Правил чи помітив несправність обладнання, недостачу чи несправність захисних засобів, що створює загрозу життю або здоров'ю самого працівника, людей, які його оточують, навколишньому середовищу або загрозу виникнення аварійної ситуації, зобов'язаний особисто вжити посильних заходів щодо попередження та ліквідації загрози, негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівнику або іншій посадовій особі згідно вимог статті 18 Закону України “Про охорону праці” [1].

3.1.16. Згідно зі статтею 7 Закону України “Про охорону праці” [1] працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоровя. Працівник  звертає увагу керівника, який видав наказ (розпорядження) на супереч наказу (розпорядження) вимогам цих Правил і повідомляє керівника вищого рівня.

За необхідністю, згідно зі статтею 7 Закону України “Про охорону        праці” [1], факт наявності ситуації, небезпечної для життя чи здоровя працівника або інших людей  підтверджується  спеціалістами з охорони праці підприємства з участю представника профспілки і уповноваженого трудового колективу.

3.1.17. У разі виникнення нещасного випадку належить негайно припинити роботу, надати потерпілому першу допомогу, викликати лікаря або направити потерпілого до медичного закладу.

Повідомити про це безпосередньому керівнику. Розслідування аварій і нещасних випадків, що мали місце під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення, проводиться відповідно до Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях [7].

За можливістю (якщо це не загрожує життю й здоров'ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків) необхідно зберегти для розслідування обстановку на робочому місці та устаткування у стані на момент події.

 3.2. Вимоги до працівників

3.2.1. Посадові особи і спеціалісти, інші працівники підприємств, які зайняті проектуванням, будівництвом, реконструкцією, монтажем, налагодженням, ремонтом, технічним діагностуванням, експлуатацією повітряних ліній зв'язку і проводового мовлення, виконанням інших робіт, обумовлених Правилами, проходять підготовку (підвищення кваліфікації), перевірку знань Правил у порядку, передбаченому Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань охорони праці [16].

3.2.2. Особи, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

3.2.3. Працівники, професії яких пов'язані з виконанням робіт з підвищеною небезпекою, передбачених Переліком робіт з підвищеною небезпекою [10], та інших робіт з підвищеною небезпекою, визначених у додатку 1 Правил, повинні проходити попереднє спеціальне навчання і один раз на рік перевірку знань відповідних нормативних актів про охорону праці.

3.2.4. Під час робіт на повітряних лініях зв'язку і проводового мовлення забороняється допуск до самостійної роботи осіб віком до вісімнадцяти років під час виконання робіт, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх [15].

3.2.5. Учні та практиканти можуть бути допущені до виконання робіт тільки під керівництвом досвідчених працівників, які призначені наказом чи розпорядженням власника підприємства чи керівника структурного підрозділу, після проведення з ними вступного і первинного інструктажів та навчання безпечним методам праці на робочому місці .

3.2.6. Під час проходження виробничої практики (виробничого навчання) особи, молодші 18 років та які навчаються в професійно-технічних училищах, технікумах тощо, можуть бути допущені до виконання робіт по професіях та на роботах, передбачених Переліком важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх [15], тільки під керівництвом досвідчених працівників, які призначені наказом власника підприємства чи керівника структурного  підрозділу, за умовами додержання вимог Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов'язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці [9].

3.2.7. Усі працівники повинні знати правила звільнення потерпілого від електричного струму (додаток 6) та уміти надавати невідкладну долікарську медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

4. ІНСТРУМЕНТИ ТА ПРИСТРОЇ

4.1. Вимоги безпеки у разі роботи з електрифікованим інструментом, переносними ручними електричними машинами, розподільчими трансформаторами безпеки та ручними електричними  світильниками.

4.1.1. Електрифікований інструмент (далі електроінструмент), переносні ручні електричні машини, розподільчі трансформатори безпеки, ручні електричні світильники слід експлуатувати у відповідності до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів [5] (далі ПБЕ) з такими доповненнями.

4.1.2. Електрообладнання, визначене у п.4.1.1, повинне бути сертифікованим.

4.1.3. Роботи щодо підключення електрообладнання до штатних 2- та 3- контактних розеток дозволяється виконувати усім працівникам, допущеним до робіт з цим електрообладнанням.

4.1.4. Для попередження вібраційних захворювань усі працівники, зайняті на роботах з електроінструментом вібраційної дії, повинні проходити медичний огляд не рідше одного разу на рік.

4.1.5. У разі необхідності дозволяється подовжувати кабель (шнур) електроінструменту за допомогою шлангового проводу (наприклад, типу ШРПЛ чи ШРПС), за його відсутністю гнучких проводів (наприклад, типу ПРГ) з ізоляцією на напругу не нижче 500 В, розташованих у гумовому шланзі.

Поперечний переріз таких проводів повинен відповідати потужності електроінструменту (машини, світильника).

4.1.6. Ремонт електроінструменту (машин) слід проводити у спеціалізованих підприємствах (підрозділах).

4.1.7. Можливість і правила застосування електроінструменту (машин) визначаються категорією приміщення, в якому вони застосовуються, стосовно ступеню небезпеки ураження електричним струмом.

4.1.8. Електроінструмент (машини) необхідно відключити від мережі живлення повністю за допомогою штепсельної вилки :

-  на час відсутності працівника на робочому місці;

у разі сильного нагрівання корпусу;

у разі виходу з ладу вимикача;

на час встановлення,  заміни або регулювання робочого інструменту.

4.1.9. У разі роботи з електроінструментом забороняється:

перевищувати зазначену у паспорті інструменту (машини) тривалість безперервної роботи;

доторкатися до частин інструменту (машини), що ріжуть або обертаються;

 триматися  за провід живлення.

4.1.10. Спосіб кріплення сітки переносного електросвітильника повинен виключати можливість зняття її без використання інструменту.

4.1.11. Контроль за цілісністю та справністю електрообладнання, вказаного у п. 4.1.1, повинна здійснювати особа електротехнічного персоналу з кваліфікаційною групою з електробезпеки не нижче ІІІ, призначена наказом по підприємству.

4.2. Вимоги безпеки у разі робіт з пневматичним інструментом

4.2.1. Кожний пневматичний інструмент повинен мати паспорт, у якому вказуються амплітуди вібрації рукоятки та корпуса інструмента і дата виготовлення. В паспорті повинні реєструватися плановопопереджувальні та капітальні ремонти інструмента.

4.2.2. Під час роботи з пневматичним інструментом приєднання та роз'єднання шлангів дозволяється тільки після припинення подавання повітря.

4.2.3. Підключення шлангів до повітряної магістралі дозволяється тільки через вентилі, встановлені на повітророзподільчих коробках. Не дозволяється припинення подавання повітря шляхом перелому шлангів чи зав'язування їх вузлом.

4.2.4. Не допускається пропускання повітря в місцях приєднання повітряних шлангів до пневматичного інструмента та в з'єднаннях шлангів між собою. Для кріплення шлангів належить застосовувати кільця та затискачі. Кріплення шлангів дротом забороняється.

4.2.5. Клапани на рукоятках пневматичних інструментів повинні бути відрегульовані: легко відчинятися, швидко зачинятися та не пропускати повітря у разі припиненні тиску на рукоятку, призначену для керування.

4.2.6. Робота пневматичним інструментом на приставній драбині забороняється.

4.2.7. Ремонтувати інструмент на місці проведення робіт забороняється.

4.2.8. Понаднормові роботи з використанням пневматичного інструмента не дозволяються. Час роботи з інструментом, який вібрує, не повинен перевищувати 2/3 тривалості робочого дня. У аварійних випадках, коли перерви в роботі неможливі, роботу з таким пневматичним інструментом дозволяється проводити постійно зі зміною працівників.

4.2.9. При роботі з пневматичним інструментом необхідно користуватися захисними окулярами, віброгасними рукавицями та взуттям.

4.3. Вимоги безпеки у разі робіт з ручним інструментом

4.3.1. У разі робіт з ручним інструментом слід дотримуватися вимог, вказаних у розділі 3.4 "Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями" [18].

4.3.2. У разі користування інструментом з ізолювальними рукоятками забороняється тримати його поза упорами, які запобігають зісковзанню пальців в напрямку до металевих частин.

4.3.3. Не дозволяється користуватися інструментом з ізолювальними рукоятками, у якого діелектричні чохли чи покриття нещільно прилягають до рукояток, мають розшарування, тріщини та інші пошкодження.

4.3.4. Інструмент з ізолювальними рукоятками повинен зберігатися в закритих приміщеннях на полицях чи стелажах, не торкатися опалювальних приладів та бути захищеним від сонячних променів і вологи. В навколишньому середовищі повинні бути відсутні пари кислот, лугів та інших агресивних речовин.

4.3.5. Інструмент з ізолювальними рукоятками повинен перевозитися та переноситися до робочого місця з дотриманням умов, що забезпечують його справність та придатність до застосування, тобто він повинен бути захищеним від забруднення, зволоження та механічних пошкоджень.

4.3.6. Випробування інструмента з ізолюючими рукоятками повинні проводитися згідно з вимогами "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей" (далі - ПТЕ) [44] і Правил  безпечної експлуатації електроустановок споживачів [5].

4.3.7. На початок роботи з гвинтовими та рейковими домкратами необхідно переконатися в справності їх деталей. Корпус домкрата не повинен мати тріщин, поламаних частин та задирок.

4.3.8. Гвинтові та рейкові домкрати повинні мати пристрої, які перешкоджали б повному виходу гвинта чи рейки.

4.3.9. На початок роботи з гідравлічними домкратами необхідно перевірити стан корпуса, насоса, поршня, манжет та циліндра.

4.3.10. Забороняється навантажувати домкрат більше його паспортної вантажопідйомності.

4.3.11. Забороняється проводити роботу, коли домкрат при підійманні вантажу здає униз.

4.3.12. Забороняється стояти проти запобіжної пробки гідравлічного домкрата .

4.4. Вимоги безпеки у разі робіт з будівельно-монтажним пістолетом.

4.4.1. До роботи з будівельно-монтажним пістолетом допускаються особи не молодші 18 років, які добре вивчили його будову, склали відповідний іспит та отримали посвідчення про дозвіл роботи з ним.

4.4.2. За допомогою пістолета дозволяється забивати кріпильні деталі в стальні, цегляні, бетонні та залізобетонні конструкції. Забороняється забивати кріпильні деталі:

в чавун та керамічні матеріали, які дають велику кількість осколків;

в легкі будівельні матеріали (пластмаси, дерево), які легко пробиваються;

в загартовану сталь, тверді породи каменів;

в пружинясті частини конструкцій.

4.4.3. Для забивання можна застосовувати тільки спеціально виготовлені для даного пістолета кріпильні деталі (дюбелі).

4.4.4. У разі застосування пістолета повинні бути вжиті заходи для запобігання можливості наскрізного пробивання конструкцій та ураження перехожих та працівників кріпильною деталлю (дюбелем) і осколками, що відлітають.

4.4.5. Під час пострілу пістолет повинен бути притиснутий до конструкції обома руками, при цьому необхідно твердо стояти на міцній основі. Підмостки повинні бути огороджені від випадкових поштовхів і перекидання.

4.4.6. Під час роботи з пістолетом необхідно користуватися захисними окулярами зі скельцями, що не розбиваються.

4.4.7. Не дозволяється використовувати пістолет не за призначенням, а також спрощувати та змінювати блокувально-запобіжний механізм пістолета.

4.4.8. Працювати з пістолетом у вибухо- та пожежонебезпечних приміщеннях забороняється.

4.5. Вимоги безпеки у разі робіт з паяльною лампою

4.5.1. У разі використання паяльної лампи необхідно дотримуватися таких вимог:

розпалювати паяльну лампу треба на поверхні землі на відстані не ближче 2 м від колодязя (котловану).

наливати тільки те пальне, яке вказане в експлуатаційній документації;

наливати у лампу пальне не більше ніж на 3/4 місткості резервуара;

закручувати наливну пробку до упору;

полум'я гасити тільки запірним вентилем;

знімати пальник лише після того, як буде випущено стиснене повітря;

при виявленні несправностей (підтікання пального, просочування газу крізь різьбу пальника, деформація резервуара та ін.) негайно припинити роботу з цією лампою та здати її в ремонт;

не наливати і не виливати пальне, не розбирати паяльну лампу, не відкручувати головку тощо поблизу відкритого вогню;

не розпалювати паяльну лампу подачею бензину або гасу на пальник;

не накачувати занадто паяльну лампу для запобігання її вибуху;

спускати тиск повітря з резервуару лампи через наливну пробку тільки після того, як лампа погашена і її пальник повністю охолонув;

не передавати запалену паяльну лампу із рук в руки.

4.6. Вимоги безпеки у разі робіт з застосуванням драбин.

4.6.1. Переносні дерев'яні драбини повинні виготовлятися із витриманих сухих пиломатеріалів хвойних порід без сучків. Всі деталі драбин повинні мати гладку обстругану поверхню.

4.6.2. Щаблі дерев'яних драбин та драбинок повинні бути врізані в тятиви. Відстань між щаблями повинна бути не більше 0,35 м і не менше 0,15 м.

4.6.3. Тятиви драбин, які застосовуються на лініях проводового мовлення, з обох сторін повинні бути оковані сталевим дротом діаметром не менше 5 мм.

4.6.4. При роботах на драбині інструмент повинен знаходитись в сумці працівника. Класти інструмент на щаблі забороняється.

4.6.5. Про проведення випробувань драбин робиться запис у спеціальному журналі довільної форми, а на тятивах драбин зазначається дата наступного випробування.

4.6.6. Інші вимоги безпеки при роботах із застосуванням драбин повинні відповідати вимогам "Правил безопасности при работе з инструментом и приспособлениями" [18],

5. ПЕРЕСУВНІ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ

5.1. До обслуговування пересувних електростанцій допускаються працівники, які навчені безпечним методам проведення робіт та мають кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІІ. Ці працівники повинні знати інструкцію з обслуговування пересувних електростанцій, а також технічну документацію, що додається до електростанцій.

5.2. Електростанція повинна комплектуватися переносним заземлювачем, діелектричними рукавичками та калошами, інструментом з ізолюючими ручками, покажчиком напруги, захисними окулярами, а також вуглекислотним або порошковим вогнегасником, покривалом з негорючого теплоізоляційного матеріалу, аптечкою та кабелем для підключення електричного навантаження.

5.3. У випадку загоряння двигуна електростанції, палива, мастильних матеріалів чи ізоляції генератора забороняється гасити полум'я водою. Для гасіння полум'я необхідно користуватися вуглекислотним або порошковим вогнегасником чи покривалом з негорючого теплоізолюючого матеріалу . У разі загоряння двигуна необхідно негайно припинити надходження до нього палива.

5.4. Пересувна електростанція повинна установлюватися на відстані не менше 10 м від дерев'яних та складських приміщень, копиць, стогів та посівів.

5.5. Після установлення пересувної електростанції її корпус повинен заземлюватися за допомогою переносного заземлювача. Корпус обладнання, яке живиться від пересувної електростанції, повинен також заземлюватися з'єднанням з заземлювачем електростанції. Заземлювач повинен бути виконаний згідно з Правилами влаштування електроустановок (ПВЕ) [42].

5.6. Забороняється курити та запалювати вогонь поблизу електростанції, залишати її без нагляду під час роботи, допускати до працюючої електростанції сторонніх осіб.

5.7. Рідке паливо необхідно зберігати у металевому бідоні. У вечірній час заправлення електростанції рідким паливом та мастилом можна проводити тільки при світлі електричного ліхтаря.

5.8. Паливо та мастило належить заливати за допомогою лійки. Під час заливання необхідно стежити за тим, щоб під електростанцію не підтікало паливо та мастило. Випадково пролите паливо чи мастило належить негайно засипати піском чи землею. Забороняється під час роботи двигуна заливати паливо та мастило.

5.9. Під час роботи електростанції треба стежити за тим, щоб не було підтікання палива з карбюратора, бака, трубопроводів тощо.

5.10. Забороняється торкатися частин, що обертаються; необхідно стежити за справністю огорож вентилятора та пасів.

5.11. Щоб уникнути опіку рук та обличчя, забороняється при перегріві двигуна відкривати пробку радіатора.

5.12. При електростанції повинен бути плакат: "Стій! Напруга!", який необхідно вивішувати на електростанції під час роботи.

5.13. Перед кожним підключенням електричного навантаження необхідно попереджувати про це споживача. Забороняється від'єднувати та приєднувати споживачів до щита електростанції, який знаходиться під напругою.

5.14. Щоб уникнути випадкового ураження електрострумом, забороняється під час роботи електростанції доторкатися до струмовідних частин, які знаходяться під напругою, а також проводити будь-який ремонт, зміну запобіжників тощо.

6. РОБОТИ В МІСЦЯХ СКЛАДУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ

6.1. Розміщення майданчиків на трасі будівництва

6.1.1. Майданчик, призначений для складування матеріалів, повинен розміщуватися в безпосередній близькості до траси прокладання повітряної лінії зв'язку або проводового мовлення.

Майданчик влаштовується за планом, затвердженим керівником робіт. На плані необхідно зазначити місце складування матеріалів, схему руху транспорту тощо.

6.1.2. Місце, яке визначено для майданчика, повинно бути рівним, утрамбованим, сухим та незатоплюваним. Для відведення води під час таяння снігу, дощів, розливу рік тощо необхідно улаштовувати стічні канави. Через канави великої глибини повинен улаштовуватися настил для проїзду транспорту.

6.1.3. Майданчики необхідно розміщувати на відстані не менше 30 м від повітряних ліній електропередавання напругою понад 42 В.

6.1.4. Проходи на майданчику повинні бути очищені від снігу, сміття, пилу та сторонніх речей. У зимовий час проходи повинні посипатися піском, шлаком чи золою. Вночі проходи повинні освітлюватися таким чином, щоб освітленість була рівномірною без сліпучої дії на працівників. Проведення робіт в неосвітлених місцях забороняється.

6.1.5. Для автомобілів та інших транспортних засобів перед майданчиком повинен бути встановлений знак обмеження швидкості руху.

6.1.6. На майданчиках повинні бути влаштовані місця розміщення протипожежних засобів та забезпечено суворе дотримування Правил пожежної безпеки в Україні [11] та Правил пожежної безпеки в галузі звязку [41].

6.2. Складування та зберігання матеріалів

6.2.1. Складування матеріалів, конструкцій та обладнання повинно здійснюватися згідно з вимогами стандартів чи технічних умов на матеріали, конструкції та обладнання.

Можливість сумісного зберігання матеріалів необхідно визначити в інструкції, розробленої згідно вимог ГОСТ 12.1.004-76 "ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования безопасности" [30].

6.2.2. Барабани з проводом чи кабелем повинні зберігатися на рівному місці, під їх щоки повинні бути підкладені чи прибиті упори, щоб запобігти можливості скочування барабанів.

6.2.3. Розміщувати барабани належить таким чином, щоб можна було б:

прочитати їх маркірування без додаткового перекочування барабанів;

здійснювати необхідні вимірювання та випробування;

вільно під'їжджати до них та навантажувати їх на автомобіль.

6.2.4. Порожні барабани повинні складуватися окремо в спеціально відведеному для цього місці. При цьому повинні бути вжиті заходи проти випадкового скочування барабанів. Дозволяється зберігання порожніх барабанів на щоках в штабелях, але не більше двох в штабелі по висоті.

6.2.5. Круглий ліс повинен складуватися окремо в штабелі висотою не більше 1,5 м, у цьому разі ширина штабелю не повинна бути менше його висоти. Між рядами штабелю повинні встановлюватися прокладки (використовувати прокладки круглого перерізу забороняється), а по його боках упори проти розкочування.

6.2.6. Пиломатеріали необхідно складувати в штабель, висота якого у разі укладання рядами повинна складати не більше половини ширини штабелю, а у разі укладання в клітки не більше ширини штабелю.

6.2.7. Лісоматеріали, які були вже використані, повинні складуватися згідно з п.п.6.2.5, 6.2.6, але з них повинні бути витягнуті цвяхи та скоби.

6.2.8. Металеві балки та асбоцементні труби повинні складуватися згідно з п.6.2.5. Нижній ряд труб повинен укладатися на підкладки, закріплюватися башмаками чи кінцевими упорами проти розкочування.

6.2.9. Бочки з будівельним матеріалом дозволяється класти на бік та складувати в штабелі до трьох рядів у висоту з установленням по їх боках стояків з укосами. Якщо бочки складаються стійма, то вони повинні установлюватися на підкладки не більше, ніж в два ряди.

6.2.10. Роботи з складання та розбирання штабелів повинні бути, як правило, механізованими.

6.2.11. Горючі та легкозаймисті матеріали, а також мастило необхідно зберігати в спеціальних вогнетривких приміщеннях чи в приміщеннях, які заглиблені у землю згідно з Правилами пожежної безпеки в Україні [11]. Протипожежні розриви між складом легкозаймистих і горючих матеріалів та іншими будівлями повинні визначатися проектом.

6.2.12. Зберігати та переносити легкозаймисті рідини (бензин та інші) дозволяється тільки в металевій тарі, яка герметично закривається. Застосовувати для цього відра, тару з скла чи поліетилену забороняється.

6.2.13. На тарі, в якій зберігається чи транспортується етильований бензин, повинні бути нанесені написи олійною фарбою: "Етильований бензин. Отруйний". Перекачування, приймання та відпускання етильованого бензину, а також заправлення ним машин повинно бути механізованим.

Для етильованого та неетильованого бензину на складах пального повинні бути окремі місткості та бензопроводи.

6.2.14. В місцях зберігання етильованого бензину повинні знаходитися в достатній кількості засоби для знешкодження пролитого бензину (гас, хлорне вапно, розчин дихлораміну тощо).

6.2.15. Тару, в якій містилися бензин, легкозаймисті рідини, отруйні речовини, належить закупорити та зберігати на спеціально відведеному майданчику.

Забороняється ремонтувати (здійснювати зварювання, клепання, паяння тощо) металеву тару з-під легкозаймистих рідин та отруйних речовин до її промивання чи знешкодження.

Матеріал, який використовується для обтирання під час роботи з етильованим бензином чи отруйними речовинами, повинен збиратися в тару, яка щільно закривається, а після закінчення роботи повинен знищуватися у спеціально відведеному місці, яке вказує місцева влада.

6.2.16. Вибухові речовини та засоби для підривання повинні зберігатися, застосовуватися та обліковуватися згідно з "Едиными правилами безопасности при взрывных работах" [4].

6.2.17. Кабельні матеріали (муфти, припої та інше), які вміщують свинець та його сплави, повинні зберігатися в ящиках чи на стелажах, які закриваються. Внутрішня поверхня їх повинна бути вкрита матеріалом, що миється; два рази на місяць ці ящики та стелажі повинні очищатися та митися гарячим мильним розчином.

7. РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН ТА               МЕХАНІЗМІВ

7.1. Загальні вимоги безпеки

7.1.1. Будівельні машини, механізми, знімні вантажозахоплювальні пристрої (траверси, кола, стропи, кліщі тощо) за своїми технічними характеристиками повинні відповідати характеру роботи, що виконується, вазі та розмірам вантажу.

Застосування машин, механізмів, пристосувань у більш тяжких режимах, ніж вказані у паспорті машини (механізму, пристосування), забороняється.

7.1.2. До управління машинами та механізмами допускаються особи не молодше 18 років, які пройшли медичний огляд, спеціальне навчання, перевірку знань з охорони праці в кваліфікаційній комісії, одержали посвідчення на право управління цією машиною (механізмом), а також кваліфікаційну групу з електробезпеки не нижче ІІ. Для управління механізмами, які встановлені на шасі транспортного засобу (автомобіля, трактора і тощо) треба додатково мати права водія транспортного засобу відповідної категорії.

7.1.3. Реєстрація вантажопідіймальних машин до пуску цих машин до роботи, їх перереєстрація у процесі експлуатації та зняття з реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці здійснюються згідно пп. 7.1-7.10 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

7.1.4. Дозвіл на пуск до роботи вантажопідіймальних машин здійснюється згідно пп. 7.11-7.15 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

7.1.5. Технічний огляд вантажопідіймальних машин здійснюється згідно пп. 7.16-7.25, 7.27-7.31, 7.34-7.39 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

Норми бракування канатів вантажопідіймальних машин згідно додатку 10 до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

Норми бракування знімних пристосувань вантажопідіймальних машин згідно додатку 13 до Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

7.1.6. Нагляд і обслуговування вантажопідіймальних машин здійснюються згідно пп. 7.40-7.50, 7.52-7.71, 7.93-7.94 Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів [2].

7.1.7. До початку робіт із застосуванням машини необхідно:

визначити робочу зону машини, межі небезпечної зони, способи і засоби зв'язку машиніста з робітниками, що обслуговують машину;

забезпечити огляд робочої зони з робочого місця машиніста;

під час роботі у темний час доби забезпечити освітленість робочої зони згідно нормам, встановленим ГОСТ 12.1.046 "ССБТ. Нормы освещения строительных площадок" [36].

7.1.8. Під час експлуатації машин необхідно вжити заходи щодо попередження їх перекидання, самовільного пересування під впливом вітру чи при наявності похилу місцевості.

7.1.9. Установлення машин поблизу виїмок (котлованів, траншей і т.ін.) дозволяється за умови додержання відстані від основи укосу виїмки до найближчої опори машини не менше наведеної в табл. 7.1.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: