Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


ПРАВИЛА безпеки праці при виконанні робіт у колійному господарстві

Название (рус.) ПРАВИЛА безопасности труда во время выполнения работ в путевом господарстві
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Правила
Рег. номер 43
Дата принятия 12.03.2007
Рег. номер в Минюсте 303/13570
Дата регистрации в Минюсте 12.03.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

                                                          

            ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПРОМИСЛОВОЇ
          БЕЗПЕКИ, ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА ГІРНИЧОГО НАГЛЯДУ

                           Н А К А З

                        12.03.2007  N 43

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     3 квітня 2007 р.
                                     за N 303/13570

                Про затвердження Правил безпеки
                 праці під час виконання робіт
                    у колійному господарстві

    Відповідно до Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ),
Положення  про  Державний  комітет  України з промислової безпеки,
охорони  праці  та  гірничого  нагляду,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів  України  від  23  листопада  2006  року N 1640
(
1640-2006-п ), Н А К А З У Ю:

    1. Затвердити Правила безпеки праці під час виконання робіт у
колійному господарстві (далі - Правила), що додаються.

    2. З   набранням  чинності  наказом  уважати  такими,  що  не
застосовуються на території України,  Правила техники безопасности
и промышленной санитарии при ремонте и содержании железнодорожного
пути и сооружений,  затверджені  Міністерством  шляхів  сполучення
СРСР
08.09.88 N ЦП 4261.

    3. Управлінню  організації  державного нагляду за промисловою
безпекою  на  виробництвах   і   об'єктах   підвищеної   небезпеки
(Креховецький  В.В.)  у  встановленому порядку забезпечити подання
цього  наказу  на  державну  реєстрацію  до  Міністерства  юстиції
України.

    4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення
(Прохоров   В.В.)   унести   Правила   до    Державного    реєстру
нормативно-правових  актів  з питань охорони праці ( v0102516-06 )
та розмістити їх на веб-сторінці Держгірпромнагляду.

    5. Начальникам  територіальних  управлінь  Держгірпромнагляду
вжити  заходів  щодо  вивчення  вимог  Правил  посадовими  особами
державних інспекцій.

    6. Головному редактору журналу "Охорона праці" Яковенку  М.Г.
опублікувати наказ у журналі.

    7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держгірпромнагляду Долматова О.І.

Голова Держгірпромнагляду                               С.Сторчак

                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                     Наказ Державного комітету
                                     України з промислової
                                     безпеки, охорони праці
                                     та гірничого нагляду
                                     
12.03.2007  N 43

                                     Зареєстровано в Міністерстві
                                     юстиції України
                                     3 квітня 2007 р.
                                     за N 303/13570

                            ПРАВИЛА
             безпеки праці під час виконання робіт
                    у колійному господарстві

                     1. Загальні положення

    1.1. Ці   Правила   поширюються  на  підприємства,  установи,
організації  (далі  -  підприємства),  які  виконують   роботи   з
утримання   та   ремонту   колій,  споруд  і  пристроїв  колійного
господарства (далі - колійні роботи).

    1.2. Правила є обов'язковими для працівників підприємств  під
час виконання колійних робіт.

    1.3. Правила      встановлюють      вимоги     безпеки     та
санітарно-гігієнічні вимоги   до    обладнання    робочих    місць
працівників на підприємствах, які виконують колійні роботи.

    1.4. До   роботи   в   колійному   господарстві  допускаються
працівники,  які  пройшли  медичний  огляд  відповідно  до   вимог
Положення   про   медичний  огляд  працівників  певних  категорій,
затвердженого наказом Міністерства охорони  здоров'я  України  від
31.03.94 N 45 ( z0136-94 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України
21.06.94 за N  136/345  (далі  -  Положення  про  медичний
огляд).

    1.5. Особи,  молодші  18 років,  не допускаються до роботи на
посадах,  зазначених у Правилах технічної  експлуатації  залізниць
України,  затверджених наказом Міністерства транспорту України від
20.12.96 N 411 ( z0050-97 ), зареєстрованих у Міністерстві юстиції
України  
25.02.97  за  N  50/1854  (зі змінами) (далі - ЦРБ/0004),
безпосередньо пов'язаних з рухом поїздів,  і до робіт,  пов'язаних
із впливом вібрації,  а також копанням глибоких і мокрих прорізів,
установкою та розбиранням в  них  кріплень,  до  робіт  з  ремонту
мостових   і  тунельних  споруд,  очищення  стрілочних  переводів,
зварювально-наплавлювальних робіт і робіт з  отруйними  хімікатами
та  інших  робіт  відповідно  до  Переліку важких робіт і робіт із
шкідливими і небезпечними умовами  праці,  на  яких  забороняється
застосування    праці    неповнолітніх,    затвердженого   наказом
Міністерства охорони  здоров'я   України   від   
31.03.94   N   46
(
z0176-94 ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції   України
28.07.94 за N 176/385.

    1.6. Жінки не допускаються до виконання робіт,  зазначених  у
Переліку  важких  робіт  та  робіт  із  шкідливими  і небезпечними
умовами праці,  на яких забороняється  застосування  праці  жінок,
затвердженому  наказом  Міністерства  охорони здоров'я України від
29.12.93 N  256  (  z0051-94  ),  зареєстрованому  в  Міністерстві
юстиції  України  
30.03.94  за  N  51/260  а також до підіймання і
переміщення вантажів при чергуванні з  іншою  роботою,  маса  яких
перевищує  -  10 кг,  а  постійно  протягом  робочої зміни - 7 кг,
відповідно до Граничних норм підіймання і переміщення важких речей
жінками,   затверджених   наказом  Міністерства  охорони  здоров'я
України  від  
10.12.93  N  241  (  z0194-93  ),  зареєстрованих  у
Міністерстві юстиції України
22.12.93 за N 194.

    1.7. Навчання  і  перевірка  знань з питань охорони праці,  а
також порядок допуску до самостійної роботи працівників  колійного
господарства  проводиться  відповідно  до вимог Типового положення
про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони
праці,  затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від
26.01.2005
N 15 (
z0231-05 ),  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
15.02.2005 за N 231/10511 (далі - НПАОП 0.00-4.12-05),  а з питань
пожежної  безпеки  відповідно  до  вимог  Типового  положення  про
інструктажі,  спеціальне  навчання  і  перевірки  знань  з  питань
пожежної безпеки на підприємствах,  в  установах  та  організаціях
України (
z1148-03 ), затвердженого наказом Міністерства України з
питань  надзвичайних  ситуацій  та у справах захисту населення від
наслідків   Чорнобильської   катастрофи   від   
29.09.2003  N  368
(  
z1147-03  ),  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції України
11.12.2003 за N 1148/8469 (далі - НАПБ Б.02.005-2003).

    1.8. Працівники    колійного    господарства   забезпечуються
безкоштовно   спецодягом,   спецвзуттям   та    іншими    засобами
індивідуального  захисту відповідно до вимог Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним  взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту,  затвердженого наказом
Держнаглядохоронпраці України від
29.10.96 N  170  (  z0667-96  ),
зареєстрованого в   Міністерстві   юстиції   України  
18.11.96  за
N 667/1692  (далі  -   НПАОП   0.00-4.26-96),   та   за   нормами,
встановленими  відповідно  до  Норм безплатної видачі спеціального
одягу,  спеціального  взуття  та  інших  засобів   індивідуального
захисту працівникам залізничного транспорту України,  затверджених
наказом Держнаглядохоронпраці  України   від   
21.01.2004   N   12
(  
z0169-04  ),  зареєстрованих  в  Міністерстві  юстиції  України
06.02.2004 за N 169/8768 (далі - НПАОП 60.1-3.01.04).

    1.9. Під  час  виконання  робіт  на  залізничній  колії   всі
працівники  повинні  бути  одягнені  в робочий спецодяг оранжевого
кольору із світловідбивальними смугами на тулубі, руках та ногах.

    1.10. Про кожний нещасний випадок потерпілий  або  працівник,
який  його виявив,  чи інша особа-свідок нещасного випадку повинні
негайно  повідомити  безпосереднього  керівника  робіт   чи   іншу
уповноважену   особу  підприємства  і  вжити  заходів  до  подання
необхідної   допомоги   потерпілому    відповідно    до    Порядку
розслідування  та  ведення  обліку нещасних випадків,  професійних
захворювань і  аварій  на  виробництві,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів від
25.08.2004 N 1112 ( 1112-2004-п ).

       2. Вимоги безпеки під час виконання колійних робіт

    2.1. Загальні вимоги

    2.1.1. Усі   роботи,    що    пов'язані    з    будівництвом,
модернізацією, демонтажем, ремонтом і реконструкцією колій, споруд
і пристроїв колійного господарства мають  виконуватися  відповідно
до    затверджених   технологічних   процесів,   які   регулюються
нормативно-технічними документами.

    Технологічні карти   й   інші   документи,  що  регламентують
технологічні процеси мають  містити  вимоги  безпеки  під  час  їх
виконання.

    2.1.2. Працівники  колійного  господарства,   які   виконують
роботи   з   обслуговування  та  експлуатації  електроустановок  і
електроінструменту,  повинні  мати  групу  з   електробезпеки   та
посвідчення    відповідно   до   Правил   безпечної   експлуатації
електроустановок      споживачів,       затверджених       наказом
Держнаглядохоронпраці  України  від  
09.01.98  N  4  ( z0093-98 ),
зареєстрованих у  Міністерстві   юстиції   України   
10.02.98   за
N 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

    Перевірка знань  електротехнічного  персоналу  та  присвоєння
відповідної  групи з електробезпеки повинна проводитися у порядку,
установленому НПАОП 40.1-1.21-98 (
z0093-98 ).

    2.1.3. Місця   проведення   колійних   робіт   повинні   бути
огороджені та мати попереджувальні знаки.

    Локомотивній бригаді  кожного поїзда видається попередження у
зв'язку   з    виконанням    колійних    робіт    відповідно    до
нормативно-технічних актів із забезпечення безпеки руху поїздів.

    2.1.4. У   разі   одночасної   роботи   в    обсязі    одного
технологічного  процесу  на перегоні декількох господарчих поїздів
усі  вони  незалежно  від  приналежності  підпорядковуються  одній
відповідальній  особі,  на  яку покладено виконання цих обов'язків
(далі - керівник робіт).

    2.2. Вимоги безпеки під час прямування працівників  до  місця
виконання робіт і під час повернення до місця збору

    2.2.1. До початку прямування працівників до  місця  виконання
робіт  керівник робіт зобов'язаний перевірити наявність сигнальних
приладів і захисних пристроїв,  переконатися у тому,  що заявка на
видачу  попереджень  локомотивним  бригадам  поїздів  прийнята  до
виконання.

    2.2.2. Прямувати  від  місця  збору  на роботу та повертатися
дозволяється тільки збоку від колії або узбіччям земляного полотна
під керівництвом спеціально призначеної особи.

    Прямування до місця виконання  робіт  і  повернення  в  межах
станції   повинно   здійснюється  відповідно  до  схеми  службових
проходів  та  затвердженої  інструкції  з  організації   робіт   і
забезпечення заходів безпеки під час виконання колійних робіт.

    2.2.3. Працівники мають прямувати, звертаючи увагу на рухомий
склад,  що  пересувається,  а також на граничні стовпчики,  лотки,
канави та інші перешкоди.

    2.2.4. Під   час   перевезення   колійного   інструменту   та
матеріалів на колійних вагончиках,  двоколісних  однорейкових  або
одновісних візках для супроводження їх призначаються монтери колії
(не  менше  двох),  а  також  сигналісти  попереду  та  позаду   з
переносними  або  ручними червоними сигналами на відстані не менше
50 м від вищезазначених візків;  інші  працівники  йдуть  узбіччям
земляного полотна.

    2.2.5. У  разі  неможливості  пройти  збоку  від  колії   або
узбіччям,  прямування по колії дозволяється із дотриманням заходів
безпеки:

    на двоколійній   дільниці   працівники  мають  іти  назустріч
правильному руху поїздів;

    керівник робіт, зобов'язаний попередити працівників, щоб вони
йшли один за одним або по два в ряду, не допускаючи відставання;

    керівник із  сигналами знаходиться позаду групи,  огороджуючи
її розгорнутим червоним прапорцем,  а вночі - ліхтарем з  червоним
вогнем.

    Перед групою  має  іти  сигналіст,   який   огороджує   групу
сигналами  зупинки;  в  умовах  недостатньої  видимості  (у крутих
кривих,  глибоких виїмках,  у лісистій  місцевості,  за  наявності
будівель,  а  також  у темний час доби,  туман,  заметіль та інших
випадках) керівник робіт зобов'язаний призначає двох  сигналістів,
один  з  яких прямує попереду,  а інший - позаду групи на відстані
зорового зв'язку, але так, щоб поїзд, що наближається, був видимий
йому  на  відстані не ближче 500 м від групи і вчасно подає ріжком
сигнал про наближення поїзда.

    Сигналісти мають  іти  з  розгорнутими  червоними  прапорцями
(уночі  з  ліхтарями  з  червоним  вогнем)  і  огороджувати  групу
працівників поки вона не зійде з колії.

    2.2.6. На багатоколійних  ділянках  і  перегонах,  обладнаних
двостороннім автоблокуванням, для визначення напрямку руху поїздів
працівники орієнтуються за сигналами світлофорів.

    2.3. Вимоги безпеки під час проведення робіт  на  залізничних
коліях

    2.3.1. До   початку   робіт    у    випадках,    передбачених
нормативно-технічними документами  із  забезпечення безпеки руху і
цими Правилами, мають бути виставлені необхідні сигнали, сигнальні
знаки  "С"  (про  подачу  свистка)  і  сигналісти,  а також видані
попередження на поїзди.

    Для попередження   працівників   про   наближення  поїзда  по
сусідній колії під час виконання колійних  робіт  на  одній  колії
дво-   або  багатоколійної  ділянки,  незалежно  від  того,  якими
сигналами огороджується місце виконання робіт,  на сусідній  колії
встановлюються  сигнальні  знаки  "С"  (про подачу свистка),  крім
робіт,  під  час  виконання  яких  сусідня   колія   огороджується
сигналами зупинки.

    2.3.2. Перед початком  робіт  у  темний  час  доби,  під  час
туману,  заметілі  та  ін.,  коли видимість менше 800 м,  керівник
робіт вживає додаткові заходи безпеки:

    подає заявку  на видачу попереджень локомотивним бригадам про
особливу  пильність  і  про  подачу  сповіщувальних  сигналів  при
наближенні до місця робіт;

    виставляє сигналістів  по  обидва  боки   місця   робіт   для
повідомлення працівників про наближення поїзда;

    планує роботи  так,  щоб  фронт  робіт  на  одного  керівника
бригади був не більше 50 м;

    на станціях і  перегонах  мають  застосовуватися  автоматичні
засоби оповіщення.

    2.3.3. Перед початком виконання робіт у звужених  місцях,  де
по  обидва  боки  колії  розташовані  високі  платформи,  будівлі,
паркани або круті укоси виїмок,  а також на мостах,  у  тунелях  і
сніжних  траншеях  для  безпеки  працівників вживаються відповідні
заходи.

    2.3.4. Під час проведення робіт на залізничній колії керівник
робіт зобов'язаний:

    2.3.4.1. Указати працівникам місце збоку від колії, куди вони
мають сходити з колії під час пропуску поїзда.

    2.3.4.2. Уживати  заходів,  щоб  у  зоні  виконання  робіт не
знаходилися сторонні.

    2.3.4.3. Під час наближення поїзда із швидкістю до 141 км/год
подати команду про відхід працівників убік від колії так,  щоб при
відстані до поїзда не менше 400 м вони не залишалися на колії.

    Відхід працівників з колії здійснюється на таку відстань  від
крайньої  рейки:  при  наближенні  поїзда - не менше 2 м;  під час
роботи  колієукладача  (крім   бригади,   що   його   обслуговує),
електробаластера,  прибиральної машини,  рейкошліфувального поїзда
та інших машин важкого типу - на 5 м;  під  час  роботи  колійного
струга - на 10 м;  під час роботи машин, обладнаних щебенеочисними
пристроями,  двоколійних і роторних снігоочисників - на 5 м у бік,
протилежний викидові снігу, льоду або засмічувачів; під час роботи
одноколійних снігоочисників - на 25 м.

    2.3.4.4. У місцях, де розчищення снігу виконане траншеями, до
моменту підходу поїзда відвести працівників у ніші.

    2.3.4.5. Застерігати   працівників,   щоб  на  станціях  вони
переходили колії під прямим кутом, попередньо переконавшись, що на
коліях,   які   вони   переходять,   немає   рухомого  складу,  що
наближається (локомотивів, вагонів, дрезин).

    2.3.4.6. Застерігати,  щоб  під час переходу колій та під час
виконання робіт біля стрілочних переводів і  хрестовин  працівники
не  ступали на рейки,  не ставали між рамними рейками і гостряками
або в жолоби на стрілочному переводі та на  кінець  залізобетонної
шпали з ухилом.

    2.3.4.7. Застерігати   працівників,   що   не    дозволяється
перебігання колії перед рухомим складом,  який наближається, а під
час  обходу  вагонів,  які  стоять  на  колії,   не   дозволяється
перетинання цієї колії ближче 5 м від крайнього вагона; прохід між
вагонами дозволяється при відстані між ними не менше 10 м.

    2.3.4.8. Попереджати працівників про те,  що під час переходу
через колію перед нерухомим поїздом можливе приведення його в рух,
а також про рух поїздів по сусідній колії; під час виходу на колію
з-за стрілочних постів й інших будівель,  що погіршують  видимість
колії,  щоб  попередньо  переконалися  у  відсутності  поїзда,  що
рухається по ній.

    2.3.4.9. Стежити,  щоб  під  час  роботи  на  централізованих
стрілках між відведеним гостряком і рамною рейкою або між  рухомим
сердечником   і  вусовиком  проти  тяг  електропривода  закладався
дерев'яний вкладиш.

    2.3.4.10. Стежити, щоб робота з очищення стрілок виконувалася
групою не менше  двох  чоловік,  один  з  яких  виконує  обов'язки
сигналіста і веде спостереження за рухом поїздів.

    2.3.4.11. У разі  наближення  грози,  пилової  бурі,  урагану
повинен    забезпечуватись    безпечний    пропуск    поїздів    і
організовуватись укриття  працівників  по  можливості  в  закритих
приміщеннях.

    2.3.4.12. Під  час  роботи  колійних  машин  з  устаткуванням
канавокопача,   кущоріза,   кюветоочисника   та  інших  призначити
сигналіста,  який  попереджає  працівників  про  рух  поїздів   на
сусідніх коліях.

    2.3.5. Не дозволяється працівникам пролазити під  вагонами  і
протягувати  під  ними інструмент і матеріали,  а також переходити
колії по зчіпних приладах вагонів.

    2.3.6. Не  дозволяється  працівникам  сідати на рейки,  кінці
шпал, баластову призму, усередині колії і на міжколійя, а також на
стелажі покілометрового запасу рейок.

    2.3.7. Під час виконання колійних робіт в умовах недостатньої
видимості (у крутих кривих, глибоких виїмках, лісистій місцевості,
за наявності будівель і інших умов,  що погіршують  видимість),  у
разі робіт з інструментом (електричним,  пневматичним та ін.),  що
погіршує чутність,  якщо робота не вимагає  огородження  сигналами
зупинки,  керівник робіт зобов'язаний для попередження працівників
про  наближення  поїздів  установити   автоматичну   сповіщувальну
сигналізацію; у разі відсутності такої сигналізації керівник робіт
повинен поставити з боку поганої видимості або чутності сигналіста
з  духовим  ріжком  якнайближче до бригади,  що працює,  так,  щоб
поїзд,  що наближається,  було видно сигналістові на  відстані  не
менше 500   м  від  місця  робіт  при  установленій  швидкості  до
120 км/год включно і 800 м при швидкості більше 120 км/год.

    2.3.8. У тих випадках, коли відстань видимості від сигналіста
до поїзда,  що наближається, становить менше 500 м від місця робіт
при  установленій  швидкості  до  120  км/год  уключно і 800 м при
швидкості більше 120 км/год,  основний сигналіст ставиться далі та
виставляється  проміжний  сигналіст  також  з  духовим  ріжком для
повторення сигналів, що подаються основним сигналістом.

    2.3.9. Кількість сигналістів визначається, враховуючи місцеві
умови видимості, чутності та швидкості руху поїздів.

    У цих  випадках  мають  видаватися  попередження локомотивним
бригадам поїздів про більш часті подачі сповіщувальних сигналів.

    2.3.10. Перелік  місць  з  недостатньою  видимістю та порядок
огородження місця  проведення  робіт  затверджуються  керівництвом
дистанції колії.

    Схеми огородження повинні складатися в чотирьох  екземплярах,
один з   яких  зберігається  в  технічному  відділі  підприємства,
другий - у майстра  шляхового,  третій  -  у  бригадира  колії,  а
четвертий - вивішується в приміщенні збору працівників.

    2.3.11. У всіх випадках під час виконання робіт на  коліях  і
стрілочних  переводах  станції  керівник  робіт робить відповідний
запис у журналі із зазначенням місця та  часу  виконання  колійних
робіт,  кількості  працівників і прізвища старшого групи,  засобів
оповіщення про наближення рухомого складу.

    2.3.12. Черговим  по  станції (поїзним диспетчером) видаються
письмові попередження бригадам маневрових локомотивів  про  час  і
місце виконання колійних робіт.

    2.3.13. Під час виконання робіт з  ліквідації  несправностей,
що  виникли  несподівано,  запис  про  початок  і закінчення робіт
дозволяється замінювати телефонограмою, переданою керівником робіт
черговому по     станції    (на    ділянках    з    диспетчерською
централізацією -  поїзному  диспетчерові)  з  наступним  особистим
підписом керівника в журналі.

    2.3.14. Порядок оповіщення локомотивних і складацьких  бригад
про  місце  виконання колійних робіт,  а колійних бригад - про рух
поїздів і маневрових  составів  на  станції  встановлює  начальник
дирекції залізничних перевезень.

    2.3.15. Колійні роботи на коліях гірок, сортувальних коліях і
на  коліях  підгіркових  парків можуть виконуватись тільки під час
перерви в маневровій  роботі  та  розпуску  вагонів  або  під  час
закриття колії після узгодження з черговим по станції (по гірці).

    На час розпуску  поїздів  або  маневрової  роботи  працівники
відводяться в безпечне місце.

    2.3.16. Місця виконання  робіт  огороджуються  відповідно  до
вимог  нормативно-технічних  актів  із  забезпечення  безпеки руху
поїздів.

    2.3.17. Під  час  виконання робіт у темний час доби,  під час
туману,  снігопаду та т.ін.,  коли видимість менше 800 м, керівник
робіт  має  стежити за наближенням поїздів,  дрезин,  мотовозів та
іншого рухомого складу,  а також за сигналами сигналістів  з  обох
боків від місця виконання робіт.

    Під час наближення поїзда або при подачі  сигналу  сигналіста
(хоча  б  і  незрозумілого)  керівник  робіт  зобов'язаний негайно
подавати команду про припинення робіт,  про підготовку  колії  для
пропуску  поїзда  і  про  відхід  працівників  з  колії,  а  також
перевірити,  чи прибрані інструмент і матеріали з  колії  за  межі
габариту рухомого складу.

    2.3.18. У  разі  достатньої   видимості   фронт   робіт   під
керівництвом  бригадира  колії не повинен перевищувати 200 м,  при
цьому дозволяється не виставляти проміжних сигналістів.

    2.3.19. У  разі  виконання  робіт розгорнутим фронтом (більше
200   м)   місця   робіт   огороджуються   відповідно   до   вимог
нормативно-технічних  актів  з  безпеки  руху,  при  цьому повинні
виставлятись проміжні сигналісти.

    2.3.20. У  разі  підходу  поїзда чи іншого рухомого складу по
сусідній колії двоколійної дільниці керівник  зобов'язаний  подати
команду  про  припинення  колійних  робіт,  які  виконувалися  без
огородження сигналами зупинки, і при підході поїзда на відстань не
менше  400  м  відвести  працівників  та  прибрати  інструмент  на
найближче узбіччя на відстань не ближче 2 м від крайньої рейки.

    Працівникам дозволяється  повертатися  для  продовження робіт
тільки з дозволу керівника робіт після того, як він переконається,
що  слідом  за  поїздом  немає  підштовхувального  локомотива  або
дрезини,  і що по колії,  на якій виконуються роботи, не рухається
поїзд чи інший рухомий склад.

    2.3.21. Під  час  виконання  робіт  у  "вікно"  або  в   разі
огородження  місця  виконання  робіт  сигналами зупинки на одній з
колій двоколійної ділянки  сигналісти,  що  охороняють  петарди  і
жовтий  сигнал,  подають  сигнали  ріжком про наближення поїзда по
сусідній колії.

    Керівник дає  команду  на  припинення  робіт  на  колії і про
відхід з неї.

    2.3.22. Під  час наближення до місця виконання колійних робіт
машиніст локомотива має подати сповіщувальний сигнал,  починаючи з
кілометра,  що  передує зазначеному в попередженні,  незалежно від
наявності переносних сигналів.

    2.3.23. Сповіщувальні  сигнали подаються також при наближенні
поїзда до переносних і ручних  сигналів,  що  вимагають  зменшення
швидкості,  сигнальним  знаком "С" (про подачу свистка) до виїмок,
кривих ділянок  колії,  тунелів,  переїздів,  знімних  автодрезин,
колійних   вагончиків   та  інших  знімних  рухомих  одиниць,  при
наближенні до людей,  що знаходяться на колії, і в інших випадках,
зазначених у наказах по залізниці.

    2.3.24. Під час прямування поїзда по  неправильній  колії,  а
також  у  разі туману,  снігопаду та інших несприятливих умов,  що
знижують видимість та чутність,  сповіщальний сигнал  повторюється
кілька разів.

    2.3.25. Під час ремонту колії в тунелі, що не потребує зняття
напруги з контактної мережі, має застосовуватись електровозна тяга
для транспортування несамохідних колійних машин.

    2.3.26. Під  час складання технологічних карт ремонту колії в
тунелі  в  разі  зняття  напруги  перевага  віддається  самохідним
машинам без застосування тепловозної тяги.

    Для кожної тунельної ділянки  начальник  дистанції  колії  на
підставі   перевірки   рівня   забруднення   повітря  в  тунелі  з
урахуванням графіка руху поїздів затверджує режими колійних  робіт
у тунелях.

    2.3.27. Бригади монтерів колії, що працюють у тунелі, під час
пропуску  колійних машин,  а також машиністи та їхні помічники під
час виконання  робіт  забезпечуються  протигазами  з  аерозольними
фільтрами.

    Кількість монтерів колії,  що знаходяться в  тунелі  під  час
пропуску   машин,   має   бути   не   більше,  ніж  передбачена  в
технологічному процесі.

    Усі допоміжні та остаточні роботи мають проводитись не раніше
ніж через 30 хв після виходу останньої машини з тунелю.

    2.4. Вимоги безпеки під  час  виконання  робіт  на  дільницях
з прискореним або швидкісним рухом поїздів (141-200 км/год)

    2.4.1. Планові  роботи  з  ремонту  та  утримання   колії   і
колійного оснащення мають виконуватися у "вікна" із закриттям руху
поїздів і обов'язковим огородженням перегону сигналами зупинки.

    2.4.2. Виконання  робіт,  що  не порушують цілісність колії і
колійного оснащення,  можливе без закриття перегону з  дотриманням
додаткових заходів безпеки:

    місця виконання  робіт  огороджуються   сигналами   зменшення
швидкості,  виставляються  сигналісти  та сигнальні знаки "С" (про
подачу свистка);

    не дозволяється   починати   виконання   планових  робіт,  що
вимагають огородження сигналами зупинки  чи  зменшення  швидкості,
якщо  до  проходу  прискореного або швидкісного поїзда залишається
менше 1 год;

    керівники робіт   та   сигналісти   повинні   мати  при  собі
радіостанції;

    керівники робіт під час виконання колійних робіт повинні мати
при собі виписку з розкладу руху  поїздів  на  даній  дільниці  та
годинники;

    до проходу прискореного або швидкісного  поїзда  по  сусідній
колії роботи на колії мають бути припинені завчасно (відповідно до
вимог підпункту 2.4.3);

    у випадках,   коли   прискорений   або  швидкісний  поїзд  за
розкладом не пройшов,  необхідно проявляти особливу  пильність,  а
керівник  робіт  уточнює  час  його  проходження  у  чергового  по
станції;

    не дозволяється   відновлювати   роботи   до  уточнення  часу
проходження поїзда.

    2.4.3. Не  менше  ніж  за  10  хв до проходу прискореного або
швидкісного поїзда всі роботи на колії і  колійному  оснащенні,  у
тому числі їхній огляд і перевірка, повинні бути припинені; колія,
споруди та пристрої приведені  в  стан,  що  забезпечує  безпечний
пропуск  поїзда,  і  не  пізніше ніж за 5 хв до проходу поїзда всі
працівники зобов'язані відійти  на  відстань  не  менше  4  м  від
крайньої рейки під час пропуску поїзда із швидкістю 141-160 км/год
і не менше 5 м при швидкості 161-200 км/год.

    2.4.4. Не менше ніж за 10 хв до проходу поїзда,  що рухається
із  швидкістю  більше  140  км/год,  усі  знімні  рухомі   одиниці
(дефектоскопні  та  колієвимірювальні візки,  колійні вагончики та
ін.) мають бути зняті з колій по маршруту  прямування  прискорених
або  швидкісних  поїздів,  а  також з колій,  що мають вихід на ці
маршрути, і надійно закріплені.

    Не дозволяється  виїзд на перегін знімних рухомих одиниць,  а
також  моторно-рейкового  транспорту  незнімного  типу,  якщо   до
проходу прискореного  або  швидкісного  поїзда  залишається  менше
30 хв.

    2.4.5 Огляд  колії  монтерами чи обхідниками колії та штучних
споруд дозволяється  виконувати  тільки  у  світлий  час  доби  та
відповідно до вимог нормативно-технічних актів.

    2.4.6. На дільницях руху прискорених або швидкісних поїздів з
метою  забезпечення  безпеки  працівників,  що обслуговують робочі
поїзди і знаходяться на відкритому рухомому складі, керівник робіт
зобов'язаний  під час прямування по перегону або під час виконання
робіт за 10 хв до проходу по  сусідній  колії  швидкісного  поїзда
припинити   роботи,   зупинити  робочий  поїзд  і  за  5  хв  усім
працівникам слід відійти з колії і з відкритого рухомого складу  в
бік з колії на безпечну відстань.

    2.4.7. Машиністи колійних машин і поїздів за 10 хв до проходу
прискореного або швидкісного поїзда повинні привести робочі органи
машини з боку сусідньої  колії  в  габаритне  положення  та  вжити
необхідних   заходів   щодо   безпечного   проходу  цього  поїзда,
знаходячись у кабіні керування.

    2.4.8. Керівники  робіт,  які  виконують  роботи  на коліях і
спорудах,  а також виконують їхній огляд, повинні бути забезпечені
ключами  від телефонів перегінного зв'язку і телефонними трубками,
а також радіостанціями.

    2.4.9 Під час виконання робіт,  які вимагають зупинки поїзда,
усім сигналістам,  а також  керівникам  робіт  слід  користуватися
біноклями і радіозв'язком.

    2.4.10 Про всі випадки запізнень прискорених  або  швидкісних
поїздів диспетчер зобов'язаний повідомити всіх чергових по станції
дільниці,  а останні повинні сповістити чергових по  переїздам  за
телефоном.

    У разі,  коли поїзд за розкладом не пройшов,  керівник  робіт
повинен   за   телефоном  уточнити  в  чергового  по  станції  час
проходження поїзда, що очікується.

    2.5. Вимоги  безпеки  під  час  виконання  робіт  з  розрядки
температурних  напружень  і остаточного відновлення рейкової пліті
безстикової колії

    2.5.1. Розрядка    температурних    напружень   і   остаточне
відновлення  рейкової   пліті   безстикової   колії   здійснюється
відповідно до чинного законодавства.

    Порядок виконання робіт з розрядки температурних напружень  і
остаточного   відновлення   рейкової   пліті   та   склад  бригади
працівників визначаються технологічним процесом.

    Керівником робіт  може  бути призначений працівник за посадою
не нижче майстра шляхового.

    2.5.2. Керівник  робіт  перед  тим  як приступити до розрядки
напружень або остаточного відновленню рейкової пліті  зобов'язаний
перевірити наявність стикових зазорів у зрівняльних прольотах, при
цьому  на  електрифікованих   лініях   він   повинен   забезпечити
дотримання вимог пункту 2.8 цих Правил.

    2.5.3. Під час виконання розрядки температурних напружень або
вирізання дефектного місця з пліті, якщо в стиках відсутні зазори,
перед  звільненням  рейок  і  плітей  від  закріплення  на  шпалах
створюється  зазор  штучно  обрізкою  рейки  газовим  або  гасовим
різаком, закріпивши клеми на суміжних ділянках рейок чи плітей.

    Працівникам слід   знаходитись   з   протилежного   боку  від
очікуваного викиду рейки.

    2.5.4. Перед  початком  звільнення  рейкової  пліті  під  час
остаточного її відновлення  повинна  бути  забезпечена  можливість
вільного переміщення кінців пліті.

    Для цього слід у разі очікуваного подовження плітей зняти або
зсунути зрівнювальні рейки, а в разі скорочення плітей - зняти або
послабити рейкові накладки.

    2.6. Вимоги  безпеки  під  час   виконання   колійних   робіт
немеханізованим способом

    2.6.1. Перед  початком  робіт   огороджуються   місця   робіт
сигналами   або   сигнальними   знаками   в  установленому  чинним
законодавством порядку.

    Сигналістами призначають     монтерів    колії    не    нижче
III-го розряду,  які пройшли навчання,  перевірку  знань  і  мають
відповідне посвідчення.

    Сигналісти, які призначаються для огородження колійних робіт,
дефектоскопних   візків   та  інших  знімних  пересувних  одиниць,
забезпечуються  комплектом  ручних  сигналів,  духовими   ріжками,
запасом петард (у коробках).

    2.6.2. Під час виконання робіт  двома  монтерами  колії  вони
розташовуються  так,  щоб  один  міг  спостерігати  за наближенням
поїздів одного напрямку, а інший - поїздів протилежного напрямку.

    Один з монтерів колії призначається старшим.

    2.6.3. Під час  виконання  робіт  працівникам  слід  постійно
стежити  за  тим,  щоб  інструмент  не  заважав  пересуванню та не
знаходився під ногами,  а старі і нові  матеріали  (рейки,  шпали,
скріплення)  були акуратно складені поза габаритом рухомого складу
і не заважали сходити з колії при наближенні поїзда.

    2.6.4. Для  загвинчування  гайок  уручну  слід  застосовувати
типовий ключ.

    Не дозволяється  бити  чим-небудь по ключу,  збільшувати його
довжину,  нарощуючи іншим ключем, а також застосовувати несправний
ключ,  уставляти  прокладки  між гайкою та губками ключа,  а також
збивати гайки ударом молотка.

    Заржавілі гайки  для полегшення відгвинчування слід змазувати
гасом.

    Під час зрубування гайки зубилом слід застосовуватись захисні
окуляри.

    2.6.5. Перевіряти   збіг   отворів   у   накладках  і  рейках
дозволяється тільки бородком або болтом.

    2.6.6. Під час заміни рейок знімати і встановлювати накладки,
а також утримувати кінець рейки необхідно за допомогою лома.

    Кантувати рейку  довжиною  12,5  м  дозволяється також ломом,
уставляючи його в крайній болтовий отвір  тільки  з  одного  кінця
рейки.

    Не дозволяється  під  час  кантування  рейки  знаходитися   в
напрямку можливого викиду лома.

    Кантування рейок  довжиною  25  м  слід  виконуватись  тільки
спеціальним пристроєм (лом із скобою) двома монтерами колії.

    2.6.7. Для   розгонки   рейкових    зазорів    застосовуються
гідравлічні розгоночні прилади.

    Не дозволяється розгонка зазорів ударами в накладку.

    2.6.8. Витягувати костилі необхідно лапчатим ломом.

    У разі  потреби  слід  застосовувати   надсмикувач   колійних
костилів.

    2.6.9. Під час перешивання колії рейкову нитку  слід  зсувати
стяжним приладом або гострим ломом, заглибленим у баласт.

    Не дозволяється користуватися забитими в шпалу  костилями  як
упором.

    Не дозволяється знаходитись ближче 2 м  від  місця  виконання
роботи із застосуванням костильного молотка.

    2.6.10. Витягувати старі,  затягувати нові шпали і  перевідні
бруси слід тільки шпальними кліщами.

    2.6.11. Замінювати поодинокі  залізобетонні  шпали  необхідно
групою в складі не менше 6 чол. під керівництвом бригадира колії.

    Шпали перед заміною розвозять,  розкладають,  а після  заміни
забирають   рейковим  або  автомобільним  транспортом,  обладнаним
вантажопідіймальними кранами або підіймальними пристосуваннями.

    Витягувати та  затягувати  шпали  слід по металевому листу за
допомогою тросу або вірьовки, що охоплює шпалу петлею.

    2.6.12. Під  час  укладання та зняття регулювальних прокладок
для відкручування  та  закручування  клемних  і  закладних  болтів
застосовуються  тільки  типові  торцеві  гайкові  ключі та справні
гідравлічні домкрати.

    Укладати монтажні та регулювальні прокладки слід спеціальними
пристосуваннями типу кліщів або іншим інструментом.

    Не дозволяється укладати та поправляти прокладки руками.

    2.6.13. Під  час  установлення  та  зняття  протиугонів  слід
застосовувати костильний молоток.

    Не дозволяється при цьому стояти напроти протиугону.

    2.7. Вимоги безпеки  під  час  виконання  робіт  на  колії  з
пружним клемним скріпленням

    2.7.1. Інструменти  повинні  бути   інвентарними   і   завжди
справними.

    Клемні ключі повинні бути завдовжки 1200  мм  (що  забезпечує
нормальні  та  безпечні умови монтажу та демонтажу пружних клем) і
мати клеймо.

    2.7.2. Під    час    зняття   ізолювальних   вкладишів   слід
застосовувати скребки.

    2.7.3. Очищати  отвори  анкера  від  бетону  необхідно тільки
бородком або металевим прутком відповідного розміру.

    2.7.4. Під  час зсуву або укладання рейкової пліті працівники
слід стояти тільки з боку, протилежного напрямку зсуву рейки.

    Заводити рейкову   пліть  на  шпалу  монтери  колії  слід  за
допомогою ломів.

    Не дозволяється  заведення  рейкової  пліті ломами за головку
анкера.

    2.7.5. Замінювати  поодинокі  залізобетонні  шпали  необхідно
відповідно до вимог підпункту 2.6.11 цих Правил.

    Під час виконання цієї роботи шпала охоплюється петлею ближче
до середини з метою запобігання зісковзуванню троса.

    2.7.6. Замінювати  поодинокі  пружні клеми дозволяється одним
монтером колії.

    2.7.7. Слід  дотримуватись заходів безпеки під час монтажу та
демонтажу пружних    клем    передбачених    нормативно-технічними
документами.

    2.7.8. Не дозволяється під час монтажу та  демонтажу  пружних
клем   застосування   ломів,   підручних   інструментів  та  інших
пристосувань.

    2.7.9. Не дозволяється під час заміни прокладок, пружних клем
та ізолювальних вкладишів застосовувати замість  монтажного  ключа
ломи, підручні інструменти та інші пристосування.

    2.8. Вимоги    безпеки    під    час   виконання   робіт   на
електрифікованих лініях

    2.8.1. Колійні  роботи на електрифікованих лініях виконуються
відповідно до вимог  розділу  7  Правил  безпеки  для  працівників
залізничного  транспорту на електрифікованих лініях,  затверджених
наказом Міністерства праці  та  соціальної  політики  України  від
31.05.2000  N  120  (  z0340-00  ),  зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України    
08.06.2000    за    N    340/4561    (далі    -
НПАОП 60.1-1.48-00),  та   Правил   охорони   електричних   мереж,
затверджених постановою Кабінету Міністрів  України  від  
04.03.97
N 209 (
209-97-п ) (далі - Правила охорони електричних мереж).

    2.8.2. Усі  роботи  на  електрифікованих  дільницях  керівник
зобов'язаний   організувати   так,   щоб  унеможливити  наближення
працівників і застосовуваних ними пристосувань на  відстань  менше
2 м  до  неогороджених  проводів  або  частин  контактної  мережі,
повітряних ліній, що перебувають під напругою.

    2.8.3. Працівники  стають до роботи з дозволу керівника робіт
після  одержання  ним  письмового  дозволу   від   відповідального
працівника  району контактної мережі,  спеціально призначеного для
обслуговування цих робіт.

    2.8.4. Зняття  напруги  та  заземлення  контактної  мережі та
повітряних ліній     здійснюються     відповідно     до      вимог
НПАОП 60.1-1.48-00 (
z0340-00 ).

    2.8.5. Нагляд   за    виконанням    працівниками    колійного
господарства    вимог   електробезпеки   здійснюється   спеціально
призначеним відповідальним працівником району контактної мережі чи
району електричних мереж.

    Його вимоги  з  питань  електробезпеки  є  обов'язковими  для
виконання керівником колійних робіт.

    2.8.6. Не дозволяється наближатися до неогороджених  проводів
чи  частин  контактної  мережі,  що  перебувають під напругою,  на
відстань менше 2 м,  а також доторкатися  до  струмовідних  частин
устаткування чи рухомого складу.

    2.8.7. Не  дозволяється  у  разі  виявлення  обриву  проводів
контактної  мережі або повітряних ліній електропередач доторкатися
до них.

    Місця обриву  необхідно  огородити  та невідкладно повідомити
енергодиспетчера або начальника району контактної мережі.

    2.8.8. Після  закінчення  роботи  керівник робіт зобов'язаний
проконтролювати,  чи всі  люди  відведені  від  частин  контактної
мережі  на  відстань  більше  2 метрів,  після чого відзначити час
закінчення роботи на копії  письмового  дозволу,  що  міститься  у
відповідального працівника району контактної мережі.

    Після зняття заземлювальних штанг контактна мережа вважається
під напругою і наближатися до неї не дозволяється.

    2.9. Вимоги  безпеки  під  час  очищення  від  снігу колій та
стрілочних переводів

    2.9.1. Очищення  колій  та  стрілочних  переводів  від  снігу
виконується відповідно до вимог чинного законодавства.

    2.9.2. Керівником   робіт   з  очищення  від  снігу  колій  і
стрілочних переводів призначається майстер шляховий  або  бригадир
колії,   або   досвідчені   монтери   дистанції  колії  (що  мають
кваліфікацію не нижче III-го розряду  та  знають  умови  роботи  в
конкретному районі станції).

    2.9.3. Керівникам,  що  призначені  з  монтерів  колії,  слід
пройти спеціальне навчання з керівництва групами працівників,  які
залучаються до робіт у конкретних районах станції.

    Від безпосереднього    виконання    роботи   керівник   групи
звільняється.

    2.9.4. Для очищення від снігу колій і стрілочних переводів за
керівником  закріплюється  група  працівників:   на   одноколійних
дільницях  і  станційних коліях не більше 15 чол.,  на двоколійних
дільницях не більше 20 чол.  і на стрілочних переводах  не  більше
6 чол.

    2.9.5. На роздільних пунктах,  де немає постійної  маневрової
роботи,  дозволяється  у  світлий  час  доби  виконувати роботи на
стрілочних переводах   одному    монтерові    колії    не    нижче
III-го розряду.

    Перелік таких  роздільних  пунктів  визначається  начальником
служби  колії  за  узгодженням  з начальником дирекції залізничних
перевезень.

    2.9.6. Монтери  колії,  що вперше працюють узимку,  проходять
навчання особливостям роботи  в  зимових  умовах  і  закріплюються
наказом по підприємству за досвідченими монтерами колії.

    2.9.7. Робота з очищення централізованих стрілочних переводів
виконується  відповідно  до  вимог Типової інструкції з безпечного
ведення робіт при утриманні централізованих стрілочних  переводів,
затвердженої наказом  Держнаглядохоронпраці  України  від
25.12.96
N 229 (
z0111-97 ),  зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
04.04.97 за N 111/1915 (НПАОП 63.21-5.01-96).

    2.9.8. Збір працівників, що залучаються до снігоборотьби, має
відбуватися  в  пунктах,  прохід  до яких не зв'язаний з переходом
станційних  колій.  На  великих  вузлах  і  станціях,   де   немає
можливості  визначити  такі  пункти,  працівники  до  місця  збору
повинні проходити групами під керівництвом керівника з дотриманням
вимог підпункту 2.2.2 цих Правил.

    2.9.9. Проходити  до  місця  очищення  колії  від  снігу   на
перегоні і повертатися необхідно збоку від колії або по узбіччю.

    В умовах снігових заметів,  коли прохід осторонь від колії та
узбіччям  неможливий,  допускається  прохід  колією  з дотриманням
вимог підпункту 2.2.5 цих Правил.

    2.9.10. Під час очищення колій від снігу вручну траншеями або
в разі оброблення снігових укосів після очищення снігоочисниками в
укосах мають бути зроблені ніші на відстані 20-25 м одна від одної
з розташуванням  їх  у  шаховому  порядку  для  розміщення  в  них
працівників під час пропуску поїздів.

    Розміри ніші  визначаються   в   кожному   окремому   випадку
кількістю  працівників,  але  бути  завглибшки  не  менше 0,75 м і
завширшки 2 м.

    2.9.11. Під  час  очищення  колій  від  снігу  у виїмках слід
вживати заходів, необхідних для запобігання сніговому обвалу.

    2.9.12. Під   час  очищення  станційних  колій  і  стрілочних
переводів сніг необхідно складати у  вали,  у  яких  повинні  бути
зроблені розриви (завширшки по 1 м не рідше ніж через 9 м),  або в
купи з такими самими розривами для безпечної роботи і проходу.

    2.9.13. Очищення   та  прибирання  колій  гірок,  підгірок  і
стрілочних переводів від снігу  дозволяється  виконувати  лише  за
умови відсутності подавання вагонів на колії і стрілочні переводи,
що очищаються.

    2.9.14. Ручне   (шлангове)   обдування  стрілочних  переводів
стисненим повітрям виконується групою з двох монтерів колії.

    Один з  них  здійснює очищення стрілки,  а другий - перебуває
біля крана повітророзбірної колонки,  готовий у  будь-який  момент
припинити  подачу  стисненого  повітря і повідомити працівника про
наближення рухомого складу.

    2.9.15. Не дозволяється під час виконання шлангового очищення
стрілок  розміщувати  шланг  на  рейках  сусідніх  колій   чи   на
стрілочних переводах.

    У разі перетинання кількох колій шланг  слід  прокладати  під
рейками в шпальному ящику, очищеному від снігу і баласту.

    2.9.16. Роз'єднувальний  кран   пневмоочищення   дозволяється
відкривати   лише   тоді,   коли  шланг  повністю  розправлений  і
наконечник працівник тримає у руках.

    Кінцеві голівки шланга і колонки мають бути щільно з'єднані.

    2.9.17. Не дозволяється проводити ремонт  електропневматичних
клапанів,  шлангів,  наконечників тощо,  якщо вони перебувають під
тиском.

    2.9.18. Прохід  робітників  від  однієї  стрілки  до  іншої з
підключеним до повітряної магістралі шлангом дозволяється лише при
закритому крані і за відсутності повітря у шлангу.

    2.9.19. Не  дозволяється  виконувати  роботи  на  стрілочному
переводі,    обладнаному    пристроями   електрообігрівання,   при
ввімкнених обігрівачах.

    До виконання  робіт  з очищення стрілочних переводів керівник
робіт має перевести пристрої електрообігрівання в режим  місцевого
управління і вимкнути.

    Умикання та  вимикання  обігріву  відповідної  групи  стрілок
можуть   здійснюватися   дистанційно   черговим   по  станції  або
безпосередньо на місці з  шафи  управління  керівником  робіт  або
іншими працівниками відповідно до інструкції, що діє на станції.

    2.9.20. Заміна   електрообігрівальних    елементів    повинна
здійснюватись  лише  з  вимкненим  електроживленням  відповідно до
вимог НПАОП 40.1-1.21-98 (
z0093-98 ).

    2.9.21. У   складі  снігоприбирального  поїзда  повинен  бути
пасажирський вагон для розміщення працівників під час руху.

    2.9.22. У  періоди  сильних морозів на місці робіт з очищення
колії і стрілочних переводів від снігу  мають  залучатись  медичні
працівники  для  проведення  профілактики  обморожень  та  надання
невідкладної допомоги у разі обморожень.

    У разі   сильних   морозів  для  відпочинку  та  відігрівання
працівників слід встановлювати перерви в роботі.

    2.9.23. Для    кожної    станції,    обладнаної   електричною
централізацією  стрілочних  переводів,  повинна  бути  розроблена,
погоджена  з начальником станції,  сектором охорони праці дирекції
залізничних  перевезень  та   затверджена   начальником   дирекції
залізничних   перевезень   інструкція   з   організації   робіт  і
забезпечення  заходів  безпеки   під   час   очищення   стрілочних
переводів, у якій встановлюються:

    порядок оповіщення  працівників,  які  виконують   роботу   з
очищення  централізованих  стрілочних  переводів,  про  прийняття,
відправлення поїздів та виконання маневрів;

    порядок оповіщення  локомотивних  і  складацьких  бригад  про
місця, де виконуються роботи з очищення стрілочних переводів;

    умови роботи, під час виконання яких бригадир колії і старший
групи звільняються від безпосереднього виконання роботи та  ведуть
спостереження  за  рухом  рухомого  складу  з  метою  забезпечення
безпеки працівників.

    2.9.24. Під  час організації робіт з очищення від снігу колій
та стрілочних переводів на великих залізничних вузлах  і  станціях
структурні  підрозділи  та  підприємства залізниць вживають заходи
безпеки:

    структурні підрозділи   та   підприємства   закріплюються  за
районом станції наказом дирекції залізничних перевезень;

    навчання працівників,  які  залучаються  до снігоборотьби,  і
допуск їх до роботи,  а також навчання сигналістів  та  керівників
груп  у  дистанції  колії  необхідно проводити відповідно до вимог
НПАОП 0.00-4.12-05 (
z0231-05 );

    керувати групою  працівників  з  очищення колій та стрілочних
переводів   від   снігу   дозволяється   досвідченим   працівникам
структурного підрозділу (за посадою не нижче майстра), які пройшли
навчання та перевірку знань в дистанції колії.

    Вони призначаються  наказом керівника структурного підрозділу
і відповідають за безпеку підпорядкованих їм працівників.

    2.9.25. Порядок    залучення   підприємств   та   структурних
підрозділів 2 і 3 черги до очищення від снігу колій та  стрілочних
переводів   та  заходи  безпеки  мають  бути  визначені  в  наказі
начальника дирекції залізничних перевезень і в оперативному  плані
снігоборотьби, затвердженого начальником залізниці.

              3. Вимоги безпеки під час виконання
               зварювально-наплавлювальних робіт

    3.1. Загальні вимоги

    3.1.1. Зварювально-наплавлювальні        роботи       повинні
здійснюватися відповідно до вимог "ССБТ.  Работы электросварочные.
Требования  безопасности"  (ГОСТ  12.3.003-86),  Правил  безпечної
експлуатації      електроустановок,      затверджених      наказом
Держнаглядохоронпраці  України  від  
06.10.97  N 257 ( z0011-98 ),
зареєстрованих в  Міністерстві   юстиції   України   
13.01.98   за
N 11/2451,    зі    змінами    (далі    -   НПАОП   40.1-1.01-97),
НПАОП 40.1-1.21-98  (  
z0093-98  ),  Правил  пожежної  безпеки   в
Україні,   затверджених  наказом  Міністерства  України  з  питань
надзвичайних  ситуацій  від  
19.10.2004  N  126  (   z1410-04   ),
зареєстрованих у   Міністерстві   юстиції  України  
04.11.2004  за
N 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

    3.1.2. До   газозварювальних,  електрозварювальних  та  інших
вогневих робіт допускаються працівники не  молодше  18  років,  що
пройшли  медичний  огляд,  навчання  відповідно  до  вимог  Правил
атестації зварників,  затверджених  наказом  Держнаглядохоронпраці
України   від  
19.04.96  N  61  (  z0262-96  ),  зареєстрованих  у
Міністерстві юстиції  України  
31.05.96  за  N  262/1287  (далі  -
НПАОП 0.00-1.16-96),  НАПБ  Б.02.005-2003  (
z1148-03 ),  Переліку
посад, при призначенні на які особи зобов'язані проходити навчання
і  перевірку  знань  з  питань  пожежної  безпеки,  та  порядок їх
організації,  затвердженого наказом Міністерства України з  питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи від  
29.09.2003  N  368  (  z1147-03  ),
зареєстрованого в   Міністерстві  юстиції  України  
11.12.2003  за
N 1147/8468  (далі  -  НАПБ  Б.02.006-2003),  і  мають  відповідне
посвідчення.

    3.1.3. Електрозварники повинні  мати  не  нижче  II  групи  з
електробезпеки.  Електрозварники,  яким  надано право самостійного
підключення зварювального обладнання до електромереж, повинні мати
не нижче III групи з електробезпеки.

    3.1.4. Керівник  робіт  та  працівник,  який  відповідає   за
пожежну  безпеку  приміщення  чи  території,  повинні  забезпечити
перевірку місця виконання тимчасових вогневих робіт протягом  двох
годин після їх закінчення.

    3.1.5. Тимчасові  зварювальні  та  інші  вогневі   роботи   у
виробничих   приміщеннях,   спорудах   і  на  території  необхідно
виконувати за нарядом-допуском.

    3.1.6. Не   дозволяється  проведення  зварювальних  робіт  на
коліях перегонів і станцій під  час  туману,  дощу,  снігопаду,  а
також у темний час доби без спеціального освітлення.

    3.1.7. Не дозволяється виконувати зварювальні роботи  поблизу
легкозаймистих   та  вогненебезпечних  матеріалів,  у  тому  числі
поблизу свіжопофарбованих місць ближче 5 м.

    3.1.8. Не  дозволяється  зберігати  в місцях,  де виконуються
зварювальні роботи, гас, бензин та інші легкозаймисті матеріали.

    3.1.9. Не  дозволяється ремонт та очищення зварювальних машин
та іншого обладнання, що знаходиться під напругою.

    3.1.10. Не      дозволяється      застосовувати     саморобні
електродоутримувачі та електродоутримувачі з  порушеною  ізоляцією
рукоятки.

    3.1.11. Огляд  та  очистку  зварювальної  установки   та   її
пускової апаратури необхідно проводити не рідше 1 разу на місяць.

    3.2. Вимоги безпеки під час газозварювальних робіт

    3.2.1. Устаткування, що працює з газоподібним киснем, повинне
відповідати  вимогам  безпеки  та  нормативно-технічним документам
заводу-виробника.

    3.2.2. Рукава   з   киснем   повинні   бути  розташовані  від
електропроводів електрозварювальних машин  на  відстані  не  менше
0,5 м,  а  рукава з ацетиленом і іншими горючими газами - не менше
1 м.

    3.2.3. Не  дозволяється газозварнику під час газозварювальних
робіт пересуватися із запаленим пальником за межі робочого  місця,
а також ремонтувати пальник та іншу апаратуру.

    3.2.4. Експлуатація балонів повинна здійснюватись  відповідно
до   вимог   Правил   безпеки   систем   газопостачання   України,
затверджених наказом Держнаглядохоронпраці  України  від  
01.10.97
N 254 (
z0318-98 ),  зареєстрованих у Міністерстві юстиції України
15.05.98 за N 318/2758 (НПАОП 0.00-1.20-98).

    3.2.5. Під  час  транспортування  наповнених газом балонів їх
слід укладати вентилями в один бік та перевозити в горизонтальному
положенні  на ресорному транспорті або на автокарах з обов'язковим
застосуванням прокладок між балонами,  які оберігають  від  ударів
балони один об одного.

    Не дозволяється  спільне  перевезення  балонів  з  киснем   і
балонів  з горючими газами та інших посудин з горючими речовинами,
за  винятком  доставки  двох  балонів   до   робочого   місця   на
спеціальному візку.

    3.2.6. Балони з газом мають  бути  захищені  від  дії  прямих
сонячних променів та інших джерел тепла.

    3.2.7. Під  час  виконання  робіт  на   зварювальному   посту
одночасно не повинно бути більше двох балонів (з киснем та горючим
газом).

    3.2.8. Не   дозволяється   підігрівати  балони  з  газом  для
підвищення тиску.

    3.2.9. Під  час  зберігання,  перевезення балонів з киснем та
користування ними необхідно стежити,  щоб на балони не  потрапляли
мастила - для унеможливлення спалаху та вибуху.

    3.2.10. Не дозволяється зберігати в одному приміщенні  балони
з  киснем  разом  з  балонами з горючим газом,  а також з карбідом
кальцію та фарбами.

    3.2.11. Порожні  балони  слід  зберігати  окремо від балонів,
наповнених газом.

    3.2.12. Не   дозволяється   під   час   газозварювальних   та
газорізальних робіт палити і  користуватися  відкритим  вогнем  на
відстані менше 10 м від місць зберігання балонів з горючими газами
та киснем,  а також ацетиленових генераторів і на  відстані  менше
5 м - від окремих балонів з киснем та горючими газами.

    3.2.13. Поводитися з порожніми балонами з-під кисню та  з-під
горючих газів слід із дотриманням таких самих заходів безпеки,  як
і при поводженні з наповненими балонами.

    3.2.14. Ацетиленові  генератори повинні мати водяний затвор і
відповідати вимогам ГОСТ 12.2.054 та мати паспорт заводу виробника
та інвентарний номер.

    Ацетиленові генератори повинні  мати  сертифікат  безпеки  та
інструкцію з експлуатації заводу виробника.

    3.2.15. У разі замерзання ацетиленові генератори дозволяється
відігрівати тільки парою або гарячою незабрудненою мастилом водою.

    Допускається відігрівати переносні генератори в приміщенні на
відстані   не  менше  10  м  від  відкритого  вогню  за  наявності
достатньої вентиляції.

    3.2.16. Під  час  роботи переносний ацетиленовий генератор не
слід залишати без нагляду.

    3.2.17. Ацетиленові  генератори  слід  оглядати,  очищати  та
промивати не рідше двох разів на місяць.

    3.3. Вимоги безпеки під час виконання  електрозварювальних  і
наплавлювальних робіт

    3.3.1. Зварювальні    агрегати,    наплавлювальні    станції,
допоміжне  устаткування  та  матеріали  повинні знаходитись і бути
закріплені в межах габариту наближення споруд.

    3.3.2. Корпус  електрозварювальної  установки  і  деталь,  що
зварюється,  на весь період роботи повинні бути надійно  заземлені
або занулені  проводом  діаметром  не  менше 6 кв.мм відповідно до
вимог "ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление",
зі змінами (далі - ГОСТ 12.1.030-81).

    3.3.3. Довжина  первинного  кола  між  пунктом   живлення   і
пересувною зварювальною установкою повинна бути не більше 10 м.

    3.3.4. Зварювання  слід  проводити  із   застосуванням   двох
проводів.

    3.3.5. У разі застосування  пересувних  джерел  зварювального
струму   та   виконання   робіт  у  пожежонебезпечних  приміщеннях
зворотний провід має бути ізольований також як і прямий.

    3.3.6. Забороняється   подавати   напругу   до  виробу,  який
зварюється, через систему послідовно з'єднаних металевих стрижнів,
рейок чи будь-яких інших предметів.

    Якщо зварювальний  виріб  не  має  електричного  контакту  із
заземленим столом, то заземленню підлягає безпосередньо цей виріб.

    3.3.7. Під час  електрозварювальних  робіт  у  вогких  місцях
зварник   повинен   стояти   на   настилі   із   сухих  дощок  або
діелектричному килимку.

    3.3.8. Під  час  електрозварювальних  робіт  зварник  та його
підручні повинні користуватись індивідуальними засобами захисту:

    захисною каскою  із струмонепровідних матеріалів.  Каску слід
зручно сполучувати з щитком,  який служить для захисту  обличчя  і
очей;

    захисними окулярами з безкольоровим склом для оберігання очей
від  осколків  та  гарячого  шлаку під час зачищення зварених швів
молотком чи зубилом;

    рукавицями, рукавицями  з крагами або рукавичками з негорючих
матеріалів з низькою електропровідністю.

    3.3.9. Під   час   зварювальних  робіт  в  умовах  підвищеної
небезпеки  ураження  електричним  струмом,  електрозварники,  крім
спецодягу, забезпечуються діелектричними рукавичками, калошами або
килимками та в разі дотику до холодного металу - наколінниками  та
наплічниками.

    3.3.10. Зварювальні  роботи  слід  виконувати  під   наглядом
керівника   або   спеціально  призначеного  працівника,  який  має
попереджувати електрозварника про наближення поїзда.

    3.3.11. Під    час    приварювання    рейкових    з'єднувачів
зварювальним  агрегатом,  що  знаходиться   на   дрезині,   корпус
зварювального агрегату має бути заземлений.

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: