Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Зміна Споруди транспортові. Огородження дорожнє парапетного типові. Загальні технічні умови

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.3-10-2003. Изменение Сооружения транспорта. Ограждения дорожное парапетного типа. Общие технические условия
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Рег. номер 1.
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

Семинар Современные теплоизоляционные материалы
 Додаток до наказу від 30.06.2009 № 256,

який опубліковано в Інформаційному бюлетені № 72009

Зміна №1 ДСТУ Б В.2.3-10-2003

Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови

1 РОЗРОБЛЕНО: Українським державним виробничо-технологічним підприємством "Укрдортехнологія"

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 30 червня 2009 р. № 256

Чинна з 01 січня 2010 року

Зміст, назви розділів 7 та 8 викласти в такій редакції:

"7 Вимоги безпеки та охорони довкілля";

"8 Правила приймання. Методи контролювання"

"11 Оцінювання відповідності"

Розділ 1доповнити пунктами:

"1.5 Стандарт є складовою частиною системного комплексу нормативних документів, які встановлюють вимоги до будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, визначені Технічним регламентом.

1.6 Відповідність дорожнього огородження парапетного типу, згідно з цим стандартом, вимогам забезпечення механічного опору та стійкості, а також забезпечення безпеки життя і здоров'я людей та забезпечення безпеки експлуатації, установлені 11.1) і 11.3) Технічного регламенту, підтверджується натурними випробуваннями конструкції згідно з ДСТУ Б В.2.3-13".

Розділ 2 доповнити нормативними посиланнями на:

"Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006р. № 1764)

Технічний регламент модулів оцінки відповідності та вимог щодо маркування Національним Знаком відповідності, які застосовуються в технічних регламентах (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003р. № 1585)

ДСТУ 4179-2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови

ДСТУ Б А.1.2-1:2007 Оцінювання відповідності у будівництві згідно з Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд. Основні положення

ДСТУ Б В.2.3-12-2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве барєрного типу. Загальні технічні умови

ДСТУ Б В.2.3-13:2006 Споруди транспорту. Огородження дорожні першої групи. Порядок проведення натурних випробувань

НПОАП 63.21-1-1.01-96 Правила охорони праці при будівництві, ремонті та утриманні автомобільних доріг та на інших обєктах дорожнього господарства

СОУ 45.2-00018112-006:2006 Безпека дорожнього руху. Порядок огородження та організація дорожнього руху в місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг

СОУ 45.2-00018112-023:2008 Споруди транспорту. Пристрої амортизаційні дорожні. Загальні технічні вимоги"

Вилучити посилання на:

"ГОСТ 7502-89, ДНАОП-5.1.14-1.1-96, ІНУВ.3.2-218-051-95"

Посилання на "ДБН В.2.3-4-2000 Споруди транспорту. Автомобільні дороги" замінити посиланням на "ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво".

Розділ 3 доповнити визначенням поняття:

"Комбіноване огородження  огородження дорожнє, у якого нижня частина (підоснова) виконана за вимогами огородження парапетного типу згідно з цим стандартом, верхня частина балками металевого огородження барєрного типу (ДСТУ Б В.2.3-12)"

Пункт 4.1. Доповнити абзац словами: " для парапетного огородження;
0,6 м; 0,8 м; 1,0 м; 1,3м для комбінованих огороджень".

Пункт 4.3. Текст другого речення після слів "цифрового позначення" доповнити словами: "поперечного прогину".

Пункт 4.3. Долучити підпункт такого змісту:

"4.3.4 Залежно від використання у верхній частині огородження парапетного типу конструкції огородження іншого типу, групу огородження парапетного типу розподіляють на:

 •  парапетне (без позначення);
 •  комбіноване (позначається малою літерою "к" в круглих дужках)".

Пункт 4.4. До умовних позначень огородження долучити позначення
ДСТУ "Б В.2.3-10-2003".

Доповнити прикладами конструкцій огородження:

 •  "тимчасового центрального комбінованого металевого збірного, з поперечним прогином 1,0 м, висотою 0, 8 м і стримувальною здатністю 37 кДж:

ТЦ (к)-МН-1,0-0,8/37 ДСТУ Б В.2.3-10-2003;

 •  стаціонарного мостового центрального комбінованого металевого збірного, з поперечним прогином 0,8 м, висотою 0,9 м і стримувальною здатністю 280 кДж:

СМЦ (к)-МН-0,8- 0,9/280 ДСТУ Б В.2.3-10-2003"

Пункт 5.9 викласти у новій редакції:

"5.9 Геометричні параметри залізобетонного або металевого збірного, або монолітного парапетного, крім огородження зниженої висоти, а також нижня частина (підоснова) комбінованого огородження, повинні відповідати наведеним на рисунках 1; 1а; 1б; 1в та 1г. Допускається підвищення висоти стаціонарного і тимчасового двобічного дорожнього та стаціонарного центрального мостового огородження або застосування пристрою висотою від 0,15 м до 0,25 м для переривання у темну пору доби променя світла фар зустрічного транспорту."

Пункт 5.9 доповнити рисунками 1а; 1б; 1в; 1г:

Рисунок 1а Приклад конструкції бетонного збірного стаціонарного парапетного огородження

Рисунок 1б Приклад конструкції бетонного збірного тимчасового парапетного огородження

Рисунок 1в Приклад конструкції металевого комбінованого огородження тимчасового

Рисунок 1г Приклад конструкції металевого комбінованого огородження тимчасового

Пункт 5.11. У посиланні на рисунок 1 позначення h1 замінити на h0.

Пункт 5.13. Другий абзац викласти в такій редакції:

"Для проектування конструкції стаціонарних огороджень на дорогах та вулицях, де дозволена швидкість руху 60 км/год, необхідно приймати наступні навантаження:

N1  для ділянок доріг з характеристиками, що відповідають мінімальному значенню коефіцієнта зчеплення 0,30 згідно з таблицею 3 ДСТУ 3587;

N2 для ділянок доріг з характеристиками, що відповідають мінімальному значенню коефіцієнта зчеплення 0,35 згідно з таблицею 3 ДСТУ 3587."

Додати пункт 5.22 "Огородження повинні відповідати вимогам цього стандарту та конструкторської документації"

Розділ 6. Додати пункт такого змісту:

"6.6 Монтаж комбінованого огородження слід починати з робочої ділянки, перед якою згідно з СОУ 45.2-00018112-023 повинен бути передбачений амортизаційний пристрій."

Розділ 7. Назву розділу викласти в новій редакції: "Вимоги безпеки та охорони довкілля".

Пункт 7.3. Посилання на ІНУВ-3.2-218-051 замінити посиланням на
СОУ 45.2-000181123-006. Посилання на ДНАОП-5.1.14-1.1 замінити посиланням на НПАОП 63.21-1.01.

Розділ 8. Назву розділу викласти в новій редакції: "Правила приймання. Методи контролювання".

В пункті 8.1 посиланні на розділ 16 замінити посиланням на розділ 22.

Пункт 8.2.2. Посилання на ГОСТ 7502 замінити посиланням на ДСТУ 4179.

Підпункти 8.3.1 та 8.3.2 вилучити.

Пункт 8.3 Текст викласти у новій редакції:

"8.3 Перед початком виробництва огородження і при зміні конструктивних рішень підприємство-виробник повинен перевірити відповідність конструкції марки з найбільшою стримувальною здатністю вимогам призначення та надійності згідно з 5.1 ? 5.6 цього стандарту в умовах дії визначеного типу розрахункового наїзду згідно з 5.12 цього стандарту в натурних умовах на спеціальному полігоні.

Натурні випробування конструкції огородження проводять у відповідності до ДСТУ Б В.2.3-13".

Пункт 9.2. Текст викласти у новій редакції:

"9.2 Огородження парапетного типу використовують в стримувальній системі, якщо розрахунковий поперечний прогин огородження барєрного типу згідно з ДСТУ Б В.2.3-12 або тросового типу згідно з ДСТУ 2734 не спроможний забезпечити вимоги призначення та надійності в певних умовах руху на штучній споруді або ділянці дороги.

Комбіновані металеві огородження парапетного типу застосовують у випадках, коли, дотримуючись відповідної стримувальної здатності, необхідно передбачити зменшення навантаження огородження у місці встановлення за рахунок зменшення його маси."

Пункт 9.6 доповнити підпунктами:

"9.6.1 Комбіновані металеві огородження повинні мати початкову і кінцеву ділянки. Якщо довжина робочої ділянки таких огороджень перевищує 180 м, в конструкції слід передбачити компенсаційні балки та компенсаційні отвори для зєднання нижніх частин сусідніх ділянок довжиною від 90 м до 150 м.

9.6.2 Комбіновані центральні огородження зниженої висоти (рис. 1г) слід застосовувати при проведенні дорожніх або аварійних робіт на ділянках доріг без розділювальної смуги для:

 •  розділення зустрічних транспортних потоків;
 •  відхилення напрямку руху зі смуги, на якій виконують роботи;
 •  перенесення руху із однієї смуги руху на іншу."

Пункт 10.2 викласти в новій редакції:

"10.2 Гарантійний строк експлуатування стаціонарного огородження повинен бути не менше ніж 10 років з дня його встановлення, тимчасового 5 років з дня виготовлення."

Ввести до стандарту новий розділ:

"11 ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДНОСТІ 

11.1 Оцінювання відповідності даної конструкції, марки огородження вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд здійснюється шляхом сертифікації уповноваженим органом оцінки відповідності (далі УОО) за наступними показниками безпеки.

 •  стримувальною здатністю згідно з 5.12;
 •  поперечним прогином згідно з 5.5;
 •  інерційним перевантаженням пасажирів під час контакту транспортного засобу з огородженням згідно з 5.3;
 •  вибігом транспортного засобу після контакту з огородженням згідно з 3.4 ДСТУ Б В.2.3-13.

11.2 Сертифікація здійснюється відповідно до положень, запроваджених Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, ДСТУ Б А.1.2-1 і цим стандартом.

Процедури оцінки відповідності визначає УОО на підставі пунктів 14, 18 - 20 Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, з урахуванням вимог Технічного регламенту модулів оцінки відповідності.

11.3 Оцінювання відповідності огородження проводять за основними вимогами призначеності і надійності згідно з цим стандартом шляхом:

 •  натурних випробувань згідно з ДСТУ Б В.2.3-13;
 •  контролю за виробництвом на підприємстві;
 •  випробувань окремих деталей і збірних одиниць згідно з цим стандартом.

11.4 Для виробника огородження, який знаходиться за межами України, а також для вітчизняного виробника, який випускає огородження за іноземними нормативними документами, підтвердження відповідності даної конструкції, марки огородження вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд здійснюють шляхом декларування виробником відповідності даної конструкції.

11.5 Виробник огородження повинен вживати заходи для того, щоб виробничий процес постійно забезпечував відповідність виробів вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд, інформувати орган оцінки про будь-які зміни в сертифікованій конструкції огородження або в технологічному процесі її виготовлення."Спонсоры раздела: