Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

Название (рус.) ДСТУ Б А.2.4-17:2008. СПДБ. Правила выполнения рабочих черчений гидротехнических сооружений
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2009
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

Національний стандарт України

Система проектної документації для будівництва

ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ робочих КРЕСЛЕНЬ

                                                   ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

ДСТУ Б А.2.4-17:2008

Київ

                       Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

2009

 

                    ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Дочірнє підприємство "Науково-дослідний та проектний інститут

Розробники: Г. Булим, О. Подимов (керівник розробки), Ю. Радченко 

"Донецький ПромбудНДІпроект" державного акціонерного товариства "Будівельна компанія "УКРБУД"

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:                                                                                                                            наказ Міністерства регіонального розвитку та  будівництва України  від 27 червня               2008 р.№272

3 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ (зі скасуванням в Україні  ГОСТ  21.615-88)

II

ЗМІСТ

                                                                                                                                 С.

1 Сфера застосування …………………………………………………… . .                1

2 Нормативні посилання ………………………………………………….                   1

3 Загальні положення ……………………………………………………..                   1

4 Загальні дані по робочих кресленнях ………………………………….                 2

5 Креслення гідротехнічних споруд …………………………………… ..                  2

Додаток А,

Приклади  креслень гідротехнічних  споруд                                                      6

III


Національний стандарт України

Система проектної документації для будівництва

Правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд

Система проектной документации для строительства

правила выполнения рабочих чертежей гидротехнических сооружений

System of project documents for building

Guidance  for  hydraulic  structures  working documentation  development

Чинний від 2010-01-01

1 CФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

Цей стандарт установлює склад і правила виконання робочих креслень гідротехнічних споруд.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ Б А.2.4-4:2009 СПДБ. Основні вимоги до проектної та робочої документації.

ДСТУ Б А.2.4-6:2009 СПДБ. Правила виконання робочої документації генеральних планів.

ДСТУ Б А.2.-34:2008 СПДБ. Правила виконання робочої документації  гідроме-ліоративних лінійних споруд.

ГОСТ 2.303-68 ЕСКД. Линии (ЄСКД. Лінії)

3  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1 Загальні правила виконання графічної та текстової документації викладено в ДСТУ Б А.2.4-4.

3.2 Графічну і текстову документацію виконують,  як правило, за допомогою сучасного програмного забезпечення та комп?ютерної техніки.

3.3  До складу основних креслень  гідротехнічних споруд включають:

 •  загальні дані по робочих кресленнях;
 •  креслення розпланування;
 •  план  організації рельєфу.
 •  план водосховища;
 •  поздовжні профілі;
 •  поперечні профілі.

Вказані креслення виконують на основі топографічного плану.

Креслення розпланування споруд може виконуватися на основі генерального плану.

3.4 Креслення гідротехнічних споруд виконують в масштабах, що наведені у таблиці 1.

1

Таблиця 1

Найменування креслення

Масштаб

Ситуаційний план

1:10000; 1:5000; 1:2000; 1:1000

Креслення розпланування, план водосховища, план організації рельєфу

1:5000;    1:2000;  1:1000;  1:500

1:200

Поздовжній профіль:

  горизонтальний

1:2000;    1:1000;  1:500;    1:200

  вертикальний

1:500; 1:200;  1:100;  1:50;  1:20

Поперечний профіль

1:500;  1:200;  1:100;  1:50;  1:20

3.5 При розробленні робочих креслень гідротехнічних споруд використовують, як підоснову, топографічні плани.

3.6 Зображення на кресленнях виконують лініями згідно з ГОСТ 2.303.

3.7 Розмір уклону указують у проміле без позначення виміру.

Крутість укосів указують у вигляді співвідношення одиниці висоти уклону до горизонтального положення, наприклад 1:1,5; 1:2.

3.8 Масштаб зображення указують в основному написі після наименування зображення (крім масштабу для поздовжнього і поперечного профілів).

Масштаб зображення поздовжнього і поперечного профілів указують ліворуч від профілю (над боковиком).

3.9 Виконання поздовжних і поперечних профілів для каналів, колекторів  викладено в ДСТУ Б А.2.4-34.     

4 ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ПО РОБОЧИХ КРЕСЛЕННЯХ

4.1 До складу загальних даних по робочих кресленнях, крім відомостей, передбачених ДСТУ Б А.2.4-4 включають:

 •  ситуаційний план гідротехнічних споруд (за необхідності);
 •  основні показники гідротехнічних споруд  вказують у таблиці згідно з формою 1. Форма 1 наведена стосовно напірних лінійних споруд (греблі, дамби). Для інших видів гідротехнічних споруд таблиці основних показників може змінюватися.

2

Форма  1

Найменування споруди

Напір

м

Довжина ,

м

Висота,

м

Примітки

90

20

20

20

35

185

5  КРЕСЛЕННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД

5.1 Креслення генерального плану

5.1.1 На планах північна сторона території, що зображується, повинна  розташовуватися у верхній частині аркуша. Дозволяється відхилення від північної орієнтації в межах 90о. Напрямок півночі на планах вказують відповідним знаком в лівому верхньому кутку аркуша  згідно ДСТУ Б А.2.4-6.

Плани напірних споруд у великому масштабі слід розташовувати так, щоб поздовжні осі споруд були паралельні довгій стороні аркуша, а верхній бєф розташовувався в нижній частині аркуша.

5.1.2 Загальні вимоги щодо виконання креслень генерального плану викладені в ДСТУ Б А.2-4-6.  Додатково вказують і наносять:

а) План організації рельефу:

- прийняту координатну сітку;

- споруди,. які проектуються;

- межі ділянки будівництва;

- існуючу забудову, що зберігається;

- інженерні мережі;

-автомобільня шляхи, залізниці та інші транспортні зв'язки.

б) Креслення розпланування:

 •  прийняту координатну сітку;
 •  висотну систему;
 •  осі споруд, привязані до координатної сітки (дозволяється розмірна прив?язка);
 •  спрощене зображення споруд;
 •  деформаційні шви.

3

5.2  На плані основних споруд, вказують і наносять:

- прийняту координатну сітку;

- проектовані споруди;

        - осі споруд, привязані до координатної сітки (дозволяється розмірна прив?язка);

- розміри та відмітки конструктивних елементів і споруд;

 - розташування деформаційних швів;

         -  інженерні мережі;

         -  автомобільні шляхи, залізниці та інші транспортні звязки;

         -  посилання на фрагменти і вузли;

-  місця поздовжніх і поперечних профілів.

Приклад креслення плану греблі наведено на рисунку А.1 в додатку А.

5.3  На плані водосховища вказують та наносять:

 •  спрощене зображення гідротехнічних споруд;
 •  виправлені ділянки водотоків;
 •  головні обєкти гідротехнічних споруд;
 •  транспортну мережу, що примикає до водосховища;
 •  лінію затоплення;
 •  об?єкти інженерного захисту.

5 .4  Поздовжні профілі.

5.4.1 Поздовжні профілі водотоків та лінійних споруд повинні виконуватися із зростанням пікетажу зліва направо.

5.4.2 Поздовжні профілі гідротехнічної лінійної споруди зображуються у вигляді ії розгорнення на осі  греблі або дамби.

5.4.3 На поздовжньому профілі наносять і вказують:

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі по осі водоскиду, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- проектну лінію водоскиду, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- розвідувальні геологічні виробки (свердловини, шурфи);

- найменування шарів грунту (умовною позначкою) і номери їх груп (наприклад, суглинки 33а, пісок 27б) відповідно до класифікації грунтів щодо труднощів розробки;

- відмітки рівня грунтових вод із датою виміру;

- розташування лінійних споруд, їх умовні графічні зображення й порядковий номер, параметри, глибину закладання;

- інженерні мережі і їх найменування;

- робочі відмітки гребель, дамб.

5.4.4 Під поздовжнім профілем гідротехнічних споруд (водоскиду) розміщують таблицю основних даних згідно з формою 2 (загальна форма, для інших видів повздовжних профілів форма може змінюватися).

4

                                        

Форма 2

Відмітка низа або лотка труби, м

15

135

Відмітка дна, м

15

Глибина, м

15

Проектна відмітка землі, м

15

Натурна відмітка землі, м

15

Позначення труби і тип ізоляції

15

Уклон, ‰

Довжина, м

15

Довжина, м

10

Пікетаж

10

№ колодязя, точки,

кута повороту

10

60

Приклад креслення поздовжного профілю водоскиду наведено на рисунку  А.2  в додатку А.

5.5  Поперечні профілі

5.5.1 На поперечному профілі гідротехнічних напірних споруд наносять і вказують:

- лінії натурної (фактичної) поверхні землі, лінії ординат від точок перелому цих ліній;

- контур проектної греблі (водоскиду), лінії ординат від точок перелому зазначеного контуру;

- вісь проектованої греблі (дамби);

- крутість укосів;

- найменування шарів грунту (умовна позначка) і номер їх груп  відповідно до класифікації грунтів щодо труднощів розробки;

- відмітки рівня грунтових вод з датою виміру;

5

- інженерні мережі і їх найменування;

- номер  поперечного профілю і його прив?язку до пікету.

5.5.2 Поперечні профілі напірних лінійних споруд виконують так, щоб верхній бєф був розташований ліворуч від споруди, що зображується, поперечні профілі решти лінійних споруд виконують так, щоб вид у профілі був спрямований у бік зростання пікетажу.

Поперечні профілі виконують так, щоб вид у профілі збігався з напрямком течії потоку води.

При зображенні поперечного профілю з видом проти течії потоку води на кресленні вказують "Вид проти течії потоку води" з позначенням правого і лівого берегів.

5.5.3 Під поперечним профілем поміщають таблицю згідно з формою 3.

                 

                                                  Форма 3

Натурна відмітка землі, м

15

60

Відстань, м

10

Проектна відмітка землі, м

15

Проектна відстань, м

10

№№ свердловин

10

60

5.5.4 Приклад креслення поперечного профілю греблі з таблицею згідно з формою 3 наведено  на  рисунку А.3  в додатку А

6

Додаток  А

(довідковий)

Приклади креслень гідротехнічних споруд

Рисунок  А.1 - Приклад креслення плану греблі

7

Рисунок  А.2 - Приклад креслення поздовжнього профілю водоскиду

8


Рисунок А.3 - Приклад креслення поперечного профілю греблі

9


Код  УКНД  01.100.30, 93. 160

Ключові слова:

Гідротехнічна споруда, креслення, масштаб, план

10Спонсоры раздела: