Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДБН В.2.3-20-2008. Споруди транспорту. Мости та труби. Виконання та приймання робіт

Название (рус.) ДБН В.2.3-20-2008. Сооружения транспорта. Мосты и трубы. Выполнение и принятие работ
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДБН (Державні Будівельні Норми)
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

МОСТИ ТА ТРУБИ

ВИКОНАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

ДБН В.2.3-20-2008

Київ

Мінрегіонбуд України

2008


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО:

Українське державне виробничо-технологічне підприємство "Укрдортехнологія"

РОЗРОБНИКИ:

М.А. Бовтрук (керівник розробки), Н.Ю. Карпенко,

Г.В. Уваренко

ВНЕСЕНО:

Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор)

2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:

наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 26 січня 2008 р. № 43

3 НА ЗАМІНУ:

СНиП 3.06.04-91


ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ

Споруди транспорту

Мости та труби.

Виконання та приймання робіт 

ДБН В.2.3-20-2008

На заміну СНиП 3.06.04-91 

Чинний від 2008-08-01

Ці Норми встановлюють порядок виконання і приймання робіт для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту (далі - будівництво) мостів, шляхопроводів, естакад, віадуків (далі - мостів) та водопропускних труб під насипами залізниць та автомобільних шляхів.

Вимоги цих Норм обов'язкові для виконання всіма учасниками будівництва мостів та труб незалежно від їх форми власності та відомчої належності.

Нормативні посилання наведені в додатку А.

Терміни та визначення понять наведені в додатку Б.

1 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1.1 Будівництво мостів та труб необхідно виконувати відповідно до вимог цих Норм, СНиП 3.03.01, ДБН А.3.1-7, проектної документації, проекту організації будівництва (ПОБ), проекту виконання робіт (ПВР), вимог щодо безпеки праці НПАОП 45.21-1.03.

1.2 Виконання робіт необхідно проводити за розробленими та затвердженими в установленому порядку проектами ПОБ та ПВР.

1.3 Під час будівництва мостів та труб, поза вимогами цих Норм, потрібно виконувати вимоги нормативних документів з охорони праці, організації та безпеки дорожнього руху, вимоги щодо пожежної безпеки згідно з НАПБ А 01.001.

1.4 Під час проведення робіт із будівництва мостів і труб необхідно вживати заходів з охорони довкілля (родючого шару ґрунту, ґрунтових та поверхневих вод, повітряного простору, рослинно-тваринного світу).

На прилеглих територіях за межами відведених будівельних майданчиків не допускається вирубування лісу, чагарнику, влаштування звалищ, складування матеріалів, конструкцій, пошкодження рослинного покриву, а також планувальні, дренажно-осушувальні та інші роботи, що змінюють існуючий рівень ґрунтових вод.

1.5 Порядок та тривалість виконання робіт потрібно визначати з урахуванням режимів періодичних або постійних водотоків, коливань рівня води, можливості розмиву дна русла, хвилювання в акваторії, льодоходу, ходу корчів, селів (водогрязьових потоків).

Під час будівництва мостів на суднохідних та сплавних ріках має бути забезпечена безпека руху суден та інших плавзасобів, а також створені умови для нормальної роботи рибного господарства з попереднім погодженням графіків виконання робіт із службами судноплавства та рибного господарства.

1.6 Вибір методів будівництва і засобів механізації потрібно здійснювати з урахуванням існуючих санітарних норм у межах норм граничних викидів забруднюючих речовин в атмосферу, ґрунтове та водне середовище.

1.7 Замовник або підрядник, якщо це обумовлено договором будівельного підряду, до прийняття в експлуатацію завершеного будівництвом моста має здійснювати систематичний нагляд за його технічним станом та контроль за зміною положення зведених конструкцій споруди у плані та профілі, особливо після проходження повені.

Результати контролю мають бути оформлені відповідними актами.

 1.8 Якщо згідно з проектом будівництво частини моста завершено, його навантаження допускається тільки після обстеження та оформлення акта проміжного приймання. Порядок навантаження має відповідати проекту споруди і ПВР.

1.9 Під час розташування будівельного майданчика і визначення конструкцій допоміжних споруд та пристосувань за робочий горизонт води слід приймати найвищий можливий у період виконання робіт рівень води, що відповідає розрахунковій витраті її з імовірністю перевищення до 10 %. Допускається за відповідного техніко-економічного обґрунтування приймати такий робочий горизонт води, що відповідає розрахунковій витраті її з імовірністю перевищення його до 50 %.

2 ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

2.1 Підготовчими видами робіт є: вивільнення будівельного майданчика для будівельно-монтажних робіт (розчищення території, знесення будівель тощо), планування території, перегляд існуючих та прокладання нових інженерних мереж, влаштування тимчасових доріг, розміщення тимчасових будинків і споруд виробничого, складського, санітарно-побутового та громадського призначення, влаштування складських майданчиків та приміщень для матеріалів, забезпечення будівельного майданчика освітленням, засобами пожежогасіння та зв'язку.

2.2 Оцінку якості робіт із розчищення будівельного майданчика в межах, що передбачені проектом, здійснюють візуально та відображають в акті приймання виконаних робіт.

2.3 Роботи з перевлаштування та перенесення підземних і надземних комунікацій та всі інші спеціальні роботи приймають із залученням представників відповідних спеціалізованих та інших зацікавлених організацій.

3 ГЕОДЕЗИЧНІ РОБОТИ

3.1 Точне розташування мостів на місцевості у відповідності з проектною документацією забезпечується геодезичними і розбивними роботами.

3.2 Геодезичний контроль точності геометричних параметрів мостів у процесі будівництва провадять під час вхідного, операційного і приймального контролю за додержанням технічних вимог до виконання робіт, про що має бути застережено в пояснювальній записці ПОБ.

3.3 Види геодезичного контролю точності слід обирати під час розробки проекту виконання геодезичних робіт (далі - ПВГР).

3.4 Точність виконання розбивної основи має відповідати вимогам ГОСТ 21779 та СНиП 3.01.03, а також точності будівництва моста.

3.5 Геодезична розбивна основа для будівництва мостів повинна мати:

а) пункти мостової триангуляції, трилатерації або лінійно-кутових мереж (для моста завдовжки понад 300 м, вантового моста, моста на кривій, а також моста з опорами заввишки понад 15м);

б) висотні репери (марки);

в) пункти позначення поздовжньої осі моста;

г) пункти позначення допоміжної осі, паралельної головній осі, у випадку будівництва моста, що перетинає ділянки заплави більше 100 м, за складних умов будівництва моста (природних або пов'язаних з існуючою забудовою ділянки робіт) та у випадку, коли пункти основи можуть бути пошкоджені під час будівництва;

д) вісь траси на підході до моста у випадку, якщо підходи входять за проектом до складу моста;

е) осі заплавних опор моста завдовжки більше ніж 100 м, вантового моста, моста на кривій, а також моста з опорами заввишки більше ніж 15 м.

3.6 Геодезична розбивна основа повинна мати також пункти, з яких можна здійснювати розбивання центрів опор та контроль за їх положенням під час будівництва.

Якщо вісь моста перетинає острів, на ньому додатково встановлюють не менш ніж один пункт планової геодезичної розбивної основи на осі моста та один висотний репер.

 Вісь моста, який розташовано на кривій, позначають у напрямку хорди, що з'єднує початок та кінець моста. Якщо руслова ділянка моста розташована на прямій, а заплавні естакади на кривій, криволінійні ділянки моста слід позначати лінією тангенсів.

3.7 Геодезичні роботи з розбивання та операційний геодезичний контроль при будівництві мостів завдовжки більше ніж 300 м, вантових мостів, мостів на кривій, а також мостів з висотою опор більше ніж 15 м здійснюють за ПВГР у складі робочої документації на будівництво моста, що розроблена генеральною проектною організацією.

Для інших конструкцій мостів рішення з геодезичних робіт наводяться у ПВР, зокрема: схеми розташування пунктів для виконання геодезичних побудов та вимірювань, а також вимоги щодо точності і технічних засобів геодезичного контролю виконання будівельно-монтажних робіт.

3.8 Додатково до вимог ПОБ та ПВР наводяться:

на період підготовки до будівництва - схеми позначення пунктів геодезичної розбивної основи та графік виконання геодезичних робіт;

на період будівництва - дані про точність та методи виконання розбивної мережі моста, схеми розташування та позначення пунктів мережі; типи центрів знаків; дані про точність, методи, засоби та порядок виконання детального розбивання, контрольних вимірювань виконавчих зйомок; графіки виконання геодезичних робіт;

на період спостережень за переміщеннями та деформаціями споруди - дані про точність, методи, засоби та порядок спостережень за переміщеннями та деформаціями об'єктів будівництва; схеми геодезичної мережі, дані про точність визначення та методи їх побудови, типи позначення центрів знаків; графіки виконання геодезичних робіт.

ПВГР повинен мати специфікацію нормокомплекту геодезичних приладів та пристосувань.

ПВГР розробляє проектна організація та надає його підрядній організації перед здаванням замовником геодезичної розбивної основи.

3.9 Технічну документацію на розбивну основу для спорудження мостів і труб і закріплені знаки на місцевості замовник передає будівельно-монтажній організації за актом.

До акта приймання додають схематичний план моста з позначенням місцезнаходження пунктів геодезичної розбивної основи, типів і глибини закладання знаків позначення, координат пунктів, їх пікетажу та відміток висот у прийнятій системі координат та висот.

Для мостів завдовжки понад 300 м, вантових мостів, мостів на кривій, а також мостів з опорами заввишки понад 15 м до акта приймання геодезичної розбивної основи додають план розбивки мостового переходу з позначенням на ньому пунктів планово-висотної геодезичної розбивної основи з наведенням усіх даних, потрібних для робіт з розбивки.

3.10 У процесі будівництва стежать за зберіганням і стійкістю знаків геодезичної розбивної основи і контролюють їх положення за допомогою інструментів не менше двох разів на рік (у весняний і осінньо-зимовий період). У разі порушення зберігання стійкості знаків їх необхідно своєчасно відновити.

3.11 Конструкція та глибина закладання основ знаків повинні забезпечувати їх стійкість і незмінність положення на весь період будівництва. Знаки закопують в ґрунт на 0,5 м нижче глибини промерзання з виступом над поверхнею землі на 0,3 м.

Кожну осьову лінію позначають чотирма стовпами по два з кожного боку від опори.

3.12 Положення точок перетину поперечних осей фундаментів опор з віссю траси визначають двократним виміром від найближчого пікетного стовпа. Виміри для всіх опор проводять від одного й того ж пікету.

3.13 Геодезичні розпланувальні роботи в процесі спорудження мостів, розбивання та позначення осей тимчасових під'їзних доріг, розширення (за потреби) геодезичної розбивної основи на мостах завдовжки менше ніж 300 м або з дзеркалом водотоку менше ніж 100 м, а також операційний контроль будівельно-монтажних робіт виконує підрядник. Вихідними даними для розбивних робіт є координати та висоти пунктів геодезичної розбивної основи, прийняті від замовника.

3.14 Під час будівництва мостів виконані геодезичні роботи згідно з ПВГР контролює будівельна оганізація на таких етапах:

а) до початку робіт із спорудження моста згідно з 3.9;

б) після виконання геодезичних робіт із розбивання осей опор (до зведення фундаментів опор);

в) після зведення фундаментів (до початку робіт із зведення тіла опор);

г) у процесі зведення тіла опор згідно з ПВГР;

д) після зведення опор та розбивання осей підферменних площадок;

е) після встановлення прогонової будівлі на опорні частини.

3.15  Технічні вимоги до геодезичної розбивної основи, об'єкти та види контролю наведено у таблиці 1.


Таблиця
1

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

1 Кількість пунктів геодезичної розбивної основи для мостів завдовжки більше ніж 300 м, вантових мостів, мостів на кривій, мостів з висотою опор понад 15 м, а також якщо дзеркало водотоку понад 100 м повинна відповідати проекту геодезичної розбивної основи ПВГР 

Кожен пункт 

Вимірювальний (геодезичні вимірювання геодезичної розбивної основи) 

2 Кількість реперів та пунктів планової геодезичної розбивної основи, які позначають поздовжню вісь моста, повинна бути для:

- мостів завдовжки до 50 м - один репер, не менше ніж два пункти на поздовжній осі моста;

- мостів завдовжки від 50 м до 300 м - на кожному березі і по одному реперу та не менше ніж два пункти;

 - мостів завдовжки більше ніж 300 м, вантових мостів, мостів на кривій і мостів з висотою опор більше 15 м - по два репери на кожному березі, не менше ніж два пункти;

 - трас підходів - не менше одного репера і двох пунктів на 1 км траси 

Кожен репер та пункт

Те саме 

3 Середні квадратичні похибки визначення не повинні перевищувати для: 

- координат пунктів планової геодезичної

основи - 6 мм;

- постійних відміток реперів на берегах та опорах - 3 мм;

- тимчасових відміток реперів на берегах та опорах - 5 мм 

Координати кожного пункту планової геодезичної основи 

Координати кожного репера 

Вимірювальний (вирівнювання згідно з планом геодезичної основи координат пунктів та реперів) 

Вимірювальний (геометричне або тригонометричне нівелювання з використанням електронних тахеометрів) 

Примітка 1. На мостах завдовжки понад 100 м, вантових мостах, мостах на кривій та мостах з опорами заввишки понад 15 м пункти планової геодезичної основи встановлюють із залізобетонними центрами та пристроями для примусового центрування геодезичного приладу. На інших мостах та на трасах підходів дозволяється позначення пунктів планової геодезичної розбивної основи дерев'яними стовпами.

Примітка 2. Якщо траса підходу розташована на кривій, то позначають: початок та кінець кривої, бісектрису та вершину кута повороту траси.

Примітка 3. Репери влаштовують на відстані не більше ніж 80 м від осі, але за межею земляного полотна, водовідводів тощо.

Примітка 4. Для нагляду за зміщенням та деформацією опор моста, якщо це передбачено ПВГР, передбачають фіксацію центра кожної опори на сталевій закладній деталі.

4 СПЕЦІАЛЬНІ ДОПОМІЖНІ ЗАСОБИ

4.1 Конструкції спеціальних допоміжних засобів (далі - СДЗ) виконують відповідно до вимог СНиП III-18, ВСН 136 та цих Норм.

Спорудження та приймання СДЗ виконують відповідно до вимог СНиП 3.03.01 та цього розділу.

Перелік основних СДЗ наведений у додатку В.

4.2 Дерев'яні конструкції мають бути захищені від загнивання (агресивного впливу біологічних агентів) відповідно до вимог проекту.

Поверхні з'єднання дерев'яних елементів, всі закриті поверхні у вузлах та врізах, верхні торці в'язів тощо слід змазувати антисептичними пастами.

4.3 Завантаження СДЗ понад зазначених у проекті величин навантаження неприпустиме.

4.4 СДЗ, що знаходяться в межах фарватеру, облаштовують судновою сигналізацією та спеціальними захисними конструкціями, які мають запобігати навалу суден.

4.5 При встановленні опор СДЗ на лежневу основу вживають заходів із відведення поверхневих вод від основи.

4.6 Земляні роботи поблизу опор виконують відповідно до ПВР.

4.7 За відсутності у проекті спеціальних вказівок опорам та риштуванням надається будівельний підйом з урахуванням таких розмірів залишкових деформацій, мм:

у місцях примикання дерева до дерева на один контакт - 2 ;

при стискуванні в місцях примикання дерева до металу на один контакт - 1;

при просіданні щільно підбитих лежнів - 10;

при просіданні пісочниць, заповнених піском, - 5.

4.8 За умови розташування майданчиків для складання прогонових будівель на насипних підходах до моста завчасно відсипають ґрунт та ретельно ущільнюють кожний його шар відповідно до вимог проекту. З поверхні насипу забезпечують водовідведення.

Перед кожним циклом складання або насування та після кожної зливи здійснюють нівелювання майданчика та усувають деформації.

4.9 Верхні накочувальні шляхи повинні щільно прилягати до нижнього поясу конструкції, що насувається, з урахуванням конфігурації всіх деталей, що виступають.

4.10 При переміщенні прогонових будівель із використанням котків не допускаються переломи профілю шляхів кочення, виступів. Котки різних діаметрів та котки з овальністю, задирами, вибоїнами або з кільцевою зношеністю не допускаються.

Швидкість перекочування не повинна перевищувати 30 м/год, а насування на пристроях ковзання - 15 м/год. Швидкість робочого ходу поршнів домкратів, які використовують для горизонтального переміщення балок, повинна бути не більше ніж 5 мм/с.

Перед початком роботи все такелажне обладнання повинно бути обстежено та прийнято за актом.

4.11 Під час виконання робіт із використанням плавучих систем всю акваторію попередньо обстежують та виконують необхідні роботи для забезпечення глибини під днищем не менше ніж 0,2 м.

Плавучі системи складають із понтонів закритого типу або металевих барж. До складання у систему кожний понтон або баржу випробовують та приймають за актом.

Плавучі системи, які пересувають буксиром, повинні бути обладнані аварійними якорями та засобами для закріплення якірних тросів на корпусі. На кути плашкоута фарбою, що не змивається, наносять позначки на водомірних рейках. Під час завантаження плавучої системи контролюють відповідність фактичного просідання проектному.

4.12 Перед виведенням плавучої системи в акваторію слід мати сприятливий прогноз погоди на час виконання робіт.

4.13 Командний пункт плавучої системи повинен мати радіотелефонний зв'язок з буксирами, плавучими опорами, береговими спорудами та будівлями.

Плавучі крани повинні мати остійність, що дозволяє виконувати монтажні роботи за швидкості вітру не більше 10 м/с та хвилюванні не більше двох балів (при висоті хвиль не більше ніж 25 см).

4.14 При пересуванні портальних та козлових кранів, які не мають синхронізації руху ходових візків, нерівномірність пересування ніг кранів не повинна перевищувати 1/500 прогону крана.

4.15 Пісок у пісочницях має бути чистим, сухим та просіяним через сито з вічком розміром не більше ніж 1,2 мм. Пісочниці мають бути захищені від попадання до них води та снігу.

4.16 Домкратні установки повинні мати централізоване керування, що дозволяє регулювати режим роботи кожного домкрата або групи домкратів, і бути оснащеними опломбованими манометрами; домкрати повинні мати стопорні (страхувальні) пристрої та спиратися на металеву основу через фанерні прокладки, а на дерев'яну основу - через сталеву розподільну плиту.

Опирання прогонової будівлі на домкрати потрібно здійснювати у вузлах відповідно до проекту конструкції прогонових будівель, а її монтаж - способом, передбаченим проектом.

Опирання прогонових будівель на домкрати допускається тільки через розподільну сталеву плиту. На верхню частину домкрата мають бути встановлені прокладки з фанери. Застосування сталевих або прокладок з дощок заборонено.

Прикладати до домкратів зусилля, які не збігаються з напрямком руху поршня, заборонено.

4.17 Випробування СДЗ, що передбачені проектом, мають бути проведені до їх завантаження згідно з програмою випробувань.

4.18 СДЗ перед експлуатацією мають пройти огляд і приймання спеціальною комісією із складанням акта результатів приймання. СДЗ, які підлягають прийманню, наводяться у проекті.

4.19 Стан СДЗ підлягає систематичному контролюванню. Огляд і обстеження СДЗ виконують перед їх завантаженням і після повені.

4.20 Технічні вимоги, яких необхідно дотримуватися під час зведення та експлуатації СДЗ перевіряти операційним контролем, а також об'єкти і види контролю наведені у таблиці 2.

Таблиця 2

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

1 Відхилення від проектного положення не повинні перевищувати: 

- для сталевих конструкцій в плані - 30 мм;

- по вертикалі від висоти для різних конструкцій - 0,0025Н; 

- зміщення верху дерев'яної опори стосовно розбивних осей - ± 20 мм; 

Кожна конструкція

Те саме

»

Вимірювальний (вимірювання рулеткою лінійних розмірів) 

Те саме 

Приймальний (теодолітом або вимірювання зміщення лінійкою від натягнутої струни) 

- відхилення від вертикалі (у частках від висоти дерев'яної рами Н) - 0,005 Н 

»

Те саме відхилення від вертикалі 

2 Відхилення відміток дерев'яних і сталевих конструкцій не повинні перевищувати ± 50 мм 

»

Вимірювальний (нівеліром) 

3 Відхилення обрисів риштувань і кружал повинні бути у межах +20 мм; -10 мм 

»

Те саме 

4 Відхилення або непаралельність нижніх накочувальних шляхів повинні бути не більше ± 25 м 

»

Вимірювальний (вимірювання рулеткою через 2 м) 

5 Відхилення відміток повинно бути не більше:

- площин кочення окремих ниток - 1 мм ;

- обох точок кочення - 2 мм 

»

Те саме через 1 м 

6 Різниця діаметрів сталевих котків на одній опорі не повинна перевищувати 0,3 мм 

Кожен

коток

Вимірювальний (вимірювання штангенциркулем діаметра) 

7 Повітропроникність закритих понтонів під час випробувань повинна бути не більше ніж 0,1 атм 

Кожен

понтон

Вимірювальний (манометром за програмою випробування) 

5 ОПАЛУБКА

5.1 Навантаження на опалубку, що застосовується при зведенні бетонних і залізобетонних конструкцій опор мостів, розраховують відповідно до вимог СНиП 3.03.01 та їх додатка 11.

Типи опалубки застосовують згідно з ГОСТ 23478.

Для вибору типу опалубки, що має застосовуватись при зведенні бетонних і залізобетонних конструкцій опор мостів, мають бути враховані:

деформації опалубки й упорів (попередньо напружених конструкцій) від зусиль обтиснення;

заокруглення прямих та гострих кутів конструкції, що бетонується, радіусом 20 мм або фаскою розміром не менше ніж 10 мм х 10 мм;

величину нахилу бокових поверхонь нерознімної блочної опалубки 1/20.

5.2 Прийняття інвентарної опалубки, що надходить від підприємства-виготовлювача, здійснюють відповідно до вимог СНиП 3.03.01.

5.3 Установлення і прийняття опалубки, розпалублення монолітних конструкцій, очищення і змазування виконують за ПВР.

5.4 Опалубку, що підготовлена до бетонування монолітних конструкцій, приймають за актом.

5.5 Очищені формувальні поверхні опалубки до початку укладання бетонної суміші змащують мастилами. Використання розшарованого мастила недопустиме. Мастила наносять тонким рівномірним шаром.

5.6 Поверхня опалубки після нанесення на неї мастила має бути захищена від забруднення, дощу і сонячних променів.

5.7 Недопустиме попадання мастила на арматуру і закладні деталі.

5.8 Для змащення дерев'яної опалубки дозволяється використовувати емульсії ЕКС у чистому виді або з добавкою вапняної води.

Для металевої і фанерної опалубок дозволяється застосовувати емульсоли з добавкою уайт-спіриту або поверхнево-активних добавок, а також інші склади мастил, що мають достатню адгезію до металу або іншого матеріалу опалубки, не спричинюють при цьому корозію опалубки, руйнування бетону та появу плям на поверхні бетону, не впливають негативно на властивості бетону та зовнішній вид і не зменшують зчеплення опалубки з бетоном.

Змащення опалубки відпрацьованими мастилами випадкового складу не дозволяється.

5.9 Конструкція опалубки й умови її експлуатації повинні забезпечувати виготовлення елементів мостів розмірами, що відповідають проектним (з урахуванням будівельного підйому споруд).

5.10 Опалубку до початку бетонування очищають від снігу та льоду стисненим (у тому числі гарячим) повітрям.

5.11 Знімання всіх типів опалубки проводять після попереднього відокремлення її від бетону.

Розпалублення виконують після набуття бетоном міцності на стиск, зазначеної в проекті, але не менше ніж 50 % від проектного класу (марки).

5.12 Технічні вимоги щодо виготовлення та установлення опалубки і види контролю наведені у таблиці 3.

Таблиця 3

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

1 Допустимі відхилення положення і розмірів установленої опалубки відповідно до СНиП 3.03.01 

Уся опалубка в міру виконання монтажу 

Проміжний (вимірювання теодолітом та з нівеліром, рулеткою) 

2 Допустимі відхилення відстані між опорами згинальних елементів опалубки і між в'язями вертикальних підтримуючих конструкцій від проектних розмірів не повинні перевищувати:

 - на 1 м довжини - 25 мм;

 - на весь прогін - не більше ніж 75 мм; 

Кожна відстань між опорами, між в'язями вертикальних підтримуючих конструкцій 

Операційний (вимірювання рулеткою)

від вертикалі або від проектних значень відхилення площин опалубки і ліній їх перетину не повинні перевищувати:

- на 1 м висоти - 5 мм

- на всю висоту:

  для фундаментів - 20 мм;

  для опор і колон заввишки до 5 м - 10 мм 

Кожна площина опалубки, лінії перетину 

Операційний (вимірювання лінійкою з виском)

3 Зміщення осей опалубки від проектного положення мають бути не більше:

- фундаментів - 15 мм;

- тіла опор і колон фундаментів під сталеві конструкції - 8 мм 

Кожна вісь 

Вимірювальний (теодолітом, рулеткою) 

4 Відхилення стояків домкратних рам і осей домкратів від вертикалі не дозволяється 

Кожна вісь або стояк 

Те саме (виском) 


Закінчення таблиц
і 3

Технічні вимоги

Об'єкт

контролю

Вид контролю

5 Різниця відміток ригелів домкратних рам має бути не більше 10 мм 

Відмітки кожного ригеля 

»

(нівелювання) 

6 Збіг ковзної опалубки на один бік на 1 м висоти повинен бути в межах + 4 мм; - 2 мм 

Кожна опалубка 

»

(виском з лінійкою) 

7 Зворотний збіг не дозволяється 

Те саме 

Те саме 

8 Допустима відстань між домкратами і рамами (за винятком місць, де відстань між рамами є вільним розміром) має бути не більше 10 мм 

За проектом 

Вимірювальний (рулеткою) 

9 Зміщення осей не більше:

 - домкратів від осі конструкції - 2 мм;

 - пересувної або переставної опалубки стосовно осей споруди - 10 мм 

Кожна вісь 

Те саме 

10 Допустимі відхилення відстані між внутрішніми поверхнями опалубки від проектних розмірів не повинні перевищувати 5 мм 

Кожна опалубка або перший виріб 

Вимірювальний (лінійкою) 

11 Місцеві нерівності опалубки - не більше 3 мм 

Кожна опалубка 

Візуальний (зовнішній огляд) та вимірювальний (перевірка двометровою рейкою) 

6 АРМАТУРНІ РОБОТИ

6.1 Арматурні роботи виконують відповідно до вимог ДБН А.3.1-7, СНиП 3.03.01 та цих Норм.

6.2 Арматурна сталь (стрижнева арматура, дріт, пасмо арматурне та канати), що встановлюється у конструкції мостів, повинна відповідати вимогам, зазначеним у проекті. Вимоги до матеріалу арматури наведені у додатку Г.

6.3 Не дозволяється застосовувати арматурну сталь без сертифіката відповідності.

6.4 Арматурна сталь і металопрокат закладних частин, анкерів та захватів повинні мати паспорти.

6.5 Арматурну сталь, складену за профілями, класами, діаметрами та партіями, зберігають на складах на стелажах, у касетах і штабелях з вільними проходами в умовах, що виключають іх зволоження, корозію і забруднення. Дріт і канати зберігають тільки в закритих складах.

6.6 Напружувану арматуру та анкери зберігають у закритому сухому приміщенні з вентиляцією за відносної вологості повітря не більше ніж 65 %, що виключає їх корозію; звичайну арматуру - під дахом.

Стрижневу арматуру розміщують на стелажі; катанку та арматурний дріт - у спеціальних відсіках з металевою огорожею, канати - на дерев'яних настилах.

6.7 Арматурна сталь, що надходить на будівництво мостів, закладні деталі та анкери підлягають обов'язковому зовнішньому огляду та обміру.

6.8 Арматурна сталь і металопрокат, які використовують для виготовлення арматурних виробів і закладних елементів, на поверхні не повинні мати забруднення, окалини, іржі, яка не усувається протиранням сухим ганчір'ям.

Сталь, що має на поверхні окалину та іржу, які відпадають від удару молотком, а також мастило, фарбу, бітум тощо, очищають перед використанням.

Не можна використовувати арматурну сталь і металопрокат із дефектом структури (розшарування, тріщини, раковини, забої), рваними та зазубленими крайками або торцями, а також зім'ятими крайками або торцями на глибину більше ніж 0,1 товщини прокату або діаметра стрижня.

6.9 Арматурний дріт, вражений корозією, яка зменшує площу перерізу більше ніж на 5 %, до застосування не допускається. В арматурному канаті та на пасмі не повинно бути обірваних, схрещених та заламаних дротів; дроти повинні щільно прилягати один до одного.

6.10 У разі, коли в проекті передбачається ручне в'язання арматурних каркасів і сіток, застосування монтажного зварювання не дозволяється.

6.11 Незалежно від наявності сертифіката контрольні випробування здійснюють для всієї напружуваної арматури, а для звичайної арматури у разі:

окремо визначених проектом або спеціальними вказівками щодо використання окремих видів арматури;

сумнівів щодо достовірності характеристик арматурної сталі, а також за відсутності необхідних даних у сертифікаті підприємства-виробника.

6.12 У разі виправлення високоміцного арматурного дроту його контрольні випробування проводять після виправлення.

6.13 У разі невідповідності даних сертифіката та результатів випробувань вимогам проекту партію арматурної сталі у виробництво не допускають.

6.14 Напружувана арматура до установлення її у конструкцію підлягає прийманню за актом.

6.15 Установлену арматуру монолітних конструкцій та збірних залізобетонних прогонових будівель приймають до бетонування конструкції: результати засвідчують актом на приховані роботи, а арматуру інших збірних залізобетонних конструкцій обстежують із занесенням результатів у журнал арматурних робіт.

6.16 Послідовність натягу арматури конструкції надається у проекті.

Результати натягу кожного арматурного елемента або групи елементів при їх одночасному натягуванні заносять у журнал виконання робіт.

6.17 Натягування стрижневої арматури електротермічним способом виконують згідно з вимогами проекту за технологічною картою, що розробляється у складі ПВР. Контроль натягу - згідно з ГОСТ 22362.

Контроль натягу стрижневої арматури, що натягується у електротермічний спосіб, здійснюють частотоміром, динамометром або іншим приладом після остигання всіх стрижнів арматури до температури навколишнього середовища.

До початку натягування арматури шаблоном контролюють точне дотримання розрахункової відстані між окремими площинами кінцевих анкерів.

6.18 Анкерні закріплення перед встановленням їх на арматурні елементи ретельно очищають від консервуючого мастила, бруду та іржі без ушкодження нарізки, а конусні пробки перед спре- совуванням в анкер знежирюють до сухої чистої поверхні.

6.19 У процесі встановлення напружуваної арматури не дозволяється приварювати до неї розподільну арматуру, хомути та закладні деталі, а також підвішувати опалубку, обладнання тощо.

6.20 Перед встановленням напружуваної арматури канали очищають від води, бруду продуванням стисненим повітрям.

6.21 Арматуру, що натягується на бетон, встановлюють безпосередньо перед натягуванням для запобігання корозії.

6.22 При натягуванні арматури на бетон конструкції мають бути дотримані такі вимоги:

міцність бетону конструкції та з'єднань має бути не нижче встановленої проектом для даної стадії, що повинно бути підтверджено неруйнівним методом контролю або випробуванням контрольних зразків;

до початку натягу потрібно перевірити відповідність фактичних розмірів конструкції проектним та впевнитися у відсутності раковин, тріщин та інших дефектів, що знижують міцність бетону конструкції;

обтиснута конструкція має обпиратися у місцях, що зазначені у проекті, а опорні вузли мати можливість вільного пересування;

анкери та домкрати повинні бути відцентровані стосовно арматури та зберігати це положення під час натягання;

натягнута арматура повинна бути заін'єктована, забетонована, покрита антикорозійним складом, передбаченим проектом, у строки, що виключають корозію.

6.23 Під час натягування арматури на упори необхідно:

- попередньо ліквідувати провисання арматури;

- у разі натягування груп арматурних елементів або канатів підтягнути їх із зусиллям, що складає 20 % контрольованого при натяганні, та закріпити у підтягнутому стані;

слідкувати за станом та збереженням проектного положення арматури, а також відтяжок або інших утримуючих пристроїв у місцях її перегину;

забезпечити компенсацію зниження натягу в арматурних елементах, що натягуються першими перетягуванням або наступною підтяжкою частини арматурних елементів;

не допускати втрат напруження в арматурі (за рахунок різниці температур натягнутої арматури і бетону під час його твердіння) понад обумовлених проектом, а для типових конструкцій - вище 60 МПа.

6.24 Зусилля натягу арматури з упорів на бетон конструкції передається після досягнення бетоном міцності не нижче зазначеної в проекті.

При цьому треба дотримуватись таких вимог:

- конструкція обпирається у місцях, передбачених проектом, має можливість вільного переміщення та не має навантажень, не передбачених проектом, зокрема реактивних від завантаження упорів;

стиснення конструкцій виконується плавно; порядок та послідовність відпускання окремих арматурних елементів мають відповідати проекту;

перед обрізанням арматури газовим пальником арматуру потрібно очистити від бетону; зону обрізання арматури нагріти до червоного жару, після чого обрізати. Різання електрозварюванням не дозволяється.

6.25 Контроль за якістю стиків ненапружуваної арматури необхідно визначати залежно від їх категорії, що зазначається в проекті конструкції споруди.

Метод контролю (руйнівний або неруйнівний) встановлюється проектом.

При неруйнівному методі контролюють зварні стики першої категорії стовідсотково, другої -50% і третьої - 15%.

При руйнівному методі контролю в проекті регламентується число випробувань зразків залежно від категорії контрольованих стиків.

6.26 Технічні вимоги щодо арматурних робіт і види контролю наведені у таблиці 4.

Таблиця 4

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

1 Тривалість зберігання високоміцного арматурного дроту, арматурних і сталевих канатів у закритих приміщеннях або спеціальних ємкостях - не більше одного року при відносній вологості повітря не більше ніж 65 % 

Сто відсотків високоміцної арматурної сталі 

Психрометричний 

2 Відхилення від проекту не повинні бути більше:

а) габаритних розмірів в'язаних арматурних каркасів та сіток:

- для стояків, балок, плит і арок - ± 10 мм;

- для фундаментів - ± 20 мм;

б) відстані між окремими стрижнями або рядами арматури при армуванні в кілька рядів по висоті:

- у конструкціях завтовшки більше ніж 1 м та фундаментах - ± 20 мм;

- у балках, арках та плитах завтовшки:

- більше ніж 300 мм - ± 10 мм;

- від 100 мм до 300 мм - ± 5 мм;

- до 100 мм - ± 3 мм;

- відстані між хомутами балок і стояків та між в'язями арматурних каркасів - ± 10 мм;

- відстань між розподільними стрижнями в одному ряду - ± 25 мм;

- положення хомутів стосовно проектної осі (вертикальної, горизонтальної або похилої) - ± 15 мм

Кожен каркас

Вимірювальний (рулеткою)


Продовження таблиці 4

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

3 Відхилення при заготовленні, встановленні і натягуванні напружуваної арматури від проектних значень не повинні перевищувати:

 - взаємного поздовжнього зміщення висаджених головок на кінцях арматурного елемента - 0,5 мм на кожні 10 м довжини пучка;

 - міцності анкерних головок високоміцного дроту на відривання - не нижче гарантованого розривного зусилля згідно з ГОСТ 7348;

 - розмірів анкерних головок - ± 0,2 мм 

Кожен арматурний елемент

Шість контрольних зразків до початку робіт

Повторне випробування після висаджування кожних 10 тис. головок у разі заміни матриць пуансонів і ремонту обладнання для висаджування головок 

Вимірювальний (перевірка шаблоном)

Вимірювальний (випробування на відрив)

Вимірювальний (штангенциркулем згідно з ГОСТ 166) 

4 Відхилення в контрольованій довжині двопетльових елементів при натягуванні не повинні бути більше:

- груповому - ± 10 мм;

- почерговому - ± 30 мм 

Кожен арматурний елемент 

Вимірювальний (рулеткою згідно з ДСТУ 4179 при встановленні в упори або на спеціальному стенді) 

5 Відхилення відстані між канатами, стрижнями та іншими елементами напруженої арматури не повинно перевищувати:

- при проектній відстані до 60 мм - ± 5 мм;

- те саме більше 60 мм - ± 10 мм 

Кожна конструкція 

Те саме 

6 Відхилення від проектного положення внутрішніх анкерів при натягуванні арматурних елементів і канатів нa упори повинно бути не більше ніж:

- найближчих до торців балок у бік торця - 40 мм;

- те саме всередину - 60 мм;

- решти анкерів у будь-який бік (при мінімальній відстані у світлі між анкерами 100 мм) - не більше 200 мм 

Кожен арматурний елемент 

»

7 Відхилення контрольованої довжини L арматурного елемента (відстань між внутрішніми площинами стаканних анкерів і анкерів з висадженими головками) повинно бути ± 0,001 L (у межах + 50 мм; - 40 мм) 

Те саме 

»

8 Перекіс опорних поверхонь у місцях установлення домкратів і анкерів повинен бути не більше ніж 1/100 

Опорна поверхня (один раз на місяць при натягуванні на упори), кожен вузол (при натягуванні на бетон) 

Вимірювальний (перевірка косинкою і щупом по вивіреній базі) 

9 Точність встановлення домкратів під час групового натягання арматури стосовно рівнодіючої зусилля ± 10 мм 

Кожна установка домкрата 

Вимірювальний (лінійкою) 


Продовження таблиці 4

Технічні вимоги

Об'єкт контролю

Вид контролю

10 Попереднє обтягування протягом 30 хв сталевих канатів із спіральним або подвійним звиванням і закритих сталевих канатів повинно бути на 10 % більше встановленого нормованого контрольованого зусилля натягу 

Усі канати 

Вимірювальний (вимірювання натягу частотоміром або іншим динамометричним приладом) 

11 Допустиме відхилення величини зусилля натягу арматури домкратами (від контрольованого зусилля) не повинні перевищувати:

а) в окремих арматурних елементах, канатах, стрижнях та дроті при натягуванні:

 - по черзі - ± 5 %;

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела:
  • строительство коттеджей под ключ Совиньон