Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Щодо ліцензування провадження будівельної діяльності

Название (рус.) Относительно лицензирования осуществления строительной деятельности
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Дата принятия 25.10.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Щодо Ліцензування провадження будівельної діяльності

Лист Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва

від 25 жовтня 2007 р. № 8072

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув Ваш лист від 20.09.2007 № 2 та за результатами розгляду повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 30 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (далі   Закон) ліцензуванню підлягає будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж).

Суб'єкт господарювання зобов'язаний провадити певний вид господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, відповідно до встановлених для цього виду діяльності ліцензійних умов (стаття 8 Закону).

Ліцензійні умови провадження будівельної діяльності (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж) затверджено наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 13.09.2001 № 112/182, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.11.2001 за № 939/6130 (далі   Ліцензійні умови).

Як зазначено у пункті 1.3 Ліцензійних умов, вони є обов'язковими для суб'єктів господарювання, які виконують види робіт, визначені у додатку.

Згідно з пунктом 3.07.00 Переліку видів робіт провадження будівельної діяльності (вишукувальних та проектних робіт для будівництва, зведення несучих та огороджуючих конструкцій, будівництва та монтажу інженерних і транспортних мереж), визначеному у додатку до пункту 1.3 Ліцензійних умов, передбачені пусконалагоджувальні роботи, зокрема, у металургії.

У Ліцензійних умовах не передбачено розмежовування робіт провадження будівельної діяльності на встановлення обладнання та ремонт раніше встановленого обладнання.

У зв'язку із вищезазначеним Держкомпідприємництво звернулось до Міністерства регіонального розвитку та будівництва України за наданням відповідних роз'яснень.

Після отримання відповіді від Міністерства регіонального розвитку та будівництва України Вам буде надана відповідь окремим листом Держкомпідприємництва.

Щодо другого та третього питань порушених у Вашому листі повідомляємо наступне.

Керуючись статтею 838 Цивільного кодексу України, підрядник має право, якщо інше не встановлено договором, залучити до виконання роботи інших осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результат їхньої роботи. У цьому разі підрядник виступає перед замовником як генеральний підрядник, а перед субпідрядником   як замовник.

Генеральний підрядник відповідає перед субпідрядником за невиконання або неналежне виконання замовником своїх обов'язків за договором підряду, а перед замовником   за порушення субпідрядником свого обов'язку. Замовник і субпідрядник не мають права пред'являти один одному вимоги, пов'язані з порушенням договорів, укладених кожним з них з генеральним підрядником, якщо інше не встановлено договором або законом.

У частині другій пункту 62 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2005 № 668 (далі   Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві), визначено, що генеральний підрядник координує виконання робіт субпідрядниками на будівельному майданчику, створює умови та здійснює контроль за виконанням ними договірних зобов'язань.

Відповідно до Примірного договору підряду в капітальному будівництві, затвердженого наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 27.10.2005 № 3, підрядник може залучати субпідрядників до виконання робіт. Субпідрядники, що залучаються до виконання робіт, повинні, зокрема, мати ліцензію (дозвіл) на виконання робіт.

У вищезазначеному Примірному договорі також передбачено, що у разі залучення до виконання робіт субпідрядників підрядник за договором іменується генпідрядником.

Також повідомляємо, що, відповідно до пункту 1.4 Ліцензійних умов реалізацію державної політики у сфері ліцензування будівельної діяльності здійснюють, зокрема, Держбуд України, який здійснює ліцензування суб'єктів господарської діяльності, що провадять (мають намір провадити) будівельну діяльність на території України, за межами України відповідно до Угоди про взаємне визнання ліцензій, які видаються ліцензійними органами держав   учасниць СНД, підписаної 27.03.97 і ратифікованої Верховною Радою України 05.03.98 за № 193/98-ВР, а також спільних підприємств та підприємств з іноземними інвестиціями.

Відповідно до пунктів 119 та 120 Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві договори підряду за участю іноземних суб'єктів господарювання укладаються між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України та іноземними суб'єктами на експорт та імпорт робіт:

- експорт робіт здійснюється шляхом їх виконання вітчизняними підрядниками за межами або на території України для іноземних замовників;

- імпорт робіт   шляхом їх виконання іноземними підрядниками за межами або на території України для вітчизняних замовників.

Порядок укладення та виконання і форма зовнішньоекономічного договору підряду, права та обов'язки сторін, вимоги до робіт, матеріалів, конструкцій, устаткування, порядок приймання-передачі робіт та інші договірні умови визначаються правом країни, на території якої виконуються роботи, якщо сторони не домовились про інше.

В. о. Голови  К. О. ВащенкоСпонсоры раздела: