Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Збірник ГН 5. Монтаж металевих конструкцій. Випуск 3. Мости та труби. (частина 2)

Название (рус.) Отраслевые нормы времени на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник ГН 5. Монтаж металлических конструкций. Выпуск 3. Мосты и трубы. (часть 2)
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Норми
Дата принятия 01.01.2008
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Міністерство регіонального розвитку

та будівництва України

Галузеві норми часу

на будівельні, монтажні та ремонтно-

будівельні роботи

Збірник ГН 5

МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Випуск 3

МОСТИ ТА ТРУБИ

(частина 2)

Київ

2008


УДК 331.542:69-057.1] (035)

ББК 65.240-я2

Д 58

Галузеві норми часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. Випуск 3 „Мости та труби" (частина 2) // Збірник ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій".  К.: УкрНДЦ „Екобуд", 2008.  40 с.

ISBN 978-966-8115-14-1

РОЗРОБЛЕНО фахівцями Українського науково-дослідного центру економіки будівництва „Екобуд": І. В. Голодець, К. І. Шевчук, Л. П. Гончаренко, Л. А Калита.

У розробці приймали участь: О. А. Гуляницький, А. А. Химич, Ю. П. Шупик, В. І. Корбут (ВАТ „Мостобуд''), М. І. Данченко, І. В. Білозерцев (ТОВ „БМК Планета-Міст"), Г. П. Жучко (УДВТП „Укрдортехнологія").

Консультації надавали: канд. екон. наук А. В. Беркута, Т. О. Шарапова, П. І. Губень, І. Б. Пономаренко (Мінрегіонбуд України).

Під загальною редакцією канд. екон. наук І. В. Голодець.

ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 14 грудня 2007 року № 370.

ПОГОДЖЕНО з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14 грудня 2007 року  м. Київ  № 370

Про затвердження частини 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

З метою оновлення галузевої нормативної бази з праці та професійної класифікації у будівництві та на підставі рішення науково-технічної ради Мінрегіонбуду від 29.11.2007
№ 99 „Про проект частини 2 Випуску 3 „Мости та труби " Збірника ГН 5
 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи

НАКАЗУЮ:

 1.  Затвердити з наданням чинності з 1 січня 2008 року частину 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, розроблену Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" та погоджену з Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.
 2.  Управлінню економічних відносин та розвитку будівельної діяльності (Шарапова Т. О.) разом з Українським науково-дослідним центром економіки будівництва „Екобуд" забезпечити доведення до відома будівельних організацій інформації про цей наказ.

Видання та розповсюдження частини 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи покласти на Український науково-дослідний центр економіки будівництва „Екобуд".

Міністр   В.Г.Яцуба


Зміст

[1]
Вступна частина

[2]
Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

[2.1] § 5-3-108. Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ

[2.2] § 5-3-109. Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У

[2.3] § 5-3-110. Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У

[2.4] § 5-3-111. Улаштування основи тимчасових опор

[2.5] § 5-3-112. Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У

[2.6]
§ 5-3-113. Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У

[2.7] § 5-3-114. Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С

[2.8] § 5-3-115. Розбирання тимчасових опор із елементів МІК-С

[2.9] § 5-3-116. Складання прогонів із елементів МІК-П

[2.10] § 5-3-117. Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П

[2.11] § 5-3-118. Розбирання прогонів із елементів МІК-П

[2.12] Професії

[2.13] § 5-3-119. Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит

[2.14] § 5-3-120. Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит

[2.15] § 5-3-121. Улаштування трубчастих риштувань

[2.16] § 5-3-122. Розбирання трубчастих риштувань

[2.17] § 5-3-123. Улаштування та розбирання підвісних помостів

[2.18] § 5-3-124. Улаштування нижніх накочувальних колій

[2.19] § 5-3-125. Улаштування верхніх накочувальних колій

[2.20] § 5-3-126. Розбирання накочувальних колій

[2.21] § 5-3-127. Укладання котків

[2.22] § 5-3-128. Підготовляння високоміцних болтів

[2.23] § 5-3-129. Контроль за якістю натягування високоміцних болтів

[2.24] § 5-3-130. Підготовлення піску для піскоструминного очищення

[2.25] § 5-3-131. Нанесення карборундового покриття

[3] Глава 2. МОНТАЖ ФЕРМ ПРОГОНОВИХ СПОРУД

[3.1] § 5-3-132. Складання ферм прогонових споруд із окремих елементів

[3.2] § 5-3-133. Переміщення елементів ферм прогонових споруд до місця їх складання

[3.3] § 5-3-134. Навісний монтаж ферм прогонових споруд

[3.4] § 5-3-135. Свердління отворів у накладках під час монтажу прогонових споруд

[3.5] § 5-3-136. Герметизація стиків прогонових споруд на високоміцних болтах

[3.6] § 5-3-137. Монтаж і демонтаж електричних лебідок

[3.7] § 5-3-138. Установлення та знімання блоків і поліспастів

[3.8] § 5-3-139. Улаштування поліспастів

[3.9] § 5-3-140. Оснащення поліспастів

[3.10] § 5-3-141. Поперечне пересування прогонових споруд лебідками

[3.11] § 5-3-142. Поздовжнє пересування прогонових споруд лебідками

[4] Глава 3. АВТОМАТИЧНЕ ЗВАРЮВАННЯ

[4.1] § 5-3-143. Підготовлення та установлення з приварюванням вертикальної вставки на стик головної балки для зварювання

[4.2] § 5-3-144. Приварювання вивідних планок

[4.3] § 5-3-145. Підготовлення зварювального автомата до зварювання вертикальних стиків та знімання після виконання зварювальних робіт

[4.4] § 5-3-146. Автоматичне зварювання вертикальних стиків головних балок прогонової споруди

[4.5] § 5-3-147. Зрізання монтажних скоб та вивідних планок

[4.6] § 5-3-148. Підготовлення зварювального шва до ультразвукової діагностики

[4.7] § 5-3-149. Установлення пристроїв для автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок

[4.8] § 5-3-150. Вибирання депланації при зварюванні металевих конструкцій

[4.9] § 5-3-151. Автоматичне зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок прогонової споруди

[4.10] § 5-3-152. Знімання пристроїв після автоматичного зварювання горизонтальних стиків верхнього поясу головних балок

[4.11] § 5-3-153. Механізоване зачищення зварювальних швів


Вступна частина

1. Частина 2 Випуску 3 „Мости та труби" Збірника ГН 5 „Монтаж металевих конструкцій" Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи (далі  частина 2) включає норми часу (далі  норми) на роботи, що не увійшли до частини 1 Випуску 3 Збірника ГН 5, затвердженої наказом Мінбуду України від 27 грудня 2006 року № 431.

Нумерація параграфів норм частини 2 є продовженням нумерації параграфів норм, наведених в частині 1 Випуску 3.

 1.  Нормами передбачено здійснення робіт відповідно до вимог будівельних норм та правил.
 2.  Нормами передбачено виконання монтажних будівельних робіт із застосуванням інвентарних помостів, сталевих рухомих помостів, колисок, драбин тощо.
 3.  Нормами враховано затрати часу на: укладання підкладок, закріплення та знімання тимчасових розчалок і відтяжок, підтримання конструкцій у проектному положенні в процесі монтажу, суміщення отворів під час установлення болтів.
 4.  Нормами, за винятком обумовлених випадків, описаних у складі робіт, враховано перенесення матеріалів, інструментів та пристроїв у зоні роботи крана на відстань до 30 м.
 5.  З метою стислості викладення назв професій у частині 2 наведено умовне їх скорочення:

повне найменування професій „електрозварник ручного зварювання" та „електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах"  скорочено на „електрозварник";

„машиніст крана (кранівник)"  „машиніст крана";

„монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій"  „монтажник конструкцій";

„газорізальник (будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи)"  „газорізальник";

„такелажник на монтажі"  „такелажник".

 1.  Роботи, передбачені нормами, повинні виконуватися з дотриманням вимог правил і норм з охорони праці.
 2.  Основні вимоги з якості виконання робіт, а також послідовність виконання технологічних операцій тощо наведено у відповідних главах та вказівках щодо їх виконання.
 3.  Тарифікацію професій та робіт, наведених у частині 2, здійснено згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників „Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи" (Випуск 64), затвердженим наказами Держбуду України від 13 жовтня 1999 року № 249 та від 24 жовтня 2000 року № 239, Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 9 та 10 травня 2006 року № 163 (зі змінами) за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики України, Професійною спілкою працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України.

10. У разі виконання робіт у зимовий період та влітку на відкритому повітрі просто неба при температурі більшій ніж + 27° С до норм застосовуються усереднені коефіцієнти, які враховують додаткові затрати часу, що виникають у разі виконання робіт у зазначених умовах.

Усереднені коефіцієнти та порядок їх застосування наведено в Загальній частині (додатки 3, 6) Галузевих норм часу на будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи, затвердженій наказом Мінбуду України від 2 грудня 2005 року № 8.

 1.   Нормами враховані затрати на: очищення елементів конструкцій, що підлягають монтажу, від бруду, проведення перевірки розмірів та маркування елементів конструкцій.
 2.   Нормами частини 2 передбачено виконання робіт на висоті до 15 м, від рівня планувальних відміток. Під час виконання робіт на висоті понад 15 м до норм часу застосовуються коефіцієнти залежно від висоти: до 20 м  1,05; до 30 м  1,1; до 40 м  1,2; понад 40 м  1,3.
 3.   Подавання сигналів машиністу крана у випадках монтажу конструкцій, що виконуються поза полем зору машиніста крана при відсутності з ним засобів зв'язку, виконується робітником 3 розряду, який не входить до складу ланки.

Примітка.

Кожна глава частини 2 складається з окремих параграфів.

Параграф має свою назву та відповідний шифр. Наприклад, назва роботи „Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У" відповідає шифру § 5-3-110. Параграф має такі складові:

вказівки щодо застосування норм;

склад роботи, де наведено перелік трудових операцій;

склад ланки виконавців роботи (професії, тарифні розряди, чисельність робітників);

норми часу у людино-годинах на виконання робіт на одиницю виміру.

У разі потреби до норм подаються примітки.


Глава 1. ДОПОМІЖНІ СПОРУДИ ТА ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

§ 5-3-108. Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування тимчасових опор із універсальних інвентарних конструкцій мостових (УІКМ) висотою до 12 м на готовій основі для монтажу прогонових споруд.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана під час переміщення елементів опор та складання опор. 2. Стропування, навантаження на платформу та розстропування елементів. 3. Переміщення елементів на відстань до 100 м. 4. Стропування та розвантаження елементів з платформи. 5. Подавання елементів до місця складання. 6. Стропування та розстропування елементів у процесі складання. 7. Складання опор із елементів УІКМ з установленням болтів. 8. Вивірення опор. 9. Затягування гайок гайковертом.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6 

1 

Монтажник конструкцій 

5 

2 

Монтажник конструкцій 

4 

2 

Монтажник конструкцій 

3 

1 

Машиніст крана 

7 

1 

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування тимчасових опор з елементів марок УІКМ

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

14 

2,33 

а 

б 

§ 5-3-109. Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування стелажів розміром 8,2 х 5,0 м для складання блоків із елементів універсальних інвентарних конструкцій мостових тимчасових опор. На основу по контуру блока укладається чотири бруси довжиною 5 м, по яких улаштовується настил із дощок.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Планування основи. 2. Стропування, розстропування та подавання брусів краном до місця укладання. 3. Укладання брусів. 4. Улаштування настилу із дощок із закріпленням до брусів цвяхами.


Таблиця 1  Склад ланки

Професія

Розряд

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

5 

1 

Монтажник конструкцій 

3 

1 

Машиніст крана 

7 

1 

Таблиця 2  Норма часу

Улаштування стелажів для складання блоків марки УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 стелаж 

10,8 

5,4 

а 

б 

§ 5-3-110. Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено складання блоків із елементів УІКМ-У тимчасових опор на готових стелажах із чотирьох елементів. Під час складання блоків розміром 4,0 х 8,0 х 2,0 м елементи закріплюються 84 болтами; розміром 4,0 х 4,0 х 2,0 м  44 болтами.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана під час складання та складування блоків. 2. Стропування елементів. 3. Подавання елементів. 4. Складання блоків із частковим закріпленням болтами. 5. Розстропування елементів. 6. Вивірення блоків. 7. Установлення решти болтів та затягування гайок. 8. Стропування, складування та розстропування блоків.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

5

1

Монтажник конструкцій 

4

2

Монтажник конструкцій 

3

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Складання блоків тимчасових опор із елементів УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

4,0

0,8

а

б

§ 5-3-111. Улаштування основи тимчасових опор

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування основи тимчасових опор по осі моста. На майданчик розміром 8 х 9 м укладається 12 дерев'яних брусів довжиною 3 м, потім  чотири двотаврових прогони довжиною 5 м.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Планування основи. 2. Розмічання місць для укладання брусів та прогонів. 3. Установлення та переміщення крана. 4. Стропування, розстропування та подавання брусів і прогонів. 5. Укладання брусів. 6. Укладання прогонів. 7. Вивірення прогонів.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

5

1

Монтажник конструкцій 

4

1

Монтажник конструкцій 

3

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування основ тимчасових опор

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 основа опори 

8,5 

2,83 

а 

б 

§ 5-3-112. Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування тимчасових опор висотою 12 м. Перший блок розміром 8 м х 4 м х 2 м установлюється на прогони основи із закріпленням болтами. На верхні горизонтальні зв'язки першого блока укладається дерев'яний настил із щитів, з якого установлюється наступний блок розміром 4 м х 4 м х 2 м. Крайні стояки блоків закріплюються підкосами.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування блоків. 3. Переміщення та установлення блоків. 4. Вивірення блоків. 5. Установлення болтів. 6. Установлення та переставлення драбин. 7. Улаштування настилу із дощок. 8. Розстропування блоків.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

5

3

Монтажник конструкцій 

4

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

2,8 

0,56 

а 

б 


§ 5-3-113. Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Склад роботи

1. Установлення драбин, улаштування настилу. 2. Знімання болтів. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Стропування, знімання та складування блоків. 5. Розстропування блоків. 6. Переставлення драбин, розбирання настилу. 7. Стропування, знімання та складування металевих прогонів краном. 8. Розстропування. 9. Знімання, перенесення та складування брусів і дощок настилу.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

5

2

Монтажник конструкцій 

4

2

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Розбирання тимчасових опор із блоків УІКМ-У

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

2,0 

0,4 

а 

б 

§ 5-3-114. Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено укрупнене складання із окремих елементів МІК-С тимчасових опор. Система МІК-С включає 12 марок елементів: трубчасті стійки, розпірки, суцільнозварні ростверки. Елементи інвентарних конструкцій скріплюються високоміцними болтами М 24.

Довжина стійок, розкосів і розпірок забезпечує складання панелей 2 м х 2 м, 4 м х 4 м і 2 м х 6 м.

Ростверки установлюються на основи та зверху опори баштового типу з 4 стійок, розташованих у кутах квадрата 2 м х 2 м. Довжина балок ростверку забезпечує за необхідності установлення з чотирьох площин опори двох спарених стійок.

Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Стропування елементів опор. 2. Переміщення конструкцій опор до місця складання. 3. Складання та вивірення основи. 4. Складання тимчасових опор. 5. Установлення болтів. 6. Розстропування.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

5

2

Монтажник конструкцій 

4

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування тимчасових опор із елементів МІК-С

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

7,2

1,8

а

6

§ 5-3-115. Розбирання тимчасових опор із елементів МІК-С

Склад роботи

 1.  Знімання болтів. 2. Стропування, опускання та складування конструкцій опор. 3. Переставлення драбин. 4. Розбирання настилу. 5. Знімання, перенесення та складування брусів.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

5

2

Монтажник конструкцій 

4

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Розбирання тимчасових опор із елементів МІК-С

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

4,8 

1,2 

а 

б 

§ 5-3-116. Складання прогонів із елементів МІК-П

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено укрупнене складання прогонів із мостових інвентарних конструкцій пакетних МІК-П, у тому числі під автодорожні та залізничні навантаження з обмеженою швидкістю руху.

Комплект МІК-П включає зварні двотаврові балки, діафрагми двотаврового перерізу, стикові накладки та елементи кутових зв'язок, що забезпечує складання із елементів МІК-П конструкцій довжиною 8, 12, 20 м із відстанями між стінками пакета 550, 1050,1600, 1900 та 2500 мм.

Склад роботи

1. Планування основи для складання блоків. 2. Подавання елементів МІК-П до місця складання. 3. Укрупнене складання прогонів з елементів МІК-П.


Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6 

1 

Монтажник конструкцій 

5 

1 

Монтажник конструкцій 

4 

1 

Машиніст крана 

7 

1 

Таблиця 2  Норми часу

Складання прогонів з елементів МІК-П

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

4,8

1,6

а

б

§ 5-3-117. Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено монтаж прогонів тимчасових прогонових споруд із укрупнених елементів МІК-П. Роботи виконуються із використанням крана.

Склад роботи

1. Подавання укрупнених прогонів до місця монтажу на відстань до 200 м. 2. Монтаж прогонів прогонової споруди із укрупнених елементів. 3. Вивірення та закріплення прогонів у проектному положенні.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

7 

1 

Монтажник конструкцій 

5 

1 

Монтажник конструкцій 

4 

1 

Машиніст крана 

7 

1 

Таблиця 2  Норми часу

Монтаж прогонів із укрупнених елементів МІК-П

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

1,44

0,48

а

б

§ 5-3-118. Розбирання прогонів із елементів МІК-П

Склад роботи

1. Знімання кріплень прогонів. 2. Стропування, знімання та складування прогонів із використанням крана.


Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди 

Кількість робітників 

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

4

1

Монтажник конструкцій 

3

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Розбирання прогонової споруди з елементів МІК-П

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т конструкцій 

1,1

0,37

а

б

§ 5-3-119. Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит

Склад роботи

1. Планування та розмічання основи. 2. Ущільнення грунта. 3. Установлення та переустановлення крана. 4. Стропування залізобетонних плит. 4. Укладання залізобетонних плит. 5. Розстропування залізобетонних плит.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

1

Монтажник конструкцій 

4

1

Монтажник конструкцій 

3

2

Машиніст крана 

6

1

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування основи тимчасових опор із залізобетонних плит

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 м2

0,52

0,13

а

б

§ 5-3-120. Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит

Склад роботи

1. Установлення та переустановлення крана. 2. Стропування, переміщення залізобетонних плит основи. 3. Складування та розстропування залізобетонних плит.


Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій

5

1

Монтажник конструкцій

4

1

Монтажник конструкцій

3

1

Машиніст крана

6

1

Таблиця 2  Норми часу

Розбирання основи тимчасових опор із залізобетонних плит

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 м2

0,18

0,06

а

б

§ 5-3-121. Улаштування трубчастих риштувань

Вказівки щодо виконання робіт

Нормами передбачено улаштування риштувань із трубчастих конструкцій, що з'єднуються між собою зв'язками різної конфігурації. Риштування встановлюються на готовій основі. На верхній частині риштувань укладаються металеві підкладки, а висота опори фіксується різьбовими фіксаторами.

Переміщення та установлення трубчастих конструкцій риштувань здійснюється із використанням крана.

Склад роботи

1. Стропування трубчастих конструкцій риштувань. 2. Переміщення трубчастих конструкцій риштувань до місця установлення. 3. Установлення трубчатих конструкцій риштувань. 4. Установлення болтів. 5. Улаштування настилу із дощок.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6

2

Монтажник конструкцій 

5

1

Монтажник конструкцій 

4

1

Машиніст крана 

7

1

Таблиця 2  Норми часу

Улаштування трубчастих риштувань

Норми часу

для монтажників конструкцій

для машиніста крана

Одиниця виміру, 1 т трубчастих конструкцій 

18,6

4,65

а

6

§ 5-3-122. Розбирання трубчастих риштувань

Скдад роботи

1. Знімання дощатого настилу. 2. Знімання болтів. 3. Стропування, знімання трубчастих конструкцій та складування із використанням крана.

Таблиця 1  Склад ланки

Професії

Розряди

Кількість робітників

Монтажник конструкцій 

6 

1 

Монтажник конструкцій 

5 

1 

Монтажник койструкцій 

4 

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: