Семинар
 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Роз"яснення щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення"

Название (рус.) Разъяснение относительно требований пожарной безопасности к кабелям и проводам, определенным в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005 "Дома и сооружения. Жилые дома. Основные положения"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Роз"яснення
Дата принятия 01.01.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

caparol
 Емкости

Щодо вимог пожежної безпеки до кабелів і проводів, визначених в п. 4.23 ДБН В.2.2-15-2005

«Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення»

(розроблені робочою групою фахівців ВАТ «Київпромелектропроект», АТ «Київпроект», ВАТ «КиївЗНДІЕП», Українського НДІ пожежної безпеки, Української державної корпорації «Укрмонтажспецбуд» та ВАТ «Київелектромонтаж»)

Згідно з п. 4.23 ДБН В.2.2-15 [1] до кабелів і проводів предявляються такі вимоги пожежної безпеки:

Кабелі та проводи повинні бути стійкими до поширення полумя. Кабелі та проводи, які прокладені в обємах сходових кліток і коридорів, також повинні виготовлятися з матеріалів, що мають помірну димоутворювальну здатність, мало небезпечних за токсичністю продуктів горіння за ГОСТ 12.1.044 [2] (групи Д2, Т1 за ДБН В.1.1-7 [3]).

Кабельні лінії, призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, установок пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення і протипожежних насосів, повинні мати межу вогнестійкості не менше 90 хв. згідно з ДСТУ Б В.1.1-4 [4], а установок евакуаційного освітлення, системи оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей не менше 15 хв.

 Примітка. Стійкість проводів та кабелів до поширення полумя визначається за ГОСТ 12176 [5] (категорії А, В і С для проводів та кабелів, прокладених у пучках), ДСТУ 4216 [6] (для поодиноко прокладених проводів та кабелів), ДСТУ 4217 [7] (для поодиноко прокладених проводів та кабелів з малим перерізом).

Таким чином у п. 4.23 ДБН В.2.2-15 [1] встановлені вимоги до кабелів і проводів в частині:

- стійкості до поширення полумя за умови поодинокого прокладання та прокладання у пучках;

- димоутворювальної здатності та токсичної небезпеки продуктів згоряння;

- вогнестійкості у складі кабельних ліній.

1. Розяснення вимог щодо стійкості до поширення полумя кабелів та проводів, прокладених поодиноко.

Вимоги щодо стійкості до поширення полумя за умови поодинокого прокладання поширюються на усі кабелі та проводи, які застосовуються в усіх приміщеннях житлових будинків незалежно від їх поверховості (кімнатах, кухнях, санвузлах, коридорах, сходових клітках, передпокоях квартир, приміщеннях чергового персоналу, машинних приміщеннях ліфтів, ліфтових холах, гаражах-стоянках, адміністративних, допоміжних та вбудовано-прибудованих нежитлових приміщеннях різного призначення тощо).

Незалежно від способу прокладання поодиноко прокладені кабелі та проводи (електричні та оптичні) повинні витримувати випробування на поширення полумя згідно з ДСТУ 4216 [6]. Якщо кабелі та проводи втрачають цілісність під час випробування за ДСТУ 4216 (це може трапитись з кабелями та проводами з малим перерізом), то згідно з процедурою, визначеною в цьому стандарті, такі кабелі та проводи піддають додатковому випробуванню за ДСТУ 4217 [1]. Якщо отримано позитивний результат випробування, то кабель або провід вважають таким, що відповідає вимогам ДСТУ 4217.

2. Розяснення вимог щодо стійкості до поширення полумя кабелів та проводів, прокладених у пучках.

Вимоги щодо стійкості до поширення полумя за умови прокладання у пучках поширюються на систему проводки, яка складається з двох і більше кабелів і проводів.

Вимоги щодо стійкості до поширення полумя кабелів і проводів, прокладених у пучках не слід поширювати на пучок кабелів (проводів) протяжністю 1,5 м і менше (наприклад, коли кабелі (проводи) підводяться з різних боків до розгалужувальної коробки).

Допускається замість кабелів та проводів, які витримують випробування за категорією С згідно з ГОСТ 12176 [5], застосовувати кабелі та проводи, які витримують випробування згідно з ДСТУ 4237-3-24 [8].

Допускається замість кабелів та проводів, які витримують випробування за категорією В згідно з ГОСТ 12176 [5], застосовувати кабелі та проводи, які витримують випробування згідно з ДСТУ 4237-3-23 [9].

Допускається замість кабелів та проводів, які витримують випробування за категорією А згідно з ГОСТ 12176 [5], застосовувати кабелі та проводи, які витримують випробування згідно з ДСТУ 4237-3-21  [10] або ДСТУ 4237-3-22 [11], якщо випробування проводились на зразках, закріплених тільки на стандартній драбині.

 

3. Розяснення вимог щодо димоутворювальної здатності та токсичності небезпеки продуктів згоряння кабелів і проводів.

Вимоги щодо димоутворювальної здатності та токсичної небезпеки продуктів згоряння матеріалів кабелів і проводів поширюються на:

 


- кабелі та проводи, прокладені в обємах сходових кліток і коридорів;

- кабелі та проводи, прокладені в каналах і шахтах інженерних комунікацій, прилеглих до сходових кліток і коридорів, якщо такі комунікації не відокремлені від них будівельними конструкціями, в яких застосовують герметичні елементи заповнення прорізів.

Вимоги щодо димоутворювальної здатності та токсичної небезпеки продуктів згоряння матеріалів кабелів і проводів не поширюються на кабелі та проводи, прокладені в борознах стін, перегородок і перекриттів під штукатуркою.

4. Розяснення вимог щодо вогнестійкості кабельних ліній.

Межа вогнестійкості кабельної лінії визначається за ДСТУ Б В.1.1-11 [12]. Згідно з цим стандартом «кабельною лінією» є лінія, яка призначена для передачі електроенергії або окремих її імпульсів і складається з одного або декількох паралельних кабелів із зєднувальними, стопорними та кінцевими муфтами (ущільненнями) та кріпильними деталями, що прокладена відповідно до вимог технічної документації у коробах; гнучких металевих рукавах; трубах; на лотоках; на тросах; та роликах; ізоляторах; вільним підвішуванням; безпосередньо по поверхні стін, стель; у порожнинах будівельних конструкцій або іншим способом.

Вимоги п.4.23 ДБН В.2.2-15 [1] щодо вогнестійкості кабельних ліній відповідають вимогам п. 4.3.1.4.6 Тлумачного документа Основна вимога № 2 «Пожежна безпека» до Директиви Ради 89/106/ЄЕС документів, які впроваджуються у Національний технічний регламент «Будівельні вироби».

5. Тимчасово до 01.01.2007 року вимоги стосовно визначення показників пожежної небезпеки не розповсюджуються на слабкострумові й оптичні кабелі та проводи (допускається їх застосування без проведення вказаних випробувань).

6. Дані розяснення розповсюджуються на зміни нормативних документів, введених наказом Держбуду України від 21.10.2004 року № 195, а саме:

1) ДБН В.2.2-9-99 «Громадські будинки та споруди. Основні положення». Зміна № 3;

2) ДБН В.2.2-3-97 «Будинки та споруди навчальних закладів», зміна № 1;

3) ДБН В.2.2-4-97 «Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів», зміна № 1;

4) ДБН В.2.2-10-2001 «Заклади охорони здоровя», зміна № 1;

5) СНиП 2.09.02-85* «Производственные здания», зміна № 1.

* * *

Перелік посилань

 1.  ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення.
 2.  ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.
 3.  ДБН В.1.1-7-2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека обєктів будівництва.
 4.  ДСТУ Б В.1.1-4-98* Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробувань на вогнестійкість. Загальні вимоги.
 5.  ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Методы проверки на нераспространение горения.
 6.  ДСТУ 4216:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 1. Випробовування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю (ІЕС 60332-1:1993, МОD).
 7.  ДСТУ 4217:2003 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 2. Випробовування на поширення полумя поодиноко прокладеного вертикально розташованого ізольованого проводу або кабелю з малим перерізом (ІЕС 60332-2:1989, МОD).
 8.  ДСТУ 4237-3-24:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-24. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія С (ІЕС 60332-3-24:2000, МОD).
 9.  ДСТУ 4237-3-23:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-23. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія В (ІЕС 60332-3-23:2000, МОD).
 10.  ДСТУ 4237-3-21:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-21. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А F/R (ІЕС 60332-3-21:2000, МОD).
 11.  ДСТУ 4237-3-22:2004 Випробовування електричних кабелів в умовах впливу вогню. Частина 3-22. Випробовування на поширення полумя вертикально розташованих проводів або кабелів, прокладених у пучках. Категорія А  (ІЕС 60332-3-22:2000, МОD).
 12.  ДСТУ Б В.1.1-11:2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Методи випробовування на вогнестійкість.
 13.  Тлумачний документ Основна вимога № 2 «Пожежна безпека» до Директиви Ради 89/106/ЄЕС від 21.12.1988 про зближення чинних у державах законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно будівельних виробів.

Перший віце-президент Української державної корпорації «Укрмонтажспецбуд»

Заступник начальника Державного департаменту пожежної безпеки МНС України

А.П.Пушкар

О.О.Євсеєнко

_______________

Більш детальна інформація з коментарями розміщена у фаховому виданні «Інформаційний збірник «Промислова електроенергетика та електроніка», 2007 р., № 1 (адреса редакції: 02660, м.Київ-2,                   вул. М.Раскової, 21, тел.: 517-40-98)Спонсоры раздела: