Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Рішення 27 червня 2007 р. N 28. Про першочергові завдання планування територій регіонів та стан використання субвенцій у їх розвиток

Название (рус.) Решение 27 июня 2007 г. N 28. О первоочередных заданиях планирования территорий регионов и состоянии использования субвенций в их развитие
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Решение
Дата принятия 27.06.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Про першочергові завдання планування територій регіонів

та стан використання субвенцій у їх розвиток

Рішення від 27 червня 2007 р. № 28

Розглянувши інформацію про загальний стан розроблення та оновлення містобудівної документації з планування територій на регіональному та місцевому рівні (схеми планування територій областей та районів, генеральні плани міських і сільських поселень, детальні плани міських районів), що здійснюється на замовлення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування науково-дослідними і проектними інститутами містобудівного профілю, колегія відзначає, що суттєве відставання у темпах виконання робіт з планування територій від нагальних потреб забезпечення розвитку регіонів має негативі наслідки для вирішення питань забудови населених пунктів та інших територій, забезпечення раціонального використання земель у поселеннях та за їх межами гальмує розвиток житлового будівництва, формування відповідної інженерної й транспортної інфраструктури, перешкоджає боротьбі з корупційними явищами при використанні державних та комунальних коштів.

Незадовільним залишається стан розроблення схем планування територій Закарпатської, Житомирської, Івано-Франківської, Сумської, Полтавської, Херсонської, Чернівецької областей.

Виконання актуальних завдань підготовки до проведення в Україні чемпіонату Європи з футболу в 2012 році, повязаних з розміщенням і реконструкцією значних спортивних споруд, будівництвом обєктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, також потребує надійного, виконаного на сучасному рівні містобудівного обґрунтування у вигляді оновлених генеральних планів міст, де проводитиметься чемпіонат, іншої містобудівної документації. Зважаючи на це, існує нагальна потреба у прискоренні темпів робіт з планування відповідних територій та їх підготовки до проведення чемпіонату.

Через незадовільний стан містобудівної документації ускладнюється обґрунтування потреб у субвенціях та інших видах державної допомоги розвиткові регіонів, населених пунктів, а також здійснення контролю за раціональним використанням цих державних коштів. Перевіркою, яка здійснена Міністерством, встановлені факти порушення нормативних вимог щодо реалізації субвенцій, наданих державою на соціально-економічний розвиток регіонів і населених пунктів, будівництво житла для певних категорій громадян, реставрацію памяток культури, через відсутність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, зволікання з формуванням переліку об'єктів, проведенням тендерів, отриманням дозволів на виконання будівельно-монтажних робіт.

Такі факти встановлені у Полтавській, Київській, Запорізькій, Житомирській областях та в Автономній Республіці Крим.

З метою виправлення ситуації, що склалася, колегія вирішила:  

 1.  Рекомендувати Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям спільно з  виконкомами міських рад:
  1.  У тримісячний термін розробити, у разі необхідності скоригувати існуючі, та затвердити регіональні та місцеві програми щодо планування територій на період 2007-2012 років за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів та залучення коштів інших джерел, не заборонених законодавством; передбачити при цьому першочергове виконання та завершення в стислий термін робіт, необхідних для містобудівного забезпечення підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
  2.  При формуванні та затвердженні місцевих бюджетів на черговий рік передбачати виділення коштів на розроблення та коригування містобудівної документації окремим рядком;
  3.  При розробленні та затвердженні програм соціально-економічного розвитку регіонів, населених пунктів керуватися положеннями відповідної містобудівної документації;
  4.  У термін до 25 липня ц.р. подати Мінрегіонбуду пропозиції щодо першочергового фінансування робіт з планування територій за рахунок коштів Державного бюджету на 2008 рік;
  5.  До кінця поточного року сформувати у містах, обраних для проведення чемпіонату, підрозділи міськвиконкомів для вирішення дозвільних питань відведення земельних ділянок та будівництва обєктів на засадах організаційної єдності («єдиного вікна»);

1.6. Забезпечити концентрацію вкладення коштів субвенцій, спрямованих на розвиток регіонів, на обєктах, які є визначальними у питаннях цього розвитку; при вирішенні питань розподілу коштів керуватись затвердженою містобудівною документацією щодо пріоритетних напрямів містобудівної діяльності та нагальних потреб розвитку соціальної, інженерної, транспортної інфраструктури регіонів.


 1.  

 1.  Рекомендувати Дніпропетровській, Донецькій, Одеській, Львівській обласним державним адміністраціям спільно з міськвиконкомами міст - обласних центрів при опрацюванні матеріалів генеральних планів цих міст до їх затвердження, Київській міській та Харківській обласній державній адміністрації спільно з Харківським міськвиконкомом шляхом внесення змін до затверджених генеральних планів міст Києва і Харкова забезпечити врахування вимог щодо проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу.
 2.  Заступникам Міністра Беркуті А.В. та Соколову І.А. в термін до 16.07.2007 подати пропозиції щодо персонального складу робочої  групи Мінрегіонбуду з оперативного вирішення питань щодо забезпечення підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу, які належать до компетенції Міністерства, та взаємодії з центральними і місцевими органами виконавчої влади із зазначених питань.
 3.  Управлінню планування та забудови територій Міністерства (Вашкулат О.М.) забезпечити:
  1.  Підготовку в місячний термін пропозицій щодо фінансування у необхідному обсязі робіт з розроблення, погодження та подання на розгляд Уряду у 2008 році проекту Містобудівного кодексу України;
  2.  Підготовку до 15.08.2007 звернення до Кабінету Міністрів України щодо першочергового фінансування робіт з планування територій за рахунок коштів Державного бюджету на 2008 рік з урахуванням пропозицій Ради Міністрів Автономної республіки Крим, обласних державних адміністрацій;
  3.  Розроблення спільно з іншими підрозділами Міністерства, відповідними центральними органами виконавчої влади і внесення на розгляд Уряду до кінця 2007 року пропозицій щодо вдосконалення дозвільної системи в будівництві, передбачивши широке застосування принципу організаційної єдності («єдине вікно») при наданні вихідних даних для проектування обєктів містобудування,  маючи на меті завдання створення найбільш сприятливих умов для здійснення будівництва в порядку підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
  4.  Розроблення протягом 2007 року змін до державних будівельних норм ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень» відповідно до змін у сучасних пріоритетах забудови;
  5.  Розроблення протягом 2008 року Типового положення про порядок реалізації генеральних планів населених пунктів з виділенням першої черги розміщення будівництва та здійснення моніторингу реалізації генеральних планів;
  6.  Опрацювання та подання на затвердження в установленому порядку проектів нормативних документів щодо складу, змісту, порядку розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації;
  7.  Надання методичної допомоги місцевим державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування при розробленні та коригуванні містобудівної документації, вирішенні конкретних питань містобудування.
 4.  Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків та споруд (Авдієнко О.П.) та ВАТ “КиївЗНДІЕП” (Шахнова В.М.) для нормативного забезпечення відповідних питань підготовки до проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року:
  1.  Завершити розроблення і підготовку до затвердження протягом 2007 року проекту державних будівельних норм «Готелі»;
  2.  Забезпечити у 2008 році перегляд і коригування положень державних будівельних норм ДБН В.2.2-134-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» згідно з вимогами проведення міжнародних спортивних змагань.
 5.  Науково-дослідному і проектному інституту «Діпромісто» (Білоконь Ю.М.), Державному інституту проектування міст «Містопроект» (Кошло М.П.) в процесі завершення розроблення генеральних планів міст Дніпропетровська, Донецька, Одеси, Львова передбачити врахування завдань проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу щодо розміщення спортивних споруд, готелів, місць паркування транспорту та інших обєктів, розвитку і реконструкції інженерно-транспортної інфраструктури (в тому числі реконструкції аеропортів) відповідно до завдань, погоджених міськвиконкомами.
 6.  Державному науково-дослідному і проектному інституту «УкрНДІПроцивільсільбуд» (Чижевський О.П.) на замовлення Тернопільської обласної державної адміністрації забезпечити розроблення в стислий термін Схеми планування території Підволочиського району Тернопільської області.
 7.  Науково-дослідним і проектним інститутам «Діпромісто» (Білоконь Ю.М.), «НДПІ містобудування» (Онищенко В.М.) та УкрНДІПроцивільсільбуд» (Чижевський О.П.), якими виконується основний обсяг робіт з планування територій на регіональному і місцевому рівні:
  1.   Забезпечити першочергове розроблення містобудівної документації для забезпечення потреб підготовки до проведення чемпіонату Європи 2012 року з футболу;
  2.  Вжити заходів щодо посилення виробничої бази, зважаючи на зростаючий обсяг завдань з розроблення та оновлення містобудівної документації для регіонів;
  3.  З метою підвищення рівня наукового забезпечення містобудування протягом двох місяців розробити і подати до Міністерства пропозиції щодо реорганізації наукових підрозділів інститутів.
 8.  Рекомендувати міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, які є розпорядниками державних коштів нижчого рівня, Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з відповідними органами місцевого самоврядування:
  1.  Невідкладно завершити роботи щодо визначення структурних підрозділів та організацій, на які покладається виконання функцій замовника з реалізації коштів субвенції та державних програм;
  2.  Терміново затвердити переліки обєктів, спорудження яких фінансується з коштів субвенцій та державних програм, внести у встановленому порядку, за необхідності,  корективи у затверджені переліки об'єктів, виключивши з них ті, що в повному обсязі не забезпечені проектно-кошторисною документацією;
  3.  Організувати роботу щодо проведення тендерів для визначення виконавців робіт та отримання дозволів на ведення будівельно-монтажних робіт;
  4.  Встановити щомісячний пооб'єктний контроль за використанням виділених коштів.
 9.  Департаменту розвитку регіонів         (Гудзь А.О.) щоквартально, на підставі вивчення ситуації на місцях, доповідати на засіданнях колегії про хід реалізації коштів субвенцій та державних програм, головним розпорядником яких є Мінрегіонбуд.
 10.  Затвердити План заходів Міністерства регіонального розвитку та будівництва України щодо реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві», що додається.
 11.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників міністра відповідно до розподілу повноважень.

Голова колегії

В. Яцуба

______________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням колегії Мінрегіонбуду

від 27.06.2007 № 28

П Л А Н

заходів щодо реалізації положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та сприяння інвестиційній діяльності у будівництві»

№ з/п.

Назва заходу

Термін

Відповідальний

 1.  Щодо реформування державного архітектурно-будівельного контролю

(відповідальний Д.В.Ісаєнко)

1.1. Нормативне забезпечення

1.1.1

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України :

  від 25.03.1993 р. № 225 «Про затвердження Положення про державний архітектурно-будівельний контроль»;

   від 18.10.2006 р. № 1434 «Про затвердження Положення про Державну архітектурно-будівельну інспекцію»;

   від 6.04.1995 р. № 244 «Про затвердження Положення про порядок накладення штрафів  за  правопорушення у сфері містобудування»

   від 22.09.2004 р.  № 1243 «Про Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом  обєктів»

16 липня

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Вергела І.П.

Романова І.В.

1.1.2

Провести громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного у п.1.1.1

27 липня

Кужель А.В.

Толкачєв І.В.

1.1.3

Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України з заінтересованими центральними органами виконавчої  влади

1 серпня

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Вергела І.П.

Романова І.В.

1.1.4

Забезпечити внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України

15 серпня

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Вергела І.П.

Романова І.В.

1.1.5

Розробити, підготувати до затвердження наказом Мінрегіонбуду та зареєструвати у Мінюсті:

  Положення про територіальний орган - Державну архітектурно-будівельну інспекцію в АР Крим, областях, містах Києві і Севастополі ;

  Положення про громадського інспектора держархбудконтролю;

  Положення про проведення перевірок Держархбудінспекцією та її територіальними органами

Вересень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Вергела І.П.

Романова І.В.

1.1.6

Забезпечити розроблення та подання на затвердження положень про територіальні інспекції

Листопад

Керівники територіальних інспекцій

1.2. Організаційно-технічні заходи

1.2.1

Підготувати пропозиції щодо структури Держархбудінспекції та її територіальних органів

Червень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Папка В.В.

1.2.2

Визначити необхідну кількість працівників Держархбудінспекції та її територіальних органів

Липень

Бондаренко О.М.

Папка В.В.

Старовойтов С.І.

Баглай В.А.

Бровар Л.М.

1.2.3

Підготувати пропозиції Мінфіну щодо видатків Держбюджету на 2008 рік на утримання Держархбудінспекції та її територіальних підрозділів

Липень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Папка В.В.

Бровар Л.М.

1.2.4

Утворити територіальні інспекції

Жовтень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Папка В.В.

1.2.5

Опрацювати питання розміщення територіальних органів Держархбудінспекції

Листопад

Керівники територіальних інспекцій

1.2.6

Забезпечити реєстрацію територіальних інспекцій, відкриття рахунків в установах Держказначейства, виготовлення печаток, укладання договорів оренди приміщень тощо

Грудень

Керівники територіальних інспекцій

1.3. Кадрові питання

1.3.1.

Підготувати пропозиції щодо кандидатур на призначення керівників територіальних інспекцій

Жовтень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Папка В.В.

1.3.2

Підготувати пропозиції щодо кандидатур на призначення головними бухгалтерами територіальних інспекцій

Листопад

Бондаренко О.М.

Бровар Л.М.

1.3.3

Розробити та подати на затвердження штатні розписи територіальних інспекцій

Листопад

Керівники територіальних інспекцій

2. Щодо реформування системи ліцензування будівельної діяльності

(відповідальний - Д.В.Ісаєнко)

2.1 Нормативне забезпечення

2.1.1.

Підготувати проекти постанов Кабінету Міністрів України:

«Про затвердження порядку ліцензування певних видів господарської діяльності у будівництві»

Липень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Баглай В.А.

Вергела І.П.

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України:

  від 4.07.2001 р. «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності»

  від 14.11.2000 № 1698 «Про затвердження переліку органів ліцензування»

  від 29.11.2000 № 1755 «Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу»

2.1.2

Провести громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного у п.2.1.1

27 липня

Кужель А.В.

Толкачєв І.В.

2.1.3

Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України з заінтересованими центральними органами виконавчої  влади

1 серпня

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Баглай В.А.

Вергела І.П.

2.1.4

Забезпечити внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України

15 серпня

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Баглай В.А.

Вергела І.П.

2.1.5

Підготувати, погодити з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, забезпечити затвердження наказом Мінрегіонбуду та зареєструвати у Мінюсті:

Жовтень

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Баглай В.А.

Вергела І.П.

  ліцензійні умови провадження певних видів господарської діяльності у будівництві

  порядок здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження певних видів господарської діяльності у будівництві

  порядок проведення ліцензійної експертизи щодо визначення спроможності субєктів господарювання виконувати певні види господарської діяльності у будівництві

  положення про експертну комісію з проведення ліцензійної експертизи

  положення про ліцензійну комісію органу ліцензування

3. Щодо реформування державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

(відповідальний - А.В.Беркута)

3. 1. Нормативне забезпечення

3.1.1

Підготувати проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України  від 11.04.2002 № 483 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи»

16 липня

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.1.2

Провести громадське обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України, зазначеного у п.3.1.1

27 липня

Кужель А.В.

Толкачєв І.В.

3.1.3

Погодити проект постанови Кабінету Міністрів України з заінтересованими центральними органами виконавчої влади

1 серпня

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.1.4

Забезпечити внесення проекту постанови до Кабінету Міністрів України

15 серпня

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.1.5

Підготувати, погодити з заінтересованими центральними органами виконавчої влади, забезпечити затвердження наказом Мінрегіонбуду та зареєструвати у Мінюсті «Правила виконання державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва»

Грудень

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.1.6

Розробити, підготувати до затвердження наказом Мінрегіонбуду та зареєструвати у Мінюсті Положення про спеціалізовану державну експертну організацію «Укрдержбудекспертиза» та її місцеві підрозділи

Грудень

Ампілогов В.Ф.

3.2. Організаційно-технічні заходи

3.2.1

Розробити порядок здійснення атестації працівників Укрдержбудекспертизи та її місцевих підрозділів

Листопад

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.2.2

Забезпечити створення атестаційної комісії з проведення атестації працівників Укрдержбудекспертизи та її місцевих підрозділів

Листопад

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.3 Кадрові питання

3.3.1

Підготувати за погодженням з Кабінетом міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями пропозиції щодо керівництва місцевих підрозділів Укрдержбудекспертизи

Грудень

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

3.3.2

Забезпечити проведення атестації працівників Укрдержбудекспертизи та її місцевих підрозділів

Грудень (за окремим графіком)

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

Островська М.І.

4. Інформаційні заходи

(відповідальні А.В. Кужель А.В.Беркута, Д.В.Ісаєнко)

4.1

Провести громадське обговорення проектів постанов Кабінету Міністрів України щодо  реформування порядку здійснення держархбудконтролю, ліцензування та державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

27 липня

Кужель А.В.

Толкачєв І.В.

4.2

Забезпечити публікації в засобах масової інформації з питань реформування держархбудконтролю, ліцензування у будівельній діяльності та експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва

Постійно

Бондаренко О.М.

Губень П.І.

Ампілогов В.Ф.

4.3

Провести робочі зустрічі з керівництвом АР Крим, облдержадміністрацій, Київської та Севастопольської міськдержадміністрацій з питань утворення та сприяння у роботі територіальних органів Держархбудінспекції

За графіком

Бондаренко О.М.

Григор А.Ф.

Папка В.В.

Начальник Держархбудінспекції

Начальник Управління ціноутворення,

експертизи та контролю вартості у будівництві

О. Бондаренко

П. ГубеньСпонсоры раздела: