Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


Рішення НТР Про проект ДСТУ "Сміттєпроводи житлових і громадських будинків"

Название (рус.) Решение НТР О проекте ДСТУ "Мусоропроводы жилых и общественных домов"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Решение
Рег. номер 4
Дата принятия 31.05.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

Про проект ДСТУ  «Сміттєпроводи житлових і громадських будинків»

Рішення НТР від 31 травня 2007 р. № 4

(у робочому порядку)

Розглянувши проект ДСТУ «Сміттєпроводи  житлових і громадських  будинків», науково-технічна рада вирішила:

1. Схвалити проект ДСТУ «Сміттєпроводи  житлових і громадських  будинків», розроблений ВАТ “КиївЗНДІЕП” згідно з планом роботи зі стандартизації та нормування Міністерства.

2. Рекомендувати Управлінню архітектурно-конструктивних та інженерних систем будинків і споруд (Авдієнко О.П.), Управлінню технічного регулювання у будівництві (Барзилович Д.В.) у двотижневий термін підготувати наказ про надання чинності зазначеному документу та сприяти його впровадженню, вдосконаленню, розробленню необхідних посібників, проведенню практичних семінарів.

3. ВАТ “КиївЗНДІЕП” (Шахнова В.М.) з моменту надання чинності здійснювати постійний моніторинг за впровадженням національного стандарту у будівельну практику та у разі необхідності вносити пропозиції щодо перегляду чинних норм з урахуванням зауважень і пропозицій організацій-користувачів.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Міністра Беркуту А.В.

Голова науково-технічної ради                                               

В. Яцуба

* * *

Довідка

На сьогоднішній день базовими нормативними документами, які регламентують необхідність улаштування сміттєпроводів у житлових та громадських будинках, є ДБН В.2.2-15-2005 “Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення” та ДБН В.2.2-9-99 “Будинки і споруди. Громадські будинки та споруди”. Зазначеними нормами визначено загальні вимоги до розташування сміттєпроводів, сміттєзбірної камери, стовбура тощо. Ряд нормативів щодо інженерного обладнання сміттєпроводів на сьогодні є застарілими і такими, що не враховують зростаючий попит будівельної галузі. Так, нормативні вимоги щодо улаштування в будинках і спорудах житлово-цивільного призначення внутрішніх систем сміттєпроводу не переглядались з 1989 р., а ВСН 8-72 “Указания по проектированию мусоропроводов жилых и общественных зданий” - з 1972 року. Не змінювалися за цей час і стандарти на вироби та складові елементи обладнання сміттєпроводів клапани, стовбури, шибери тощо. В той же час зросли  вимоги щодо пожежної безпеки до матеріалів та технічних рішень такого обладнання.

Як наслідок, за останні роки збільшилася кількість звернень інвесторів, замовників, проектних організацій щодо надання дозволу на експлуатацію будинків без внутрішніх систем сміттєпроводів через незадовільний експлуатаційний та санітарно-гігієнічний стан цього обладнання. Нерідко ці заяви підтверджуються погодженнями з місцевими органами санітарно-епідеміологічної служби.

Технічні питання влаштування сміттєпроводів, застосування якісних  сучасних систем та вдосконалення існуючої нормативної бази були розглянуті на технічних нарадах з ВАТ “КиївЗНДІЕП”, ХК “Київміськбуд”, АТ “Київпроект”. Науково-технічною радою Держбуду підтверджено обовязкове дотримання санітарно-гігієнічних та архітектурно-технічних вимог з облаштування багатоповерхових будинків сміттєпроводами (рішення НТР від 09.07.2004 № 26 “Про сучасні системи сміттєвидалення для багатоквартирних житлових та громадських будинків” та від 11.02.2005 № 10 “Про вдосконалення нормативної бази щодо улаштування  сміттєпроводів у житлових та громадських будинках”).

На виконання рішень науково-технічної ради відповідно до плану роботи Держбуду України зі стандартизації та нормування ВАТ “КиївЗНДІЕП” розроблено проект ДБН «Сміттєпроводи житлових і громадських будинків», який було розглянуто та в цілому схвалено на засіданні науково-технічної ради Мінбуду                    30.03.2006 р. (рішення № 17). Разом з тим, науково-технічна рада рекомендувала, враховуючи відсутність в Україні стандартів з улаштування сміттєпроводів, розробити проект державного стандарту України (ДСТУ) щодо загальних вимог до проектування, виготовлення та обладнання будинків сміттєпроводами на базі погодженого науково-технічною радою проекту ДБН «Сміттєпроводи  житлових і громадських будинків».

На виконання зазначеного рішення на замовлення Управління архітектурно- конструктивних та інженерних систем будинків і споруд  “КиївЗНДІЕП” розроблено проект ДСТУ «Сміттєпроводи житлових і громадських будинків».

Мета розроблення впровадження нових вимог з улаштування внутрішніх систем сміттєпроводів при проектуванні та будівництві нових будинків і споруд, а також при їх експлуатації як доповнення до базових нормативних документів з проектування житлових та громадських будинків.

Вимоги зазначених норм поширюються на проектування сміттєпроводів для збирання та видалення  твердих побутових відходів, при новому будівництві, реконструкції та капітальному ремонті житлових і громадських будинків. Ці норми не поширюються на пристосування для збирання та видалення специфічних відходів з будинків спеціального призначення (охорони здоров'я, громадського харчування тощо).

Застосування розробленого проекту дозволить організаціям при проектуванні нових та реконструкції і капітальному ремонті існуючих будинків житлово-цивільного призначення використовувати сучасне, надійне та безпечне в експлуатації обладнання внутрішніх сміттєпроводів, що підвищить ефективність використання системи видалення твердих побутових відходів, забезпечить відповідність санітарним умовам у будинках, правилам утримання території населених місць та вимогам пожежної безпеки будинків.

Проект викладено в одинадцяти розділах та одному додатку. В основній частині представлено конструкцію сміттєпроводу, встановлено вимоги до складових частин, у тому числі пристроїв прочищення, промивання, дезинфекції і пожежогасіння, до сміттєзбірної камери  сміттєпроводу. У додатку наведено схему сміттєпроводу.

На проект одержано позитивні відгуки Українського НДІ пожежної безпеки, Науково-дослідного та конструкторсько-технологічного інституту міського господарства, НДІ будівельного виробництва, ТОВ «Інж-Сервіс».

Відповідно до технічного завдання зазначений проект погоджено без зауважень з Міністерством охорони здоровя України,  Державним департаментом пожежної безпеки Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Отримано позитивний висновок науково-технічної експертизи від Державного науково-дослідного та проектно-вишукувального інституту України „НДІпроектреконструкція”.  

Проект розглянуто на спільному засіданні секцій «Архітектура і будівництво житлових та громадських будинків і споруд» та  «З питань технічного регулювання в будівництві» (протокол від 23.05.2007 № 1/6 ) і рекомендовано до розгляду на засіданні президії  науково-технічної ради Міністерства в робочому порядку.

Начальник Управління архітектурно-

конструктивних та інженерних систем

будинків і споруд

О. АвдієнкоСпонсоры раздела: