ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Система газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії

 
Email
Пароль
?
Войти Регистрация

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.5-29:2006. Инженерное оборудование домов и сооружений. Внешние сети и сооружения. Система газоснабжения. Газопроводы подземные стальные. Общие требования к защите от коррозии
Кем принят Автор не установлен
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 20.01.2001
Статус Действующий
Только зарегистрированные пользователи могут скачать этот документ в архиве в формате MS Word

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Інженерне обладнання будинків і споруд

Зовнішні мережі та споруди

СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ

ГАЗОПРОВОДИ ПІДЗЕМНІ СТАЛЕВІ

Загальні вимоги до захисту від корозії

ДСТУ Б В.2.5-29:2006

Київ

МІНБУД УКРАЇНИ

2006 


ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Відкрите акціонерне товариство "Проектний і науково-дослідний інститут по газопостачанню, теплопостачанню і комплексному благоустрою міст і селищ України" (ВАТ «УкрНДІінжпроект») та Державне підприємство "Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій"
(ДП "СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ")

РОЗРОБНИКИ: А.Ангелова, Н.Аракелян, В.Ващинський, О.Довгоброд, В.Кушнирь, А.Мазарчук, С.Осадчук, Л.Пелькіна, В.Поваренков, В.Радченко, А.Сафаров, канд.хім.наук (керівник розробки), В.Сідак, канд.техн.наук

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 22.12.2006 р. № 424

Чинний від 01.06.2007 р.

3 НА ЗАМІНУ ГОСТ 9.602-89 у частині захисту від корозії підземних сталевих газопроводів

Мінбуд України, 2006


ЗМІСТ


[1] 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

[2] 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

[3] 3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

[4] 4 СКОРОЧЕННЯ

[5] 5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

[6] 6 ЧИННИКИ ТА КРИТЕРІЇ НЕБЕЗПЕКИ КОРОЗІЇ

[7] 7 ВИМОГИ ДО ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

[7.1] 7.1 Технічні вимоги до захисних покриттів підземних споруд

[7.2] 7.2 Вимоги до нанесення захисних покриттів

[7.3] 7.3 Контроль якості захисних покриттів

[7.4] 7.4 Особливості застосування захисних покриттів

[7.5] 7.5 Захисні покриття надземних газопроводів

[8] 8 ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ ЗАХИСТ

[8.1] 8.1 Вимоги до електрохімічного захисту і методи контролю

[8.2] 8.2 Склад проектної документації з електрохімічного захисту підземних споруд системи газопостачання

[8.3] 8.3 Будівництво та приймання будівельно-монтажних робіт засобів електрохімічного захисту та їх конструктивних елементів

[8.4] 8.4 Склад і обсяги пусконалагоджувальних робіт з електрохімічного захисту

[8.5] 8.5 Приймання в експлуатацію засобів електрохімічного захисту

[9] 9 ВИМОГИ ЩОДО ОБМЕЖЕННЯ СТРУМІВ ВИТОКУ НА ДЖЕРЕЛАХ БЛУКАЮЧИХ СТРУМІВ

[9.1] 9.1 Електрифікований рейковий транспорт постійного струму

[9.2] 9.2 Електрифікований рейковий транспорт змінного струму

[9.3] 9.3 Лінії передачі енергії постійного струму системи "провід-земля"

[9.4] 9.4 Промислові підприємства, що споживають постійний електричний струм у технологічних процесах

[9.5] 9.5 Контроль за виконанням заходів щодо обмеження струмів витоку електрифікованого рейкового транспорту

[10] 10 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

[11] Додаток А

[11.1] Визначення питомого електричного опору ґрунту в польових та лабораторних умовах і опору розтіканню струму анодних та захисних заземлень

[11.2] А.1 Визначення питомого електричного опору ґрунту в польових умовах

[11.3] A.2 Визначення питомого електричного опору ґрунту в лабораторних умовах

[11.4] А.3 Визначення опору розтіканню струму анодних та захисних заземлень

[12] Додаток Б

[12.1] Визначення середньої густини катодного струму

[12.2] Б.1 Визначення середньої густини катодного струму в лабораторних умовах

[12.3] Б.2 Визначення густини катодного (знакозмінного, анодного) струму на підземних газопроводах в польових умовах

[13] Додаток В

[13.1] Вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів та різниці потенціалів "трубопровід  земля" і "рейка  земля"

[13.2] В.1 Вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів

[13.3] В.2 Синхронне вимірювання поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів

[13.4] В.3 Вимірювання різниці потенціалів „трубопровід-земля" (сумарного потенціалу підземного трубопроводу)

[13.5] В.4 Вимірювання різниці потенціалів „рейка-земля"

[14] Додаток Г

[14.1] Методики визначення зміщення різниці потенціалів між підземною спорудою та електродом порівняння, необхідної тривалості вимірювань різниці потенціалів та ефективності захисту підземних споруд від корозії

[14.2] Г.1 Визначення зміщення різниці потенціалів між підземною спорудою та електродом порівняння

[14.3] Г.2 Методика визначення необхідної тривалості вимірювань різниці потенціалів "споруда  земля"

[14.4] Г.3 Методика визначення ефективності захисту (рівня захисту) та корозійної небезпеки ПССГ за діаграмами зміщення потенціалів

[15] Додаток Д

[15.1] Визначення небезпечної дії змінного струму

[15.2] Д.1 Визначення небезпечної дії змінного струму за зміщенням різниці потенціалів (основний критерій)

[15.3] Д.2 Визначення небезпечної дії змінного струму за середньою густиною змінного струму (додатковий критерій)

[16] Додаток Е

[16.1] Визначення наявності блукаючих постійних струмів в землі для трубопроводів, що знову споруджуються, та виявлення переважаючого впливу джерела блукаючих струмів на підземну металеву споруду

[16.2] Е.1 Визначення наявності блукаючих постійних струмів в землі для трубопроводів, що знову споруджуються

[16.3] Е.2 Виявлення переважаючого впливу джерела блукаючих струмів на підземну металеву споруду

[17]
Додаток Ж

[17.1] Вимоги до ступеня очищення поверхні труб перед нанесенням захисних покриттів

[18] Додаток И

[18.1] Контроль адгезії захисних покриттів

[18.2] И.1 Метод А. Контроль адгезії захисних покриттів на основі екструдованого поліетилену і полімерних стрічок

[18.3] И.2 Метод Б. Контроль адгезії захисних покриттів на основі бітумних мастик

[18.4] И.3 Метод В. Контроль адгезії захисних покриттів на основі термореактивних полімерів і лакофарбових матеріалів

[18.5] И.4 Метод Г. Визначення адгезії покриття до сталі після витримки у воді

[19] Додаток К

[19.1] Контроль захисних покриттів за заданою міцністю при ударі

[20]
Додаток Л

[20.1] Метод визначення пенетрації (глибини вдавлювання)

[21]
Додаток М

[21.1] Визначення площі відшаровування захисних покриттів при катодній поляризації

[22] Додаток Н

[22.1] Визначення перехідного електричного опору захисного покриття

[22.2] Н.1 Визначення перехідного опору захисного покриття методом "мокрого контакту"

[22.3] Н.2 Визначення перехідного опору покриття за допомогою комірок з порожнистих циліндрів

[23] Додаток П

[23.1] Випробування захисного покриття на діелектричну суцільність

[24] Додаток Р

[24.1] Вимоги до установок електрохімічного захисту, обладнання та матеріалів

[24.1.0.1] Р.3 Вимоги до установок протекторного захисту

[25] Додаток С

[25.1] Форми актів для оформлення результатів випробувань

[25.1.0.1] 1 Кабельні прокладення

[25.1.0.2] РІШЕННЯ КОМІСІЇ

[25.1.0.3] ПАСПОРТ №

[25.1.0.4] ПАСПОРТ №

[26]
Додаток Т

[26.1] Бібліографія


НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

СИСТЕМА ГАЗОПОСТАЧАННЯ
ГАЗОПРОВОДИ ПІДЗЕМНІ СТАЛЕВІ

Загальні вимоги до захисту від корозії

СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ
ГАЗОПРОВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СТАЛЬНЫЕ

Общие требования к защите от коррозии

SYSTEM GAS-SUPPLY
UNDERGROUND PIPELINES STEEL
OF THE GAS

General requirements for corrosion protection

Чинний від 2007-06-01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 1.  Цей стандарт встановлює загальні вимоги до захисту від підземної і атмосферної корозії зовнішньої поверхні газопроводів з надмірним тиском газу не більше 1,2 МПа (12 кгс/см2) та споруд на них і резервуарів скрапленого газу з надмірним тиском не більше 1,6 МПа (16 кгс/см2) з сталі вуглецевої конструкційної якісної (марки не вище 60) і звичайної якості при підземному, підводному (з заглибленням у дно), наземному і надземному прокладанні при проектуванні, будівництві, реконструкції, експлуатації і ремонті газопроводів, в тому числі газопроводів після реконструкції з використанням поліетиленових труб та полімерних технологій, які прокладають в межах території міст і населених пунктів, промислових підприємств, та підводів до них.
 2.  Стандарт встановлює також вимоги по обмеженню витоків струмів з об'єктів, які є джерелами блукаючих струмів: електрифікованого рейкового транспорту, ліній передач енергії постійного струму за системою "провід-земля", промислових підприємств, які споживають постійний струм в технологічних цілях.
 3.  Стандарт не поширюється на захист від корозії магістральних нафто-, газо-, продуктопроводів.
 4.  Стандарт придатний для цілей сертифікації.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:

ДСТУ 2651-94 Сталь вуглецева звичайної якості. Марки

ДСТУ 3291-95 ЄСЗКС. Методи оцінки біокорозійної активності ґрунтів і виявлення наявності мікробної корозії на поверхні підземних металевих споруд

ДСТУ 3830-98 Корозія металів і сплавів. Терміни та визначення основних понять

ДСТУ 3966-2000 Термінологія. Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять

ДСТУ 4219-2003 Трубопроводи сталеві магістральні. Загальні вимоги до захисту від корозії

ДБН В.2.5-20-2001 Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Газопостачання

ДНАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

ДНАОП 0.00-1.20-98 Правила безпеки систем газопостачання України

ДНАОП 0.00-1.21-98 Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

ДНАОП 0.00-1.29-97 Правила захисту від статичної електрики

НАПБ А.01.001-95 Правила пожежної безпеки в Україні. Державний реєстр нормативних актів з питань пожежної безпеки

ГОСТ 9.032-74 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (Покриття лакофарбові. Групи, технічні вимоги та позначення)

ГОСТ 9.048-89 ЕСЗКС. Изделия технические. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Вироби технічні. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.049-91 ЕСЗКС. Материалы полимерные и их компоненты. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Матеріали полімерні і їх компоненти. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.050-75 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Методы лабораторных испытаний на стойкость к воздействию плесневых грибов (Покриття лакофарбові. Методи лабораторних випробувань на стійкість до дії плісневих грибів)

ГОСТ 9.104-79 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Группы условий эксплуатации (Покриття лакофарбові. Групи умов експлуатації)

ГОСТ 9.402-80 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием (Покриття лакофарбові. Підготовка металевих поверхонь перед фарбуванням)

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения (Організація навчання безпеці праці. Загальні положення)

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования (Пожежна безпека. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарные гигиенические требования к воздуху рабочей зоны (Загальні санітарні гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности (Обладнання виробниче. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.004-75 ССБТ. Машины и механизмы специальные для трубопроводного строительства. Требования безопасности (Машини та механізми спеціальні для трубопровідного будівництва. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.007.0-75 ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности (Вироби електротехнічні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.2.062-81 ССБТ. Оборудование производственное. Ограждения защитные (Обладнання виробниче. Огородження захисні)

ГОСТ 12.3.005-75 ССБТ. Работы окрасочные. Общие требования безопасности (Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.008-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических неорганических. Общие требования безопасности (Виробництво покриттів металевих та неметалевих неорганічних. Загальні вимоги безпеки)

ГОСТ 12.3.016-87 ССБТ. Строительство. Работы антикоррозионные. Требования безопасности (Будівництво. Роботи антикорозійні. Вимоги безпеки)

ГОСТ 12.4.011-89 ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация (Засоби захисту працюючих. Загальні вимоги і класифікація)

ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности (Кольори сигнальні і знаки безпеки)

ГОСТ 112-78 Термометры метеорологические стеклянные. Технические условия (Термометри метеорологічні скляні. Технічні умови)

ГОСТ 411-77 Резина и клей. Метод определения прочности связи с металлом при отслаивании (Гума та клей. Метод визначення міцності зв'язку з металом при відшаровуванні)

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови)

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой калиброванный со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия (Прокат сортовий калібрований зі спеціальною обробкою поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови)

ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, колбы, пробирки. Общие технические условия (Посуд мірний лабораторний скляний. Циліндри, мензурки, колби, пробірки. Загальні технічні умови)

ГОСТ 2583-92 Батарея из цилиндрических марганцево-цинковых элементов с солевым электролитом. Технические условия (Батарея з циліндричних марганцево-цинкових елементів з солевим електролітом. Технічні умови)

ГОСТ 2678-94 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Методы испытаний (Матеріали рулонні кровельні та гідроізоляційні. Методи випробувань)

ГОСТ 4233-77 Натрий хлористый. Технические условия (Натрій хлористий. Технічні умови)

ГОСТ 4765-73 Материалы лакокрасочные. Метод определения прочности пленок при ударе (Матеріали лакофарбові. Метод визначення міцності плівок за удару)

ГОСТ 5180-84 Грунты. Методы лабораторного определения физических характеристик (Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик)

ГОСТ 5346-78 Смазки пластичные. Методы определения пенетрации (Мастила пластичні. Методи визначення пенетрації)

ГОСТ 6323-79 Провода с поливинилхлоридной изоляцией для электрических установок. Технические условия (Проводи з полівінілхлоридною ізоляцією для електричних установок. Технічні умови)

ГОСТ 6456-82 Шкурка шлифовальная бумажная. Технические условия (Шкурка шліфувальна паперова. Технічні умови)

ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия. (Вода дистильована. Технічні умови)

ГОСТ 8273-75 Бумага оберточная. Технические условия (Папір обгортковий. Технічні умови)

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 2. Особые требования к амперметрам и вольтметрам (Прилади аналогові показуючі електровимірювальні прямої дії і допоміжні частини до них. Частина 2. Особливі вимоги до амперметрів і вольтметрів)

ГОСТ 9812-74 Битумы нефтяные изоляционные. Технические условия (Бітуми нафтові ізоляційні. Технічні умови)

ГОСТ 10296-76 Изол. Технические условия (Ізол. Технічні умови)

ГОСТ 10821-75 Проволока из платины и платинородиевых сплавов для термоэлектрических преобразователей. Технические условия (Дріт з платини і платинородієвих сплавів для термоелектричних перетворювачів. Технічні умови)

ГОСТ 11262-80 Пластмассы. Метод испытаний на растяжение (Пластмаси. Метод випробування на розтягування)

ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия (Папір фільтрувальний лабораторний. Технічні умови)

ГОСТ 12652-74 Стеклотекстолит электротехнический листовой. Технические условия (Склотекстоліт електротехнічний листовий. Технічні умови)

ГОСТ 13518-68 Пластмассы. Метод определения стойкости полиэтилена к растрескиванию под напряжением (Пластмаси. Метод визначення стійкості поліетилену до розтріскування під напругою)

ГОСТ 14236-81 Пленки полимерные. Метод испытания на растяжение (Плівки полімерні. Метод випробування на розтягування)

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP) (Ступені захисту, які забезпечуються оболонками (Код IP))

ГОСТ 15140-78 Материалы лакокрасочные. Методы определения адгезии (Матеріали лакофарбові. Методи визначення адгезії)

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие электротехнические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды (Машини, прилади та інші електротехнічні вироби. Виконання для різних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування в частині впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища)

ГОСТ 16337-77 Полиэтилен высокого давления. Технические условия (Поліетилен високого тиску. Технічні умови)

ГОСТ 16783-71 Пластмассы. Метод определения температуры хрупкости при сдавливании образца, сложенного петлей (Пластмаси. Метод визначення температури крихкості при здавлюванні зразка, складеного петлею)

ГОСТ 16842-82 Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных радиопомех (Радіоперешкоди індустріальні. Методи випробувань джерел індустріальних радіоперешкод)

ГОСТ 17792-72 Электрод сравнения хлорсеребряный насыщенный образцовый 2-го разряда (Електрод порівняння хлорсрібний насичений зразковий 2-го розряду)

ГОСТ 18300-87 Спирт этиловый ректификованный технический. Технические условия (Спирт етиловий ректифікований технічний. Технічні умови)

ГОСТ 18599-83 Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия (Труби напірні з поліетилену. Технічні умови)

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия (Засоби вимірювань електричних і магнітних величин. Загальні технічні умови)

ГОСТ 23511-79 Радиопомехи индустриальные от электротехнических устройств, эксплуатируемых в жилых домах или подключаемых к их электрическим сетям. Нормы и методы измерений (Радіоперешкоди індустріальні від електротехнічних пристроїв, що експлуатуються в житлових будинках, чи підключаються до їх електричних мереж. Норми і методи вимірювань)

ГОСТ 23932-90 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Общие технические условия (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Загальні технічні умови)

ГОСТ 25336-82 Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры (Посуд і обладнання лабораторні скляні. Типи, основні параметри і розміри)

ГОСТ 26251-84 Протекторы для защиты от коррозии. Технические условия (Протектори для захисту від корозії. Технічні умови)

СНиП ІІІ-4-80* Техника безопасности в строительстве (Техніка безпеки в будівництві)

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять згідно з ДСТУ 3830, ДСТУ 3966, ДСТУ 4219, "Російсько-українським словником наукової термінології" [1] та "Тлумачним словником із протикорозійного захисту газопроводів" [2].

3.1 адгезія

Зв'язок між приведеними в контакт різнорідними поверхнями

3.2  анодне заземлення

Електрод (група електродів) установки катодного захисту, призначений для створення електричного контакту позитивного полюсу установки з ґрунтом при катодній поляризації трубопроводу


3.3 анодна зона

Зона стікання струму із споруди, яка характеризується позитивним зміщенням потенціала відносно стаціонарного потенціала

3.4 атмосферна корозія

Корозія металу, зумовлена атмосферними умовами

3.5 блукаючий струм

Електричний струм, який протікає зовні призначеного для нього кола

3.6 виконавча зйомка

Нанесення розташування об'єкта на план землекористування та інші картографічні матеріали після закінчення будівництва

3.7 виміряний максимальний миттєвий потенціал

Найбільший позитивний або найменший за абсолютною величиною від'ємний показ вольтметра із виміряних різниць потенціалів між трубопроводом і електродом порівняння за період вимірювання

3.8 виміряний мінімальний миттєвий потенціал

Найменший позитивний або найбільший за абсолютною величиною від'ємний показ вольтметра із виміряних різниць потенціалів між трубопроводом і електродом порівняння за період вимірювання

3.9 візуальний контроль

Органолептичний контроль якості об'єкта, здійснюваний органами зору

3.10 грибостійкість

Стійкість захисного покриття до дії плісневих грибів

3.11 ґрунтовка (праймер)

Прилеглий до металу шар покриття, що забезпечує міцність зчеплення з металом і покращує захисні властивості покриття

3.12 густина поляризаційного струму

Відношення сили поляризаційного струму до площі поверхні, яка є добутком довжини кола трубопроводу та відстані між мінімальними значеннями захисних потенціалів по обидва боки від місця встановлення катодного захисту

3.13 дефект покриття

Вада в захисному покритті у вигляді отворів, відшарувань, надрізів, надривів тощо

3.14 діелектрична суцільність захисного покриття

Відсутність наскрізних пошкоджень і потоншань в покритті, визначена під дією високовольтного джерела постійного струму

3.15 електрична ізоляція

Ізоляція (діелектричний шар), що забезпечує відсутність електричного зв'язку між спорудами або вузлами

3.16 електричний дренаж

Відведення блукаючих струмів з сталевого трубопроводу (споруди), що захищається, до джерела струму шляхом їх навмисного з'єднання чи через струмовідвід

3.17 електроліт

Рідина або рідкий компонент в середовищі, що проводить електричний струм за допомогою іонів

3.18 електрод

Електронний провідник в контакті з іонним провідником

3.19 електрод порівняння

Електрод із стійким і відтворювальним потенціалом, який може бути використаний для вимірювань інших електродних потенціалів

3.20 електрохімічний захист (активний захист)

Захист металу від корозії регулюванням його потенціалу за допомогою зовнішнього джерела струму або з'єднування з металом (протектором), що має від'ємніший потенціал

3.21 ефективність електрохімічного захисту

Показник забезпечення захисним потенціалом у заданих межах усієї площі (усієї довжини) захищуваної споруди в часі; залежить від стану ізоляції та роботи установок електрохімічного захисту

3.22 ефективність роботи установок електрохімічного захисту

Показник роботи установок електрохімічного захисту в оптимальних режимах в контрольних (опорних) точках вимірювання, передбачених нормативною та експлуатаційною документацією

3.23 захисне покриття (пасивний захист)

Штучно створений шар (система шарів) на поверхні металу, призначений для захисту його від корозії

3.24 захисний діапазон потенціалу

Діапазон значень захисного потенціалу, в якому досягається прийнятна для даного випадку корозійна стійкість

3.25 захисний потенціал

Потенціал металу, що забезпечує певний захисний ефект

3.26 захисний потенціал максимальний

Максимальне (за абсолютною величиною) значення захисного потенціалу, яке забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої поверхні трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше 0,01 мм/рік) без негативного впливу на метал та захисне покриття

3.27 захисний потенціал мінімальний

Мінімальне (за абсолютною величиною) значення захисного потенціалу, яке забезпечує зниження швидкості корозії зовнішньої поверхні трубопроводу до технічно допустимого рівня (менше 0,01 мм/рік)

3.28 захисний струм

Поляризаційний струм, значення якого забезпечує потенціал у межах між мінімальним і максимальним захисним потенціалом

3.29 захист від корозії

Внесення в корозійну систему змін, які зменшують корозійні пошкодження


3.30 захищеність трубопроводу в часі

Наявність нормованих захисних потенціалів (нормованої густини захисного струму), передбачених цим стандартом, на певній ділянці трубопроводу за певній час в абсолютних чи відносних одиницях

3.31 захищеність трубопроводу по протяжності

Протяжність ділянки трубопроводу, що захищається, на якій забезпечується нормований захисний потенціал (нормована густина захисного струму) в абсолютних чи відносних одиницях

3.32 земляний дренаж (струмовідвід)

Заземлення з низьким перехідним опором, яке встановлюється в місці, де земля має від'ємний потенціал відносно споруди, що захищається

3.33 зміщення різниці потенціалів (зміщення потенціалу)

Зсув потенціалів корозійного процесу до негативніших (позитивніших) величин; є різницею між виміряним (поточним, максимальним або мінімальним за період часу) потенціалом трубопроводу та його стаціонарним значенням. Зсув може здійснюватись під дією блукаючих струмів, катодної поляризації або інших чинників

3.34 знакозмінна зона

Зона дії блукаючих струмів, які змінюють напрямок

3.35 зовнішня корозія

Корозія зовнішньої поверхні стінки трубопроводу під впливом оточуючого середовища

3.36 зразок для випробувань

Зразок металу або захисного покриття, що використовується для визначення фізико-механічних характеристик металу трубопроводу або захисних властивостей покриття

3.37 ізолювальне з'єднання (вставка)

Механічне діелектричне з'єднання трубопроводів за допомогою ізолювальних муфт (моноблоків) або ізолювальних фланців, які перешкоджають перетіканню електричного струму з однієї ділянки трубопроводу на іншу

3.38 катодний захист

Електрохімічний захист трубопроводу методом катодної поляризації через знижування його потенціалу за допомогою зовнішнього джерела електричного струму або анодного протектора

3.39 катодна зона

Ділянка підземного сталевого трубопроводу, потенціал якого зміщується відносно стаціонарного потенціалу тільки до більш від'ємних значень

3.40 комплексний протикорозійний захист

Захист від корозійного руйнування підземного газопроводу кількома різними способами захисту (захисним покриттям і засобами електрохімзахисту)

3.41 контроль

Перевірка відповідності об'єкта установленим вимогам нормативних документів

3.42 контроль технічного стану (технічне діагностування)

Процес визначення з певною точністю технічного стану газопроводу (його складових), що діагностується (справності, працездатності, правильного функціювання)

3.43 контрольно-вимірювальний пункт

Спеціально обладнаний пункт для проведення контрольних вимірювань на трубопроводі

 1.  корозійна агресивність середовища (ґрунтів, ґрунтових та інших вод) Властивість середовища викликати корозійне руйнування металу трубопроводу
 2.  корозія металів

Процес руйнування металів внаслідок хімічної чи електрохімічної взаємодії їх з агресивним середовищем

3.46 корозія під впливом блукаючого струму

Корозія металу, зумовлена дією блукаючого електричного струму. Джерелами блукаючих струмів є різні технологічні процеси і виробництва, електрифіковані постійним або змінним струмом

3.47 магістральний трубопровід

Технологічний комплекс, що функціонує як єдина система і до якого входить окремий трубопровід з усіма об'єктами і спорудами, пов'язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька трубопроводів, що здійснюють транзитні, міждержавні, міжрегіональні постачання продуктів транспортування споживачам, або інші трубопроводи, спроектовані та збудовані згідно з державними будівельними вимогами щодо магістральних трубопроводів

3.48 мідносульфатний електрод порівняння насичений неполяризований Електрод порівняння, що складається з корпусу, дно якого є мембраною, і мідного стрижня, уміщеного в насичений розчин сірчанокислої міді (мідного купоросу)

3.49 міцність покриття за удару

Міцність покриття в умовах ударного навантаження

3.50 обгортка

Матеріал, призначений для захисту ізоляційно-захисного шару покриття від механічних пошкоджень та шкідливої дії теплового та сонячного випромінювання

3.51 об'єкти системи газопостачання

Підземні і надземні трубопроводи та споруди системи газопостачання

3.52 омічна складова

Частина захисного потенціалу, яка зумовлена падінням напруги на активному опорі на ділянці кола вимірювання між трубопроводом та електродом порівняння, тобто на захисному покритті та ґрунті

3.53 пенетрація

Глибина вдавлювання у випробуваний зразок стандартного металевого стрижня в умовах заданого навантаження

3.54 перехідний опір покриття

Електричний опір між ізольованим за допомогою захисного покриття металом трубопроводу та ґрунтом

3.55 питомий електричний опір ґрунту

Опір розтіканню струму, що чинить прямокутна ділянка ґрунту, характеризує корозійну агресивність ґрунту, яка визначається концентрацією розчинених речовин, вологістю, складом тощо

3.56 підземна (ґрунтова) корозія

Електрохімічна корозія металу трубопроводу, що експлуатується в підземних умовах (в закритому стані), при якій ґрунт постає корозійним середовищем

3.57 площа катодного відшаровування покриття

Площа захисного покриття, що відшаровується під впливом катодної поляризації

3.58 подовжнє секціонування трубопроводів

Електричний поділ трубопроводів на окремі секції (ділянки), завдяки чому досягається значне зменшення блукаючих струмів, що протікають по трубопроводах та підвищується ефективність роботи установок електрохімзахисту. Секціонування забезпечується за допомогою ізолюючих діелектричних вставок чи зєднань (фланців, муфт, моноблоків, ділянок неметалевих труб тощо)

3.59 поляризаційна складова захисного потенціалу

Стрибок потенціалу на фазовій границі "метал  ґрунтовий електроліт", зумовлений протіканням струму засобів електрохімічного захисту: дорівнює різниці поляризаційного потенціалу та потенціалу корозії металу трубопроводу

3.60 поляризаційний потенціал

Електрохімічний потенціал металу, зумовлений протіканням струму від зовнішнього джерела; дорівнює сумі потенціалу корозії та стрибка потенціалу на фазовій границі "метал  електроліт" (за вилученням омічної складової). Є основною характеристикою захищеності споруди від корозії

3.61 поляризація

Зміна потенціалу трубопроводу, зумовлена протіканням електричного струму

3.62 потенціал підземної споруди (виміряний, сумарний потенціал, різниця потенціалів "споруда  земля")

Різниця електрохімічних потенціалів між металом підземної споруди і точкою навколишнього середовища (землі) відносно якої відбувається вимірювання за допомогою електрода порівняння; складається з суми стаціонарного потенціалу, поляризаційної та омічної складових

3.63 потенціал корозії (стаціонарний потенціал, природний потенціал)

Потенціал металу, що встановлюється внаслідок протікання спряжених анодного і катодного процесів без зовнішньої поляризації

3.64 протектор

Метал чи сплав, що застосовується для електрохімічного захисту та має нижчий потенціал корозії порівняно з металом, який захищають

3.65 протекторний (гальванічний) захист

Електрохімічний захист, при якому захисний струм виробляється корозійним елементом, створеним з використанням допоміжного електроду, який підключається до металу, що захищається

3.66 протикорозійний захист

Процес [засоби], які застосовують для зменшення або припинення корозії (пасивний і активний захист)

3.67 споруди системи газопостачання

Технічний комплекс, до складу якого входять:

газопроводи та споруди на них;

засоби захисту від електрохімічної корозії;

газорегуляторні пункти;

резервуари скрапленого газу

3.68 температура крихкості

Температура, при досягненні якої матеріал покриття стає крихким

3.69 товщина захисного покриття

Відстань по нормалі між металевою поверхнею трубопроводу і поверхнею зовнішнього шару захисного покриття

3.70 установка електрохімічного захисту (катодна, протекторна, дренажна) Функціонально об'єднана в електричне коло сукупність технічних засобів, призначених для катодної поляризації підземних металевих споруд зовнішнім струмом (катодна, протекторна установка), або для відведення з газопроводу блукаючих струмів сторонніх джерел (дренажна установка)

3.71 швидкість корозії

Корозійні втрати з одиниці поверхні металу за одиницю часу

3.72 швидкість проникання корозії

Глибина корозійного руйнування металу за одиницю часу

4 СКОРОЧЕННЯ

ДСЕ  допоміжний сталевий електрод

ЕХЗ  електрохімічний захист

ІЗ  ізолювальне з'єднання

ІФЗ  ізолювальне фланцеве з'єднання

КВП  контрольно-вимірювальний пункт

МЕП  мідносульфатний електрод порівняння

НД  нормативний документ

НЛЖ  негативна лінія живлення електрифікованого рейкового транспорту

ОСГ  об'єкти системи газопостачання

ПДЛ ЕХЗ  пересувна дослідницька лабораторія електрохімічного захисту

ПП НЛЖ  пункт приєднання негативної лінії живлення електрифікованого рейкового транспорту

ПССГ  підземні споруди системи газопостачання

СВГ  скраплені вуглеводневі гази

СЦБ  сигналізація, централізація, блокировка

УДЗ  установка дренажного захисту

УКЗ  установка катодного захисту

УПЗ  установка протекторного захисту

УПДЗ  установка поляризованого дренажного захисту

УПОДЗ  установка посиленого дренажного захисту

5 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.  Захист ОСГ від корозії повинен забезпечувати їх безаварійну (внаслідок корозії) роботу на весь період експлуатації.
 2.  При всіх способах прокладання, крім надземного, газопроводи підлягають комплексному захисту від корозії захисними покриттями (пасивний захист) і засобами ЕХЗ (активний захист) незалежно від корозійної агресивності ґрунту.
 3.  При надземному спорудженні газопроводи захищають від атмосферної корозії металевими і неметалевими покриттями відповідно до НД на ці покриття.
 4.  Ділянки газопроводів при надземному спорудженні повинні бути електрично ізольовані від опор. Загальний опір цієї ізоляції при нормальних умовах повинен бути не менше 100 кОм на одній опорі.

Ділянку надземного газопроводу, відсічену ізолювальним з'єднанням для виключення небезпеки від випадкового влучення на нього електричного потенціалу, згідно з
ДНАОП 0.00-1.29 необхідно заземлювати через спеціальний захисний контур.

5.5 Тип, конструкція і матеріал захисного покриття і засоби ЕХЗ підземних газопроводів від корозії повинні бути визначені в проекті захисту від корозії, який розробляється одночасно з проектом будівництва, реконструкції або ремонту газопроводу.

 1.   Проекти протикорозійного захисту ОСГ повинні пройти експертизу в порядку, встановленому чинним законодавством і відповідними НД. Технічні рішення проекту, будівництво і експлуатація комплексного захисту ПССГ від корозії не повинні шкідливо впливати на суміжні інженерні споруди та навколишнє природне середовище.
 2.  Кожний газопровід (і засіб ЕХЗ)  знову побудований і той, що експлуатується, повинен мати паспорт технічного стану. При експлуатації ОСГ повинен систематично проводитись контроль їх технічного стану, а також реєстрація та аналіз причин корозійних пошкоджень згідно з "Правилами обстежень, оцінки технічного стану, паспортизації та проведення планово-запобіжних ремонтів газопроводів і споруд на них" [3].
 3.  Комплексне обстеження ПССГ з метою визначення стану їх захисту від корозії і корозійного стану забезпечують організації, на які покладена експлуатація відповідних ПССГ, своїми силами чи за допомогою організацій, які мають ліцензію на виконання цих робіт згідно з чинним законодавством.
 4.  Підрозділи (служби) ЕХЗ повинні мати постійний штат співробітників та технічне оснащення спеціальними контрольно-вимірювальними приладами і обладнанням. Пріоритет повинен надаватися приладам реєструючого типу.
 5.  ПССГ повинні бути обладнані контрольно-вимірювальними пунктами відповідно до проекту.
 6.  Для підвищення ефективності ЕХЗ у проекті повинні передбачатися ізолювальні вставки чи з'єднання.

5.12 Допускається встановлення ІЗ для розмежування чи секціювання газопроводів різних власників, газопроводів  об'єктів підвищеної пожежної небезпеки, газопроводів підприємств, що мають електрифіковані на постійному струмі рейкові шляхи (депо, ремонтні бази тощо).

На цих ізолювальних з'єднаннях необхідно передбачати встановлення блоку управління для можливості контролю і регулювання процесом захисту в місці встановлення з'єднання.

5.13 Всі види захисту від корозії, які передбачені проектом будівництва, повинні бути прийняті в експлуатацію до здавання в експлуатацію ПССГ. В процесі будівництва для підземних сталевих газопроводів і резервуарів зрідженого газу ЕХЗ повинен бути введений в дію в зонах небезпечного впливу блукаючих струмів не пізніше одного місяця, а в інших випадках  не пізніше шести місяців після укладання їх в ґрунт.

При прийманні ЕХЗ на підземних газопроводах, які пролежали в ґрунтах з високою корозійною агресивністю більше шести місяців, а в зонах небезпечного впливу блукаючих струмів  більше одного місяця, необхідно перевірити їх технічний стан відповідно до НД і при наявності пошкоджень встановити строки їх усунення.

Не допускається введення в експлуатацію об'єктів, які є джерелами блукаючих струмів, до проведення всіх передбачених проектом заходів по обмеженню цих струмів.

5.14 Заходи по обмеженню витоків струмів в землю повинні постійно здійснювати організації та підприємства, у веденні яких знаходяться споруди, які діють, реконструюються чи будуються, та є джерелами блукаючих струмів.

5.15 Захист споруд від корозії не повинен погіршувати захист від електромагнітного впливу та ударів блискавки.

 1.  Роботу по ремонту установок ЕХЗ, що вийшли з ладу, слід кваліфікувати як аварійну.

Визначення метода захисту ОСГ від корозії передбачає:

раціональний вибір траси і методів прокладання споруди;

вибір захисних покриттів;

вибір виду ЕХЗ;

обмеження блукаючих струмів на їх джерелах.

6 ЧИННИКИ ТА КРИТЕРІЇ НЕБЕЗПЕКИ КОРОЗІЇ

6.1 Чинниками небезпеки корозії ПССГ є:

- корозійна агресивність середовища (ґрунтів, ґрунтових та інших вод) по відношенню до металу трубопроводу (в тому числі біокорозійна агресивність ґрунтів);

- небезпечна дія постійного і змінного блукаючих струмів.

6.2 Корозійна агресивність ґрунту по відношенню до сталі характеризується значеннями питомого електричного опору ґрунту , що визначається в польових та лабораторних умовах, та середньою густиною катодного струму , при зміщенні потенціалу () на 100 мВ від'ємніше за потенціал корозії сталі (Екор) у ґрунті і оцінюється згідно з таблицею 1. Якщо при визначенні одного з показників встановлена висока корозійна агресивність ґрунту, то визначення інших показників не потрібно.

Примітка. Якщо питомий електричний опір ґрунту, виміряний в лабораторних умовах, рівний або вищий ніж 130 Ом.м, корозійну агресивність ґрунту вважають низькою, і за середньою густиною струму  не оцінюють.

Таблиця 1  Корозійна агресивність ґрунту по відношенню до вуглецевої якісної конструкційної сталі згідно з ГОСТ 1050 та звичайної якості згідно з ДСТУ 2651

Корозійна агресивність ґрунту

Питомий електричний опір ґрунту , Ом.м

Середня густина катодного струму, , А/м2

Низька

Понад 50

До 0,05 включ.

Середня

Від 20 до 50 включ.

Від 0,05 до 0,20 включ.

Висока

До 20 включ.

Понад 0,20

Методики визначення питомого електричного опору ґрунту, середньої густини катодного струму та поляризаційних потенціалів підземних трубопроводів наведені в додатках А, Б, В.

6.3 Небезпечною дією блукаючих постійних струмів на ПССГ вважається наявність знакозмінного (знакозмінна зона) або змінного в часі позитивного (анодна зона) зміщення різниці потенціалів () між підземним трубопроводом та МЕП, визначеного згідно з додатком Г, при цьому найбільший розмах коливань потенціалів (між найбільшим  і найменшим  значеннями виміряних потенціалів за абсолютною величиною) перевищує 0,04 В, а також наявність за період вимірювань миттєвого позитивного зміщення потенціалу або миттєвого негативного значення густини струму.

Чинником небезпеки корозії ПССГ є також наявність виміряної густини знакозмінного струму, що стікає з трубопроводу в ґрунт та натікає на трубопровід, або анодного струму, що постійно стікає з поверхні труби, незалежно від величини цієї густини та корозійної агресивності ґрунтів. Методика вимірювання густини струму наведена в додатку Б.

6.4 Дія змінного струму вважається небезпечною при середньому зміщенні потенціалу у негативну сторону не менше ніж на 10 мВ по відношенню до стаціонарного потенціалу або наявності змінного струму густиною більше ніж 1 мА/см2 (10 А/м2) на допоміжному електроді.

Визначення небезпечної дії змінного струму  згідно з додатком Д.

6.5 Визначення наявності блукаючих постійних струмів в землі для трубопроводів, що знову споруджуються, треба проводити згідно з додатком Е, на діючих мережах  згідно з додатками В і Г.

6.6 До корозійно-небезпечних ділянок незалежно від показників корозійної агресивності середовища та наявності блукаючих струмів слід відносити також:

заплавини річок;

зрошувальні землі;

болота і заболочені ґрунти;

підводні переходи;

промислові і побутові стоки;

звалища сміття і шлаку;

польові склади мінеральних добрив.

6.7 Критерії агресивності ґрунту з урахуванням сукупності мікробіологічних і фізико-хімічних чинників наведені в ДСТУ 3291.

7 ВИМОГИ ДО ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

7.1 Технічні вимоги до захисних покриттів підземних споруд

7.1.1 Для захисту ПССГ від корозії повинні застосовуватися захисні покриття дуже посиленого типу згідно з таблицею 2.

Допускається застосовувати інші конструкції захисних покриттів, які забезпечують виконання вимог цього стандарта.


Таблиця 2
  Конструкції захисних покриттів ПССГ дуже посиленого типу, що будуються і реконструюються

№ конструкції

Конструкція (структура) захисного покриття

Умови нанесення покриття

Товщина покриття, мм, не менше, для труб діаметром, мм

від 57 до 89

від 102 до 259

від 273 до 426

від 530 до 720

1

Тришарове полімерне1)

ґрунтовка на основі термореактивних смол; 

термоплавкий полімерний підшар; 

захисний шар на основі екструдованого поліетилену 

Заводське або базове

2,2

2,5

3,0

3,5

2

Двошарове полімерне1)

термоплавкий полімерний підшар; 

захисний шар на основі екструдованого поліетилену 

Заводське або базове

2,2

2,5

3,0

3,5

3

На основі термоусадочних стрічок з термоплавким адгезивом 

Базове та трасове2)

2,0

2,5

3,0

3,5

4

Стрічкове полімерне: 

ґрунтовка полімерна; 

стрічка ізоляційна поліетиленова липка товщиною не менше 0,6 мм у два-чотири шари; 

обгортка захисна поліетиленова липка товщиною не менше 0,6 мм в один шар 

Трасове2)

1,8

2,4

3,0

3,0

5

Мастикове: 

ґрунтовка бітумна або бітумно-полімерна; 

мастика ізоляційна бітумна або бітумно-полімерна, або на основі асфальтосмолистих олігомерів товщиною від 2,5 мм до 3,0 мм; 

рулонний армуючий матеріал; 

мастика ізоляційна товщиною від 2,5 мм до 3,0 мм; 

рулонний армуючий матеріал; 

мастика ізоляційна товщиною від 2,5 мм до 3,0 мм; 

обгортка захисна 4) 

Базове та трасове2)

7,53)

9,0

9,0

9,0

6

Два шари стверджувального композиційного матеріалу на основі поліефірної смоли, армованої склотканиною 

Базове та трасове5)

2,0

3,0

4,0

5,0

7

Двокомпонентна стверджувальна композиція на основі епоксидних смол та поліуретанів 

Заводське (базове) та трасове5)

1,5

1,5

2,0

2,0

1) Покриття типу 1 та 2 використовують також для труб діаметром 820 мм та більше.

2) При ремонтних роботах, ізоляції зварних з'єднань, фасонних виробів, запірної арматури тощо.

3) Товщина мастикового покриття 7,5 мм допускається для труб діаметром до 159 мм включно.

4) Для захисних обгорток мастикових покриттів слід застосовувати обгортковий папір марки А згідно з ГОСТ 8273, ізол згідно з ГОСТ 10296 або полімерні рулонні матеріали міцністю за розриву не менше 0,5 МПа (5 кгс/см2).

5) При ізоляції резервуарів, зварних з'єднань трубопроводів, ремонтних роботах тощо.

7.1.2 Вимоги до захисних покриттів ПССГ при їх підземному, підводному (з заглибленням у дно) і наземному (у насипу) прокладанні залежно від типу матеріалів і умов нанесення наведені в таблиці 3.

Таблиця 3  Вимоги до покриттів дуже посиленого типу для захисту ПССГ від корозії

Назва показника 1)

Норма

Номер конструкції покриття згідно з таблицею 2

Метод випробування

1 Адгезія до сталі 2):

- Н/см (кгс/см), не менше

35,0 (3,5)

1, 2, 3

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

20,0 (2,0)

4

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

- МПа (кгс/см2), не менше 

0,5 (5,0)

5

Додаток И (метод Б)

- МПа (кгс/см2), не менше 

5,0 (50,0)

6, 7

Додаток И (метод В)

2 Адгезія до сталі за температури 313 К
(40 °С):

- Н/см (кгс/см), не менше

20,0 (2,0)

1, 2, 3

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

10,0 (1,0)

4

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

3 Адгезія до сталі після витримки у воді протягом 1000 год:

- Н/см (кгс/см), не менше

30,0 (3,0)

1, 2, 3

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

15,0 (1,5)

4

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

- МПа (кгс/см2), не менше 

3,5 (35,0)

6, 7

Додаток И (метод В)

4 Адгезія в напустку, Н/см (кгс/см), не менше

- стрічки до стрічки

35,0 (3,5)

3

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод А)

7,0 (0,7)

4

Додаток И (метод А) або ГОСТ 411 (метод Б)

Внимание! Это не полная версия документа. Полная версия доступна для скачивания.


Спонсоры раздела: