Email
Пароль
?
Войти Регистрация
caparol


"Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП"

Название (рус.) "Относительно применения на территории Украины ведомственных норм и приравненных к ним нормативных документов в отрасли строительства прежнего СССР независимо от уровня утверждения (за сокращениями -РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП"
Кем принят Автор не установлен
Тип документа Тип не установлен
Рег. номер 11/4-212
Дата принятия 06.02.2007
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Емкости

МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ

ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

26.02.2007

№ 11/4-212

Щодо застосування на території України відомчих норм і прирівняних до них нормативних документів у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями - РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП)

Центральним органам виконавчої влади

(за списком)

Постановою Кабінету Міністрів України від 3 січня 2002 р. N 2 було обмежено термін дії галузевих стандартів і прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР до 2007 року. Ця постанова втратила чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2005 № 788. Таким чином, відомчі норми і прирівняні до них нормативні документи у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження (за скороченнями - РНиП, СН, РСН, ВСН, РУ, ОНТП, ВНТП) не можуть вважатися чинними на території України.

Разом з тим, враховуючи вагомість інформації, яка міститься у зазначених документах, Мінбуд України вбачає за необхідне розмістити перелік цих документів в офіційному Каталозі нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів під рубрикою "Нормативні документи у галузі будівництва колишнього СРСР незалежно від рівня затвердження, які можуть бути застосовані у частині, що не суперечить чинній нормативно-правовій базі України".

Для розміщення у цьому Каталозі просимо продовжити наказом термін дії цих нормативних документів, який не повинен бути пізніший від 01.01.2011 р., зазначивши, що вони діють у частині, яка не суперечить чинній нормативно-правовій базі України, та затвердити План їх перегляду. Копію наказу із зазначеними у Плані терміном та відповідальними організаціями-виконавцями перегляду відповідних нормативних документів потрібно надати до Мінбуду не пізніше 01.07.2007 р.

Одночасно повідомляємо, що при розробленні Плану перегляду необхідно врахувати, що відомчі будівельні норми (ВБН) здебільшого повинні містити вимоги, обов'язкові до виконання, - як-то галузеві норми технологічного проектування, порядки обстеження будівельних конструкцій тощо; ресурсні кошторисні норми, норми витрат матеріалів та норми часу, нормативні документи організаційного характеру, у т.ч. з експлуатації об'єктів будівництва тощо, повинні бути прийняті як стандарти організації України (СОУ).

Наразі інформуємо, що Мінбудом було запропоновано своїм базовим організаціям з науково-технічної діяльності протягом першого кварталу 2007 надати до відповідних центральних органів виконавчої влади пропозиції щодо перегляду зазначених нормативних документів.

Перший заступник Міністра

А.В. БеркутаСпонсоры раздела: