Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року N 1764 "Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд"

Название (рус.) "Об организации работ из внедрения постановления Кабинета Министров Украины от 20 декабря в 2006 году N 1764 "Об утверждении Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений"
Кем принят Інші
Тип документа Приказ
Рег. номер 432
Дата принятия 20.12.2027
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 Про організацію робіт із впровадження постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року

№ 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд»

Наказ від 27 грудня 2006 р. № 432

З метою забезпечення безумовного виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд» наказую:

1. Заступникам Міністра та керівникам структурних підрозділів Міністерства взяти до керівництва та неухильного виконання постанову Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764 «Про затвердження Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд».

2. Управлінню технічного регулювання в будівництві (Д.В. Барзилович) в місячний термін підготувати наказ Мінбуду про створення ради із впровадження Технічного регламенту із залученням представників Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики, Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерства охорони здоровя, інших центральних органів виконавчої влади та заінтересованих організацій.

3. Доручити Науково-дослідному інституту будівельного виробництва розробити Положення про раду із впровадження Технічного регламенту.

4. Базовим організаціям Мінбуду за відповідними напрямами діяльності в двомісячний термін надати пропозиції до Переліку регламентних технічних умов і будівельних норм, відповідність вимогам яких свідчить про відповідність вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

Управлінню технічного регулювання в будівництві із залученням Державного підприємства «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ» розробити зазначений Перелік та підготувати пропозиції щодо його затвердження та видання.

5. Доручити Державному науково-дослідному інституту будівельних конструкцій розробити:

5.1. Порядок розроблення, прийняття та опублікування регламентних технічних умов і будівельних норм.

5.2. Порядок проведення оцінки відповідності із застосуванням розрахункового методу підтвердження відповідності.

Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження та видання зазначених порядків.

6. Доручити Державному підприємству Орган з сертифікації будівельної продукції «ЦентрСЕПРОбудметал» розробити Перелік виробів, які мають незначний вплив на здоровя та безпеку людей, але розміщення яких на ринку дозволяється за наявності складеної виробником декларації про відповідність з урахуванням досвіду цієї роботи у країнах Євросоюзу. Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження та видання зазначеного Переліку.

7. Доручити Державному підприємству «Центр з сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій «СЕПРОКИЇВБУДПРОЕКТ» розробити проект Положення про систему оцінки відповідності Мінбуду. Управлінню технічного регулювання в будівництві підготувати пропозиції про затвердження зазначеного Положення.

8. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та кадрової роботи (О.Ю. Волосевич) забезпечити публікацію цього наказу в Інформаційному бюлетені Мінбуду України.

9. Управлінню технічного регулювання в будівництві та Фінансово-економічному департаменту (М.М. Ващук) забезпечити включення на 2007 рік до переліку наукових розробок зі стандартизації у сфері будівництва та житлової політики за бюджетною програмою КПКВК - 2701040 "Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва та житлової політики" робіт, передбачених пунктами 3-7 цього наказу, із визначенням термінів їх виконання та обсягів фінансування.

10. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра А.В. Беркуту.

               

Перший заступник Міністра                                                               

А. ОрловСпонсоры раздела: