Email
Пароль
?
Войти Регистрация


ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетони важкі. Технічні умови. Зміна N 1

Название (рус.) ДСТУ Б В.2.7-43-96. Бетоны трудные. Технические условия. Изменение N 1
Кем принят Інші
Тип документа ДСТУ (Державний Стандарт України)
Дата принятия 01.01.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

ДСТУ Б В.2.7-43-96

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

Будівельні матеріали

БЕТОНИ ВАЖКІ Технічні умови

Зміна № 1

Видання офіційне

Міністерство будівництва, архітектури                                та житлово-комунального господарства України

    Київ 2006


ЗМІНА № 1

 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Сторінка 1 Сторінок 3

Будівельні матеріали. Бетони важкі. Технічні умови

  1.  РОЗРОБЛЕНО: Державним науково-дослідним інститутом будівельних конструкцій Мінбуду України
  2.  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінбуду України від 27 квітня 2006 р. № 148

Чинна від 2006-07-01

ТЕКСТ ЗМІНИ

Розділ 1. Перший абзац доповнити словами: "..., окрім шлаколужних".

Четвертий абзац. Вилучити посилання на додаток А.

Розділ 2. Вилучити посилання на такі нормативні документи:

ГОСТ 7473-85; ГОСТ 8267-82; ГОСТ 8268-82; ГОСТ 8269-87; ГОСТ 10060-87; ГОСТ 10178-85; ГОСТ 10181.0-81; ГОСТ 10181.2-81; ГОСТ 10181.3-81; ГОСТ 10181.4-81; ГОСТ 10260-82; ГОСТ 22236-85; ГОСТ 22266-76; ГОСТ 23254-78; ГОСТ 23464-79; ГОСТ 23845-86; ГОСТ 24211-91; ГОСТ 26193-84; РСТ 356-91; РСТ УССР 5024-83.

Доповнити посилання на такі нормативні документа:

ДСТУ Б В.2.7-29-95

ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)   ДСТУ Б В.2.7-46-96

ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) ДСТУБ В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) ДСТУ Б В.2.7-65-97

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96)  ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

                               ДСТУ Б В.2.7-74-98

ДСТУ Б В.2.7-75-98

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)    ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000) ГОСТ 17623-87

 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів.
Класифікація

Будівельні матеріали. Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механіч-них випробувань

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови. Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань

Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности (Бетони. Радіоізотопний метод визначення середньої густини)


ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Сторінка 2 Сторінок 3

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности

(Матеріали будівельні. Діелькометричний метод вимірювання вологості)

ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности

(Матеріали будівельні. Нейтронний метод вимірювання вологості)

ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведе-

нию испытаний (Захист від корозії в будівництві. Бетони. Загальні вимоги до проведення випробувань)

ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости

разрушения) при статическом нагружении (Бетони. Методи визначення характеристик тріщиностійкості (в'язкості руйнування) при статичному навантаженні)

ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань

природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДБН В. 1.4-2.01 -97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань

природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Підпункт 3.1.8 доповнити абзацом:

"Значення нормованих відпускної, передавальної (для попередньо напружених конструкцій) міцності бетону встановлюють у проекті конкретної конструкції і вказують їх у стандарті або технічних умовах на цю конструкцію".

Підпункт 3.2.1 викласти в новій редакції: "Бетонні суміші повинні відповідати вимогам ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473)".

Підпункт 3.2.4. Замінити посилання ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 22266 на ДСТУ Б В.2.7-7-85 (ГОСТ 22266).

Таблиця 1. Графа "Вид та витрати цементу, кг/м3" замінити позначення згідно з ДСТУ Б В.2.7-46: ПЦ-ДО, ПЦ-Д5 на ПЦІ; ПЦ-Д20 на ПЦII/А-Ш, ПЦII-П, ПЦII-3; ССПЦ-ДО на ПЦСС-ДО, ССПЦ-Д20 на ПЦСС-Д20; ШПЦ на ШПЦIII/А, ШПЦIII/Б; Пуц ПЦ на ПЦЦІV/А.

Примітку 4 викласти в новій редакції:

 "Примітка 4. Види цементів: ПЦІ - портландцемент з добавками до 5 %, ПЦII/А-Ш - портландцемент з добавкою шлаку 6-20 %; ПЦІІ-П - портландцемент з добавкою пуцолани 6 - 20 %; ПЦII-3 -портландцемент з добавкою золи-виносу 6-20 %; ПЦСС-ДО - сульфатостійкий портландцемент, ПЦСС-Д2О - сульфатостійкий портландцемент з добавками до 20 %; ШПЦIII/А та ШПЦIII/Б - шлакопортландцемент, ССШПЦ - сульфатостійкий шлакопортландцемет, ПЦЦIV/А - пуцолановий цемент з добавками до 35 %".

Підпункт 3.3.1 викласти в новій редакції:

"Як в'яжучі матеріали слід використовувати цементи загальнобудівельного призначення за ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б В.2.7-112, сульфатостійкі цементи за ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266) та інші цементи за стандартами і технічними умовами у відповідності з рекомендаціями з їх використання для конструкцій конкретних видів".

Підпункт 3.3.3. Замінити цифри "І, II, III" на "1, 2, 3"; замінити посилання ГОСТ 22236 на ДСТУ Б В.2.7-112.

Підпункт 3.3.4. Замінити посилання ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 24211 на

ДСТУ Б В.2.7-65.

Другий абзац викласти в новій редакції: "Для бетону дорожніх основ допускається застосування шлакопортландцементу типу ШПЦ III/А за ДСТУ Б В.2.7-46".

Підпункт 3.4.1 викласти в новій редакції:

"Як крупні заповнювачі для важких бетонів використовують щебінь та гравій із щільних гірських порід за ДСТУ Б В.2.7-75, щебінь із шлаків чорної та кольорової металургії за ДСТУ Б В.2.7-39 (ГОСТ 5578), а також щебінь із шлаків ТЕЦ за ГОСТ 26644".


ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Сторінка 3 Сторінок 3

Підпункт 3.4.3. Замінити слова "... середню густину від 2000 до 2800 кг/м3" на "...середню густину зерен від 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3 включно".

Підпункт 3.4.8. Замінити марки за подрібнюваністю: Дріб на 600; Др12 на 800; Др8 на 1000 згідно з ДСТУ Б В.2.7-29.

Підпункт 3.4.10 доповнити словами: "...а також пісок із шлаків чорної та кольорової металургії за ДСТУ Б В.2.7-39 (ГОСТ 5578)".

Підпункт 3.4.11. Другий абзац викласти у новій редакції: "Дрібні заповнювачі повинні мати середню густину зерен від 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3 відповідно до ДСТУ Б В.2.7-29".

Пункт 3.6 викласти у новій редакції:

"Бетонні суміші для бетонів, до яких пред'являють спеціальні вимоги за довговічністю (висока морозостійкість та водонепроникність), готують з повітровтягувальними або пластифікуючо-повітро-втягувальними хімічними добавками у тих випадках, коли бетон без добавок заданого класу за міцністю не задовольняє вимоги за довговічністю за ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473)".

Пункт 4.8. Замінити посилання: РСН 356 на ДБН В.1.4-1.01-97.

Пункт 5.5. Замінити посилання: ГОСТ 7473 на ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473).

Пункт 6.1. Замінити слова:"... ГОСТ 22783" на "... або прискореним методом за ГОСТ 22783".

Пункт 6.2. Замінити посилання ГОСТ 10060 на ДСТУ Б В.2.7-47 (ГОСТ 10060.0), ДСТУ Б В.2.7-48 (ГОСТ 10060.1), ДСТУ Б В.2.7-49 (ГОСТ 10060.2), ДСТУ Б В.2.7-50 (ГОСТ 10060.3), ДСТУ Б В.2.7-51 (ГОСТ 10060.4).

Пункт 6.3. Другий абзац доповнити словами:"... або ГОСТ 17623"; третій абзац доповнити словами: "або ГОСТ 21718, або ГОСТ 23422",

пункт доповнити абзацами:

характеристику тріщиностійкості бетону за ГОСТ 29167;

корозійну стійкість бетону - за ГОСТ 27677".

Пункт 6.4. Замінити посилання: ГОСТ 10181.0 - ГОСТ 10181.4 на ДСТУ Б В.2.7-114 (ГОСТ 10181).

Пункт 6.5. Замінити посилання: РСН 356 на ДБН В.1.4-2.01-97.

Пункт 6.6 викласти у новій редакції: "Показники якості крупного заповнювача для бетону визначають за ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), дрібного заповнювача - за ГОСТ 8735".

Пункт 6.7. Замінити посилання: ГОСТ 24211 на ДСТУ Б В.2.7-65; доповнити словами: "Ефективність дії добавок на властивості бетону визначають за ДСТУ Б В.2.7-69 (ГОСТ 30459)".

Додаток А. Замінити статус "обов'язковий" на "довідковий".

Додаток В. Пункт 1.3. Таблиця В.1. Заголовок четвертої колонки доповнити словами: (марка за подрібнюваністю)";

замінити марки: Др8 на 1000; Др12 на 800; Др16 на 600;

пункт 1.4. Замінити посилання: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74;

Таблиця В.2. Замінити позначення марки на стираність у поличному барабані GІ на СтІ, G II на СтІІ, GIII на СтШ, GІV на Ст IV;

пункт 1.7. Таблиця В.4. Замінити марки: Др8 на 1000; Др16 на 600;

пункт 2.3. Замінити слова і марку: "... марки не нижче Др8..." на "... марки за дробильністю не нижче 1000...";

пункт 2.4. Замінити слова "... щебінь із гравію марки не нижче Др8" на "... щебінь із гравію марки за подрібнюваністю не нижче 1000";

пункт 3.4. Другий абзац. Замінити слова і марку:

"Марки гравію і щебеню із гравію повинні бути не нижче Др 12" на "Марки за подрібнюваністю гравію і щебеню із гравію повинні бути не нижче 800"; Др8 на 1000;

пункт 3.5. Замінити слова і марку: "Марка нижче Др8" на "марка за подрібнюваністю нижче 1000";

пункт 3.7. Замінити посилання: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74;

замінити позначення: GІ на СтІ; GII на СтІІ;

пункт 4.3. Замінити слова і марки:"... не нижче Др8" на"... марки за подрібнюваністю не нижче 1000";

"... - марки не нижче Др12" на "... - марки за подрібнюваністю не нижче 800".


ИЗМЕНЕНИЕ № 1

 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Страница 1 Страниц 3

Строительные материалы. Бетоны тяжелые. Технические условия.

1 РАЗРАБОТАНО: Государственным научно-исследовательским институтом строительных
конструкций Минстроя Украины

2 ПРИНЯТО И УТВЕРЖДЕНО: приказ Минстроя Украины от 27 апреля 2006 г. № 148.

Дата введения с 2006-07-01

ТЕКСТ ИЗМЕНЕНИЯ

Раздел 1. Первый абзац дополнить словами: "..., кроме шлакощелочных".

Четвертый абзац. Исключить ссылку на приложение А.

Раздел 2. Исключить ссылки на такие нормативные документы: ГОСТ 7473-85, ГОСТ 8267-82, ГОСТ 8268-82, ГОСТ 8269-87, ГОСТ 10060-87, ГОСТ 10178-85, ГОСТ 10181.0-81, ГОСТ 10181.2-81, ГОСТ 10181.3-81, ГОСТ 10181.4-81, ГОСТ 10260-82, ГОСТ 22236-85, ГОСТ 22266-76, ГОСТ 23254-78, ГОСТ 23464-79, ГОСТ 23845-86, ГОСТ 24211-91, ГОСТ 26193-84, РСН 356-91, РСТ УССР 5024-83.

Дополнить ссылки на такие нормативные документы:

ДСТУ Б В.2.7-29-95

                               ДСТУ Б В.2.7-39-95 (ГОСТ 5578-94)    ДСТУ Б В.2.7-46-96                                                            

                                   ДСТУ Б В.2.7-47-96 (ГОСТ 10060.0-95) ДСТУ Б В.2.7-48-96 (ГОСТ 10060.1-95) ДСТУ Б В.2.7-49-96 (ГОСТ 10060.2-95) ДСТУ Б В.2.7-50-96 (ГОСТ 10060.3-95) ДСТУ Б В.2.7-51-96 (ГОСТ 10060.4-95) ДСТУ Б В.2.7-65-97

ДСТУ Б В.2.7-69-98 (ГОСТ 30459-96) ДСТУ Б В.2.7-71-98 (ГОСТ 8269.0-97)

ДСТУ Б В.2.7-74-98

ДСТУ Б В.2.7-75-98

ДСТУ Б В.2.7-85-99 (ГОСТ 22266-94) ДСТУ Б В.2.7-96-2000 (ГОСТ 7473-94)           ДСТУ Б В.2.7-112-2002 ДСТУ Б В.2.7-114-2002 (ГОСТ 10181-2000)

 Будівельні матеріали. Дрібні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

Будівельні матеріали. Щебінь і пісок із шлаків чорної та кольорової металургії для бетонів. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного призначення. Технічні умови

Будівельні матеріали. Бетони. Методи визначення морозостійкості. Загальні вимоги

Будівельні матеріали. Бетони. Базовий (перший) метод визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Бетони. Прискорені методи визначення морозостійкості при багаторазовому заморожуванні та відтаванні

Будівельні матеріали. Бетони. Дилатометричний метод прискореного визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Бетони. Структурно-механічний метод прискореного визначення морозостійкості

Будівельні матеріали. Добавки для бетонів і будівельних розчинів. Класифікація

Будівельні матеріали. Добавки для бетонів. Методи визначення ефективності

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій із щільних гірських порід і відходів промислового виробництва для будівельних робіт. Методи фізико-механіч-них випробувань

Будівельні матеріали. Крупні заповнювачі природні, із відходів промисловості, штучні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Класифікація

Будівельні матеріали. Щебінь і гравій щільні природні для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи сульфатостійкі. Технічні умови

Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Технічні умови

Будівельні матеріали. Цементи. Загальні технічні умови Будівельні матеріали. Суміші бетонні. Методи випробувань


ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Страница 2 Страниц   3

ГОСТ 17623-87 Бетоны. Радиоизотопный метод определения средней плотности

ГОСТ 21718-84 Материалы строительные. Диэлькометрический метод измерения влажности

ГОСТ 23422-87 Материалы строительные. Нейтронный метод измерения влажности

ГОСТ 27677-88 Защита от коррозии в строительстве. Бетоны. Общие требования к проведе-

нию испытаний
ГОСТ 29167-91 Бетоны. Методы определения характеристик трещиностойкости (вязкости

разрушения) при статическом нагружении

ДБН В. 1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань

природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні

                                            параметри. Допустимі рівні
ДБН В.
1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань

природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва

Подпункт 3.1.8 дополнить абзацем:

"Значения нормируемых отпускной, передаточной (для преднапряженных конструкций) прочности бетона устанавливают в проекте конкретной конструкции и указывают их в стандарте или технических условиях на эту конструкцию".

Подпункт 3.2.1 изложить в новой редакции: "Бетонные смеси должны соответствовать требованиям ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473)".

Подпункт 3.2.4. Заменить ссылки: ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 22266 на ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266).

Таблица 1. Графа "Вид и расход цемента, кг/м3" заменить обозначения в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-46: ПЦ-ДО, ПЦ-Д5 на ПЦI; ПЦ-Д20 на ПЦII/А-Ш, ПЦII-П, ПЦІІ-3; ССПЦ-ДО на ПЦСС-ДО, ССПЦ-Д20 на ПЦСС-Д20; ШПЦ на ШПЦIII/А, ШПЦIII/Б; Пуцц ПЦ на ПЦЦIV/А.

Примечание 4 изложить в новой редакции:

"Виды цементов: ПЦІ - портландцемент с добавками до 5 %, ПЦII/А-Ш - портландцемент с добавкой
шлака 6-20 %; ПЦ
II - портландцемент с добавкой пуццоланы 6-20 %; ПЦII-3 - портландцемент
с добавкой золы-уноса 6-20 %; ПЦСС-ДО - сульфатостойкий портландцемент бездобавочный,
ПЦСС-Д2О - сульфатостойкий портландцемент с добавкой до 20 %;
ШПЦIII/А и ШПЦIII/Б - шлако
портландцемент,
ССШПЦ сульфатостойкий шлакопортландцемент, ПЦЦIV/А пуццолановый цемент
с добавками до 35 %". . .

Подпункт 3.3.1 изложить в новой редакции:

"В качестве вяжущих материалов следует применять цементы общестроительного назначения по ДСТУ Б В.2.7-46, ДСТУ Б В.2.7-112, сульфатостойкие цементы по ДСТУ Б В.2.7-85 (ГОСТ 22266) и другие цементы по стандартам и техническим условиям в соответствии с рекомендациями по их применению для конструкций конкретных видов".

Подпункт 3.3.3. Заменить цифры "I, II, III" на "1, 2, 3"; заменить ссылку: ГОСТ 22236 на ДСТУ Б В.2.7-112.

Подпункт 3.3.4. Заменить ссылки: ГОСТ 10178 на ДСТУ Б В.2.7-46; ГОСТ 24211 на ДСТУ Б В.2.7-65. Второй абзац изложить в новой редакции: "Для бетона дорожных оснований допускается применение шлакопортландцемента типа ШПЦIII/А по ДСТУ Б В.2.7-46.

Подпункт 3.4.1 изложить в новой редакции:

"В качестве крупных заполнителей для тяжелых бетонов используют щебень и гравий из плотных горных пород по ДСТУ Б В.2.7-75, щебень из шлаков черной и цветной металлургии по ДСТУ Б В.2.7-39 (ГОСТ 5578), а также щебень из шлаков ТЭЦ по ГОСТ 26644".

Подпункт 3.4.3. Заменить слова: "...среднюю плотность от 2000 до 2800 кг/м3" на "...среднюю плотность зерен от 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3 включительно.".

Подпункт 3.4.8. Заменить марки по дробимости: Др 16 на 600; Др 12 на 800; Др 8 на 1000 в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-29.


ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96

Страница 3 Страниц   3

Подпункт 3.4.10 дополнить словами: "... а также песок из шлаков черной и цветной металлургии по ДСТУ Б В.2.7-39 (ГОСТ 5578)".

Подпункт 3.4.11. Второй абзац изложить в новой редакции: "Мелкие заполнители должны иметь среднюю плотность зерен от 2,0 г/см3 до 2,8 г/см3 в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-29".

Пункт 3.6 изложить в новой редакции:

"Бетонные смеси для бетонов, к которым предъявляют специальные требования по долговечности (высокая морозостойкость и водонепроницаемость), готовят с воздухововлекающими или пластифици-рующе-воздухововлекающими химическими добавками в тех случаях, когда бетон без добавок заданного класса по прочности не удовлетворяет требованиям по долговечности в соответствии с ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473)".

Пункт 4.8. Заменить ссылку: РСН 356 на ДБН В.1.4-1.01 -97.

Пункт 5.5. Заменить ссылку: ГОСТ 7473 на ДСТУ Б В.2.7-96 (ГОСТ 7473).

Пункт 6.1. Заменить слова: "...ГОСТ 22783" на "...или ускоренным методом по ГОСТ 22783".

Пункт 6.2. Заменить ссылку ГОСТ 10060 на ДСТУ Б В.2.7-47 (ГОСТ 10060.0), ДСТУ Б В.2.7-48 (ГОСТ 10060.1), ДСТУ Б В.2.7-49 (ГОСТ 10060.2), ДСТУ Б В.2.7-50 (ГОСТ 10060.3), ДСТУ Б В.2.7-51 (ГОСТ 10060.4).

Пункт 6.3. Второй абзац дополнить словами: "...или ГОСТ 17623"; третий абзац дополнить словами: "или ГОСТ 21718, или ГОСТ 23422";

пункт дополнить абзацами:

характеристику трещиностойкости бетона - по ГОСТ 29167;

коррозионную стойкость бетона - по ГОСТ 27677.".

Пункт 6.4. Заменить ссылки: ГОСТ 10181.0-ГОСТ 10181.4на ДСТУ Б В.2.7-114 (ГОСТ 10181). Пункт 6.5. Заменить ссылку: РСН 356 на ДБН В. 1.4-2.01-97.

Пункт 6.6 изложить в новой редакции: "Показатели качества крупного заполнителя для бетона определяют по ДСТУ Б В.2.7-71 (ГОСТ 8269.0), мелкого заполнителя - по ГОСТ 8735".

Пункт 6.7. Заменить ссылку: ГОСТ 24211 на ДСТУ Б В.2.7-65; дополнить словами: "Эффективность действия добавок на свойства бетона определяют по ДСТУ Б В.2.7-69 (ГОСТ 30459)".

Приложение А. Заменить статус "обязательное" на "справочное".

Приложение В. Пункт 1.3. Таблица В. 1. Заголовок четвертой колонки дополнить словами: "(марка по дробимости)";

заменить марки: Др 8 на 1000; Др 12 на 800; Др 16 на 600;

пункт 1.4. Заменить ссылку: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74;

Таблица В.2. Заменить обозначения марки по истираемости в полочном барабане: G1 на ИI, GII на ИII, GIII на ИIII, GІV на ИIV;

пункт 1.7. Таблица В.4. Заменить марки: Др 8 на 1000; Др 16 на 600;

пункт 2.3. Заменить слова и марку: "...марки не ниже Др 8..." на "марки по дробимости не ниже 1000...";

пункт 2.4. Заменить слова "...щебень из гравия марки не ниже Др 8" на "..щебень из гравия марки по дробимости не ниже 1000";

пункт 3.4. Второй абзац. Заменить слова и марку:

"Марки гравия и щебня из гравия должны быть не ниже Др 12" на "Марки по дробимости гравия и щебня из гравия должны быть не ниже 800"; Др 8 на 1000;

пункт 3.5. Заменить слова и марку: "Марка ниже Др 8" на "марка по дробимости ниже 1000";

пункт 3.7. Заменить ссылку: ГОСТ 8267 на ДСТУ Б В.2.7-74;

заменить обозначения: GI на ИI; GII на ИІІ;

пункт 4.3. Заменить слова и марки: "...не ниже Др 8" на "...марки по дробимости не ниже 1000";

"... - марки не ниже Др 12." на "...- марки по дробимости не ниже 800".


ЗМІНА № 1 ДСТУ Б В.2.7-43-96Спонсоры раздела: