Email
Пароль
?
Войти Регистрация


"Про затвердження Заходів Держбуду України, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року"

Название (рус.) "Об утверждении Мероприятий Госстроя Украины, направленных на реализацию в 2001 году Основных направлений социальной политики на период до 2004 года"
Кем принят Держбудівництва та архітектури
Тип документа Приказ
Рег. номер 231
Дата принятия 13.10.2000
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи в формате MS Word

 

Емкости

Наказ № 231 від 13 жовтня 2000 р.

Про затвердження Заходів Держбуду України,

спрямованих на реалізацію у 2001 році

основних напрямів соціальної політики

на період до 2004 року

На виконання Указу Президента України від 24 травня 2000 р. № 717 „Про Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року” та постанови Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2000 р. № 1370 „Про затвердження заходів, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року, відповідальним за виконання яких визначено Держбуд України, управління та відділи згідно з додатком 1.

Начальникам управлінь, відділів, які визначені відповідальними виконавцями:

- розробити робочі плани з виконання відповідних заходів, затвердити їх у заступників голови Комітету відповідно до розподілу обовязків і забезпечити виконання у встановлені постановою Уряду терміни;

- щоквартально до 5 числа кожного місяця, що настає за звітним періодом, надавати інформацію про хід виконання Заходів Управлінню нормативно-правового забезпечення реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду для узагальнення та подання Міністерству праці та соціальної політики у встановлений термін.

2. Затвердити відповідальними виконавцями Заходів, спрямованих на реалізацію у 2001 році Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року, щодо яких Держбуд визначено співвиконавцем.

Начальникам вказаних підрозділів забезпечити підготовку та подання матеріалів міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, які визначені основними виконавцями відповідних заходів.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступників голови Комітету відповідно до розподілу обовязків та Управління апарату.

Голова Комітету     В.М.Гусаков

 


Додаток 1

До наказу Держбуду від 13.10.2000 № 231

Відповідальні виконавці Заходів, спрямованих на реалізацію у 2001 році

Основних напрямів соціальної політики на період до 2004 року,

відповідальними за виконання яких визначено Держбуд України

№ пп.

Мета заходу

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Відповідальні у Держбуді

Розроблення проектів актів законодавства

1.

Створення сприятливих житлових та соціально-побутових умов

Розробити Порядок участі орендарів не житлових приміщень у розрахунках за утримання будинку та при будинкової території

І квартал

Держбуд

Фонд держмайна

Мінекономіки

Мінюст

Держпідприємництво

М.В.руль

В.В.Власов

2

Створення сприятливих житлових та соціально-побутових умов

Розробити Порядок розрахунків за проживання в гуртожитках

ІІ квартал

Держбуд

Мінекономіки

Мінфін

мін?юст

М.В.Руль

В.В.Власов

А.А.Кулеша

3

Стабілізація роботи підприємств, що здійснюють утримання житлових будинків

Розробити Положення про зняття будинків з балансу підприємств, що здійснюють їх утримання, у процесі приватизації державного та комунального житлових фондів

ІІ квартал

Держбуд

Мінфін

Держкомстат

Мінюст

М.В.Руль

В.В.Власов

4

Залучення більшої кількості громадян до участі в утриманні і збереженні житла, формування ринкових відносин

Підготувати проект Закону України „Про внесення змін до Закону України „Про приватизацію державного житлового фонду” в частині скорочення обмежень на квартири будинки, які не підлягають приватизації

ІІ квартал

Держбуд

Мінюст

Фонд держмайна разом з Національним банком

М.В.Руль

В.В.Власов

5

Збільшення обсягів фінансування будівництва житлового фонду за рахунок вкладів громадян. Створення законодавчої бази для залучення довготермінових кредитів у житлове будівництво

Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України з питань іпотечного кредитування житлового будівництва

У тримісячний термін після набрання чинності Законом України „Про іпотеку”

Держбуд

Мінекономіки

Мінфін

Держкомзем

Національний банк

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Мін?юст

А.В.Беркута

Т.О.Шарапова

6

Законодавче врегулювання житлових відносин, збереження житла, стабілізація роботи підприємств, що здійснюють утримання житлових будинків

Розробити Порядок збереження та бронювання житла за особами, які виїхали на роботу за трудовим договором у райони Крайньої Півночі та місцевості, прирівняні до них

У двомісячний термін після прийняття Житлового кодексу

Держбуд

МЗС

Мінюст

МВС

М.В.Руль

В.В.Власов

7

Захист на державному рівні малозабезпечених верств населення

Розробити та затвердити Положення про готелі-притулки

ІУ квартал

Держбуд

МНС

МЗС

МВС

Мінфін

Мінюст

М.В.Руль

В.В.Власов

Начальник Управління нормативно-правового забезпечення       

реформування житлової політики та експлуатації житлового фонду      В.ВласовСпонсоры раздела: